E-zine vzw Trage Wegen

Uitgave Juli 2010

Raad van State zegt Poperinge de wacht aan

Gered... dankzij de buurtwegenwet

De Raad van State heeft het beroep verworpen van de stad Poperinge, die een gedeelte van de voetwegen 88 en 93 in Watou wil afschaffen. De zaak gaat al terug tot 2003, toen de gemeenteraad besliste om een gedeelte van beide voetwegen af te schaffen. Er werden diverse bezwaarschriften ingediend, maar in 2005 besliste de deputatie om het gemeenteraadsbesluit goed te keuren.

Slechte verliezer

Zeven mensen tekenden beroep aan tegen de deputatiebeslissing bij toenmalig Vlaams minister Dirk Van Mechelen (Open VLD). Dankzij de wet op de buurtwegen is dit mogelijk. En nuttig: de minister willigde de beroepen in. De stad Poperinge toonde zich een slechte verliezer. Ze vroeg bij de Raad van State de vernietiging de beslissing van Van Mechelen.

?Integreer de voetwegen in een netwerk?

Op 23 juni besliste de Raad van State dat Van Mechelen het bij de rechte eind heeft. De stad Poperinge slaagt er niet in aan te tonen dat de minister een onwettig besluit heeft getroffen. De Vlaamse minister mag op basis van een geheel autonome afweging - ook van toekomstige opportuniteiten - een Deputatiebeslissing naast zich neerleggen. We citeren Dirk Van Mechelen:
"Overwegende dat er meer en meer gestreefd wordt naar het behoud van voetwegen en naar de creatie van een netwerk van trage wegen omwille van de cultuurhistorische waarde en het belang ervan voor de zwakke weggebruikers; dat het afschaffen van beide voetwegen geen oplossing biedt voor de aanwezige problematiek; dat delen van de voetwegen nr. 88 en nr. 93 afgeschaft kunnen worden, maar dat andere delen ervan beter behouden kunnen blijven door bijvoorbeeld te voorzien in een verlegging; dat door het afschaffen van beide voetwegen de mogelijkheid verloren gaat om ze in de toekomst te integreren in een globaal netwerk van trage wegen".
En volgens de Raad van State krijgt de stad Poperinge hier geen speld tussen.

Wij hopen dat de stad Poperinge nu al haar energie (en het belastingsgeld) gebruikt om de wegen te herstellen, in plaats van te procederen.

> Beluister het radiofragment (Real Player)

> Download het arrest van de Raad van State


In aantocht: praktijkdagen natuurtechnische inrichting

2-daagse tragewegencursus in alle Vlaamse provincies

Trage wegen, een aandachtspunt dat verschillende beleidsdomeinen doorkruist: milieu- en natuurbeleid, het mobiliteitsbeleid, erfgoedbeleid, recreatie en toerisme en het beleid van openbare werken. Overal in Vlaanderen vinden er tragewegenprojecten en -inventarisaties plaats.

De technische uitwerking
Naar verwachting zullen nog meer lokale besturen de komende jaren hun patrimonium aan trage wegen onder de loupe nemen. Een rem op een verdere ontwikkeling van het gemeentelijk tragewegenbeleid is zeker en vast de technische uitwerking. Trage Wegen vzw organiseert daarom in de loop van het najaar 2010 - voorjaar 2011 in elke Vlaamse provincie een 2-daagse cursus. De rode draad: natuur en ecologie laten rijmen met praktische oplossingen voor trage wegen.

Doelgroep
Gemeentelijke ambtenaren die tijdens hun werk veelvuldig geconfronteerd worden met trage wegen, die een project in petto hebben of die in de nabije toekomst bereid zijn om aan een tragewegenproject en -plan te werken: mobiliteits- en duurzaamheidsambtenaren, milieuambtenaren, mensen uit groendienst, technische dienst, ... Ook burgemeesters en schepenen die actief bezig zijn met dit thema, zijn welkom.

Wat? Waar? Wanneer?
Alle cursusdata zijn op onze website terug te vinden. De programma's van de cursussen, de uitnodigingen en de inschrijvingsmodaliteiten zullen vanaf eind augustus op de site terug te vinden zijn.

> Klik hier voor de website van de praktijkdagen: www.tragewegen.be/praktijkdagen


Voeren op Weg

Naar kwaliteit voor het Voerense landschap: trage wegen als ruggengraat

Wat is een mooi uitzicht? Een kapel, een oude boom of een kabbelend beekje? Die kerkwegel bij valavond? Allemaal zijn het elementen die bijdragen aan de belevingswaarde van een duurzame en kwalitatieve landelijke leefomgeving. De gemeente Voeren, het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en Trage Wegen vzw slaan daarom de handen in elkaar voor een landschappelijk project rond 'trage wegen, erfgoed en stilte'.

