E-zine vzw Trage Wegen

Uitgave Maart 2009

Eindelijk beweging

Trage-wegenbeeld: Ontmoetingsdag vzw Trage Wegen op de Sleidingse trage wegen (Evergem).

Op zaterdag 21 maart hield onze vereniging naar jaarlijkse traditie haar Ontmoetingsdag. Onder een schitterende lentezon verkenden we de trage wegen in de Evergemse deelgemeente Sleidinge. Na bijna 3 decennia 'inertie' maakt de gemeente er 3 kilometer trage wegen terug toegankelijk.

Bekijk het foto-verslag op Vlaanderentraag.be!


Van quad tot erger...

Nieuwe vereniging Codegroen groepeert de gemotoriseerde weggebruikers

De laatste maanden duiken steeds meer artikels op in de kranten over de hinder en schade die quads veroorzaken op het Vlaamse platteland. Tegelijk maken veel gemeenten zich zorgen, omdat land- en veldwegen worden stuk gereden. Wandelaars, joggers en mountainbikers voelen zich niet langer veilig. De investeringen van de voorbije jaren in de ontsluiting van het platteland en de uitbouw en het onderhoud van recreatieve netwerken zijn bedreigd. De veelgeprezen rust en stilte die het platteland kenmerkt en waar zovele Vlaamse gezinnen elk weekeinde van genieten, komt onder druk te staan. Bijgevolg duiken reglementen en administratieve boetes op om de quads van de landwegen te weren.

Codegroen vzw
Intussen staat er een nieuwe speler op: de vereniging Code Groen, die zich als spreekbuis opwerpt voor de gemotoriseerde (maar ook andere) recreanten. Codegroen liet van zich horen in een reportage in Volt op één. Het codewoord is "wederzijds respect", laat iedereen zijn hobby uitoefenen.
Codegroen presenteert zich alvast serieus: een gedragscode voor gemotoriseerde recreanten en de wil om te overleggen. Wij vrezen dat het tegen het stukrijden van wegen, de lawaaihinder en andere cowboypraktijken een gedragscode niet zal volstaan. De praktijk zal uitwijzen of Codegroen vzw aan deze uitdagingen een oplossing zal kunnen bieden.

Zich informeren
In elk geval moeten we ervoor opletten de problematiek al te emotioneel te gaan benaderen: er ís een groot verschil tussen een zware luidruchtige quad en een 4x4, en uiteraard maakt het veel uit door wie het voertuig bestuurd wordt. Hoe kan er dan toch paal en perk gesteld worden aan de schade en overlast die zienderogen toeneemt. Welke strategie kan een lokaal bestuur hier concreet in opnemen? En welke mogelijkheden zijn er juridisch? Hoe speelt de sector hier zelf op in? Sprekers van gemeenten, provincies, de Vlaamse en de federale overheden bieden hierop enkele antwoorden tijdens een studiemoment op 29 april in Assevan het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg over de problematiek.

Alle informatie vind je op de Activiteitenkalender van Vlaanderentraag.be


Uitsmijter: den Do blogt erop los...

Volg het trage-wegenproject in Moerzeke in het plaatselijke dialect

De afgelopen maanden werkten de vzw Trage Wegen en het Regionaal Landschap Schelde-Durme samen in Moerzeke, deelgemeente van het Oost-Vlaamse Hamme in het kader van het DULOMI-project Trage Wegen Doen Bewegen. Het project mag dan wel sinds vorige maand afgelopen zijn, je kan het blijven volgen. Je moet dan wel het Moes - het plaatselijke dialect machtig zijn - om Ludo 'Do' Van Den Broecks blog te kunnen volgen.

Lees alles op Davonturen van den Do. (Do heeft voor alle vriendelijkheid ook een woordenboek 'Moes' op zijn site gezet)


Trage wegen als verkeersveilig alternatief

Teken de petitie voor een kwalitatief trage-wegennetwerk in Geraardsbergen!

