Trage Wegen vzw verhuist!

Uitgave Februari 2010

15/3-19/3: wij verhuizen

Secretariaat gedurende een week gesloten

Trouwen was er te veel aan, maar we zien Komimo vzw zo graag dat we beslist hebben om samen te gaan wonen. Daarom zullen we in de week van 15 tot en met 19 maart samen verhuizen naar een nieuw kantoor aan de Kasteellaan in Gent. Komimo, da's de Koepel voor Milieu en Mobiliteit, waar ook de vzw Trage Wegen lid van is. We gaan dan ook voluit voor een vruchtbare samenwerking. We denken daarbij zowel aan inhoudelijke samenwerking maar evengoed aan praktische voordelen onder het motto "twee kleintjes maken één grote".

Sluitingsweek
Hou er rekening mee dat onze kantoren zullen gesloten zijn tussen 15 en 19 maart 2010. Op 22 maart hopen we dan weer volledig operationeel te zijn op onze nieuwe plek aan het Gentse Dampoortstation.

Nieuw adres en openingsuren
Ons adres wordt Trage Wegen vzw, Kasteellaan 349 A, 9000 Gent. De openings- en bezoekuren van ons kantoor, onze bibliotheek en het trage-wegenloket blijven dezelfde: van 09u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u30, van maandag tot vrijdag. Ons nieuwe kantoor bevindt zich dus vlakbij Gent-Dampoort, en véél Gentse stadsbussen bedienen de halte 'Veemarkt', op 50 m van onze deur.

Voor een plannetje van ons nieuwe adres: klik hier.

Nieuwe telefoonnummers
De telefoonnummers van onze medewerkers veranderen.
Andy Vandevyvere, coördinator: 09/3315920
Steven Clays, beleid en communicatie: 09/3315921
Hilde Béatse, project- en campagnemedewerkster: 09/3315922
Sofie Deberdt, project- en campagnemedewerkster: 09/3315923
Clytie Eykens, project- en campagnemedewerkster: 09/3315924 (in Gent) - 011/754246 (in Hasselt)

Ook ons faxnummer verandert, het wordt: 09/3315918. Onze e-mailadressen en ook het websiteadres blijven dezelfde.


Vereniging in de kijker: Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw

De Kempen langs trage wegen

Het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (RLKGN) ging eind 2009 van start met een trage-wegenproject. Niet toevallig werken ze hiervoor samen met ons en baseren ze zich op onze participatieve doelgroepenmethodiek. Als pilootproject wordt een herwaarderingsplan voor de trage wegen opgemaakt in de gemeenten Oud-Turnhout en Turnhout. Els Oostvogels werkt voltijds op dit project, dat een voorbeeld moet worden voor de provincie Antwerpen. Een interview met haar kon niet uitblijven.

Hoe is het gesteld met de trage wegen in jullie werkingsgebied ?
Els Oostvogels: "Er leeft heel wat in ons werkingsgebied, dat een groot stuk van de Antwerpse Kempen omvat. Veel gemeenten willen werken aan trage wegen of zijn er zelfs al mee bezig. Met het regionaal landschap willen we begeleiding geven aan de gemeenten in ons werkingsgebied. Momenteel zijn we van start gegaan in Oud-Turnhout en Turnhout met de opmaak van een herwaarderingsplan. Ideeën en aanleidingen om te werken rond trage wegen zijn er genoeg dus."

In hoeverre krijgen jullie steun van de gemeenten in jullie werkingsgebied, de provincie, andere verenigingen, ...?
Els Oostvogels: "We hebben de steun van de provincie Antwerpen en de gemeenten binnen ons werkingsgebied. We willen de samenwerking met alle partners en betrokkenen maximaal uitbouwen, dat is ook een taak van het regionaal landschap op zich. Niet minder dan 36 verenigingen zijn lid van het regionaal landschap. Zowel vanuit de jacht-, landbouw-, recreatie- en natuursector. Ook in het trage-wegenproject willen we zoveel mogelijk sectoroverschreidend werken. Wandelclubs en jeugdbewegingen kunnen veel waardevolle informatie en tips aanleveren. Iedereen is welkom! Bovendien kunnen we dankzij jullie medewerking en door het draagvlak binnen het regionaal landschap, werken aan een aanpak die in heel de provincie Antwerpen kan toegepast worden. We doen zo zelf ook ervaring op met de methodiek, en houden zo rekening met jullie kennis uit andere gebieden."