Erfgoed of stervend goed?
Voeren heeft een rijke geschiedenis met tal van elementen, die nog steeds getuigen van het cultuur-historisch erfgoed. Materieel, denk maar aan kapelletjes, oude hagen of bomen. Even belangrijk: immaterieel erfgoed zoals oude gewoonten, gebruiken en tradities,... Vaak met een onschatbare natuurwetenschappelijke, sociale of esthetische waarde. Al dit goed, overgeërfd van een verleden, wordt vaak vergeten. Binnen dit project verdient het ook een heden, meer nog: een toekomst.

?Stilte? laat van zich horen
Akoestiek is de wetenschap die zich bezighoudt met geluid als trillingen die zich voortplanten door een medium. Binnen dit project, echter, krijgt geluid of beter gezegd ? de afwezigheid ervan ? ook andere dimensies. Stilte krijgt vorm door een filosofisch-psychologische benadering. Het gaat dan om beleving, waardering en welzijn van mensen in een landschap als realiteit bovenop de realiteit. In een landschap dat allesomvattend, dynamisch en subjectief is.

Ontwikkelings- en herstelplan
Voeren op Weg slaat de brug tussen de trage wegen, erfgoed en stilte. Dit moet leiden tot een ontwikkelings- en herstelplan, gebaseerd op de belevings- en gebruikswaarde van het Voerense landschap. Een landschap met toekomst, voor alle Voerenaren.
Om de uitdagingen op vlak van stilte, erfgoed en trage wegen aan te pakken en, vooral, om nieuwe kansen te creëren, werkt de gemeente aan een globaal plan met de nadruk op de verwevenheid van trage wegen met cultuurhistorie en stilte.

Meer weten?
Judith Voets, milieuambtenaar Voeren, 04 381 90 59 (judith.voets@publilink.be)
Zowie Vangeel, projectmedewerker Limburg, 011 75 42 46 (zowie.vangeel@tragewegen.be)


Vereniging in de kijker: De Boot vzw

Waterwegen en andere trage wegen in de Westhoek

De Boot vzw staat voor duurzaam plattelands ?en riviertoerisme in de Westhoek. Een heuse Bachten-de-Kupe-cruise, het optrekken van ?boothutten? of de verhuur van zonneboten: hun aanbod oogt gevarieerd en aantrekkelijk. Vaak combineren zij vaartochten met fietsen, kajakken, wandelen of een uitstap met de huifkar. Vandaar ook hun aandacht voor trage wegen. We spraken met Bart Castelein, mede-oprichter, voorzitter, schipper, molenaar en nog veel meer.

In juni won De Boot vzw de publieksprijs van de Stichting voor de Toekomstige Generaties. Wat betekent duurzame ontwikkeling voor jullie?
Bart Castelein: "Wij beseffen dat dit een zeer rekbaar en bij momenten zelfs opportunistisch begrip is, maar toch zien wij ?duurzaam? een beetje als synoniem voor ?gezond? in de breedste zin van het woord. Dus ook economisch (lacht). Want wat ben je ermee als je heel ?duurzaam? bezig bent, maar helaas niet kan overleven zonder subsidies links en rechts. Onze ambitie is om te overleven zonder subsidies, een fundamentele keuze. En vangen we af en toe toch iets, dan is dat ons appeltje tegen de dorst. Deze filosofie maakt het mogelijk om volgens sommigen eigengereid op te treden. Wij vergelijken die karaktertrek eerder met een frisse adem. En wie kan daar tegen zijn, toch?"

We kunnen steevast rekenen op jullie deelname aan de Dag van de Trage Weg. Hoe lang is De Boot vzw al bezig met trage wegen en hoe is dat gekomen?
Bart Castelein: "Het is een deel van onze natuur. We bestaan al meer dan tien jaar, en ik denk dat wij al even lang met die materie bezig zijn. We zien vooral de troeven van die trage wegen. Wij merken het aan de appreciatie voor onze laagdrempelige tochten die bijna altijd gebruik maken van die trage wegen. Bij ons vind je toch wel wat: mooie wandelwegen, rustige verbindingsstroken, verkeersvrije jaagpaden, heerlijke bruggetjes. Sommige wegen zijn enkel toegankelijk voor wandelaars of met de muilezel. Af en toe wordt het zompig, want we leven nu eenmaal in de broeken zoals de laaggeleden weilanden hier worden genoemd. Maar de kwaliteitsnorm is natuurlijk lang niet altijd afhankelijk van de samenstelling van de ondergrond. Een trage weg leeft maar als die ook goed ingebed zit in een verrukkelijk decor. Gelukkig vinden we die hoekjes hier nog in de Westhoek. En heel af en toe is die trage weg zelfs een trage waterweg. En eens je daar op peddelt waan je je zelfs bij momenten in de Amazone."

In 2009 waren jullie betrokken bij de herinrichting van de "Vijfhuizenwegel? tussen Merkem (Houthulst) en Woumen (Diksmuide). Wat waren de kritische succesfactoren bij de samenwerking met lokale aangelanden en landbouwers?
Bart Castelein: "Overleg is het sleutelwoord bij uitstek. Of noem het communicatie. En je moet visie hebben, je moet weten wat je wil. Mocht je in die materie te veel willen drammen, dan wordt het snel de processie van Echternach. En uiteraard moet er boter bij de vis. De boer heeft het al zo vaak hard te verduren. En hou ook rekening met de trots. Landbouwers zijn trotse mensen. En blijf oog hebben voor de nazorg. Zowel van die trage weg als van de boer."

