E-zine vzw Trage Wegen

Uitgave December 2009

Vereniging in de kijker: Sterrebeek 2000

Trage wegen doen menige lokale bewoners bewegen.

Vrijwilligers van alle slag zitten dan ook niet vaak stil. Ons oog viel deze keer op de activiteiten van Sterrebeek 2000 vzw, met 38 jaar op hun palmares, een oude rot in het vak. Maar niettemin tot op vandaag een bezige bij. Hun boodschap in de Vlaamse rand rond Brussel: ijveren voor een duurzame leefbaarheid in de gemeente, het behoud van het eigen dorpskarakter en het sociale leven en het vrijwaren van open en groene ruimtes. Trage wegen passen ook in het plaatje. We vragen ernaar bij voorzitter Luc Caluwaerts.

Dit jaar deden jullie al voor de derde keer mee aan de Dag van de trage weg. Stilaan een klassieker in Sterrebeek?
Luc Caluwaerts: "Ja zeker. En we kijken al uit naar volgend jaar. Samen met de Wandel- en Fietsvrienden Sterrebeek stippelden we een boeiende trage-wegenwandeling uit rond de Hippodroom/Golfsite. Elk jaar komt een andere hoek van de gemeente aan bod. We proberen telkens (voor velen) onbekende paadjes in de route te steken. Zo zorgen we ervoor dat de mensen nieuwe wegjes ontdekken. Want in eerste instantie willen we deze wegen nog beter kenbaar maken bij de bevolking. Dikwijls verbazen de inwoners zich over een onbekend stukje weg. Op enkele dorpsactiviteiten waar heel veel toeloop is, de parkfeesten en de avondmarkt, hield de vereniging ook een foto-PC-kwis over de trage wegen. Aan de hand van foto's moesten de mensen raden welke wegje het was en waar het lag.
In 2007 slaagde de vereniging erin om met haar eerste wandeling de aandacht te trekken op de oude trambedding waarop een stoomtram vroeger Brussel over Sterrebeek met Moorsel verbond. Toen bleek dat de gronden nog eigendom waren van de gemeente, drong Sterrebeek 2000 aan op de vrijmaking van de oude bedding als wandelpad. De gemeente beloofde toen alvast te onderzoeken of de oude trambedding als wandelweg opnieuw kon worden ingericht. Ondertussen heeft de gemeente dit tracé terug vrijgemaakt en maakt ze nu zelf een tweede stuk vrij richting Tervuren."

Hoe ziet een typische trage weg er bij jullie uit en hoe evolueerden de trage wegen in de loop der tijd?
Luc Caluwaerts: "Sterrebeek, een deelgemeente van Zaventem, heeft nog heel veel goed bewaarde trage wegen. Verschillende trage wegen werden echter wel bij nieuwe verkavelingen omgevormd tot gewone straten. Gelukkig heeft Sterrebeek nog steeds verschillende landbouwgebieden met mooie, deels holle wegen. Het landschap is golvend met af en toe een leuke helling. Enkele van de resterende trage wegen (vooral tussen Sterrebeek en Tervuren) kregen wel een betonverharding op vraag van o.a. de landbouwers. Zij worden nu veel gebruikt door recreanten en maken ook deel uit van het provinciaal fietsroutenetwerk. We blijven wel hameren op maatregelen opdat deze wegjes niet voor sluipverkeer gebruikt worden.
Omdat vele trage wegen zich meer in de landbouwgebieden en open ruimte bevinden, hebben slechts enkele een rol als verbinding naar scholen. Er wordt vooral in het weekend veel gewandeld en gefietst langs deze wegen. Er lopen ook verschillende oude wegen door de gemeente. Zo is er nog een deel van de oude Keulse weg bewaard en ook de Oudergemseweg is nog een oude weg, die van Leuven over Moorsel en Oudergem naar Brussel liep."

