E-zine vzw Trage Wegen

Uitgave Augustus 2010

Schrijf nu in voor de Limburgse praktijkdagen trage wegen

Tweedaagse tragewegencursus: oplossingen voor natuur en landschap

Trage wegen zijn al langer een aandachtspunt dat de verschillende beleidsdomeinen doorkruist: milieu- en natuurbeleid, het mobiliteitsbeleid, erfgoed en het beleid van openbare werken. Overal vinden er tragewegenprojecten en -inventarisaties plaats. En naar verwachting zullen nog meer lokale besturen de komende jaren hun patrimonium aan trage wegen onder de loupe nemen. Een rem op een verdere ontwikkeling van het gemeentelijk tragewegenbeleid is zeker en vast de technische uitwerking. De rode draad doorheen de praktijkdagen: natuur en landschap laten rijmen met praktische oplossingen voor trage wegen. De provincie Limburg bijt de spits af op vrijdag 1 oktober en donderdag 7 oktober. Snel inschrijven is de boodschap.

Voor wie?
Gemeentelijke ambtenaren die tijdens hun werk veelvuldig geconfronteerd worden met trage wegen, die een project in petto hebben of die in de nabije toekomst bereid zijn om aan een tragewegenplan te werken: mobiliteits- en duurzaamheidsambtenaren, milieuambtenaren, mensen uit groendienst, technische dienst,... Ook burgemeesters en schepenen die actief bezig zijn met dit thema zijn welkom. Maar ook medewerkers van Limburgse Regionale Landschappen of Limburgse intercommunales zijn welkom.

Teamwerk
Deelnemers moeten een team vormen van 2 of 3 personen per gemeente of organisatie. In een gemeentelijk tragewegenbeleid zijn altijd verschillende diensten én mensen betrokken. Het principe van integrale samenwerking zit ook vervat in de praktijkdagen: het deelnemen met verschillende diensten zorgt ervoor dat het cursusmateriaal achteraf ook concreet in team gebruikt kan worden.

Schrijf nu in
> Klik hier voor het programma en de antwoordkaart om jouw team in te schrijven voor de Praktijkdagen.

Inschrijven is gratis, maar om praktische redenen kunnen er maximaal 15 teams deelnemen.


De Aa-weg in Hombeek, het verhaal van een bedreigde buurtweg

De oudste inwoners van Hombeek kennen buurtweg 47 ook wel als den Aa-weg of ?t Mètwegske. Niemand weet hoe lang de weg precies bestaat. Hij is zeker één van de oudste wegen in de buurt, samen met ?t Groenwegske dat in het verlengde van de 47 ligt.
Van oudsher is deze weg een belangrijke verbindingsweg tussen Humbeek, over Laar naar Mechelen. De oudste bron die deze weg vermeldt, is een kaart uit 1690. Ze werd gemaakt in opdracht van de abdij van Grimbergen en laat zien hoe de Aa-weg al langs de Munninckxheide, toen eigendom van de abdij, loopt. In 1841 werd de weg opgenomen in de Atlas der Buurtwegen en kreeg hij nummer 47 mee.

Over Liza van Mie Plezier, Soo met de pijp en vele anderen
Vandaag is de Aa-weg zelf een bron van volksverhalen. Zo gebruikte een paardenhandelaar uit Nekkerspoel bij Mechelen de weg om honderden trekdieren te leveren aan mensen van Humbeek en omstreken. Boeren trokken in de andere richting met hun dieren naar het slachthuis van Mechelen. Tijdens de oorlog was de weg een smokkelroute. Sommige boeren reden per fiets met drie balen van 50kg naar de markt van Mechelen. Zo werden duizenden kilo?s fruit en groenten vervoerd. De aardbeien die Amelie Van Dijck verhandelde hingen aan weerszijden van haar fietsstoeltje en Soo Ceuppens, ?Soo met de pijp?, reed wel driemaal per week naar de markt. Boeren die geen paard en kar hadden, zoals o.a. Liza van ?Mie Plezier?, dochter Bertha en Roos van ?Sanderkes?, reden met de kruiwagen door de Aa-weg om hun veld te bemesten. Tal van duivenmelkers maakten van de weg gebruik om hun duiven op te leren. En hoe vaak rolden de soldaten niet hun telefoondraden langs de weg af tijdens een of andere oefening! Soms klonk er zelfs muziek van op de weg. Als Door Craen wat te diep in het glas had gekeken en huiswaarts keerde, klopte hij al zingend beide klompen tegen elkaar?