Zarlardinge, Geraardsbergen, 24 december 2008. De bestuurder van een bestelwagen rijdt in op een groepje jongeren langs de Oudenaardestraat. De zestienjarige Gabriël Groeninck komt om het leven. Kort daarop verenigt een groep mensen zich in het Trage Wegen Front. Ze eisen een ononderbroken, autovrij en open netwerk van voetpaden-voetwegen en fietspaden in en rond Geraardsbergen. Door de petitie te ondertekenen, steunt u dit vitale initiatief.

Elke verkeersdode is er één te veel: ambities in cijfers

Het onthutsende ongeval in Geraardsbergen staat niet op zich. In 2008 vielen op Belgische wegen niet minder dan 922 verkeersdoden te betreuren. Dit is de schatting uit de verkeersveiligheidsbarometer 2008 die eind februari door het het BIVV (Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid) werd bekendgemaakt. De eerste voorzichtige conclusies van dit rapport lijken gematigd positief: voor het eerst sinds er in België verkeersongevallenstatistieken worden bijgehouden (1950), situeert het aantal verkeersdoden zich onder de 1000.

Gaat het inderdaad de goede richting uit? Lukt het om het dodenaantal op de wegen te verminderen met 50% tegen 2010? Dat is alvast het engagement dat de Europese Unie naar voor schoof in haar ?Witboek? met als titel ?Het Europese vervoersbeleid tot het jaar 2010 : tijd om te kiezen?. Het witboek dateert van 2001 en België was op dat moment het zwakke broertje in het Europese peloton met zo'n 1.500 verkeersdoden per jaar. De doelstelling was duidelijk: het aantal "doden 30 dagen" (het totaal van het aantal doden ter plaatse en het aantal doden die binnen de 30 dagen na het ongeval overlijden) halveren tot 750 in 2010. De Europese ambitie werd ook voor de regio's becijferd. Tegen 2010 mag Vlaanderen niet meer dan 425 "doden 30 dagen" tellen. Tegen 2015 zouden dit er niet meer dan 280 mogen zijn. Deze doelstellingen zijn belangrijke stappen, maar op lange termijn kan uiteraard enkel de "nulvisie" op applaus worden onthaald, m.a.w. geen enkele dode of ernstig gewonde in verkeersongevallen over het hele Belgische grondgebied.

Elke 3 dagen sterft een zachte-weggebruiker in het verkeer

Zachte weggebruikers blijven heel kwetsbaar langs Vlaamse wegen. In 2006 was één op vier van de verkeersdoden te voet of met de fiets op weg: niet minder dan 133 voetgangers of fietsers werden in 2006 (1) gedood in het Vlaamse verkeer; zowat elke drie dagen valt dus een slachtoffer. Kinderen en jongeren bijven niet gespaard: onder de 1164 dode en zwaargewonde fietsers of voetgangers tellen we in 2006 zo'n 234 slachtoffers jonger dan 20 jaar (één op vier). Het hoeft geen betoog dat bij het merendeel van deze verkeersongevallen een personenauto is betrokken. Ook de hierboven vernoemde Oudenaardestraat in Geraardsbergen is een snelle rijweg met een smal fietspad, dat daar ook dienst doet als voetpad. Het fietspad is slechts door een stippellijn gescheiden van de rijweg en wordt al te vaak gebruikt als uitwijkstrook voor auto's. Een herkenbare situatie overal in Vlaanderen. Het ligt dan ook voor de hand om trage wegen als verkeersveilig alternatief te ontwikkelen. Door zachte weggebruikers structureel te scheiden van gemotoriseerd verkeer, worden verkeersveilige verplaatsingen effectief mogelijk.