De vereniging is erg actief in verschillende dossiers die een impact hebben op de open ruimte van de gemeente. Naast de milieuadviesraad zetelen jullie ook in andere raden en organisaties?
Luc Caluwaerts: "We kijken zorgvuldig toe op de toepassing van het gewestplan en waken erover dat geen groen-, bos-, en landbouwgebieden worden aangetast bij de afbakening van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel en het START-plan voor de luchthaven van Zaventem. In dat kader zijn we naast lid van de milieuadviesraad ook lid van de Commissie voor Ruimtelijke ordening. Recent zijn we ook lid van de planbegeleidingsgroep van het landinrichtingsproject 'Open ruimtenetwerk Woluwebekken'. Binnen dit project van de Vlaamse Landmaatschappij zijn we ook bezig met een inventaris van alle trage wegen in Sterrebeek, in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant en de gemeentelijke milieuadviesraad. Om de herkenbaarheid van de wegjes te verbeteren, willen we dat de gemeente, samen met de VLM, dringend werk maakt van identificatiebordjes aan de wegen want teveel inwoners en recreanten denken dat sommige wegjes privaat zijn. Voor de bordjes streven we naar uniformiteit in de vormgeving. Daarom zijn de bordjes van ofwel buurgemeente Kortenberg ofwel Tervuren een optie."

Bedankt voor het interview en nog veel succes met de trage wegen in Sterrebeek!

Meer info:
www.sterrebeek2000.be en Luc Caluwaerts, 02 731 14 80, info@sterrebeek2000.be


Word steunlid van de vzw Trage Wegen

10 euro maakt een verschil

U ontvangt onze maandelijkse nieuwsbrief, dus we gaan ervan uit dat trage wegen u boeien. Sluit u dan nu aan bij de u vele honderden trage-wegenliefhebbers. Samen leggen we voldoende gewicht in de schaal om het verschil te maken. Je leest het na in onze
jaarbrief van 2009: trage wegen zijn niet meer uit de actualiteit weg te branden. We trekken de lijn door, want ook in 2010 kunt u op ons rekenen.

Ontmoetingsdag in Asse

Word daarom vandaag nog steunlid van Trage Wegen vzw, en maak deel uit van onze brede platformbeweging. Schrijf alvast onze jaarlijkse ontmoetingsdag en -wandeling in uw agenda: zaterdag 27 maart 2010 in Asse.

Voor slechts 10 euro wordt u steunlid tot eind 2010. Schrijf bij voorkeur over op 001-3773475-57 van Trage Wegen vzw met duidelijke vermelding van ?nieuw lid? én uw naam. Vanaf ontvangst van betaling sturen wij uw lidkaart op. Geef zo onze trage wegen de toekomst die ze verdienen.


Munkzwalm - Melle for life

Trage wegen laat de wereld niet in de steek

Onze Wegspotter trok -vetgesponsord- voor een dagje mee op met de West-Vlaamse stappers van de Grote Routepaden. Zij vertrokken vrijdag in Komen voor een zesdaagse voettocht tot aan het glazen huis in Gent, om er hun dikke chèque te overhandigen aan de Studio Brussel-presentatoren. Ons doel van de dag: Munkzwalm ? Melle, een goede 25 kilometer witrode verfstrepen volgen.

Munkzwalm, dinsdag 22 december, 09u25
Munkzwalm, een dorpje in de Oost-Vlaamse Zwalmstreek, is gelukkig bereikbaar met de trein. Om onze Wegspotter af en toe wat moed in te spreken op moeilijke momenten, heeft hij ook twee compagnons meegenomen: Koningin Bärbära I, coördinatrice van de vzw Grote Routepaden en Jonkheer Joachim. Het heeft de afgelopen dagen stevig gesneeuwd, dus een opwarmertje in de vorm van koffie in café De Kraai aan het station kan nog net. Een beetje later ontmoeten we de -letterlijk- doorgewinterde West-Vlamingen aan de kerk: 8 van goed materiaal voorziene kranigaards onder de morele leiding van Piet Hardeman alias de GRoene Heuvellander.

Geniale eenvoud: grote routepaden
Ons traject: de GR 122 die van Zeeland tot in de Champagnestreek kronkelt over trage wegen, door dorpjes en steden en bezienswaardigheden allerhande. De grote routepaden werden allemaal uitgestippeld door vrijwilligers over heel Europa. Vrijwilligers zorgen eveneens voor de witte en rode verfstroken die het traject aanduiden. In principe heb je geen boekje of kaart nodig, je volgt gewoon de tekens. Geniaal eenvoudig. Toch bestaat er van elk grote routepad een beschrijving: de fameuze topogids. Onze wandelgenoten zijn er uiteraard mee bewapend.