Ook na de oorlogsjaren werd de weg nog regelmatig gebruikt. Gust Moens uit Hombeek verwoordt het zo: ?Bij ons was de 47 bekend als ?t wegske. Met ?ons? bedoel ik de mensen die van Beigem, Nieuwenrode of Humbeek naar Mechelen trokken. Ik denk terug aan de jaren ?60 maar heel wat generaties voor en na mij hebben op deze manier de weg naar Mechelen gevonden. Wie de eerste keer meereed met de ?grote jongens? wist tamelijk rap dat 't wegske de kortste route was. In ieder seizoen was de weg anders. Alles groeide en bloeide naast onze fiets. Wie na een plensbui voor 't wegske koos, durfde wel eens een slippertje maken. Maar dat trok ons juist aan, want tijdens een winterse rit kozen we nog voor 't wegske. Op een keer was het grachtje ondergesneeuwd, zodat de plaats waar 't wegske de andere kant van de gracht koos niet te onderscheiden was en we de volgesneeuwde gracht inreden. Algemene hilariteit! Wat mij altijd zal bijblijven, is dat je nergens dichter bij de natuur fietste en alles op de eerste rij meemaakte.?

Het keerpunt...
In de zeventiger jaren raakte de weg stilaan in onbruik. De auto werd hét vervoermiddel bij uitstek en de boerenpaarden werden vervangen door de tractor. Daarvoor was de weg niet bestemd. Straten in de buurt werden verhard en het wandel- en fietstoerisme waren nog zo goed als onbestaande. De weg dreigde vergeten te worden. Maar de laatste jaren wandelen weer verschillende groeperingen over het grootste deel van de moeilijk begaanbare weg.
Buurtweg 47 behoort tot het collectief geheugen van de streek en heeft dus een grote cultuurhistorische waarde. Daarnaast kan de weg ook belangrijk zijn als veilige verbindingsweg voor zwakke weggebruikers, als recreatieve wandel-en fietsweg en om op een rustige manier van het landschap te genieten. Daarom ijveren en groep bezorgde burgers er sinds 2006 bij de dorpsraad, het stadsbestuur van Mechelen en het provinciebestuur van Antwerpen voor om deze weg zo snel mogelijk in ere te herstellen.

... en het happy end
Eind vorig jaar kwam de doorbraak. Burgemeester Somers kwam zich vergewissen van de toestand en kort daarna besliste het Schepencollege dat de weg helemaal toegankelijk moet zijn. Begin 2010 werd de weg afgepaald maar een klein gedeelte is nog steeds niet toegankelijk omdat een bewoner de weg bij de weide heeft ingepalmd. Het middengedeelte is prima bruikbaar. Die boer respecteert zelfs meer dan de nodige 1,40 m. Het verhaal van de Aa-weg wordt ongetwijfeld vervolgd. De werkgroep koestert de hoop om heel binnenkort opnieuw te kunnen genieten van het landschap via deze historische weg.
Langs deze weg doen ze een oproep om hen te steunen als dit zou nodig blijken. Je kan hen contacteren via mail: theoslachmuylders@hotmail.com of tel. 015 41 66 06.


Langs trage wegen in en rond Tielt

?Bewegen langs trage wegen?, zo luidt de titel van de wandelgids die dit voorjaar werd uitgegeven door De Torenvalk. De gids is gebaseerd op de wandelroutes die eerder in het tijdschrift van deze milieuvereniging verschenen.

Niet minder dan elf routes in het arrondissement Tielt werden in het boekje opgenomen. De wandelingen brengen je ? kan het anders met zo?n titel? ? langs veldwegjes en andere rustige paden naar onbekende hoekjes in de streek. Alleen al de namen van de wandelingen spreken al tot de verbeelding. Wat denk je bijvoorbeeld van een tocht ?Rond de Kontenhoek?, een natuurgebied dat zijn naam ontleent aan de vroegere adellijke eigenaar, de comte.

Bij elk traject vind je een routebeschrijving, een overzichtelijk kaartje, mooie foto?s én verrassende weetjes over het erfgoed en de geschiedenis van de streek. De wandelingen nemen je mee langs een gevarieerd landschap met bos en water, meersen en velden. De afstand varieert van 5km tot ca. 15 km.


> Je kan de wandelgids bestellen via het formulier op de website van de Torenvalk. Het boekje kost ?5.


Een activiteit organiseren op de Dag van de trage weg? Schrijf nu in !

Op 23 en 24 oktober trekken vrijwilligers en gemeentebesturen in Vlaanderen en Wallonië de kaart van trage wegen. Trage wegen worden vrijgemaakt, opgeruimd, ingewandeld. Op de Dag van de trage weg kan je in onbruik geraakte wegen verkennen.

Onze trage wegen hebben deze aandacht hard nodig. Want nog altijd verdwijnen wegen door een gebrekkig onderhoud of inpalming. Met het actieweekend keren we dit proces om: de voorbije jaren werd ons land op de Dag van de trage weg verschillende kilometers rijker.

Zet je schouders onder de Dag van de trage weg en organiseer een activiteit in je eigen gemeente. Een onderhoudsbeurt, de inhuldiging van een zitbank, een wandeling: alles kan. Wil je hierbij ondersteuning, dan helpen we je graag op weg. Inschrijven kan nog tot 15 september.

>Voorbeelden en meer info vind je op www.tragewegen.be/dagvandetrageweg.
Reacties zijn welkom bij Hilde Béatse: hilde.beatse@tragewegen.be
of tel. 09 331 59 22.


