E-zine vzw Trage Wegen

Uitgave Januari 2010

Mijnwerkerspad in beeld

Trage-wegenbeeld: in de sporen van de mijnwerkers

Toegegeven, we hebben een zwak voor fotografen die trage wegen in beeld brengen. Om 2010 goed in te zetten, viel onze keuze op Fotografie L.A.M.P, die zijn thuisbasis in de Vlaamse Ardennen heeft. Onlangs publiceerde deze een fotoreeks over het Mijnwerkerspad, de wandel- en fietsroute op de bedding van de vroegere spoorlijn 82. Mijnwerkers uit de streek rond Zottegem en Brakel namen hier de trein naar het Henegouwse steenkoolmijngebied.

Je vindt alle foto's terug op de fotoblog van LAMP


Raad van State schorst milieuvergunning varkensstal Hoegaarden

Raad van State: "nieuwe varkensstal schaadt leef- en landschapskwaliteit Meldert"

Een arrest van de Raad van State van 29 december 2009 schorst de milieuvergunning voor de bouw van een grootschalige varkensstal in het open Meldertse landschap. Ook vzw Trage Wegen bleef begin 2008 niet onbewogen bij het nieuws over de geplande varkensstal aan de Overhemstraat in Meldert (Hoegaarden). Daarbij zou het open landschap, in de onmiddellijke buurt van de eeuwenoude winterlinde, en een historisch vijfkruis van kasseiwegen onherstelbaar aangesneden en verminkt worden. (zie daarvoor ook onze website)

Bezwaarschriften
Na tientallen bezwaarschriften bij het openbaar onderzoek en een karrenvracht quasi-unaniem ongunstige adviezen van alle bevoegde ambtenaren en instanties, kende toenmalig minister Crevits, onder druk van de landbouwlobby, de milieuvergunning voor dit omstreden project dan toch toe. De Raad van State oordeelt nu, op zuiver inhoudelijke gronden, dat de minister haar beslissing onvoldoende wist te motiveren. De Raad van State stelt ook dat er geen passend antwoord kan gegeven worden op de impact van dergelijke grootschalige stal op de uitzonderlijke landschapswaarden in de omgeving. Logischerwijze beveelt de Raad van State dan ook de schorsing van de milieuvergunning. Hiermee worden nogmaals de kwaliteit van het Hoegaardse landschap en het belang van de vrijwaring ervan in de kijker gezet.

Op zoek naar de juiste locatie
De vzw Trage Wegen verheugt zich geenszins over dit arrest. Ze hoopt dat het de aanleiding kan zijn om écht overleg op te starten en vraagt alle betrokken overheden om tot een maatschappelijk gedragen consensus te komen: een voor álle partijen aanvaardbare locatie. Alleen zo kan Meldert een mooi en leefbaar dorp blijven voor iedereen die er graag wil wonen, werken of recreëren. En blijven de kasseiwegen van verbreding en betonnering gespaard.

Meer info: www.mooimeldert.be


Beste wensen!

Woordje van de voorzitter

Naar goede gewoonte geeft een voorzitter bij de start van een nieuw jaar zijn wensen mee voor de vereniging die hij voorzit. Aangezien ondergetekende over een paar maanden de voorzittershamer van de vzw Trage Wegen echter doorgeeft aan nieuw bloed, past dit keer een kort historisch overzicht.

Juni, 2002
In een parochiezaal nabij het station van Gent wordt de vzw Trage Wegen opgericht. Een dertigtal enthousiastelingen van wandel- en fietsclubs, milieu- en natuurorganisaties en lokale werkgroepen verenigen zich om samen werk te maken van "het behoud en de multifunctionele ontwikkeling van buurtwegen in Vlaanderen". Allemaal zijn we verontwaardigd over het hoge tempo waaraan overal in Vlaanderen buurtwegen worden omgeploegd, afgesloten of omgetoverd in een autoweg. Allemaal zijn we ook verwonderd over de rijke geschiedenis van buurtwegen, de rust die ze bieden voor wandelaars en fietsers, de mogelijkheden om kinderen veilig naar school te laten fietsen, de mogelijkheden voor zachte recreatie,...

Door vanuit verschillende invalshoeken en vanuit verschillende verenigingen samen te werken aan één doel, onze trage wegen, zouden we zorgen voor meer respect en een beter behoud van de buurt- en voetwegen. Door te wijzen op de vele mogelijkheden van deze vaak eeuwenoude verbindingen in onze moderne maatschappij, zouden we het draagvlak in voor het behouden en gebruiken van trage wegen versterken. De statuten werden goedgekeurd, de eerste Raad van Bestuur werd verkozen, er werd geld ingezameld en het allereerste werkprogramma werd afgeklopt.