Sneeuw als wit-rode draad
Het is meteen raak als we een trage weg langsheen de Zwalm inslaan. Een dik pak sneeuw, vriendelijk dreigende luchten en onversneden winterwandelpret. We ontwijken de wandelstokken van Bärbära, laten stilaan Munkzwalm achter ons en via de IJzerkotmolen komen we in een ander Zwalms dorpje: Sint-Maria-Latem. Niet te verwarren met het Latem van de schilders aan de Leie, uiteraard. Een lichte euforie maakt zich van de groep meester als plots de zon tevoorschijn komt piepen. ?Hadden dan toch nog die zonnecrème moeten meenemen,? zo schertst Joachim, daarbij beelden van felverbrande wintersporters oproepend. Uw Wegspotter tracht een sneeuwballengevecht te ontketenen door de Koningin te raken, maar deze laat zich niet afleiden door dergelijke streken.

Paniek aan de Stampkotbeek
Plots beseffen we dat het al een even geleden is dat er nog wit-rode strepen langs de weg stonden. Jawel, we zijn verdwaald. Vertwijfeling in de troepen. De topogidsen worden bovengehaald, maar aangezien we de wandeling in omgekeerde volgorde afleggen, zijn de beschrijvingen erin van geen nut. Terug dus. Speculaties als ?onoplettendheid? en ?gebrek aan oriëntatievermogen? komen al mompelend naar boven. Anderhalve kilometer terug blijkt dat er een foutje in de bewegwijzering is geslopen. ?Een enkel teken, terwijl hier een richtingsverandering had moeten staan,? legt Piet Hardeman uit. Werk aan de winkel voor de schilderende troepen, dus.

We hebben wat tijd verloren en alarmerende berichten over naderende sneeuwval bereiken ons. De zon heeft het voor bekeken gehouden en in Meilegem, langs een afgesneden meander van de Schelde ligt er zichtbaar méér sneeuw dan waar we totnogtoe mochten doorploeteren. Stilaan toch wat jaloers op de wandelstokken, maar daar laten we uiteraard niks van blijken. Het winterse sneeuwdeken moffelt de minder mooie kantjes van onze Vlaamse landschappen weg: stuk voor stuk wandelen we door echte schilderijtjes. We zakken tot 20 cm in de sneeuw op een trage weg tussen twee weilanden onderweg naar Dikkelvenne, Gavere. De stappers krijgen honger en we houden pas halt in Baaigem, nog maar 9 van de voorziene 25 kilometer. Voorbijrazende auto's sproeien klodders vuile sneeuw op onze benen. En dan vinden we ?De Nieuwen Hert? nog niet onmiddellijk...

Blanche en co
Gered! Blanche en Paul, samen met twee kleindochters, ontvangen ons meer dan hartelijk in hun afspanning die glorierijker tijden heeft gekend. Eenvoud is ook hier een deugd: een kom dampende pompoensoep, ons lunchpakket en koffietje. De GRoene Heuvellander neemt nog een pintje en Blanche doneert zowaar nog 10 euro extra aan de al rijkgevulde GR-kas voor Music for Life. Het doet onze groep goed, alles is terug mogelijk. Zelf ?De Nieuwen Hert? nog aandoen in de toekomst zal moeilijk zijn: op Nieuwjaar trekt Blanche na 50 dienstjaren de deur van haar café dicht.

Houtenmolenwegel, Christoforuswegel
De namiddag verloopt vlotter dan verwacht. De groep wandelt op de trage weg die centraal over de kouter naar Munte loopt. De GR-stappers zijn gecharmeerd: in Merelbeke sieren naambordjes alle trage wegen. Voetstappen, sledesporen, fietsbanden en zelfs langlaufgleuven in de sneeuw tonen aan dat deze felbegeerd zijn bij de lokale bevolking. Hier hebben we een fabuleus uitzicht op alle dorpjes in de streek. De peperbus van Bottelare is een duidelijk oriëntatiebaken. Wegspotter blijft alert en verhindert dat we van onze route afdwalen. Onderweg naar Moortsele snijden we een stukje af ? een compensatie voor onze extra kilometers van de voormiddag.