Gezien de substantiële ongevallencijfers en de toenemende verkeersstroom, zal België een tandje moeten bijsteken om haar kwantitatieve ambities tegen 2010 te verwezenlijken. Werk maken van een degelijke trage-wegeninfrastructuur maakt zeker onderdeel uit van een integraal verkeersveiligheidsbeleid. In Geraardsbergen startte het bestuur vorig jaar met een herstelplan trage wegen voor de regio Ophasselt. De potentiële trage wegen werden in kaart gebracht en een brede groep trage-wegengebruikers identificeerde verschillende kansen en maatregelen. Het is nu zaak om deze adviezen te concretiseren en verwaarloosde, afgesloten trage wegen opnieuw in gebruik te nemen. In Ophasselt, maar ook in de overige 15 deelgemeenten. Het signaal van de vele tientallen mensen die de petitie ondertekenden, is alvast niet mis te verstaan.

Laat ook uw stem horen en volg de link hieronder om de petitie te ondersteunen.

http://tragewegenkaart.petities.nl


Een pleidooi voor kindvriendelijke publieke ruimte!
Meer en meer steden en gemeenten werken bovendien aan een kindvriendelijke publieke ruimte. Ze creëren speelweefsel. De vzw Trage Wegen volgt deze evolutie al een tijdje op de voet en werkt ook dit jaar mee aan een studiedag over het thema. Een gemeente op maat van kinderen en jongeren. Hoe werk je daaraan? Denk er samen met deskundigen over na op de studiedag over kindvriendelijke publieke ruimte op woensdag 22 april in het Elzenveld in Antwerpen. Alle info op de site van de stad Antwerpen

(1) De cijfers voor 2006 komen uit het rapport "Evolutie van de verkeersveiligheid in het vlaams Gewest 2000-2006", terug te vinden op de website van het Observatorium voor Verkeersveiligheid


Vereniging in de kijker: Forum Trage Wegen Evergem

Het Forum Trage Wegen mag gerust beschouwd worden als één van de pioniers op het vlak van trage wegen. Al in 1979, lang vóór er sprake was van vzw Trage Wegen, was er in Evergem een werkgroep die zich actief inzette voor de kerkwegels in hun gemeente. We hebben een gesprek met Mia Verschaere (zie foto) over hun werking.

Hoe is het Forum Trage Wegen gegroeid?
Mia Verschaere: "Dat is een hele geschiedenis: het initiatief groeide vanuit het plaatselijke jeugdhuis, dat rond een aantal thema's ?Interessegroepen? oprichtte. Zo was er een groepje Natuur, Pluus en Film en toneel. De meeste mensen die binnen het jeugdhuis actief waren, kwamen uit de jeugdbeweging en hadden in hun kinderjaren de velden van Sleidinge onveilig gemaakt. Ze kenden dus alle mogelijke binnenweggetjes. Omdat we meer en meer voor prikkeldraadversperringen of omgeploegde percelen stonden en vaststelden dat mooie grachtkanten verdwenen, besloten de werkgroepen Natuur en Pluus uit een soort jeugdsentiment samen de natuur en mobiliteitswaarden van die wegels onder de aandacht te brengen. Het Evergems Forum van de trage weg is, in zijn huidige vorm, pas gevormd in het voorjaar 2007, nadat op de Minaraad de vraag werd gesteld of we met de gemeente Evergem zouden meewerken aan de Dag van de trage weg. Enkele pioniers van het eerste uur besloten op die vraag in te gaan. Er werd een nieuwe groep gevormd die zichzelf ?het Evergems Forum van de trage weg? noemde."

Vandaag is het draagvlak voor trage wegen groot. Hoe was dat in 1979?
Mia Verschaere: "Toen verdwenen de trage wegen stuk voor stuk. De gemeente onderhield ze niet, mensen gebruikten ze bijgevolg minder en minder. Het was ook het begin van de schaalvergroting in de landbouw en de periode van koning auto. Beide waren zeer nefast voor de trage wegen."