Januari, 2010
Ondertussen zijn we de parochiezalen lang ontgroeid. Het secretariaat van Trage Wegen groeide van één vrijwilliger in 2002 tot maar liefst acht medewerkers dit jaar. Hun dagelijkse inzet en tomeloos engagement, over de jaren heen, heeft er voor gezorgd dat ?trage wegen? een hot issue zijn geworden. Tal van gemeentebesturen riepen de hulp in van de vzw om hun buurtwegen op te waarderen en nieuwe functies te geven. De jaarlijks terugkerende studiedagen annex terreinbezoeken overtuigden ook andere gemeente- of provinciebesturen, administraties en burgerverenigingen om hun schouders onder onze buurtwegen te zetten. Zeker op gemeentelijk niveau zijn de trage wegen een politiek gespreksonderwerp geworden. En stoemelings een buurtweg afschaffen, lukt niet zomaar meer.

De professionele adviezen, plannen en publicaties van onze medewerkers zorgden er ondertussen voor dat ook de vzw als vereniging naam maakte. Vzw Trage Wegen is ondertussen uitgegroeid tot hét expertisecentrum in Vlaanderen voor het behoud en de herwaardering van buurt- en voetwegen. De zevenentwintig stichtende leden uit 2002 mogen terecht trots zijn op wat de vereniging ondertussen bereikt heeft.

Toch moet de vereniging trouw blijven aan haar roots. Het is op het lokale vlak dat de trage wegen ook echt leven: de wijk, de buurt, de gemeente. De verontwaardiging en verwondering die hier leeft voor de buurt- en voetwegen, dat moet de drijfveer blijven van de vzw. Het ondersteunen van plaatselijk engagement, het versteken van lokale verenigingen, het stimuleren van het gebruik van trage wegen door wandelclubs, heemkundige kringen, joggers, fietsers of padvinders, het is de ultieme legitimatie voor de vzw. Een sterke bewegingswerking uitbouwen, als complement voor de expertise- en adviesfunctie, dat wordt dan ook de uitdaging voor vzw Trage Wegen in de volgende tien jaar. En daarvoor moeten we terug naar de parochiezalen trekken, waar het allemaal begon!

Erik Grietens,
Voorzitter 2002 - 2010
erik.grietens@bblv.be


Doe mee aan de Dag van de Trage Weg - 2010

inschrijven kan vanaf 22 februari op onze site

De Dag van de trage weg is een actieweekend waarbij burgers, verenigingen en besturen samenwerken om verwaarloosde en verdwenen trage wegen weer open te maken. En wellicht is er ook in jouw gemeente een weg die met een klein beetje inspanningen opnieuw kan opengemaakt worden.

Hoe doe je mee?
Vorm met enkele medestanders een plaatselijke groep, kies een trage weg uit die wat onderhoud kan gebruiken en neem contact op met je gemeente. Wij helpen je met een draaiboek en standaardbrieven. Ook als gemeentebestuur kan je meedoen. Kies een weg uit, leg contacten met het middenveld en schrijf je in. Dat kan vanaf 22 februari op www.tragewegen.be/dagvandetrageweg.

Acties: laat je inspireren!
Belangrijk is de actie op het terrein. Op de Dag van de trage weg maken we samen het verschil. Mogelijke acties: een grondige snoei- of maaibeurt om het tracé vrij te maken, een sluikstort opruimen of een omgeploegde wegbedding inwandelen. Maar ook een afsluitingen verplaatsen zodat de doorgang weer mogelijk wordt, is mogelijk. Op www.tragewegen.be/dagvandetrageweg vind je een overzicht van de acties van de afgelopen jaren. Alles is mogelijk!

Meer info:
Clytie Eykens, 011/75 42 46 of 02/204 09 72, clytie.eykens@tragewegen.be


Vlaams-Brabants geoloket buurtwegen on-line

Alle Vlaamse atlassen van de buurtwegen op internet beschikbaar

De provincie Vlaams-Brabant lanceerde onlangs het geoloket buurtwegen op het internet. Vanaf nu kan dus iedereen de Vlaams-Brabantse atlassen van de buurtwegen vanuit zijn of haar luie zetel bekijken. Ook de wijzigingsdocumenten en de tabellen staan op de informatiesnelweg. Het aangeboden geoloket is overigens erg gebruiksvriendelijk en werkt snel. Als het goed is, mag het óók gezegd worden. Door dit geoloket kan je nu trouwens álle Vlaamse atlassen digitaal raadplegen, want de atlassen van de andere provincies stonden al on-line.

