E-zine vzw Trage Wegen

Uitgave April 2010

Hou ze open

Met droefheid melden we u het heengaan van de buurtwegen 'Espenbosweg' en 'Grote Kouterweg' in Kapellen-op-den-Bos. Hier vinden jullie het rouwprentje.

Tijdens een afscheidstocht op 1 mei kunnen jullie je rouwkransen ter plaatse gaan neerlegen.

Meer info over de actie lees je hieronderGooiks subsidieringsreglement voor voetwegen geschorst

"discriminatie ten opzichte van zij die de wet wel naleven"

De Vlaams-Brabantse gouverneur Lode De Witte schorste onlangs het subsidiëringsreglement voor voetwegen, dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad van Gooik. De gemeente zou een subsidie toekennen voor het heropenen van afgesloten voetwegen. Jaarlijks zou minstens 25 euro worden toegekend aan eigenaars voor het heropenen van officiële voetwegen die zij (al dan niet zelf) voorheen afgesloten hadden.

Overtreders belonen
Na een klacht van gemeenteraadsleden Philip Willems, Nicky Bellemans en Christa Dermez (Open Vld), kwam het reglement bij de provinciegouverneur terecht. Deze laatste is niet mals voor de gemeentelijke subsidie: "De subsidiëring van de heropening van een voetweg staat gelijk met het wegwerken van een overtreding. Het subsidiereglement creëert dus een zekere mate van discriminatie ten opzichte van de burgers, die de wetgeving van de buurt- en voetwegen wel respecteren. De beslissing druist in tegen het gelijkheidsbeginsel, schendt de wet én schaadt het algemeen belang?

Een gemiste kans...
De vzw Trage Wegen volgt de gouverneur, het besluit wordt terecht geschorst. En toch is dit voorval een gemiste kans, want het subsidiereglement voor voetwegen in Zwevegem, bijvoorbeeld, zorgt er net voor dat iedereen die voetwegen onderhoudt hiervoor een vergoeding kan krijgen. En zo kan je als gemeente dus wél de hulp inroepen van organisaties of inwoners zoals de landbouwers om bij te staan in het onderhoud. En zo'n reglement kan al op de volgende gemeenteraad. Niet alleen in Gooik, overigens.

Links:
Het vernietigde reglement + de beslissing van de gouverneur
Zo kan het wél: subsidiereglement Zwevegem.


Muzikale fietstocht naar Mano Mundo

fiets mee en maak kans op onze vrijetijdsprijzen!

Op 3 mei geeft Komimo het startschot voor de Heen-en-weer-week. Deze mobiliteitscampagne roept op om eens stil te staan bij je autogebruik en wat meer te kiezen voor te voet, de fiets of het openbaar vervoer. Omdat één derde van alle verplaatsingen binnen onze vrije tijd gebeurt, focust de campagne dit jaar op vrijetijdsbestemmingen.

Trage Wegen vzw en Komimo organiseren op zondag 9 mei fietspools naar het gratis mondiaal festival Mano Mundo. Vanuit alle hoeken van de provincie vertrekken fietstochten naar Boom. Veilig, gezellig en met iemand voorop die de weg kent. Je kan in verschillende gemeentes aansluiten bij één van de zes fietspools:

1. Vanuit Sint-Niklaas - start om 9 uur
Route: Sint-Niklaas - Temse - Boom
2. Vanuit Antwerpen - start om 9u30
Route: Antwerpen - Hoboken - Hemiksem - Aartselaar - Niel - Boom
3. Vanuit Lier - start om 9u30
Route: Lier - Duffel - Rumst - Boom
4. WVanuit Sint-Amands - start om 9u50
Route: Sint-Amands - Puurs - Willebroek - Boom
5. Vanuit Mechelen - start om 10u15
Route: Mechelen - Leest - Heindonk
6. Vanuit Kapelle-op-den-bos - start om 11 uur
Route: Kapelle-op-den-Bos - Willebroek - Boom

