E-zine Trage Wegen vzw oktober-november 2004

Uitgave November 2004

Twee nieuwe medewerkers!

Sedert 17 oktober werkt Steven Clays op het secretariaat van vzw Trage Wegen, als medewerker voor de trage-wegen-lijn, de helpdesk voor voet- en buurtwegen. Steven is 27 jaar en woont in Gent. Hij is hydrogeoloog van opleiding en heeft gedurende 3 jaar zowel aan de Universiteit Gent als bij het studiebureau Haskoning België wetenschappelijk onderzoek, grondwaterstudies en GIS-opdrachten uitgevoerd. Tot voor kort heeft hij in Haïti en Afghanistan voor de Franse NGO 'Action contre la Faim’ waterprojecten (waterputten, drinkwatersystemen, crisisevaluaties) ondernomen.

Steven genoot een rijk verenigingsleven, vooral binnen de sector natuurbehoud en milieubescherming. Zo was hij actief voor de regionale natuurbehoudsvereniging Durme vzw en vooral bij JNM, waarvan hij bondsvoorzitter was in 1999. De jaren die erop volgden, verzorgde hij voor JNM onder andere het pers- en promotiebeleid. Omwille van deze laatste vaardigheden zal Steven, naast het bemannen van de trage-wegen-lijn, ook verantwoordelijk zijn voor de uitbouw van een strategisch communicatie- en persbeleid voor de vzw Trage Wegen. Ten slotte zal hij -nauw aansluitend op het helpdeskproject- ook zijn bijdrage leveren aan andere taken binnen de verenigingswerking zoals de redactie van dit e-zine, de website en beleidsopvolging en -advisering.

Sinds 2 november werkt ook Iris Lauwaert voor Trage Wegen vzw, waar zij in een opdracht van beperkte duur (2 maanden), de administratieve poot van ons nog prille secretariaat uitbouwt. Iris is 24, ze woont in Gent. Ze werkt haar studies biologie (optie plantkunde) af, ze specialiseerde het afgelopen jaar op mieren, het onderwerp van haar licentiaatscriptie. Iris is de huidige bondsvoorzitster van de JNM, waarin ze reeds tal van functies verzorgde.

Iris zal in de komende weken een efficiënt ledenprogramma uitbouwen, de administratieve hulpmiddelen van ons secretariaat op punt stellen en ze zal orde en discipline scheppen in de veelheid aan documenten en informatie waarmee de werkvloer van Trage Wegen vzw wordt overstelpt. Daarnaast is ze onder meer verantwoordelijk voor de ledenwerving en het opstellen van het erkenningsdossier van Trage Wegen vzw.


Ruime belangstelling voor trage wegen in de Vlaamse Ardennen

Klavertje- 4- wandeling opnieuw een groot succes !

Gedreven door het succes van de eerste klavertje-4-wandeling tijdens het voorjaar, organiseerden Trage Wegen vzw en de werkgroep Trage Wegen van de Vlaamse Ardennen op zondag 3 oktober een tweede klavertje-4- wandeling. Ditmaal kwam hiervoor een samenwerking tot stand tussen de Vzw Trage Wegen, Natuurpunt, de Stichting Omer Wattez en de JNM. Ook de lokale afdeling van de Gezinsbond verleende haar praktische medewerking. De bedoeling van de klavertje-4-wandelingen is het publiek tal van vergeten en verwaarloosde trage wegen te laten herontdekken. Het opnieuw bewandelen van deze wegen, verhoogt immers hun kans op behoud en herwaardering.

Van op het hoogste punt van de Vlaamse Ardennen op de grens tussen Kluisbergen en Ronse, werden verschillende thematische wandelingen aangeboden zowel voor klein als groot. Zo konden de kinderen hun hartje ophalen tijdens een heuse “spinnenwandeling”, al wandelend de natuur ontdekken, zelf creatief aan de slag gaan onder leiding van de JNM of deelnemen aan een gezellige gezinswandeling. De volwassenen konden kiezen tussen een planten-, paddestoelen- en een landschapswandeling of een traject rondom “behoud en herstel van trage wegen”.

