E-zine vzw Trage Wegen

Uitgave Februari 2009

Vereniging in de kijker: werkgroep Trage Wegen Wachtebeke

"Ook bij ons is een knooppuntennetwerk mogelijk!"

De werkgroep Trage Wegen Wachtebeke is sinds 20 februari 2008 actief en is ontstaan vanuit de milieuadviesraad. De werkgroep is opgericht om een wandelnetwerk uit te bouwen in de gemeente. In de toekomst willen ze een wandelnetwerk met knooppunten uitbouwen en een bijhorende wandelkaart, zodat er door elke wandelaar, kleine afstandsstappers of fervent wandelaar kan genoten worden van de schoonheid van de gemeente. Ze betrekken daar ook de bezienswaardigheden (via de heemkundige kring) en de horeca bij.
Ze hebben al enkele leuke initiatieven achter de rug waaronder een wandelnamiddag langsheen Wachtebeekse Trage Wegen afgelopen zomer, die een ongemeen succes kende. De Wachtebeekse wandelende bewoners zijn duidelijk overtuigd van de noodzaak een wandelwegennetwerk langs Trage Wegen uit te bouwen. Wij gingen te rade bij deze werkgroep om meer te weten te komen over hun werking. Hiervoor spraken we met Marc Van Mosselvelde, lid van de werkgroep Trage Wegen Wachtebeke.

Hoe ziet een typische trage weg er in Wachtebeke uit en hoe is het daarmee gesteld in jullie werkingsgebied?
Marc Van Mosselvelde: "In ons gebied, dat overigens heel landelijk is, komen veelal veldwegen en bospaden voor! Hier en daar treft men ook nog resten van de oude voetwegen aan. Wachtebeke bestaat uit drie delen: noordelijk nabij de voormalige Nederlandse grens hebben we de polders met zijn kreken en veldwegen; in het midden hebben we de zandrug (Maldegem en Stekene) waar nog veel bos is en hebben we zowel veld- als boswegen en het zuidelijke deel omvat de Moervaartdepressie waar terug de veldwegen domineren. Heel wat trage wegen die weinig benut worden! De boswegen in het provinciaal Kloosterbos en het Heidebos van Natuurpunt zijn opgenomen in het plaatselijk wandelnetwerk. Jammer genoeg zijn er in het landbouwgebied veel van de rustige onverharde wandelwegen minder in gebruik of gedeeltelijk verdwenen. Daar maken wij met de werkgroep nu werk van om deze te heropenen of waar kan een alternatief te zoeken, om tot een maximum aan trage wegen te komen die zorgen voor een verbinding tussen de dorpskommen, het buitengebied en de bossen."

Zwerfvuil is een probleem dat vaak langs trage wegen wordt gesignaleerd. Hoe pakken jullie dit probleem aan en hebben jullie tips voor verenigingen?
Marc Van Mosselvelde: "We hebben niet meteen tips voor de verenigingen. Er wordt langs de wandelwegen in het Kloosterbos jaarlijks een zwerfvuilactie georganiseerd door de jeugdbewegingen. In de toekomst zullen ook andere gebieden worden aangesneden. Ook zouden we naar de gemeenteraad een voorstel willen indienen om het in een reglement te gieten waarin staat dat organiserende verenigingen naderhand hun wandelomlopen binnen de week moeten opruimen."

Hoe gaan jullie te werk om onrechtmatig ingepalmde of verwaarloosde trage wegen opnieuw gebruiksklaar te krijgen?
Marc Van Mosselvelde: "We plannen nog in de maand april 2009 een bijeenkomst met eigenaars van aangelanden van veldwegen, die we tot de knelpunten rekenen, om hun bewust te maken van de heropening ervan om tot een aaneensluitend geheel te komen van trage wegen. Waar het kan zal een om de vijf jaar hernieuwbare overeenkomst tussen de betrokkene en de gemeente worden afgesloten. Onze wandelkaart wordt trouwens elke vijf jaar herzien en bijgewerkt. Ook kunnen dan nieuwe wandelwegen, die intussen zijn opengesteld, opgenomen worden in het wandelnetwerk"

Welke kansen en knelpunten ontwikkelen zich rond de trage wegen in de regio rond Wachtebeke?
Marc Van Mosselvelde: "We duimen voor een aantal nieuwe mogelijkheden om mooie stukjes natuur met elkaar te verbinden in combinatie met bestaande verharde wegen. Ook een verbinding langs een jaagpad zou een paar km drukke verkeersweg voor scholieren uitschakelen. We hebben momenteel om het wandelnetwerk aantrekkelijker te maken maar liefst 21 knelpunten. Onze verwachtingen zijn als we er 20 % van open krijgen we een tevreden werkgroep zullen zijn. Al wat meer is wordt graag meegenomen."