De fietspools vanuit kapelle-op-den-Bos en Sint-Amands hebben halte in Willebroek, waar ze minister Crevits oppikken. Zij fietsen onder begeleiding van het Fietsharmonisch Orkest naar de Heldenplaats in Boom, waar alle fietspools samen komen voor een smakelijke traktatie en animatie van het Fietsharmonisch Orkest. Waar dit verrassende en dolkomische muziekgezelschap op een 4 meter lange, zespersoons tandem verschijnt, steelt het de harten van het publiek. Nadien gaat het in fietskonvooi richting festivalweide.
Maar er is meer: niet alleen op Mano Mundo, maar ook in ruim twintig pretparken, dierentuinen, musea en toeristische attracties krijg je als duurzame bezoeker bij aankomst een Heen-en-weer-kaartje, waarmee je kans maakt op heerlijke vrijetijdsprijzen. In het Europlanetarium te Genk en Sealife Brugge krijg je bovendien een korting.
De Heen-en-Weer-week vormt ook een ideale gelegenheid om de Groen Haltewandelingen te verkennen. Hierbij vertrekt je wandeling aan de ene bushalte en na je wandeling stap je aan een ander halte terug op. Tijdens de campagneweek kun je de wandelingen verkennen met een gids, animatie en een leuke attentie voor de deelnemers. In Gent zorgen verschillende handelszaken voor extra kortingen en attenties voor wie de stad milieuvriendelijk beleeft.

Meer informatie en inschrijven op: www.heen-en-weer-week.be


Verenigingen voor verkeersveiligheid in de kijker

Ook in jouw vereniging?
Verenigingen voor verkeersveiligheid kreeg in 2009 vorm binnen de schoot van ?de Verenigde Verenigingen?. In 2010 wordt het project verder uitgebreid en uitgediept door twee projectmedewerkers van Komimo vzw, de koepel milieu en mobiliteit. Wat dit project precies inhoudt en hoe de vzw Trage Wegen in het plaatje past vragen we aan An Kokken en Karla Groen.

Verenigingen voor Verkeersveiligheid? Over welke 'verenigingen' gaat het dan?
An Kokken: "Dit project richt zich op alle mogelijke verenigingen. Het kan dus gaan om een badmintonclub, een seniorenvereniging, een carnavalsvereniging of een fotoclub. Via het grote, Vlaamse middenveld willen we verkeersveiligheid als thema prominenter op de agenda zetten."

Gebeurt er dan nog niet genoeg rond verkeersveiligheid?
Karla Groen: "Verkeersveiligheid wordt een steeds belangrijker thema in onze maatschappij. Dat merk je vooral als je kijkt naar de schoolcontext, waar er veel initiatieven bestaan rond verkeer en 'veilig naar school'. Maar als we kijken naar verenigingen, dan blijkt dat zij binnen hun werking verkeersveiligheid zelden als een thema zien. Of, ze hebben onvoldoende financiële middelen om hierrond ook te werken. En toch worden ze er ook mee geconfronteerd, want vaak organiseren ze een uitstap, of moeten ze op verplaatsing voor een wedstrijd of een bijeenkomst. Of ze beoefenen hun hobby op de openbare weg, denk maar aan de joggers of wielertoeristen. En daarnaast zijn er ook randactiviteiten waar verkeersveiligheid een rol speelt. Zoals de verkoop van taarten of zo om de clubkas te spijzen. Het is vaak in deze situaties dat men ? in het enthousiasme van de verkoop ? minder op het verkeer let."
An Kokken: "Maar het project richt zich ook op participatie. We merken dat steeds meer gemeentes hun inwoners betrekken bij mobiliteitsproblemen. We ijveren er enerzijds voor dat ook verenigingen meer betrokken worden in het overleg. En anderzijds dat verenigingen sneller en gemakkelijker de weg vinden naar de gemeente als ze een infrastructuurprobleem vaststellen rond hun verenigingsgebouw. Dit kan gaan om een ontbrekend zebrapad, of te weinig fietsenstallingen of een te hoge snelheid op de invalswegen naar het lokaal. Uit een onderzoek vorig jaar is gebleken dat verenigingen niet altijd de weg vinden naar de lokale overheid."