De toenmalige werkgoep Pluus verzamelde alle gegevens rond trage wegen in Evergem en bracht in 1979 een boek uit: ?Kerkwegels, een verleden met toekomst?. Wat hoopten jullie hiermee bereiken?
Mia Verschaere: "Door ons werk te bundelen in een boek hadden we enerzijds een neerslag van de situatie in het jaar 1979 en konden we -zo dachten we- een groter publiek achter ons vragen scharen. Anderzijds moest het werk ook resulteren in een fietsroute waar de meeste van die wegels in vervat werden. Op die manier probeerden we de wegels redden."

En tot welke resultaten heeft dit geleid?
Mia Verschaere: "De route is uiteindelijk uitgetekend en voorgesteld aan het toenmalige college. Er werd beloofd dat ze zou opgenomen worden in de bundel van reeds bestaande routes en ook zou bewegwijzerd worden. Dit was op het einde van een bestuursperiode, de volgende bestuursploeg heeft daar echter nooit werk van gemaakt. Maar uiteindelijk zijn we er toch in geslaagd het bestuur te overtuigen om de wegels die nog open en in gebruik waren, goed te onderhouden. Hierdoor worden de meeste van onze trage wegen zeer veel gebruikt en zijn zij ook opgenomen in het fietsroutenetwerk van de provincie."

Welke werking heeft het Evergems Forum van de Trage Weg?
Mia Verschaere: "Onze werking is volledig gefocust op de trage wegen van de gemeente Evergem. Naar aanleiding van het Dulomi-project met de vzw Trage Wegen hebben wij ons vooral geconcentreerd op de wegen van de deelgemeente Sleidinge: inventariseren, voorbereiden van gesprekken met het bestuur of verkenningstochten organiseren voor geïnteresseerde burgers.
Nu het project achter de rug is, volgen wij de uitvoering van de beslissingen op en informeren we het publiek over de vorderingen.
Ondertussen zijn wij ook van plan de andere deelgemeenten van Evergem te inventariseren zodat we een goed en duidelijk beeld van de situatie anno 2009 hebben."

Het project heeft heel wat doen leven rond trage wegen in Sleidinge. Hoe hebben jullie dit als Forum aangepakt en hoe hebben jullie het proces ervaren?
Mia Verschaere: "Al voor het project gestart was waren wij er vrij zeker van dat de draagkracht voor een dergelijk initiatief zeer groot was, maar ook waren wij ons bewust van de sterke tegenstand. Daarom hebben wij alle mogelijke kanalen gebruikt om de bevolking in te lichten over het lopende project en om hun actieve medewerking te vragen. We organiseerden verkenningstochten, want niet alle wegels waren immers gemakkelijk te vinden. Wij zijn ervan overtuigd dat vooral de uitdrukkelijke stem van de bevolking het bestuur over de streep getrokken heeft."

Na het inspraakproces werden negen wegels naar voor geschoven als belangrijk om te herstellen voor het trage-wegennet in Sleidinge. De gemeente besliste nu om binnen deze legislatuur twee van deze negen wegels te herstellen. Een succes of een teleurstelling?
Mia Verschaere: "Enerzijds een succes omdat het de eerste keer is dat het bestuur beslist om wegels die niet meer actief gebruikt worden, te heropenen. Anderzijds is het een teleurstelling dat het maar over twee wegen gaat. Bij het bekijken van de kaart van Sleidinge is het immers duidelijk dat die 9 wegels stuk voor stuk een belangrijk onderdeel zijn van een goed trage-wegennetwerk. Er moet dus zeker verder geijverd worden voor de zeven andere wegels."

Welke kansen bieden beide wegen voor Sleidinge?
Mia Verschaere: "De ene weg is het laatste stukje in een trage verbinding tussen Sleidinge-dorp en de kust (geeft aansluiting op het Lievepad en verder op het Kanaal van Schipdonk en het Leopoldkanaal tot Knokke) en is dus zeer belangrijk. De andere weg loopt over de volledige lengte parallel aan een drukke straat. De bewoners van deze straat vragen al jaren een fietspad, een vraag die praktisch moeilijk haalbaar is door de vele onteigeningen die hiervoor nodig zouden zijn. Het openstellen van de bestaande trage weg is hier dus een ideale oplossing. Bovendien is de gemeentelijke basisschool via deze weg op een veilige manier gemakkelijk te bereiken."

