E-zine vzw Trage Wegen

Uitgave April 2009

Zet een G-route in de kijker!

Schrijf je in via www.aardig-op-weg-week.be

Een Groene route of G-route verbindt de rand van de gemeente of stad met het centrum. Door haar aangename verkeersveilige en groene karakter is ze populair bij fietsers en voetgangers, zowel voor functionele verplaatsingen als voor in de vrije tijd.
De G-route leidt je langs parkjes, groene lanen of trage wegen. Je komt er ook bushaltes of een station tegen. Ken je een G-route of Groene route die je van en naar het centrum van je gemeente leidt? Dan weet je hoe aangenaam en verkeersveilig het is om je auto aan de kant te laten staan en te voet of met de fiets te gaan. De G-route verdient een geweldig feest. Vier de G-route in je gemeente tijdens de Aardig-op-weg-week van 16 tot 22 september.

Trage Wegen vzw en TreinTramBus ondersteunen de lokale G-route-acties met advies en materiaal. Steden en gemeenten nemen het initiatief door een G-route uit te stippelen en ze bekend te maken bij het grote publiek. Steek met je vereniging of school de G-route in een feestelijk kleedje. Creatieve ideeën genoeg! Enkele voorbeelden: zelfgeknutselde groene kunstwerkjes langs de route plaatsen, de route op een originele manier bewegwijzeren, een avontuurlijk touwenparcours langs een stukje route of trage weg of een bushalte op het traject versieren. Het kan allemaal om de G-route te vieren.

Schrijf je in via www.aardig-op-weg-week.be en krijg:
- G-routebordjes om het traject te bewegwijzeren,
- affiches om de actie te verduidelijken aan passanten en
- ballonnen om het traject mee in te kleden.

Met de Aardig-op-weg-week van 16 tot en met 22 september 2009 komen buurten terug op adem. Komimo (Koepel Milieu en Mobiliteit) organiseert allerlei acties voor besturen, scholen en verenigingen om milieuvriendelijke mobiliteit te promoten. Want minder auto's betekent meer verkeersveiligheid en meer ruimte voor rust, groen en ontmoetingen. Zo worden buurten een pak aangenamer. En onze lucht gezonder. 'G-route in de kijker' is één van de vijf actiemodellen waar je aan kan deelnemen. Gemeentebesturen, scholen en verenigingen verzamelen door hun deelname aan één van de acties sterren voor hun gemeente. Gemeentebesturen die met eigen initiatieven of een efficiënte ondersteuning van organisaties op hun grondgebied het actiefst meewerken aan de Aardig-op-weg-week komen in aanmerking voor de Aardig-op-weg-trofee, net zoals Lier en Vilvoorde in 2008.

Doe dus mee en wie weet wint jouw gemeente de Aardig-op-weg-trofee of kan je met je vereniging of schoolgroep naar Walibi! Schrijf snel in op www.aardig-op-weg-week.be


Vereniging in de kijker: Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG)

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw is hét steunpunt en belangenbehartiger van de lokale besturen. Als representatieve gesprekspartner komt zij op voor de belangen van de lokale besturen, ook op diverse Vlaamse en federale beleidsmatige en andere overlegfora. De VVSG ondersteunt en adviseert gemeenten over alle relevante aspecten van het lokaal mobiliteitsbeleid, zoals parkeren, De Lijn, taxi?s, mobiliteitsconvenant, wegbeheer, aanvullende reglementen,.... én trage wegen? We leggen ons oor te luisteren bij de stafmedewerker van mobiliteit en wegbeheer Erwin Debruyne.

In heel wat gemeenten is de staat van de trage wegen het resultaat van enkele decennia veronachtzaming. Het netwerk ligt er verwaarloosd bij, stukken zijn ingepalmd of omgeploegd. Merken jullie bij de VVSG een kentering in het trage-wegenbeleid van de lokale besturen door alle aandacht die het thema nu krijgt?

Erwin Debruyne: "Zeker wel, en vooral in beleidsplannen. Als gevolg daarvan krijgen we vragen - vooral van kleine, landelijke gemeenten - over het onderhoud van trage wegen. En hoe ze de gebruikers op de trage wegen moeten handhaven. Een hot item is de vraag hoe de quads aan te pakken. We krijgen ook wel vragen over het afsluiten van buurtwegen over de verkrijgende verjaring tot vragen over rooilijnen en aanvullende reglementen. Ook de politie en intercommunales kunnen bij ons terecht met juridische vragen."

Een netwerk met toekomst?