En wat zal dit concreet allemaal betekenen?
Karla Groen: "In de eerste plaats wordt er een website gecreëerd waar verenigingen terecht kunnen om informatie te vinden én te geven over verkeersveiligheid. Deze informatie is enerzijds praktisch. Bijvoorbeeld 'Wat moet je doen als je met een groep van 20 gaat fietsen?' of 'Hoe werkt het concept voetpoolen of carpoolen?' Anderzijds willen we hen ook in contact brengen met allerlei leuke initiatieven die er al bestaan, zowel vanuit mobiliteitsorganisaties als vanuit andere verenigingen. Door deze bestaande acties in een kant-en-klare vorm aan te bieden hopen we dat verenigingen ze ook sneller zullen gebruiken binnen hun werking.
An Kokken: "En verder zijn er twee pilootprojecten opgestart binnen de seniorenverenigingen en binnen de sportsector. Doel is om te kijken wat we binnen een bepaalde groep verenigingen kunnen bereiken met een laagdrempelige, maar gerichte actie. Het project zal door de sectoren zelf worden ingevuld. Wij zorgen vooral voor de begeleiding van het project. De concrete uitwerking ervan zullen jullie in het najaar kunnen zien."

Hoe past volgens jullie de vzw Trage Wegen in het plaatje?
Karla Groen: "Het is belangrijk dat de verenigingen meer zicht krijgen op het bestaan en de werking van organisaties die bezig zijn met (duurzame) mobiliteit en verkeersveiligheid. Maar we willen ook deze mobiliteitsorganisaties aanzetten om verenigingen meer als doelpubliek te zien. Trage Wegen kan een belangrijke partner worden voor verenigingen die willen werken aan een betere en veiligere bereikbaarheid van hun lokalen. Anderzijds kan de steun van verenigingen ook belangrijk zijn om een gemeente aan te zetten om te beginnen met het herwaarderen van de lokale trage wegen. En als deze steun dan komt uit minder voor de hand liggende verenigingshoek, dan kan dat een belangrijk gevolg hebben voor het draagvlak."

We onthouden de tip: probeer ook eens de plaatselijke voetbalclub, de plaatselijke toneelvereniging of de Anatolisch Culturele Vereniging te betrekken bij het Trage Wegen-project in je gemeente!

Meer info
Karla Groen, 09 331 59 13 (karla@komimo.be)
www.verenigingen-voor-verkeersveiligheid.be


Kapelle-op-den-Bos toont haar trage wegen

maandelijks op weg

Vanaf april 2010 tot oktober 2010 zal de werkgroep trage wegen iedere tweede woensdag van de maand een wandeltocht inrichten, en dit onder begeleiding van één van de werkgroepleden.
Hiermee willen ze de bewoners een kans geven om onze buurtwegen beter te leren kennen en (her)waarderen. Iedereen is welkom, wandelen is immers voor jong en oud een gezonde sport.

En de eerste wandeling is alvast een succes. Om 14 u stipt vertrekken aan de kerk van Nieuwenrode bijna 50 wandelaars, vergezeld van een welkom lentezonnetje. ?Ik was ook tevreden geweest als er 15 geïnteresseerden waren komen opdagen?, zegt begeleider François. ? Maar deze grote opkomst is voor ons echt een opsteker. Het toont toch aan dat de activiteiten van onze werkgroep gewaardeerd worden.? En de waardering komt duidelijk van een gemengd publiek. Niet alleen de wandelclubs, maar ook omwonenden en mensen uit de buurgemeenten stappen mee.