Op welke manier volgen jullie het trage-wegendossier in Sleidinge op?
Mia Verschaere: "Wij verkregen dat er een opvolgingscommissie in het leven geroepen is. Deze commissie bestaat uit: 2 schepenen, 2 leden van het Forum, 2 ambtenaren (en soms 2 gemeenteraadsleden van de meerderheid). Het Forum werkt met 1 vaste onderhandelaar en 1 wisselbeurt. De commissie komt om de 2 maand samen, probeert richting te geven aan de uitwerking van het project en volgt de uitwerking van de gemaakte afspraken op. Alle vergaderingen worden ook genotuleerd."

De inzet van het Forum is al jaren erg groot. Krijgen jullie erkenning voor jullie werk?
Mia Verschaere: "Elk jaar wordt hier in Evergem een vereniging in de kijker gezet die zich belangeloos inzet voor een natuurvriendelijk project dat een voordeel biedt aan de bevolking. In 2008 was er geen discussie ? het Forum werd met grote unanimiteit uitgekozen. Daarnaast krijgen we vooral erkenning en positieve reacties van de man in de straat."

Wat zijn de doestellingen van het Forum nu op korte en lange termijn?
Mia Verschaere: "Op korte termijn: het opvolgen van de concrete uitvoering van de plannen en het feestelijk inlopen van de nieuw geopende wegels. In 2010 is er een Culturele 14-daagse gepland ? bij die gelegenheid willen we één of beide wegels feestelijk openen. Op langere termijn willen we de inventarisatie van de anderen deelgemeente afwerken en ook daar een goed voorstel formuleren voor het heropenen van belangrijke wegels.
En natuurlijk blijven we ook ijveren voor de resterende zeven wegels in Sleidinge."

Uiteraard met onze steun. Veel dank en succes met het Forum!

Meer info:
Mia Verschaere, mia.verschaere@gmail.com


28 april: Trage wegen in 't groen

Schrijf in en leer de boeiende ecologie langs trage wegen kennen

Met het mooie weer en de lente komt de natuur weer tot leven. En waar kan je deze beter verkennen dan langs trage wegen? Reden genoeg voor ons om samen met Natuurpunt, Regionaal Landschap De Voorkempen en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (en nog heel wat andere partners) dieper in te gaan op de ecologische waarde van trage wegen. Op 28 april organiseren we daarom in Zoersel hierover een studiedag, inschrijven kan nog tot 17 april.

Het volledige programma en alle informatie vind je op: www.tragewegen.be/intgroen


Pasar-afdelingen kiezen mooiste natuurplekje

Trage wegen komen naar voor in Buur Natuur-project

Pasar vzw, om en bij de grootste recreatie- en vrijetijdsorganisatie van ons land ontdekt de natuur. De verschillende Pasar-afdelingen kozen in het kader van het 'Buur Natuur'-project het mooiste natuurplekje bij hen in de buurt. Elk natuurlijk of tof hoekje kwam daarvoor in aanmerking, niet alleen maar de natuurreservaten. In totaal kozen meer dan 100 Pasar-afdelingen hun 'plekje' en daar zijn heel wat trage wegen bij. Niet toevallig, want trage wegen verenigingen duurzame recreatie, landschapskwaliteit én natuur.

Bekendmaking
Pasar is volop bezig met het voorstellen van al die mooie plekjes aan het grote publiek. Elk weekend zijn er nieuwe wandelingen en openstellingen. De plekjes krijgen ook een Buur Natuur-bordje en er volgen ook activiteiten om de verschillende plekjes te bewaren voor de toekomst.

Alle plekjes en activiteiten vind je op www.pasar.be/buurnatuur


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.