Wij zijn verhuisd, pas onze adres- en telefoongegevens aan!

Uitgave Maart 2010

Onze nieuwe secretariaat: Kasteellaan 349 A, 9000 Gent

Secretariaat opnieuw operationeel

Een week rommelen, vijzen, sleuren, poetsen en installeren verder en nu kunnen we vooruit met de geit in ons nieuw kantoor, samen met de vzw Komimo (Koepel voor Milieu en Mobiliteit). Het secretariaat is terug 'up and running'. Noteer zeker ons nieuw adres en onze nieuwe telefoonnummers.

Nieuw adres en openingsuren
Ons adres is Trage Wegen vzw, Kasteellaan 349 A, 9000 Gent. De openings- en bezoekuren van ons kantoor, onze bibliotheek en het trage-wegenloket blijven dezelfde: van 09u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u30, van maandag tot vrijdag. Ons nieuwe kantoor bevindt zich dus vlakbij Gent-Dampoort, en véél Gentse stadsbussen bedienen de halte 'Veemarkt', op 50 m van onze deur.

Nieuwe telefoonnummers
Andy Vandevyvere, coördinator: 09/3315920
Steven Clays, beleid en communicatie: 09/3315921
Hilde Béatse, project- en campagnemedewerkster: 09/3315922
Sofie Deberdt (in zwangerschapsverlof tot 1 augustus 2010), project- en campagnemedewerkster: 09/3315923
Pieter Brusselman, projectmedewerker: 09/3315927
Clytie Eykens, project- en campagnemedewerkster: 09/3315924 (in Gent) - 011/754246 (in Hasselt)
Dries Elst, projectmedewerker: 09/3315925
Hanne Van Herck, projectmedewerkster: 09/3315926
Ook ons faxnummer is veranderd: 09/3315918.


Vereniging in de kijker: Natuurbehoud Actie Neerglabbeek

Holle weg verkeersvrij

Natuurbehoud Actie Neerglabbeek (NAN) ontstond 1990 als reactie op de ontginning van grote hoeveelheden kiezel en zand uit het het natuurgebied Solterheide in Noord-Limburg. Mede dankzij het verzet van NAN tegen deze ontwikkelingen (en het ontdekken van procedurefouten), kreeg de Solterheide een 'reserve ontginningsfunctie'. NAN blijft dus waakzaam en zette een heuse lokale verenigingswerking op. Meer nog, dit najaar kwamen we NAN tegen op de Dag van de Trage Weg. Een interview met Pol Janssen van de Natuurbehoud Actie.

Hoe zijn jullie bij trage wegen terecht gekomen?
Pol Janssen: "Vroeger waren we altijd tégen iets. We gingen protesteren, voerden actie, manifesteerden,... Enige tijd geleden beslisten we ook dingen te steunen en ergens vóór te zijn. Dat is veel positiever naar de buitenwereld toe en ook voor ons is het aangenamer. Eén van die positieve dingen waar we voor gaan is de holle weg in de Vallei van de Baatsbeek. Die bestaat al meer dan 200 jaar, maar doordat er auto?s en quads doorrijden, dreigde de holle weg te verdwijnen. Met NAN hebben we een platfom 'Holle Weg' opgericht. Omdat de holle weg een trage weg hoort te zijn hebben we ook Trage Wegen vzw gevraagd ons te helpen."

In hoeverre krijgen jullie steun van de gemeente en andere verenigingen in Neerglabbeek?
Pol Janssen: "Aangezien onze vereniging ontstaan is uit protest tegen de plannen van de gemeente, waren de contacten met de gemeente niet erg positief, zelfs conflictueus. Nu is de samenwerking verbeterd. Onze gemeente wil nu de Solterheide ook beschermen en ook voor andere acties, zoals onze nestkastjesacties, verloopt de samenwerking een stuk vlotter.
Ikzelf zetel ook in de cultuurraad en hierdoor hebben we een goede band met andere verenigingen. Jaarlijks organiseren we 3 à 4 activiteiten, in samenwerking met de andere verenigingen, of waarop ze toch minstens worden uitgenodigd. We blijven wel onze eigenheid bewaren."