En we duiken meteen een officieus verlegde buurtweg in. ?Deze trage weg loopt officieel dwars door een tuin?, verteld Ronan, voorzitter van de werkgroep. ?Op vraag van de eigenaar wandelen we nu langs de perceelsgrens. Goede afspraken zijn belangrijk, maar zolang het nieuwe traject niet officieel bestendigd wordt, blijft er natuurlijk onzekerheid voor de eigenaar en de gebruikers.

?Ik wist niet dat dit een openbare weg was? , is van in het begin een veel gehoorde quote.
Veel mensen weten niet dat deze oprit eigenlijk een stuk buurtweg is, of dat het stoffig spoor over het maïsveld daar een heuse eenmanswegel is. Dit komt het gebruik van de trage wegen natuurlijk niet te goed.
Als we even later de grens naar buurgemeente Grimbergen oversteken, zien we meteen hoe daar iets aan gedaan kan worden. De Grimbergse trage wegen zijn netjes voorzien van een bordje met een naam en een nummer. ?Dat is natuurlijk ideaal?, verzuchten de werkgroepleden .? Met zo'n bordje weet je onmiddellijk waar je aan toe bent, en de wegen worden dan ook frequenter gebruikt. Helaas hebben wij als werkgroep geen eigen middelen om voor zulke bordjes te zorgen. Op onze laatste vergaderingen met de gemeente zijn er echter een aantal mooie beloften gedaan en we hebben er goede hoop op dat we ook in Kapelle-op-den-Bos onze buurtwegen van bordjes gaan kunnen voorzien.? Ronan lanceert dan ook een oproep aan de wandelaars om het te melden als ze van bepaalde weggetjes de volksnaam zouden kennen.

Na het gezellige centrum en de weidse velden, stappen we nu een gebied onder beheer van Natuurpunt binnen. Om de moeras-vegetatie en de wandelschoenen te ontzien, ligt er een vlonderpad over een groot deel van het traject. Dit gebied is niet altijd toegankelijk geweest, maar nu het opengesteld is wordt het druk gebruikt door wandelaars die komen genieten van de weelderige flora en fauna.

?Tegenwoordig hebben we een goede verhouding met de gemeente, maar dat is niet altijd zo geweest?, grijnst François als we aankomen bij buurtweg 77. Daar sloot de eigenaar van een industrieterrein een buurtweg af. Het traject zou verlegd worden naar de aanliggende losweg. De eigenaar van de losweg en de werkgroep trage wegen waren hier echter niet voor te vinden, en na protest bij de provincie en bij de gouverneur is het oorspronkelijk traject toch behouden.

Het gebeurt nog al te vaak dat mensen plots beslissen een buurtweg over hun grond af te sluiten. Onder andere door goed overleg met de gemeente wil de werkgroep dat soort incidenten in de toekomst zo veel mogelijk vermijden. Maar de werkgroep ijvert niet alleen voor het behoudt van trage wegen. Ze hopen ook lang verdwenen wegen terug op de kaart te krijgen
Zo loopt deze mooie weg langs het water plots dood op een bebouwd perceel. Van een idyllisch paadje langs de rivier kom je dan terecht op een drukke weg zonder voetpad. Op de Atlas der buurtwegen staat de buurtweg nog wel ingetekend,en in de toekomst zou hij terug in ere hersteld moeten worden.

Ook de afschaffing van twee spoorwegtunnels hoopt de werkgroep af te wenden. ?Deze twee doorsteken zijn essentiële schakels in ons buurtwegennet?, zegt Ronan. ?Ze afschaffen betekent dat de gebruikers een omweg zullen moeten maken die bovendien loopt over wegen die minder aangepast zijn voor de zwakke weggebruiker'?. Uit gesprekken met de gemeente, infrabel en NMBS blijkt dat het gewoon een geldkwestie is. Niemand wil de tunnels echt dicht, maar evenmin is één van de partijen bereid de kosten voor het openhouden te dragen. Samen met andere bezorgde partijen zal er binnenkort dan ook een actiewandeling plaatsvinden om aan te tonen dat er een grote vraag is naar het openhouden van de tunnels.