De belangstelling was groot, de opkomst bijgevolg schitterend. Met meer 300 deelnemers werd het aantal gegadigden van de vorige klavertje-4- wandeling meer dan verdubbeld! Ook het weer droeg zijn steentje bij: een mooi herfstzonnetje en zachte temperatuur maakten het geheel alleen maar aangenamer. Tijdens de activiteiten waren de wandelaars zeer aandachtig en na afloop werd nog druk gediscussieerd en nagepraat.

Iedereen was het er over eens: ”De trage wegen moeten blijven! Meer aandacht voor behoud en herwaardering van deze wegen mag niet uitblijven.” Ook de persbelangstelling was meer dan bevredigend. Het belang van het voortbestaan van trage wegen en de verschillende aspecten van de meerwaarde die ze bieden, kwamen uitgebreid aan bod in de plaatselijke kranten. Opdracht geslaagd dus!

Ere wie ere toekomt natuurlijk. Aan de basis van het succes van deze namiddag lag een hele schare vrijwilligers die de wandelingen uitstippelden, begeleidden of steeds klaarstonden om randactiviteiten, gaande van de wegwijzers tot de pannenkoeken, in goede banen te leiden.

Zoveel werd duidelijk in de Vlaamse Ardennen op 3 oktober: het publiek smaakt dit soort activiteiten. Kortom, een derde klavertje-4- wandeling kan niet uitblijven! Wordt vervolgd…


Studiedag - langs trage wegen - 24/11/2004

Met eigentijdse materialen en technieken en volgens een wisselend ritme werden dijken, kasseiwegen, voetwegels, kanalen en spoorlijnen aangelegd. Ze zijn het resultaat van honderden jaren arbeid en bewoning en vormen het nalatenschap van talrijke generaties. Omwille van de kleinschaligheid, de oude traceringen en het materiaalgebruik hebben ze een aparte betekenis. Ze bepalen mee het uitzicht en de beleving van het landschap en zijn van belang omwille van hun cultuurhistorische en ecologische waarde. Door het autoluwe karakter krijgen ze vandaag een steeds belangrijkere recreatieve functie. Dit specifieke patrimonium verdient aandacht, waardering en zorg.

Vzw Regionaal Landschap Meetjesland nodigt u graag uit op de studiedag ‘Langs trage wegen’. Het programma kan worden bekeken op de projectpagina van het regionaal landschap. Inschrijven kan door het antwoordformulier (pdf-formaat) van onze website te downloaden en uiterlijk op 17 november 2004 terug te bezorgen aan vzw Regionaal Landschap Meetjesland.
De deelnameprijs bedraagt 10 Euro per persoon. In de deelnameprijs is de lunch, koffie en documentatiemap inbegrepen. Uw inschrijving is pas geldig na betaling. Gelieve op de antwoordkaart aan te kruisen of u deelneemt aan de wandeling.

Godshuis Sint-Laureins · Leemweg 11 · woensdag 24 november 2004

Vzw Regionaal Landschap Meetjesland, ’t Kasteeltje, Noordstraat 15a, 9990 Maldegem, tel./fax 050/70 00 41, info@rlm.be, www.rlm.be rek. nr. vzw RLM 068-2252217-01


trage-wegen-lijn: de informatie- en hulplijn over voet- en buurtwegen

Trage Wegen vzw begint in opdracht van het kabinet van mevrouw Kathleen Van Brempt (Vlaams minister van Mobiliteit, Gelijke Kansen en Sociale Economie) met een helpdesk “Voet en Buurtwegen”. Deze informatie- en hulplijn wil een antwoord bieden op prangende vragen en opmerkingen van zowel burgers, verenigingen als lokale besturen over de instandhouding, de bescherming en de herwaardering van Vlaanderens ‘trage wegen’. Het project, dat de naam “trage-wegen-lijn” meekreeg, zal officieel starten op 1 december 2004.

Grote vragen, kleine problemen en alles daartussenin

Iedereen kan dus met alles aangaande de trage wegenproblematiek bij ons terecht. Sta je plots voor een afgesloten weg waarlangs je reeds jarenlang de hond uitliet? Een heemkundige kring die denkt aan het in kaart brengen van alle buurtwegen van het dorp? Hoe kan het dat buurtwegen ook nu nog verdwijnen? Het veldwegeltje naar de school van de kinderen loopt groeit dicht? U stelt de vragen, wij zoeken de antwoorden en dat binnen een redelijke termijn. Het startschot is dus 1 december, maar je kan de trage-wegen-lijn nu reeds testen.