De Vlaams-Brabantse atlas vind je op gdi.vlaamsbrabant.be/AtlasBuurtwegen

Een overzicht van de atlassen van alle provincies vind je op onze website.


Gezocht: 3 voltijdse medewerkers (m/v)

Word één van onze nieuwe collega's

Trage Wegen vzw werft drie voltijdse projectmedewerkers aan. De nieuwe personeelsleden versterken ons vijfkoppig team en staan in voor de ontwikkeling en uitvoering van een aantal nieuwe projecten.

Taken
U brengt samenwerking tot stand tussen lokale besturen en vrijwilligers om te komen tot breed gedragen herwaarderingsplannen voor trage wegen. Als procesbegeleider voor verschillende lokale projecten staat u o.a. in voor de volgende taken:
* Prospectie, planning werkschema's en methodologische coaching;
* Kaartenanalyse en inventarisatie trage wegen voor verschillende projectgebieden;
* Contacten met lokaal bestuur, administratie en middenveld;
* Visievorming, communicatie en advisering rond brede trage-wegenproblematiek;
* Organisatie van vormingsessies;
* Modereren van info-avonden en overlegvergaderingen

Daarnaast draagt u bij tot de algemene werking van het secretariaat (maandelijkse nieuwsbrief, netwerkvorming, campagnewerk, intern werkoverleg, enz.)

Interesse?
Kandidaten sturen een brief met motivatie en CV per mail of post naar Trage Wegen vzw t.a.v Andy Vandevyvere, coördinator, andy.vandevyvere@tragewegen.be, Vooruitgangstraat 323/10 - 1030 Schaarbeek.

Sollicitatieproef en -gesprek voor geselecteerde kandidaten op 25 februari 2010.

Lees de volledige vacature en de bijlage op onze website.

Meer info over de functie:
Andy Vandevyvere, 02/2040970, andy.vandevyvere@tragewegen.be


Vereniging in de kijker: Herkenrode vzw

De trage wegen van Herkenrode, een ontdekking van stilte en rust

Herkenrode vzw is ontstaan voor de plaatselijke opvolging van het restauratiedossier van de abdij van Herkenrode en voor het leggen en onderhouden van contacten met de lokale overheden en andere beslissingsnemers. Erfgoed Vlaanderen duidde Wim Van Lishout, ereschepen van Hasselt, aan als opdrachthouder. Om de veelvuldige taken naar behoren aan te kunnen, vormde hij met een aantal vrienden de vzw Kruidenkennis Herkenrode, die later evolueerde tot Herkenrode vzw. De vereniging deed van in het begin beroep op een gevarieerde groep vrijwilligers en bouwde een eigen secretariaat uit.

Een van de belangrijkste taken van Herkenrode vzw is het dagelijkse beheer en de er bijhorende exploitatie van de Herkenrodeabdijsite. Daarnaast is er de coördinatie van initiatieven en acties van het Agentschap Natuur en Bos, Erfgoed Vlaanderen, het Hasseltse stadsbestuur, allerlei organisaties en diensten, zoals toerisme, het bedrijfsleven, mecenaat e.d. om zodoende de herbestemming van de voormalige abdijsite tot cultuurtoeristisch hefboomproject voor Limburg actief te stimuleren. Ook het opzetten van promotionele sensibiliserings- en animatieacties, al dan niet i.s.m. derden, de vorming van een eigen vriendenkring en het realiseren van educatieve en recreatieve initiatieven voor de diverse doelgroepen behoren tot hun takenpakket. En last but not least is er met als basis de aanwezige kruidentuin, de bevordering van zowel de algemene als professionele kruidenkennis. En ze hebben een boontje voor trage wegen!

Hoe is jullie interesse voor trage wegen ontstaan?
Wim Van Lishout: "Het Agentschap voor Natuur en Bos restaureerde in de voorbije jaren het 100 ha grote park- en natuurgebied, in 1998 aangekocht door de Vlaamse overheid. Rond de monumentale abdijgebouwen vormt deze zone een prachtig wandel- en fietsdomein, waar stilte en rust, de mogelijkheid om fauna en flora te observeren, de bezoeker bekoren. De wandel- en fietspaden werden gefatsoeneerd, de eerste vier werden bewegwijzerd, zitbanken werden geplaatst, informatieborden aangebracht enz. Van bij het begin was het overduidelijk dat deze troef op Herkenrode moest worden uitgespeeld."