Debruyne: "Het trage wegennetwerk lost een deel van de mobiliteitsproblemen op. Trage wegen zijn voor fietsers en wandelaars niet alleen interessant in de vrije tijd. Ook voor functionele verplaatsingen bieden ze vandaag al aangename alternatieven. In de toekomst zie ik het belang van deze verbindingen alleen maar stijgen. Het trage wegennetwerk uitbreiden is daarom een must."

Hoe vertaalt zich dat op het vlak van een gemeentelijk beleid en hoe spelen jullie daarop in?

Debruyne: "Trage wegen zijn een volwaardig thema in een mobiliteitsplan. Om de vijf jaar wordt een mobiliteitsplan gescreend of het nog actueel is. Via deze 'sneltoets' wordt bepaald welke thema's uitgediept worden en welke nieuwe thema's opgenomen worden. Wij hebben dan ook mee geijverd om trage wegen als specifiek thema in de mobiliteitsplannen op te nemen. Het belang van trage wegen weerspiegelt zich ook in ons e-zine Mobimail. In bijna elke aflevering zijn de trage wegen op een of andere manier van de partij."

Vanuit jouw specialiteit, mobiliteit, is er dus veel interesse voor de trage wegen. Is dat het enige raakvlak met trage wegen voor de lokale besturen?
Debruyne: "Ook op andere vlakken hebben trage wegen betekenis: in de eerste plaats op vlak van recreatie of voor natuurontwikkeling. Of erfgoed en erfgoedontsluiting. We mogen trage wegen niet herleiden tot een louter functioneel verhaal. Bij een integraal thema zoals trage wegen is een goede samenwerking tussen de verschillende gemeentediensten belangrijk. Maar het wordt ze niet gemakkelijk gemaakt door de verkokering en vele sectorale regeltjes van de Vlaamse overheid. Elke gemeente moet 33 aparte sectorale beleidsplannen opmaken. Meestal bestaat indien relevant wel een wisselwerking tussen de inhoud van deze plannen, zoals tussen mobiliteit, ruimtelijke ordening en milieu. Want strikte muren waar niet over te kijken valt, staan hier niet tussen. Maar een vanzelfsprekendheid kan je dit nog niet noemen."

Hoe gaan jullie de bovenlokale uitdagingen aan?
Debruyne: "Trage wegen stoppen niet bij de grenzen. Zoals de snelheidsbeperkingen en vrachtroutes grensoverschrijdend moeten bekeken worden, zo ook de trage wegen. Buurgemeenten moeten hierover communiceren en overleggen. We zoeken samen met de gemeenten en intergemeentelijke organisaties hoe zulk overleg het best wordt georganiseerd."

Bedankt voor dit interview: het is duidelijk dat het trage-wegennet belang heeft bij een goede ondersteuning van de Vlaamse steden en gemeenten.

Meer weten?
www.vvsg.be
Erwin Debruyne, erwin.debruyne@vvsg.be


Doe mee aan de Dag van de trage weg 2009

Weg dicht? We maken hem samen open!

Op 24 en 25 oktober 2009 organiseert Trage Wegen vzw de derde editie van de Dag van de trage weg. Het hoofddoel van de campagne blijft zo veel mogelijk verwaarloosde of verdwenen trage wegen terug open maken en in gebruik nemen. Niet alleen kunnen we met een klein beetje moeite heel wat van onze trage wegen terug gebruiken, maar ook is het actieweekend dé gelegenheid bij uitstek om in je gemeente een actie te organiseren rond trage wegen en hierbij het grote publiek aan te spreken.

Help dus mee het trage-wegennetwerk in Vlaanderen te herstellen en organiseer op 24 en/of 25 oktober samen met je buurt, vereniging of gemeentebestuur een actie in jouw gemeente. Voorbeelden zijn: een grondige snoei- of maaibeurt, opruimen van een sluikstort of prikkeldraad verplaatsen zodat de weg terug toegankelijk wordt. Vzw Trage Wegen helpt je op weg met een draaiboek, promotiemateriaal en standaarddocumenten.

Daarnaast zet Trage wegen vzw met de Dag van de trage weg zijn schouders onder "The Billion Tree Campaign". Over de hele wereld werken de Verenigde Naties aan 7 miljard nieuwe bomen. Vlaanderen stelt 1 miljoen extra bomen voorop. De Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) willen iedereen aan het planten krijgen. En waarom niet in het kader van de Dag van de trage weg? Een aantrekkelijke netwerk van trage wegen gaat hand in hand met de aanwezigheid van kleine landschapselementen. Zij vormen een belangrijk aspect bij het herwaarderen of heraanleggen van trage wegen. Voor alle plantacties is er zowel logistieke, administratieve als financiële steun.