Omschrijf eens een typische trage weg in jullie werkingsgebied?
Els Oostvogels: "Da's moeilijk. De trage wegen kunnen de meest uiteenlopende vormen aannemen. Een eenmanswegel door een veld, een brede zandweg, een bospad door de dennenbossen, een knuppelpad doorheen een broekbos of een mooie dreef in het landschap. We hebben het hier allemaal. Trage wegen vertellen dus ook heel wat over de Kempen waar ons werkingsgebied deel van uit maakt. We nemen trouwens de cultuurhistorische elementen mee in het herwaarderingsplan. Zo kan ook de omgeving van de trage weg mee opgewaardeerd worden. Het herstel van een veldkapelletje langs een zandweg is daarvan een mooi voorbeeld."

Hoe gaan jullie te werk om onrechtmatig ingepalmde of verwaarloosde trage wegen opnieuw gebruiksklaar te krijgen?
Els Oostvogels: "We vertrekken altijd vanuit een lokale aanpak. In het gehele proces, dat wil zeggen vanaf het inventariseren, afwegen van de mogelijkheden, het opmaken van ontwerp tot de inrichting en het onderhoud van de trage wegen wordt rekening gehouden en samengewerkt met de doelgroepen op het terrein.
Als regionaal landschap hanteren we een compromismodel. We streven naar consensus, ook al zijn de trage wegen vaak afgesloten of niet onderhouden. Indien de Atlas van de Buurtwegen bijvoorbeeld aangeeft dat een buurtweg doorheen een open veld liep, schept dit de mogelijkheid om deze terug in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Maar evengoed kunnen we praten over alternatieven, de rand van het perceel bijvoorbeeld.
Zo streven we naar draagvlak op lange termijn voor het herstellen en behouden van de trage wegen."

Zwerfvuil is een probleem dat vaak langs trage wegen wordt gesignaleerd. Hoe pakken jullie dit probleem aan en hebben jullie tips voor iedereen die met trage wegen bezig is?
Els Oostvogels: "Het probleem van zwerfvuil nemen we vanaf de aanvang mee. Graag willen we hierin de landbouwsector betrekken. De peters en meters van een route of weg hebben hier voor ons een belangrijke rol te vervullen. Zij zijn dé contactpersonen op terrein. Ze kunnen als eerste knelpunten en problemen van zwerfvuil melden. In directe samenwerking met het gemeentebestuur kunnen deze problemen snel en efficiënt aangepakt worden. Daarnaast organiseren we sensibiliserende acties tot opruimen van zwerfvuil samen met de landbouw, maar ook jeugdbewegingen en schoolraden."

Welke successen op het vlak van trage wegen hebben jullie reeds geboekt?
Els Oostvogels: "24 februari vond de eerste infovergadering van start in Oud-Turnhout. Een 60-tal geïnteresseerden woonden dit eerste info- en overlegmoment bij. Het project werd voorgesteld en er werd een oproep gedaan om mee te inventariseren. Dit werd enthousiast onthaald en gesteund. Een divers team van 16 vrijwilligers gaat de komende weken aan de slag met het inventariseren van de trage wegen in hun buurt. Op termijn is het de bedoeling om in ons werkingsgebied meer projecten op te starten rond trage wegen. Er lopen altijd meer vragen binnen van gemeentebesturen. Ook particulieren dienen zich als vrijwilliger aan voor het opvolgen en inventariseren van trage wegen."

En zo vervullen jullie de taak mensen enthousiast te maken voor trage wegen?
Els Oostvogels: "Natuurlijk! We doen dit met publieksacties, infovergaderingen voor het publiek, overlegrondes met alle betrokken doelgroepen en het opzetten van een vrijwilligerswerking. We willen de trage wegen opnieuw in de kijker zetten! Graag willen we meedoen aan de Dag van de Trage weg of vertelavonden organiseren als onderdeel van het trage-wegenproject."

Succes ermee, en inschrijven maar, voor die Dag van de Trage weg!

Meer info:
Els Oostvogels, Projectmedewerker Trage wegen
Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw, 0474 28 63 22 (els.oostvogels@rlkgn.provant.be)


Schrijf je nu in voor de Dag van de trage weg

Trage wegen terug open maken

De Dag van de trage weg is een actieweekend waarbij burgers, verenigingen en besturen samenwerken om verwaarloosde en verdwenen trage wegen weer open te maken. Deze wegen voor niet-gemotoriseerd verkeer bieden ongetwijfeld ook voor jou heel wat voordelen: je ontdekt er de natuur, ze zijn ideaal voor een fiets- of wandeltocht en ze vormen een verkeersveilig alternatief voor de drukke straten. Bovendien vertellen deze vaak eeuwenoude verbindingen iets over de lokale geschiedenis. Kortom: zorg dragen voor trage wegen is zorg dragen voor mens en natuur. Toch gingen in het verleden al heel wat trage wegen verloren en nog altijd brokkelt het netwerk af. Door verwaarlozing of onrechtmatige inname. Op de Dag van de trage weg keren we dit proces om. Want met een klein beetje moeite kunnen we heel wat van onze voet- en buurtwegen terug gebruiken.