Vinden jullie het een taak mensen enthousiast te maken voor trage wegen?
Marc Van Mosselvelde: "Zeker weten, in onze regio is veel bedrijvigheid (kanaalzone Gent-Terneuzen) en dat brengt wel eens veel (sluip)verkeer met zich mee. Aparte wandel- en fietspaden zijn dan ook een must in Wachtebeke, om ons veilig te kunnen verplaatsen tussen het dorp, de sportaccommodatie en de buurgemeenten."

Goed idee om verenigingen te verplichten de wandelroutes na de activiteit op te ruimen, al zou het natuurlijk beter zijn moesten ze dat automatisch doen. In elk geval veel succes met de realisatie van het wandelnetwerk en bedankt voor dit gesprek.

Meer info: Marc Van Mosselvelde, info@wandelmarc.net www.tragewegenwachtebeke.be


Ten dans!

Trage-wegenbeeld: Valentijn langs trage wegen In Wetteren pakken ze altijd uit met bijzondere wandelingen om er de bevolking van het dichte trage-wegennet te laten genieten. Afgelopen Valentijnszondag wandelden een pak mensen 8 kilometer, langs de trage wegen in de buurt. Onderweg, aan het Geuzenkasteel, was het dan het moment om elkaar de liefde te verklaren en te dansen. Op de tonen van 'Ik hou van u' van Noordkaap, wel te verstaan.

U organiseert zelf een (originele) trage-wegenwandeling? Voer ze in op onze kalender van Vlaanderentraag.be


Ontmoetingsdag vzw Trage Wegen

Jaarlijkse ontmoetingsdag in Evergem

Op zaterdag 21 maart 2009 houdt Trage Wegen vzw haar jaarlijkse ontmoetingsdag. iedereen is welkom: sympathisanten, steunleden, vrijwilligers, ... Traditiegetrouw kiezen wij voor een stevige, begeleide wandeling. Deze keer stippelt het Forum Trage Wegen van Evergem de route uit. We lichten alvast een tip van de sluier!

Evergem leunt aan bij Gent en geeft zicht op het typische Meetjesland. De deelgemeente Sleidinge mag gerust worden beschouwd als een pionier op vlak van trage wegen. Of liever: kerkwegels, zoals de lokale volksmond het wil. Al in 1979 zette een groepje inwoners zich actief in voor het behoud van de akkerwegels. Er kwam zelfs een boekje met de de veelzeggende titel "Kerkwegels, een verleden met toekomst". Met hun acties wisten zij de gemeente aan te sporen om dit patrimonioum te onderhouden. De wegels liggen er nog altijd, worden zeer veel gebruikt en zijn perfect onderhouden.

Met deze successen was de kous niet af. De interesse verwaterde niet en de groep ijverde om ook slapende wegen te openen en te onderhouden. Tevergeefs. De deelname aan de Dag van de Trage Weg in 2007 betekende een ommekeer. In januari 2008 konden de inwoners het gemeentebestuur overtuigen om mee te stappen in het project Trage Wegen Doen Bewegen. Het signaal van de publieke rondvraag was duidelijk: er werd aan het bestuur expliciet gevraagd om 9 slapende wegels open te maken. 9 cruciale, ontbrekende schakels die noodzakelijk zijn om een kwalitatief, sluitend trage-wegennetwerk in de gemeente te vervolledigen.

Het bestuur besliste om binnen haar legislatuur 2 wegels aan te pakken. Over de andere schakels of een eventueel vervolgtraject bestaat momenteel nog grote onzekerheid... De wandeling op 21 maart voert ons langs goed onderhouden wegen, maar we krijgen ook zicht op de uitdagingen en op de plannen die op stapel staan. Kortom, een boeiende doe-ervaring voor iedereen met een hart voor de trage wegen. Een ideaal moment ook om bekenden terug te zien, ervaringen uit te wisselen of violen gelijk te stemmen. Of gewoon een manier om de lente in schoonheid te beginnen. Wij kijken er naar uit!

Praktisch
Afspraak: Parochiaal Centrum ?t Klokhuis om 14u.
Adres: Schoolstraat 7, 9940-Sleidinge (op wandelafstand van treinstation Sleidinge)
Deelnemen aan de Ontmoetingsdag is gratis, inschrijven hoeft niet.


Behoud het open landschap van Meldert

wandeling en folkconcert

We berichtten er al over in vorige e-zines: één van de mooiste plekjes van Meldert (Hoegaarden) dreigt te verdwijnen. Plannen om in het verlengde van de Overhemstraat een grote stal voor 1050 mestvarkens met 6 hoge meeltorens, te bouwen. Hierdoor zal een bekend beeld tot het verleden gaan behoren: een mooi open landschap met de indrukwekkende lindeboom, het kapelletje en de typische kasseiwegen met vijfsprong (die onder het beton dreigen te verdwijnen). Het is nochtans één van die landschappen waarop Hoegaarden terecht fier is en dat vele fietsers, ruiters, joggers en wandelaars, van Meldert en van ver daarbuiten, erg waarderen.