Omstreeks half vier komen we terug aan in het centrum van Nieuwenrode. Alle deelnemers waren zeer enthousiast over de wandeling en iedereen heeft wel iets bijgeleerd. De organisatoren zijn dan ook zeer tevreden en ook een tikkeltje trots dat 'hun' trage wegen zo'n bewondering oogsten.
Wie er met de wagen doorrijdt, zal er weinig van zien, maar de buurt herbergt talloze mooie hoekjes en kantjes. Het trage wegennet is echt wel ideaal om daar ten volle van te kunnen genieten.
Chapeau voor de werkgroep, ze zijn echt goed op dreef.

Meer info: Ronan Christiaens, ronan.christiaens@telenet.be


Nu ook bouwvergunning Meldertse varkensstal vernietigd

Raad van State schorst kunst- en vliegwerk gemeente en provincie

De vzw Trage Wegen reageerde begin 2008 verrast bij het nieuws over de geplande varkensstal aan de Overhemstraat in Meldert (Hoegaarden). Daarbij zou het open landschap, in de onmiddellijke buurt van een eeuwenoude winterlinde, en een historisch vijfkruis van kasseiwegen onherstelbaar aangesneden en verminkt worden. (zie daarvoor ook onze website). De inwoners van Meldert die zich tegen de stal op deze locatie manifesteerden, verenigden zich in de actiegroep Mooi Meldert.

Na de milieuvernunning, nu ook de bouwvergunning
Peter Haegeman: "We rageren positief op de schorsing door de Raad van State van de stedenbouwkundige vergunning voor de stal aan de Overhem. Eind december 2009 gebeurde hetzelfde al met de milieuvergunning. Met deze nieuwe schorsing fluit de Raad van State Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Muyters terug die de bouw van de grootschalige varkensstal in oktober 2009 vergunde. De Raad straft met deze schorsing vooral het kunst- en vliegwerk af waarmee zowel de gemeentelijke, de provinciale als de Vlaamse politici deze stal wilden mogelijk maken in het typische open Hoegaardse landschap."

De uitweg... op zoek naar een geschikte plaats
De vzw Trage Wegen hoopt nog altijd dat deze beslissing de aanleiding kan zijn om op zoek te gaan, deze keer met alle betrokken partijen en overheden om tot een maatschappelijk gedragen consensus te komen. En dat is een aanvaardbare locatie, zodat Meldert een mooi en leefbaar dorp kan blijven voor iedereen die er graag wil wonen, werken of wandelen. Op kasseiwegen in het open landschap horen geen tientonners thuis.

Meer info: www.mooimeldert.be


Uitsmijter: vals alarm!

De Gaverweg, een trage weg in Zulte die vorig jaar onder grote belangstelling geopend werd, is alweer afgesloten. Fietsers en wandelaars vreesden meteen voor een conflict met de buurman. Maar dat blijkt niet te kloppen.

De gemeente heeft met de buurman afgesproken dat zijn schapen het gras op de buurtweg kort houden. De laatste weken werd zijn kudde echter uitgebreid met een aantal lammetjes. Om die gewoon te laten worden aan de omgeving, werd de weg tijdelijk afgesloten. Zo sukkelen ze niet in het veerooster aan het begin van de weg.

Binnenkort kunnen de wandelaars en fietsers opnieuw door de weg, maar dan in gezelschap van een aantal dartele lammetjes!

Zulte is trouwens één van de zes gemeenten die meewerken aan het herwaarderingstraject trage wegen in het Schelde-Leiegebied, dit in samenwerking met de VLM.


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.