Schrijf nu in op www.tragewegen.be/dagvandetrageweg


Naar school langs trage wegen

Schoolbereikbaarheidskaart voorgesteld in Hoogstraten

Het ?onderwijsstadje? Hoogstraten telt 8 basisscholen en 4 middelbare scholen, wat overeenkomt met alles samen 6490 leerlingen. Een flink deel van deze leerlingen komt per fiets of te voet naar school, wat uiteraard ten zeerste toe te juichen valt. De nieuwe ?Schoolbereikbaarheidskaart? draagt ertoe bij dat dit ook op een veilige manier gebeurt. Door de goede samenwerking tussen de stad, de plaatselijke scholengemeenschap, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde én de plaatselijke Werkgroep Oude Voetwegen (Erfgoed Hoogstraten vzw) werd de kaart een feit. Uiteraard spelen trage wegen een belangrijke rol!

Duurzaam naar school
Op de kaart prijken zowel veilige routes als gevaarlijke knelpunten, netjes op een stratenplan aangeduid. In het kader van ?duurzaam naar school?, een project van Minister Kathleen Van Brempt, kreeg men subsidies van de Vlaamse overheid voor het opmaken ervan. In Hoogstraten legde de Vlaamse stichting verkeerskunde contact met de scholengemeenschap en het stadsbestuur. Goed gevonden: men besloot ook de knowhow van de plaatselijke Werkgroep Oude Voetwegen in te roepen. Zo werden voor elke schoolomgeving één of meer veilige trage wegen opgenomen.

Voorstelling
Tijdens de presentatie van de kaart mochten we luisteren naar toespraken van achtereenvolgens Burgemeester Van Aperen, schooldirecteur Michel De Laet en schepen Marc Haseldonckx. Deze laatste dankte uitdrukkelijk de voetwegenwerkgroep, want "trage wegen kunnen belangrijk zijn als veilige alternatieven op drukke tijdstippen," zo stelde Haseldonckx terecht.
De verschillende partners toonden zich erg tevreden over de kaart, niet in het minst over de opname van trage wegen. Zodanig zelfs dat de Vlaamse Stichting Verkeerskunde voortaan altijd contact zal zoeken met plaatselijke voetwegengroepen, om ook elders trage wegen standaard in de kaarten op te nemen.

Meer info:
Dries Horsten, Werkgroep Oude Voetwegen (horstendries@hotmail.com)


Trage Wegen Wachtebeke nodigt uit: voorstelling wandelnetwerk noord

infonamiddag 30 mei 2009

Trage Wegen Wachtebeke heeft er intussen één jaar werking opzitten en komt naar buiten met een infonamiddag over de trage wegen en het Wandelnetwerk Noord. Ook het grensoverschrijdend wandelnetwerk met de werkgroep Trage Wegen uit Zuiddorpe-Overslag (Nederland) zal worden toegelicht. De hoofdbrok bestaat uit het verkennen van het wandelnetwerk.

Programma
14u00: Verwelkoming, voorstellen Trage Wegen Wachtebeke
14u20: Voorstelling Wandelnetwerk Noord
14u45: Pauze
15u00 - 17u00: Begeleide wandeling op de trage wegen rond overslag (6,5km)

Praktisch
- Afspraak om 14u in Buurthuis 'Snoopy' - Schoolstraat 2 te Wachtebeke-Overslag. De infonamiddag is gratis!
- Download de persnota
www.tragewegenwachtebeke.be


Geslaagde studiedag Trage wegen in 't Groen

130 mensen ontdekken de ecologische waarden van trage wegen

"De gezamenlijke noemer van mobiliteit, natuur en recreatie" Met die stelling was de toon van de dag gezet. Onze voorzitter Erik Grietens, die de 'honneurs' van de dag waarnam, liet duidelijk verstaan waar het om draait: het ecologisch belang en potentieel van de trage wegen valt perfect te rijmen met het louter functionele en is bovendien een meerwaarde voor recreatie. Het belang voor de natuur valt niet te ontkennen. Kris Decleer van het Instituut voor natuur- en bosonderzoek gaf heldere cijfers: méér dan de helft van de Vlaamse flora vinden we bijvoorbeeld terug in onze wegbermen.