Zwerfvuil is een probleem dat vaak langs trage wegen wordt gesignaleerd. Worden jullie in Neerglabbeek met deze problematiek geconfronteerd?
Pol Janssen: "Wij hebben tot nu enkel ervaring met de holle weg in Neerglabbeek. Het grote probleem hier was het sluikstorten van groenafval door de aanpalende eigenaars, waardoor er nu allerhande gekweekte planten in staan die er eigenlijk niet thuis horen. Om dit probleem aan te pakken hebben we overlegd met de gemeente. Het resultaat van dit overleg is een sensibilisatiecampagne voor de aangelanden over composteren. Verder hebben we een grote lenteschoonmaak op poten gezet om al het afval uit de holle weg te verwijderen. De gemeente leverde ons hiervoor zelfs een container. We doen bovendien jaarlijks mee aan de zwerfvuilactie van de provincie Limburg."

Wat zijn jullie concrete toekomstplannen met trage wegen?
Pol Janssen: "Samen met het Regionaal Landschap Kempen en Maasland hebben we een sas geplaatst in de holle weg, waardoor er geen gemotoriseerd verkeer meer door kan. We zullen dit opvolgen, en we houden de hoeveelheden zwerfvuil en sluikstorten in de gaten. Een ander idee waar we mee spelen is het in kaart brengen van de trage wegen van Neerglabbeek. Zo zouden we er samen met de heemkundige kring een bundeltje over kunnen uitbrengen, om het gebruik van de trage wegen te promoten. Want ook nu nog verdwijnt er toch regelmatig een trage weg."

Vinden jullie het een taak mensen enthousiast te maken voor trage wegen?
Pol Janssen: "Zeker, want het is niet altijd eenvoudig. In elk geval organiseren we op paasmaandag 5 april een ?Vroege Vogel wandeling? die door de holle weg gaat... Afspraak om 7 uur 's ochtends op parking 7 van RLKM (ter hoogte van huisnummer 104 van de Weg naar Opitter in Neerglabbeek). Iedereen is welkom!"

Fijn om horen dat jullie de trage wegen in Neerglabbeek willen inventariseren. Wij kijken al uit naar het resultaat!

Meer info: Natuurbehoud Actie Neerglabbeek, Pol Janssen (janssen.pol@skynet.be)


Kruip op je fiets tijdens de Heen-en-weer-week

Wie zich duurzaam verplaatst, in de watten gelegd

De week van 3 tot 9 mei staat helemaal in het teken van duurzame mobiliteit. De Heen&Weer-week roept op om ook binnen je vrije tijd je auto eens te laten staan en te kiezen voor de fiets, te voet of het openbaar vervoer. Wie zich tijdens de Heen&weer-week op een milieuvriendelijke manier verplaatst, kan op heel wat plaatsen genieten van leuke activiteiten, kortingen of een andere beloning. Zo kan je aan groepstarief Boudewijn Seapark of het Europlanetarium bezoeken. Wie deelneemt aan een van onze acties krijgt bovendien een Heen-en-weer-kaartje en kan daarmee deelnemen aan onze onlinecampagnewedstrijd.

Fietspoolen naar Mano Mundo
Trage Wegen vzw is lid van Komimo en organiseert in het kader van de Heen&Weer-week fietstochten naar het gratis mondiaal festival Mano Mundo in Boom. Mano Mundo luidt jaarlijks voor tienduizenden bezoekers het begin van het festivalseizoen in. Raymond Van het Groenewoud, Sioen en Leki staan alvast garant voor een sterk programma.

Dit intercultureel festival maakt mensen warm voor de Noord-Zuidthematiek en draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. Afvalpreventie en ?beperking, fair trade, mobiliteit en een bewuste omgang met mens en milieu staan centraal. Als bezoeker kan je een ferme duit in het zakje doen door op een duurzame manier naar het festival te komen. Om het allemaal nog aantrekkelijker te maken, kan je je aansluiten bij één van de fietspools. Vanuit verschillende locaties fiets je onder begeleiding via aangename en veilige fietsroutes naar het festival. Om 12 uur komen alle fietsers samen op de markt van Boom voor een smakelijke traktatie en een muzikaal intermezzo van het Fietsharmonisch Orkest. Vanuit de Markt van Boom gaat het nadien in fietskonvooi naar het festivalterrein. Ook minister Hilde Crevits springt mee op de fiets.