Help mee wegen opnieuw toegankelijk te maken
Doe mee aan de Dag van de trage weg op 23 en/of 24 oktober en organiseer samen met je buurt, vereniging of gemeentebestuur een actie in jouw gemeente. Belangrijk is de actie op het terrein. Op de Dag van de trage weg maken we samen het verschil. Mogelijke acties: een grondige snoei- of maaibeurt om het tracé vrij te maken, een sluikstort opruimen of een omgeploegde wegbedding inwandelen. Maar ook een afsluitingen verplaatsen zodat de doorgang weer mogelijk wordt, is mogelijk.

Als gemeente: kies zoveel mogelijk trage wegen uit en roep de verenigingen in de buurt op om te helpen ze open te maken.
Als vereniging: kies één of meerdere wegen uit en vraag de hulp van uw gemeente om ze open te maken.
Jijzelf: hou 23 en 24 oktober vrij en zoek een actie in jouw buurt op om mee te helpen. Nog beter: neem zélf het initiatief.

Inschrijven kan vanaf NU
De Dag van de trage weg valt of staat met het initiatief van lokale verenigingen en/of besturen. Draag jij de trage wegen een warm hart toe of ken je een interessante, maar ontoegankelijke verbinding? Schrijf je dan in voor de Dag van de trage weg en help de trage wegen weer open te maken. Het inschrijvingsformulier vind je op
www.tragewegen.be/dagvandetrageweg.

Vzw Trage Wegen ondersteunt je met:
- Begeleiding op maat als je inschrijft vóór 30 juni 2010
- Een draaiboek ?sleutel op de deur? om je te begeleiden bij de verschillende stappen van het project.
- Een praktijkdag op 25 september ter voorbereiding van je actie
- Standaardbrieven (bijvoorbeeld om de gemeente/verenigingen op de hoogte te brengen van je initiatief), voorbeelden van persberichten, aankondigingen, ...
- Logistieke steun: affiches en flyers om je actie bekend te maken en een actielint om je actie meer kracht bij te zetten.

Meer info:
www.tragewegen.be/dagvandetrageweg
Clytie Eykens, 011/75 42 46 of 02/204 09 72 (clytie.eykens@tragewegen.be)


Samen op de fiets naar Mano Mundo

Duurzaam recreatief verkeer centraal

Van 3 tot en met 9 mei staat de Heen-en-weer-week opnieuw paraat om campagne te voeren voor een duurzame mobiliteit. Dit jaar in het teken van recreatief verkeer. Naast verplaatsingen naar het werk en de winkel heeft het vrijetijdsverkeer een vrij grote impact op onze mobiliteit. Bijna één derde van de verplaatsingen maakt deel uit van recreatief verkeer. Voorspellingen wijzen uit dat dit aandeel in de toekomst nog zal stijgen.

Ook vrijetijdsverplaatsingen kunnen anders
Met deze Heen-en-weer-week wil Komimo vzw (Koepel voor Milieu en Mobiliteit) aantonen dat ook vrijetijdsverplaatsingen anders kunnen. Samen met verschillende steden, attractieparken en vrijetijdsbestemmingen roepen we iedereen op om zich duurzaam te verplaatsen. Bezoekers die met de fiets, te voet of met het openbaar vervoer komen, worden in de watten gelegd. Wat je in jouw streek mag verwachten, kom je binnenkort te weten op www.heen-en-weer-week.be.

Groene routes tot aan Mano Mundo, sluit je aan bij de fietspool!
Trage Wegen vzw ijvert voor een goede fietsbereikbaarheid en promoot daarom aangename verkeersveilige Groene routes. De Fietsersbond zorgt voor advies op maat voor de fietsenstallingen van een aantal recreatiedomeinen. Voor een heus fietsfeest trekken we naar Boom, waar het Mano Mundofestival plaatsvindt. Extra ambiance op de fiets richting festivalwei verzekerd op zondag 9 mei. Vanuit o.a. Antwerpen en Mechelen worden fietspools georganiseerd. Het Fietsharmonisch Orkest brengt je al tijdens de fietstocht in muzikale stemming. Hou die dag alvast vrij voor deze unieke fietsbelevenis! Zo zetten we samen het belang van een goede fietsinfrastructuur op de agenda: verkeersveilige en als het even kan aangename, groene en milieuvriendelijk ingerichte fietsroutes.