Houthulst vormt jullie uitvalsbasis. Heeft de gemeente interesse om haar trage wegen verder te herwaarderen?
Bart Castelein: "Houthulst is op zich een kleine gemeente, maar het bezit een heuse berg in Klerken, een deel van het oude vrijbos in Houthulst en veel vallei en polder in Merkem. Als we er nu zouden in slagen om die drie gebieden aan elkaar te linken, dan zou Houthulst een ongelooflijke troef hebben voor de veelstapper die op een dag pakweg 30-35 kilometer wil stappen zonder dat hij aan extra vervoer moet denken. We hebben dat destijds aan het College van Burgemeester en Schepenen voorgesteld, en ze hadden er wel oren naar. Binnen afzienbare tijd is het zover, en dan komt er veel goed volk naar hier. Nu ontvangen we al zo?n 15-17000 bezoekers. En jaar na jaar stijgt dat cijfer. In de Westhoek zit ecotoerisme duidelijk in de lift."

Dat klinkt veelbelovend. Veel succes nog en tot later!

Meer info:
De Boot vzw - www.deboot.be, 0475 21 43 20 (info@deboot.be)


Schrijf je nu in voor de Dag van de trage weg

dé tragewegenklassieker

Op 23 en 24 oktober 2010 organiseert Trage Wegen vzw het actieweekend 'Dag van de trage weg'. Heel wat gemeenten en lokale verenigingen namen al het initiatief om een activiteit te organiseren tijdens het campagneweekend. Maar we gaan voor meer! Schrijf dus in vóór 15 september.

Kies een trage weg, en maak hem open
Het hoofddoel van deze campagne is verwaarloosde trage wegen terug in gebruik nemen. Want nog altijd gaan te veel trage wegen verloren. Alleen door gebruikers en besturen te overtuigen van het belang van trage wegen én door actie op het terrein, kunnen we dit proces omkeren. En ook jij kan je hiervoor inzetten: organiseer samen met jouw gemeente, buurt of vereniging een grondige snoei- of maaibeurt op een dichtgegroeide weg. Ruim een sluikstort op of organiseer een wandeltocht langs de trage wegen van je dorp of streek. Meestal kost het maar een klein beetje moeite om een trage weg terug in gebruik te nemen.

Meer info?
www.tragewegen.be/dagvandetrageweg of neem contact op met onze campagnemedewerkster Hilde Béatse, (hilde.beatse@tragewegen.be of 09/331 59 22).


Zomerse wandelpret voor u én uw kinderen

Tragewegenbeeld: de kleinsten wandelen mee tijdens de 'ontknoping' van het Wandelnetwerk Pajottenland

Wandelnetwerk Pajottenland is het nieuwste en op termijn grootste wandelnetwerk van Vlaanderen. Het netwerk is een initiatief van Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën en Toerisme Vlaams-Brabant en Vlaanderen, met financiële steun van Pajottenland+ en Toerisme Vlaanderen. De samenwerking met gemeenten en lokale wandelraden zorgt voor een heel fijnmazig netwerk in Lennik, Pepingen, Gooik en stukjes van Roosdaal en Sint-Pieters-Leeuw. Nadien zullen Bever, Galmaarden en Herne toegevoegd worden.

Op 8 augustus wandelt u in Gooik en Roosdaal mee met een aantal themawandelingen die een voorproefje geven van het gloednieuwe netwerk.

> Alle info op de website van het Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën: www.rlzzz.be

Meters en peters gezocht
Het Regionaal Landschap zoekt gemotiveerde vrijwilligers die minstens een paar keer per jaar één of meerdere trage wegen willen afstappen. Hangen alle wegwijzers van het netwerk nog juist? Is een zwerfvuilactie nodig? Blijft het wegje het hele jaar door vlot begaanbaar? Alle opmerkingen geef je door zodat de verantwoordelijke diensten snel op de bal kunnen spelen. Bent u die meter of peter? Geef uw naam door aan inge.dooremont@rlzzz.be of kom langs op 8 augustus. De suikerbonen staan al klaar.


Grote Routepaden zoekt: voltijds LF-coördinator (m/v)

Geel-blauw zkt. stevige fiets(st)er

Van duurzame mobiliteit je job maken? Het kan. Voor de coördinatie en het beheer van het Lange-afstands-fietsnetwerk (LF) in Vlaanderen werft Grote Routepaden een voltijdse LF-coördinator aan.

Snel reageren is de boodschap. Alle nodige info over het takenpakket, de voorwaarden, het aanbod en hoe te solliciteren vind je in de vacature op www.groteroutepaden.be

> Klik hier om de vacature te bekijken


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.