Een actuele kijk op voet- en buurtwegen

De trage-wegen-lijn gaat nadien eveneens aan de slag met alle oproepen. Zo worden ze gebundeld en doorgegeven aan de provinciale overheden die met trage wegen bezig zijn. Op die manier kunnen de veel voorkomende problemen ook structurele oplossingen vinden. Het project beoogt dus een actuele kijk op alles in verband met voet- en buurtwegen en dat voor alle gebruikers ervan. Concreet: vragen aan de trage-wegen-lijn helpen ons deze kijk te verwerven én er bovendien iets mee te doen.

Praktisch

We zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag, tijdens de kantooruren op het nummer 02.204.09.72 en doorlopend per elektronische post naar trage-wegen-lijn@tragewegen.be. Uiteraard zijn de aangeboden diensten gratis. Gedurende de loop van het project bouwen we ook een webpagina uit met antwoorden op veelgestelde vragen en vragenstellers zullen elkaar onderling kunnen helpen door middel van een internetforum. Hou daarvoor onze site in de gaten: www.tragewegen.be. Of nog steeds via de traditionele weg:

trage-wegen-lijn
Trage Wegen vzw
Vooruitgangsstraat 323 bus 10
1030 Schaarbeek


Vereniging in de kijker: "Weg... Weg... Wegen"

Eén van onze effectieve leden is de vereniging ‘Weg… Weg… Wegen.’ “Hoewel”, benadrukt Gilbert Spenninck, de drijvende kracht achter het initiatief, “’vereniging’ is niet echt de juiste benaming.” Gilbert, grenswachter op rust uit het West-Vlaamse Heuvelland, is niet in zijn luie zetel gaan zitten. Vandaag doet hij ons de geschiedenis en het werkveld van ‘Weg… Weg… Wegen.’ uit de doeken.

Nieuwsbrief: Hoe is het initiatief eigenlijk ontstaan?

Gilbert Spenninck: ‘Weg… Weg… Wegen.’ was oorspronkelijk niet meer dan een eigenhandig opgezette petitie-actie voor het behoud van de veldwegen en de karrensporen in onze streek, de buurt van Poperinge, Heuvelland en Westvleteren. Kijk, tijdens mijn actieve loopbaan ben ik douanier geweest, ook bij de zogenaamde ‘vliegende brigade’: de smokkelaars ten velde betrappen. De smokkelaars gebruikten de kleine buurtwegen, de veldpaden om ongezien Frankrijk binnen en buiten te geraken met hun waren. Wij gebruikten ze dus ook. Dat stukje lokale geschiedenis is grotendeels verdwenen, en nu zijn ook de laatste restanten ervan, die enkele overblijvende veldwegen, ernstig bedreigd. Vandaar mijn petitie in 1996. Ik verzamelde om en bij de 4000 handtekeningen, niet alleen bij ons in de streek, maar bij uitbreiding uit het hele Vlaamse Gewest, zelfs uit Frankrijk! Er is interesse, véél interesse voor dit patrimonium.

Nieuwsbrief: Waarop richt ‘Weg… Weg… Wegen.’ zich tegenwoordig?

Gilbert Spenninck: Vandaag de dag zijn de ondernomen acties vooral gericht op het indienen van bezwaarschriften, op waakzaamheid. In onze regio staan de buurt- en veldwegen onder grote druk: landbouwers willen ze bij hun akkers inlijven en ploegen ze, soms ’s nachts, om. Delen ervan worden door privé-eigenaars ingepalmd: men spant prikkeldraad, men plaatst een hekken of afrastering… De gemeentebesturen in de streek gedogen deze praktijken. Er bestaat een officiële procedure om buurtwegen af te schaffen: eerst een openbaar onderzoek, dan een gemotiveerde beslissing van de gemeenteraad, enzovoorts, maar bij ons gebeurt alles heimelijk: openbare onderzoeken worden niet aangekondigd. Soms moet je ze in het gemeentehuis bij de administratie opvragen, soms hangen ze aan het ad valvasbord als één stapel op elkaar en zijn ze bijgevolg onleesbaar.