Er zijn zes fietsroutes uitgestippeld. Vertrekken kan vanuit Sint-Niklaas, Antwerpen, Lier, Sint-Amands, Mechelen en Kapelle-op-den-Bos. Langs elke fietsroute zijn een aantal stops voorzien. Als je ergens onderweg wil aansluiten, kan dat op elk van deze stopplaatsen.

Wegkapiteins gezocht
We zoeken nog een aantal mensen om deze fietstochten te begeleiden. Wil je jezelf of je vereniging hiervoor engageren, neem dan zo snel mogelijk contact op met het secretariaat (hilde.beatse@tragewegen.be of 09/331 59 22). Wij helpen je op weg met een routebeschrijving en logistieke ondersteuning.

Alle informatie en inschrijven voor de Heen&Weer-week vind je op www.heen-en-weer-week.be


Vlaamse Ardennendag bruist van de trage-wegenactiviteit

Zondag 11 april 2010

De 32ste Vlaamse Ardennendag, op zondag 11 april 2010, is de trefdag voor alle gezinnen en organisaties met een hart voor natuur, bos en landschap in de Vlaamse Ardennen. Die dag is er een zeer ruime waaier aan tragewegenactiviteiten.

Zwalmvallei
Centrale plaats voor deze Vlaamse Ardennendag is het Kasteel van Lilare, gelegen naast de Zwalm. Hier vinden alle activiteiten plaats en starten verschillende landschapswandelingen naar mooie plekjes in de buurt. En wie zich wil specialiseren in een bepaald thema, kan terecht op informatiestanden en de themawandelingen van de vele organisaties die meewerken aan het promoten en beheren van natuur en landschap in de streek.

Doorlopend vanaf 14u zijn er landschapswandelingen doe gemiddeld anderhalf uur duren. De laatste wandeling vertrekt om 15u30. Vanaf het kasteel wordt ook een fietstocht als vrije activiteit aangeboden tussen 14u en 17u.

Alle informatie op: www.vlaamseardennendag.be

Ronse Verleidt - Wandeldag
Ronse, een gezellig en levendig stadje, vlakbij de taalgrens, vormt het hart van de Vlaamse Ardennen. Op nauwelijks een boogscheut van het centrum, vind je bosrijke heuvels, prachtige plekjes natuur en schitterende vergezichten. De mix van dit unieke landschap, het waardevolle cultuurhistorische patrimonium en de groene omgeving vormen het schitterende decor voor deze wandeldag. Pasar vzw organiseert er op 11 april een heuse wandeldag. Je wandelt langs Kapel Wittentak en langs vele trage wegen en wie kiest voor de 15 km wordt beloond met het uitzicht aan de ?Hootondmolen?, het hoogste punt van Oost-Vlaanderen.

Alle informatie via:

Toerisme Ronse, 055 23 28 16 of toerisme@ronse.be
Pasar Ronse, www.pasar.be/ronse
Pasar Zuid-Oost-Vlaanderen, 055 23 16 96, zovlaanderen@pasar.be of www.pasar.be/zov


Verslag ontmoetingsdag in Asse

Unieke tragewegenervaring vlakbij Brussel

Naar goede jaarlijkse gewoonte, hield onze vereniging afgelopen zaterdag haar Algemene Vergadering in 't Smiske in Asse. De keuze voor Asse had ook een symbolische betekenis want in Asse is sinds enkele jaren een werkgroep trage wegen actief, die stilaan succes boekt. Eerste werk: een inventaris van alle buurt- en voetwegen, waaruit bleek dat maar liefst 30 van de 120 officieel gekende trage wegen in de loop der jaren waren afgesloten, versperd of omgeploegd. Het landelijke Asse, erg goed gelegen in de rand rond Brussel voelt evenwel de verstedelijking. "De bevolking neemt toe en misschien net daarom is de nood aan een fijnmazig tragewegennet zó nodig," verduidelijkt Etienne Keymolen (N-VA), schepen in Asse en gastheer van de vzw Trage Wegen voor de ontmoetingsdag. Een verslag van een boeiende en leerrijke wandeling.

Voetwegen herleven
Het traject van de wandeling was zo uitgestippeld dat we een tiental voetwegen aandeden die in 2008, 2009 en ook in de voorbije weken in Asse werden heropend. We bewonderden zo het nieuwe knuppelpad dat samen met Econet in Asbeek werd aangelegd. Zo kreeg de in onbruik geraakte voetweg, omwille van de drassige ondergrond, een nieuwe functie, zonder het kwestbare bronnengebied te verstoren met allerlei (half)verhardingen. "Bij het heropenen van de voetwegen is het contact met de aangelanden vrij vlot verlopen", zegt schepen Keymolen. "En toch, we blijven nog altijd 21 afgesloten buurt- en voetwegen zitten".