Hoe ziet een typische trage weg er uit in jullie werkgebied?
Wim Van Lishout: "Wij kennen enerzijds mooie, lommerrijke dreefjes met oude karresporen en knoestig uitstekende wortels en anderzijds een aantal openliggende veldwegen, die in de lente maar vooral in de zomer een eigen tijdloze charme hebben. In de toeristische zone van de voormalige abdijsite zijn de wandel- en fietspaden van een zandkleurige verharding voorzien, zodat ook ouderen en rolstoelgebruikers probleemloos toegang hebben. Geleidelijk aan zullen ook andere gedeelten op dezelfde wijze worden behandeld."

Hoe is het gesteld met de trage wegen in jullie streek (infrastructuur, draagvlak,...)?
Wim Van Lishout: "We zouden kunnen zeggen: ze zijn er gewoonweg, sinds mensenheugenis deel uitmakend van de legendes en verhalen van de streek en geven er een schilderachtig cachet aan. Voor toeristisch gebruik zijn ze echter niet klaar. Dikwijls liggen ze er verwaarloosd bij, zijn ze onderbroken door lang vergeten eigendomsstructuren. En vaak zijn ze gewoon helemaal niet meer toegankelijk. Er is werk aan de winkel."

Hoe ziet de ideale trage weg er voor jullie uit?
Wim Van Lishout: "De ideale trage weg moet de gebruiker opnieuw de poëzie van de natuur laten ontdekken, hem of haar de zo noodzakelijk stilte en rust bieden, onthaasting tegenover het stresserende gejaag van elke dag. We denken aan begeleidingsdocumentjes en zelfs audiovisuele systemen die daarbij ongetwijfeld nuttig zijn. Het is vanzelfsprekend dat de toegankelijkheid vooral voor ouderen, minder mobiele mensen, ouders met kleine kinderen door noodzakelijke ingrepen zo goed mogelijk verzorgd wordt."

Hebben jullie concrete toekomstplannen met de trage wegen?
Wim Van Lishout: "Uiteraard is er de bedoeling de bestaande trage wegen volledig in orde te brengen tegen dat de restauratie van de gebouwen in 2011 zal voltooid zijn. Daarover bestaan er regelmatige contacten tussen ANB en Herkenrode vzw. Nog is het de bedoeling het bestaande netwerk van trage wegen op de voormalige abdijsite uit te breiden naar het ruime landschap rondom en vooral naar het gebied van De Wijers ten noorden van het Albertkanaal middels een voetgangersbrug. In afwachting van de realisatie zal het een wandelweg worden met heel wat stippellijngedeelten, zoals wel geplande, maar nog niet aangelegde autostrades op toeristische wegenkaarten worden aangeduid. Vrijwilligers bereiden ondertussen nieuwe wandel- en fietspaden voor die rond het Herkenrodethema draaien. Een eerste route werd in juli 2009 in gebruik genomen. Rond deze initiatieven zullen bescheiden publicaties worden uitgegeven.
Het belangrijkste toekomstplan is uiteraard de realisatie van het wandelpad vanuit het stadscentrum (Molenpoort) naar Herkenrode langs of in de onmiddellijke nabijheid van de Demer, voorbereid door het stadsbestuur en klaar voor uitvoering in 2011."

Welke functie zien jullie voor de vereniging weggelegd binnen trage wegen?
Wim Van Lishout: "De meest voor de hand liggende rol die Herkenrode vzw kan vervullen, is te fungeren als documentatie- en informatiecentrum over 'trage wegen'. Dat kan gebeuren in het onthaal- en bezoekerscentrum, dat weldra zal openen in het pachterspaviljoen op het neerhof. En aansluitend daarbij en gecombineerd ermee als vertrek- en aankomstlokatie voor de regio. Herkenrode is een duidelijk herkenbaar punt en kan instaan voor de nodige accommodatie en kleine hulpmiddelen of uitrusting voor individuen en groepen. Ook de elektronische nieuwsbrief 'Vanop Herkenrode' kan nuttig aangewend om informatie allerhande over trage wegen te verspreiden. Tevens is het denkbaar dat in samenwerking met Trage Wegen vzw en ANB de nodige gidsen worden opgeleid voor groepen, die onder begeleiding een wandeling willen beleven. Ten slotte kan zeker een beroep gedaan op de professionele kennis op allerlei domeinen van de Herkenrodevrijwilligers."

Veel succes ermee, en we kijken uit naar de realisatie van al de toekomstplannen en de samenwerking met Herkenrode vzw.

Meer info:
www.herkenrode.be
of Clytie Eykens, 011 75 42 46, clytie.eykens@tragewegen.be


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.