Uitsmijter: groene potloden voor meer bossen

De Groene Potlodenactie ijvert voor meer en beter groen in Vlaanderen. Terwijl Vlaanderen al de bosarmste regio van Europa is, zijn bijna een derde van onze bossen zonevreemd. Dit wil zeggen dat ze niet groen zijn ingekleurd op de gewestplannen en makkelijk gekapt kunnen worden. Toch onderneemt de overheid geen actie. Zou het groen van de ministers op zijn?

Op de website www.groenepotloden.be kan iedereen zijn steentje bijdragen. Je kan een digitaal potloodje deponeren of opzoeken waar je overal terecht kan met je echte groene potlood. Als school of jeugdvereniging vind je er alle materiaal om zelf een inzamelactie op te zetten.

Op 16 oktober sluit de actie af op de Groentenmarkt in Gent. Deze dag valt op het einde van de Week van het Bos zodat het extra symbolisch is. Tussen 15u en 17u zal Gent nog nooit zoveel groene potloden bijeen gezien hebben! Om 17u geven we de groene potloden af aan de bevoegde ministers Muyters en Schauvliege om hen een krachtig signaal te geven dat er werk moet worden gemaakt van de zonevreemde bossen in Vlaanderen.

Alle groene potloden - groot, klein of zelfs een stompje - zijn welkom. Ook het jouwe. Bezorg het aan het secretariaat van Trage wegen vzw, Kasteellaan 349A, 9000 Gent.


Het Reukenspad: een monument van een weg

Tragewegenbeeld: ontdekkingstocht van het Reukenspad
De vier natuurelementen staan in de kijker tijdens Open Monumentendag 2010. De combinatie van historisch erfgoed en natuurelementen brengt je logischerwijs naar trage wegen. In Aartselaar kan je op Open Monumentendag het Reukenspad ontdekken. Deze kerkweg verbond vroeger het dorpscentrum en de verderop liggende boerderijen. Vandaag ligt de trage weg in het natuurgebied De Reukens. De provincie wil het hele gebied ontwikkelen tot een natuurmonument met veel groen en met wandel- en fietspaden.

Praktisch
Open Monumentendag vindt plaats op zondag 12 september van 10-18u

Bezoek aan De Reukens kan op het volgende adres:
Halfstraat z/n
2630 Aartselaar

Meer info over de activiteit in De Reukens vind je op www.2010.openmonumenten.be.


Met trein of bus naar trage wegen (en omgekeerd)

Varieer in het verkeer? door het openbaar vervoer te combineren met fietsen en wandelen langs trage wegen. In heel wat gemeenten is er de laatste jaren werk gemaakt van trage verbindingen tussen woonwijken of parkings en het station. In Boechout, Bouwel of Astene bijvoorbeeld maken dagelijks honderden mensen gebruik van deze doorsteekjes om vlug en veilig de trein te kunnen nemen. Deze voorbeelden verdienen meer navolging.

Missing links
Voor recreatieve wandelaars of fietsers die er met het openbaar vervoer een dagje op uit trekken is er nog heel wat werk aan de winkel. Wandel- en fietsroutes passeren in ons land niet vaak langs stations of bushaltes. De afstand tussen halte en route op een veilige manier (lees: zoveel mogelijk langs trage wegen) overbruggen is niet altijd eenvoudig, temeer omdat wegwijzers naar dergelijke routes zeldzaam zijn. Gelukkig beweegt er een en ander op dat vlak. In Limburg bijvoorbeeld, duidt de provincie sinds kort de aanlooproutes van stations naar het fietsknooppuntennetwerk met borden aan.


Wunderbar Wanderbar
In Duitsland is de combinatie trein en fiets- of wandelrecreatie al langer gemeengoed. Wandel- en fietsroutes lopen bijna altijd langs een bus- of treinstation. Kan dat niet, dan wijzen borden je de veiligste weg van het station naar de wandel- of fietsroute. In Nordrhein-Westfalen gaan ze nog een stapje verder met het project "WaBaHo" (Wanderbahnhof). Deze stations zijn de ideale startplaats voor een wandeling of fietstocht. Ze liggen niet alleen in de directe omgeving van een wandel- of fietsroute, bovendien hebben deze stations ook goede treinverbindingen in het weekend en zijn ze uitgerust met bagagelockers.

> Op voorhand je trein+fiets-traject in Nordrhein-Westfalen plannen is heel makkelijk met een online ?Radrouteplanner?, die je de keuze laat om vanaf een station een fietsroute samen te stellen.

Ook in het Groothertogdom Luxemburg kan je probleemloos wandelen en fietsen in combinatie met de trein. Niet minder dan 71 bewegwijzerde tochten brengen te voet of per fiets van station naar station, zodat je niet altijd luswandelingen hoeft te maken.

> Een brochure over deze tochten vind je op de website van de Luxemburgse spoorwegen.


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.