Kruisborre
Enkele leden van de wandelvereniging Manke Fiel en van Natuurpunt Asse vergasten ons samen op een wandeling over trage wegen langsgheen de Kruisborre. Heel wat aanwezigen gaven hun ogen letterlijk de kost, want de vertegenwoordigers van werkgroepen trage wegen uit heel Vlaanderen, moesten toch vaststellen dat de gemeente serieuze inspanningen heeft geleverd. De mooie uitzichten over het landschap waren een echte verrassing. Renate Devreese uit het naburige Dilbeek getuigt: "Het lange traject, zonder dat je huizen ziet, dat vind je bij ons niet."

Naamborden
Een schitterend traject dus, maar als je de trage wegen in Asse niet kent, is het erg lastig om erop te geraken. Ze zijn vanop de gangbare straten en wegen amper te zien. "In de loop van 2011 willen we al onze buurt- en voetwegen aangeven met borden. Daarop zouden de oude benamingen staan, zoals die vermeld in de Atlas der Buurtwegen. Dat zal gebeuren met signalisatie van de vzw Trage Wegen", vertelt schepen Keymolen. "Het opzoekingswerk is in belangrijke mate gebeurd en we zullen advies vragen aan de naamgevingscommissie, net zoals we dat doen bij nieuwe straten."

Weg-en-weer, geuze en kriek
De boog hoeft niet altijd gespannen te staan. We pauzeren in het authentieke volkscafeetje aan de Edingsesteenweg, café De Koekoek. Het moordende verkeer op de steenweg doet er ons aan herinneren waarom we met de vereniging nu juist met duurzame mobiliteit bezig zijn, overigens. De Koekoek serveert 'Weg-en-weer', een dorstlessende lambiek, de basis van de meer gekende geuze- en kriekbieren, die erg typisch zijn voor de streek. De naam zegt het zelf, zo gauw als we gekomen waren, vertrekken we terug voor het tweede gedeelte van de tocht. Als bij wonder houden we het droog, ondanks alle onheilsvoorspellingen.

Moeilijke gevallen
Onderweg vertelt schepen Keymolen ons dat de gemeente haar inspanningen om wegen open te krijgen onverminderd zal voortzetten. Nu komen de moeilijker gevallen aan bod, waarbij de aangelanden niet zomaar bereid zijn 'hun' voetweg opnieuw open te stellen. Asse zal in navolging van de gemeenten Oud-Heverlee en Tielt-Winge een beroep doen op een ondersteunend proefproject van de provincie Vlaams-Brabant. De juridische dienst van de provincie onderzoekt daarbij telkens de verschillende knelpunten, zoekt oplossingen en ontwikkelt een methodiek per type heropenstelling. "We hebben voor deze samenwerking acht prioritair te openen voetwegen geselecteerd", aldus Keymolen.
Met de vzw Trage Wegen zullen we de proefprojecten alvast met veel belangstelling opvolgen!

Kouterwegen
Ondertussen wandelen we onder een voorzichtig lentezonnetje verder. Het was ons al opgevallen, maar het wordt bijna markant: de wandeling doet een flink pak zogeheten kouterwegels aan, die diagonaal door akkers lopen. Geen zwerfvuil, geen brede stroken, maar netjes platgetreden paden over landbouwland. Als dit soort trage wegen in Asse gemeengoed zijn, waarom kan dat elders in ons land dan niet, vragen we ons openlijk af.

Afsluiter in 't Smiske
We eindigen onze tocht waar we begonnen zijn: de oude smidse en tegenwoordig ook folkcentrum 't Smiske. De authenticiteit van de smidse die er vroeger was, is volledig bewaard. Gilbert Spenninck uit Westouter: "Dit ken ik goed van in mijn jeugd. De machines, de werkbank, en de materialen: het staat er nog allemaal!" En ook hier worden ons de streekproducten (lees: geuze en kriek) rijkelijk aangeboden. Conclusie: Asse is een gemeente om in de gaten te houden, want op het vlak van trage wegen gebeuren enorm boeiende en leerrijke zaken. En niet onbelangrijk, het is er ook gewoon landschappelijk erg mooi.