Delirium
De stad komt langzaam dichterbij, naarmate we in Gontrode toekomen. We zien ze niet, maar horen ze wel: het samenspel van de E40 en een viertal spoorwegen. De Koningin krijgt terug de hoop dat ze tijdig haar trein zal halen. Tussen en langs de boomkwekerijen beginnen we te voelen dat er toch een behoorlijk tempo wordt aangehouden. Op dat moment staan we al echter op een zucht van het eindpunt, de roze olifanten van Brouwerij Huyghe (bekend van haar Delirium Tremens) zeggen het ons: we zijn in Melle. Het is zelfs nog licht als we aan de kerk staan. Koningin Bärbära trekt een spurtje en haalt de felbegeerde trein, Wegspotter en Jonkheer Joachim wagen zich samen met de stappers in café Melle Roos Place aan een Delirium. Woensdag is voor Piet en zijn gevolg de apotheose: de aankomst in Gent, met stramme beentjes nemen we afscheid.

De trein huiswaarts. Algemeen overheersend gevoel: ?Waaw. Volgend jaar terug!? We kunnen het u ten zeerste aanraden.

Bekijk ook het foto-verslag op Vlaanderentraag.be


Dag van de trage weg 2010: 23 en 24 oktober

De voorbereidingen voor de Dag van de trage weg in 2010 zijn intussen in volle gang. Veel plaatselijke afdelingen, werkgroepen trage wegen en gemeentebesturen vragen zich -terecht- nu al af wanneer de Dag van de trage weg in 2010 zal plaatsvinden.

Die datum is bekend: 23 en 24 oktober 2010. Inschrijven met uw plaatselijke groep zal vanaf midden februari kunnen via www.tragewegen.be/dagvandetrageweg


Dinsdagen van de Zenne

Uitnodiging voor een reeks begeleide wandelingen en ontmoetingen rond de Zenne

Helaas is de Zenne de jongste weken niet meer uit het nieuws weg te krijgen, vanwege de averij aan het Waterzuiveringsstation Brussel-Noord en het stillegen ervan door de uitbater. Reden te over om wat meer te weten te komen over die rivier.

Elke 3de dinsdag van de maand, tot juni 2010
Elke derde dinsdag van de maand organiseert Coördinatie Zenne een begeleide wandeling rond de Zenne, telkens op een andere plaats in het Zennebekken. Een speciale genodigde met kennis van zaken geeft uitleg over de actuele problemen en uitdagingen in verband met de Zenne en het kanaal en in het bijzonder met de plaats waar gewandeld wordt. Waterbeheersing, waterkwaliteit, waterzuivering en de rol die de waterloop kan spelen voor stadsontwikkeling, mobiliteit en recreatie behoren zeker tot de mogelijke thema?s.

Zennecafé: Elke wandeling wordt bovendien afgesloten met een drink, een aangenaam moment voor een interessante babbel.

Bekijk de wandelkalender op www.coordinatiezenne.be


Sneeuw: naambordjes zijn belangrijk

Trage-wegenbeeld: zonder het naambordje zou je de afgelopen dagen niet eens hebben vermoed dat de Bunkerwegel schuin door het veld loopt. In Merelbeke (en in intussen in heel wat andere gemeenten) sieren de herkenbare trage-wegenborden de vele voet- en kerkwegels. Winterbestendig, aan de voetsporen te zien.


Routeplanner grote routepaden

Trage wegen op GPS

Helaas nog niet allemaal, maar stilaan wordt het wandelen per GPS echt mogelijk. De nieuwe Routeplanner en GPS Navigatie voor wandelaars is een topografische kaart van Garmin waarmee wandelaars automatisch routes kunnen uitstippelen. De digitale topografische kaart op schaal 1/50.000 covert België en Groot-Hertogdom Luxemburg en biedt gebruikers de mogelijkheid om automatisch routes te berekenen die gebruik maken van GR-paden en andere interessante wandelwegen.

GR paden komen duidelijk naar voren
Op de kaart worden de meest interessante wandelwegen speciaal weergegeven:
- De GR-paden, aanbevolen door Grote Routepaden en Les Sentiers de Grande Randonnée
- De Ravels, een netwerk van oude spoorwegbeddingen in Wallonië
- De ?Circuits Auto-pédestres? en de ?Sentiers nationaux de Randonnée? die door het Département Tourisme van de regering van het Groothertogdom Luxemburg worden beschikbaar gesteld.

Geïnteresseerd? Bekijk de details op de website van de Grote Routepaden. En er is uiteraard ook een routeplanner voor fietsers!


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.