Meer info:
Sofie Deberdt, 02 204 09 76 (sofie.deberdt@tragewegen.be)
www.heen-en-weer-week.be.


Trage-wegenwandeling - Jaarlijkse ontmoetingsdag in Asse

Wandel mee, discussieer en leer bij

Op zaterdag 27 maart 2010 houdt Trage Wegen vzw haar jaarlijkse ontmoetingsdag. iedereen is welkom: sympathisanten, steunleden, vrijwilligers, ... Traditiegetrouw kiezen wij voor een stevige, begeleide wandeling. En bovenop die traditie, zal er dit jaar na de stevige wandeling een streekproduct op jou wachten. Je ontmoet er andere werkgroepen, je doet er ideeën op, of je komt gewoon genieten van de trage wegen. Deze keer stippelt de werkgroep Trage Wegen van Asse de route uit. We lichten alvast een tip van de sluier!

Asse, waar de trage wegen terug open gaan
De gemeente Asse is gelegen in Vlaams-Brabant, vlakbij Brussel en maakt nog net deel uit van het Pajottenland. In de gemeente is al enkele jaren een werkgroep trage wegen actief. Door hun inzet en de samenwerking met de gemeentelijke diensten werden al heel wat trage wegen opnieuw open gemaakt. Ondanks de tegenkantingen van sommige burgers blijft de gemeente toch doorgaan met het opnieuw open maken van de trage wegen om de toegankelijkheid van het landschap te vergroten en de duurzame mobiliteit te stimuleren.

Praktisch
Afspraak: ?t Smiske om 13u15.
Adres: Gemeenteplein 7, 1730 Asse
Deelnemen aan de Ontmoetingsdag is gratis, inschrijven hoeft niet.


Financiering van projecten op het platteland.

Studiedag Plattelandsacademie

De Plattelandsacademie van de Landelijke Gilden organiseert op 23 maart 2010 een studiedag over 'De financiering van projecten op het platteland'. Heel wat goede ideeën stranden op een tekort aan financiering. Zeker wat trage wegen betreft. Overheden en private partners zijn constant op zoek naar alternatieve financieringsbronnen. Op deze studiedag kan je met een aantal ervan kennis maken.

Het programma:

- Wat kan je doen met de Europese subsidies voor plattelandsontwikkeling? (Eva Roeykens, provincie Vlaams-Brabant);
- Over fondsen en rekeningen in de schoot van de Koning Boudewijnstichting (Ludwig Forrest, KBS);
- De markt als vergoedingsmechanisme voor publieke diensten van landbouw (Evy Mettepenningen, UGent);
-Plattelandsontwikkeling als nevenproduct van grote infrastructuurwerken (VLM);
-De vooruitzichten op het vlak van de financiering van plattelandsgemeenten (Liesbet Belmans, VVSG).

Het gedetailleerde programma vindt op de website van de Plattelandsacademie: www.plattelandsacademie.be

De studiedag vindt plaats in het Boerenbondgebouw, Diestsevest 40 te 3000 Leuven. Deelnameprijs (documentatiemap, broodjeslunch en drank inbegrepen) is 20 euro (leden Landelijke Gilden en studenten betalen slechts 5 euro).


Trage wegen: ópen monumenten

Trage-wegenbeeld: Het wegennet ten westen van Gent. Gedeelte van een kaart door Nicolaas Visscher(Amsterdam) uit de 17de eeuw. Zelfs al is de weergave wellicht niet correct tot in de details, toch geeft dit een goed idee van de toenmalige situatie. Er is al een vrij dicht net van onverharde lokale wegen, maar de kaarsrechte en verharde ?Oostenrijkse wegen? zullen pas de volgende eeuw aangelegd worden.

Op de Open monumentendag 2010 (12 september) zullen trage wegen ook ongetwijfeld opduiken. De vzw Trage Wegen hielp mee aan het uitwerken van de inspiratiepagina voor organisatoren van een lokale Open Monumentendag, die dit jaar in het teken staat van de 'vier elementen: aarde, lucht, water en vuur'.

(delen van de tekst en de foto zijn overgenomen uit de thematekst van Marc Ryckaert)


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.