U kan hier de route van de wandeling downloaden.

Meer info: Etienne Keymolen, (etienne.keymolen@telenet.be)


Even voorstellen... Hanne, Dries en Pieter

Nieuw op het secretariaat

Het secretariaat van onze vereniging is in volle ontwikkeling. Half maart beviel onze medewerkster Sofie Deberdt van een dochter: Amber. Ze geniet tot begin augustus van haar welverdiende moederschapsrust. Hilde Béatse, die eind november beviel van een zoon, Timon, is intussen terug aan de slag. En als klap op de vuurpijl begonnen Hanne, Dries en Pieter in de loop van maart op ons secretariaat. Tijd om hen even aan jullie voor te stellen.

Hanne Van Herck is projectmedewerkster. Hanne woont in Gent. Ze studeerde middeleeuwse geschiedenis aan de universiteit van Gent en cultuurwetenschappen aan de VUB. Voor het onderzoeks- en documentatiecentrum Kadoc werkte ze aan verschillende cultuurhistorische projecten, onder meer over het domein van de Oude Abdij van Drongen. Daarna organiseerde ze bij Davidsfonds evenementen rond taal voor jongeren en volwassenen. Haar vrije tijd brengt Hanne graag door in haar volkstuin of op de fiets.
Bij Trage Wegen vzw ondersteunt ze de tragewegenprojecten in verschillende gemeenten.

Contact: hanne.vanherck@tragewegen.be, tel. 09 331 59 25.

Dries Elst is projectmedewerker. Dries woont in Boortmeerbeek (Vlaams-Brabant) en studeerde biologie aan de universiteit van Leuven, met als specialisatie plantkunde-ecologie. Na een korte carrière in het onderwijs, week hij uit naar Noord-Ierland, waar hij als veldbioloog aan de universiteit van Ulster meewerkte aan de National Countryside Survey. Binnen dit project stond hij mee in voor het overleg met landeigenaars, de vegetatieopnames en de datacollectie voor GIS. Later werkte hij als deelbekkencoördinator binnen het waterschapsteam van de provincie Antwerpen, waar de opvolging en uitwerking van de deelbekkenbeheerplannen centraal stonden. Bij Trage Wegen zorgt hij als projectmedewerker mee voor de gemeentelijke ondersteuning.

Contact: dries.elst@tragewegen.be, tel. 09 331 59 26.

Pieter Brusselman is projectmedewerker. Hij woont in het Oost-Vlaamse Hansbeke. Pieter studeerde orthopedagogie en sociaal cultureel werk in Kortrijk. Na zijn studies bleef hij in West-Vlaanderen hangen, waar hij voor Chirojeugd Vlaanderen ondersteuning bood aan West-Vlaamse Chiro-ploegen. Daarnaast stond hij ook in voor de uitwerking van diversiteit en toegankelijkheid binnen de beweging en de organisatie van enkele grote projecten. Bij vzw Trage Wegen ondersteunt hij gemeenten bij het opstellen van een tragewegenplan.

Contact: pieter.brusselman@tragewegen.be, tel. 09 331 59 27.

Op de foto van links naar rechts: Pieter Brusselman, Dries Elst en Hanne Van Herck


Ecocylo - duurzame fietsknooppunten

Trage-wegenbeeld: de kruising van twee grote-routepaden laat niet vermoeden dat men zich op een 'ecocyclo' bevindt. De Antwerpse Kempen startte in 2007 met ecocyclo. Dat zijn educatieve fietstochten via de bestaande fietsknooppunten waarbij eerlijke handel en duurzame landbouw centraal staan. Na Herentals en Westerlo is Hoogstraten nu de derde gemeente die meedoet aan het initiatief van Vormingplus Kempen en de provincie Antwerpen. Tijdens het fietsen kunnen de toeristen onder meer kennismaken met duurzame landbouwtechnieken. De landbouw heeft immers heel wat ?duurzame troeven? die in de kijker mogen gesteld worden. En meteen illustreert 'ecocyclo' dat de vermeende kloof tussen landbouw en trage wegen helemaal niet zo groot hoeft te zijn, in tegendeel.

Bekijk de ecocyclobrochure Westerlo.

Foto (c) Tour de Frans


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.