Nieuwsbrief: Heeft u een concreet voorbeeld van zo’n actie?

Gilbert Spenninck: Onlangs werden er heel wat bezwaarschriften ingediend voor het behoud van de allerlaatste rechtstreeks verbinding over veldwegen tussen Poperinge en Westouter. Het betreft een veldweg van maar liefst 3 meter breed, waarlangs nog een bunker uit de 1ste wereldoorlog te vinden is. De weg loopt door en langs weiden en akkers en zou dus een ideaal alternatief kunnen zijn als verkeersveilige doorsteek voor wandelaars en fietsers. Alleen, de weg werd hopeloos verwaarloosd: stukken ervan werden omgeploegd, op een aantal plaatsen staat er prikkeldraad en er werd een varkenshok op gebouwd, eveneens zonder voorafgaand openbaar onderzoek! De gemeentes krijgen geld van de provincie om de buurtwegen te onderhouden, maar in de praktijk gebeurt er helemaal niks. Waar gaat dan dat geld heen?
Ondertussen zijn we zover dat de gemeenteraad de afschaffing van de buurtweg heeft voorgesteld, de bestendige deputatie van de provincie volgt de gemeente daarin. We wachten met een bang hart de beslissing van Vlaams Minister voor Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen af.

Nieuwsbrief: Hoe ziet u de toekomst?

Gilbert Spenninck: Ondanks de vele acties, bezwaarschriften en processen verbaal hebben we nog geen enkel succes geboekt. Zo’n vaststelling ontmoedigt me echter niet, ik ben nu reeds over de 70, maar ik ga onverzettelijk door met ‘Weg… Weg… Wegen.’ Gerechtelijke procedures en zo neem ik niet in overweging, maar de bezwaarschriften zullen blijven komen. Ik spreek de mensen aan en dat werkt, ik ontvang heel veel positieve reacties, dat is motiverend. De gemeentes zullen de procedures niet kunnen blijven met de voeten treden en het geld dat beschikbaar wordt gesteld voor het onderhoud van de buurtwegen, daar zal klaarheid over moeten komen. Er is nog veel werk voor de boeg.

Nieuwsbrief: Met dank voor dit gesprek, Gilbert.

Geïnteresseerd in de werking van ‘Weg… Weg… Wegen.’? Contact opnemen met Gilbert Spenninck kan steeds: Weg… Weg… Wegen. p/a: Poperingestraat 45, 8954 Westouter (Heuvelland) tel.: 057.33.57.65


Ledencampagne vzw Trage Wegen

Als vaste e-zine lezer word je sinds februari 2004 maandelijks op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van onze vzw Trage Wegen. De jonge vzw werd in 2002 opgericht door een breed scala aan verenigingen uit verschillende sectoren. Onder meer Natuurfonds Westland, Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, Vakantiegenoegens, Grote Routepaden, Vlaamse Wandel- en Joggingliga, Regionale Landschappen, Vereniging voor Bos in Vlaanderen, Voetgangersbeweging en enkele lokale werkgroepen. Ondertussen zijn we al een eind verder en draait ook ons secretariaat op volle toeren. Zo biedt onze ploeg onder meer ondersteuning aan particulieren, verenigingen en gemeenten
die rond trage wegen actief zijn.

Toch blijven we op zoek naar sympathisanten, die onze vereniging willen ondersteunen. Daarom doen we een beroep op jullie, onze e-zine lezers, met een warme oproep lid te worden van onze vereniging! Als lid kom je in de eerste plaats mee op voor trage wegen. Daarnaast:

  • word je op de hoogte gehouden van onze activiteiten>

  • ontvang je de maandelijkse nieuwsbrief

  • krijg je korting op onze publicaties

  • kan je uiteraard gebruik maken van onze helpdesk “trage-wegen-lijn”

Stort € 10 op het rekeningnummer 001-3773475-57 van Trage Wegen vzw met duidelijke vermelding van uw naam. Wij sturen je nadien je lidkaart samen met een invulfiche om je beter te leren kennen. Het lidmaatschap blijft geldig tot 1 januari 2006. Lees er meer over op de website van Trage Wegen>

Doen!


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.