Prikkeldraadnatuur
Woorden als 'prikkeldraadnatuur' en 'restnatuur' sieren voortaan onze vocabulaire. Wim Veragtert van Natuurpunt Educatie toonde ons die planten en beesten. Hij kwam tot dezelfde vaststelling: zelfs onze 'algemene' fauna en flora is niet meer zo algemeen, ze trekt zich terug in deze 'restnatuur'. Pinksterbloemen? Niet eens zo lang geleden kleurden onze weilanden paars. Vandaag staan alleen nog de wegbermen er vol van. Trage wegen houden dus in belangrijke mate onze natuuurkwaliteit buiten de natuurreservaten op peil. Zowel Kris als Wim gaven aan dat totnogtoe hierover eigenlijk bijzonder weinig onderzoek is gebeurd.

De praktijk: gemeenten aan de slag
Inge Dooremont van het Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën is al enkele jaren bezig met trage wegen. Met een 'groene ring' rond Halle toonde ze aan dat gemeenten niet eens zo gigantisch veel inspanningen moeten leveren om een grote meerwaarde voor mens, natuur en landschap te creëren. Wim Deroo van invoegbedrijf Pro Natura liet ons dan weer duidelijk zien dat trage-wegenaanleg en -onderhoud niet noodzakelijk een kwestie is van grondverzet en dure materialen.

Verweven, of toch maar beter scheiden?
De ochtend sloten we af met een debat tussen lokale bestuurders en sectorverantwoordelijken (Boerenbond - landbouw, Pasar - recreatie en Natuurpunt). Meteen ook de belangrijkste tegenstelling: Bert Meulemans (Boerenbond) liet duidelijk verstaan dat voor de landbouw de mobiliteitsfunctie van de wegen het belangrijkste is, de andere panelleden pleitten voor een evenwaardige benadering van de functies. Eensgezindheid bestond er wel inzake de oprukkende verharding: in het buitengebied blijkt er niemand echt vragende partij te zijn... Enkele pittige vragen uit het publiek deden ons warmlopen voor de namiddag.

Excursies en workshops
Net op tijd gaven de wolken plaats voor een droge excursienamiddag per fiets naar de Brechtse heide, waar de deelnemers konden kennismaken met die mooie natuur waarover al een hele ochtend sprake. Ook de deelnemers aan de 5 workshops bleven gemotiveerd. Vooral als het gaat over het concreet aanpakken van trage wegen in het kader van natuur én recreatie samen, zoals gebeurde in het wandelknooppuntennetwerk Heuvelland laaiden de emoties op. Zachte waarden houden ook rust en stilte in, wat Dirk Sturtewagen van Centrum Waerbeke ons duidelijk maakte. Vrijwilligerswerk rond trage wegen hoeft niet onder te doen. In Lanaken combineert de Natuurpunt-afdeling erfgoedexpertise en terreinkennis. Pieter De Roovere van Arcadis deed met ons een inrichtingsoefening zonder asfalt of beton. En dat historische lijnen in het landschap nog heel wat te betekenen kunnen hebben voor het trage-wegenbeleid van vandaag werd duidelijk in de workshop met Sarah Van Geit van de provincie Vlaams-Brabant. De grote interesse, de discussies en de blijvende vraagtekens doet ons -samen met alle organisatoren- alvast terugblikken op een geslaagde studiedag. En we bedanken onze steunende partners én de gemeente Zoersel voor de accomodatie.

Presentaties en achtergronden
Trage wegen in 't Groen is geen eindpunt. Presentaties, verslagen en achtergrondinformatie over de behandelde onderwerpen vind je vanaf nu terug op onze website: www.tragewegen.be/intgroen. We stimuleren zo verdere kennisontwikkeling, goede praktijken én onderzoek over het thema.

Met vragen of opmerkingen kan je terecht bij:
Iris Lauwaert - Natuurpunt - iris.lauwaert@natuurpunt.be
Tim Adriaens - INBO - tim.adriaens@inbo.be
Steven Clays - Trage Wegen - steven.clays@tragewegen.be
Maarten Pluym - RL De Voorkempen - maarten.pluym@tpa.be


Open ruimte, ademruimte

Trage-wegenbeeld: middenberm Schipdonkkanaal. Wellicht wordt dit pareltje gespaard, omdat het megalomane Seine-Schelde-west kanaal in de prullenmand belandt. Laat niet weg dat er de komende jaren heel wat andere megaprojecten op stapel staan, waarbij de trage weggebruiker het zal mogen afleggen tegen Lange Wappers, ringen van 17 rijstroken en shoppingcentra in groengebied overgoten met een voetbalsausje. Ook genoeg van al die waanzin? Onderschrijf mee het manifest "Open ruimte, ademruimte" voor er helemaal niks meer overblijft.

OpenRuimte, AdemRuimte


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.