Om de waardering voor dit idyllische stukje Meldert extra in de verf te zetten organiseert Mooi Meldert een wandeling. Deze vertrekt op zondag 1 maart om 15u aan de kerk van Meldert richting de historische Linde, waar alwaar de McClovers een folkconcert houden. Kleine versnapering inbegrepen!

Niet tegen de veeteler, noch tegen de landbouwsector
Met deze wandeling trekt Mooi Melder niet ten strijde tegen een plaatselijke veeteler die zijn activiteit wil uitbreiden of tegen de landbouwsector. Trage Wegen vzw hoopt met hen mee dat er een andere locatie kan worden gevonden voor deze stal in plaats van in dit open, ongeschonden gebied, vlakbij een historische kapel en lindeboom.

Tot zondag! Meer info: www.mooimeldert.be


Terugblikken op ons Dulomi-project

Geslaagde studiedag Trage Wegen Doen Bewegen

De voorbije twee jaar berichtten we maandelijks over Trage Wegen Doen Bewegen, het Dulomi-project van onze vereniging. De hoofddoelstelling van Dulomi-projecten (Duurzaam Lokaal Milieubeleid) is werk maken van lokale milieumaatregelen. Een dicht netwerk van trage wegen in een gemeente is één van de manieren waarop je op lokaal niveau werk kan maken van het milieu. Zo zorgt een netwerk van trage wegen er voor dat meer mensen er voor kiezen om zich te voet of met de fiets te verplaatsen. Daarnaast vormen trage wegen groene corridors, waar planten en dieren verblijven of waarlangs zij zich kunnen verplaatsen. Het project loopt deze maand februari af.

20 gemeenten begeleid, 30 vormingen op maat
Binnen het Dulomi-project ?trage wegen doen bewegen? verzorgde Trage Wegen in de periode 2007-2008 in dertig gemeenten een vorming rond trage wegen. Daarnaast kregen twintig gemeenten een intensieve procesbegeleiding. Speerpunten hierbij zijn participatie van het lokale middenveld en de samenwerking van gemeentelijke diensten. Inzet van het proces: een maatschappelijk gedragen adviesnota, waarna de gemeente acties onderneemt en een trage-wegenbeleid uitstippelt. De gemeenten een dergelijk proces doorliepen zijn: Kampenhout, Bonheiden, Gent, Kortrijk, Meerhout, Hamme, Langemark-Poelkapelle, Evergem, Dendermonde, Essen, Beringen, Kapelle-op-den-Bos, Geraardsbergen, Grimbergen, Meise, Opwijk, Schoten, Tremelo, Wellen en Zoersel.

Hilde Béatse: ?We kunnen terugblikken op een erg succesvol project. Nog niet overal werd de adviesnota vertaald in concrete acties op het terrein maar er zijn toch heel wat mooie realisaties. Bovendien heeft het project trage wegen definitief op de kaart gezet. Het thema leeft. Dat zie je zowel bij vrijwilligers en verenigingen als bij gemeentebesturen.?

Afsluitende studiedag
Om het project af te sluiten en een aantal resultaten ervan voor te stellen organiseerde Trage Wegen een studiedag. En waar konden we dat beter doen dan in Kampenhout, een gemeente die na de procesbegeleiding heel wat realiseerde op het terrein en bovendien op eigen houtje ook al een tweede projectgebied helemaal afronde. Maar vooraleer we op het terrein gingen, kwamen een aantal sprekers aan bod. Marc Cherretté van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid opende de studiedag. Daarna lichtten vier sprekers de specifieke aanpak en context in hun gemeente toe.
Schepen Bob Peeters en Maarten Pluym van het Regionaal Landschap de Voorkempen, schetsen hoe het trage-wegenproject rond de Halse Bossen en Halle-Noord door een brede samenwerking tot stand kwam. Hierbij ging er heel wat aandacht naar zachte recreatie en de problemen die quads kunnen veroorzaken langs trage wegen.

Peter Lambrecht, gebiedswerker in Drongen ? Gent getuigt hoe het trage-wegenplan ingang vindt bij verschillende gemeentediensten en hoe het verankerd geraakt binnen gemeentelijke plandocumenten.

Evert Lagrou, voorzitter van de GECORO Grimbergen/Vilvoorde sluit het sprekersgedeelte af met een algemene beschouwing van het project. Hij wijst op het belang van een breed overleg, over de verschillende disciplines en sectoren heen.

Walkshops
Plannen rond trage wegen is één zaak, zelf op pad gaan een andere. Vier 'walkshops' langs trage wegen toonden hoe Kampenhout het beleidsplan omzette in concrete realisaties op het terrein. Een brede waaier van thema's kwam aan bod: opgeloste knelpunten, ervaren moeilijkheden, naamgeving en bewegwijzering, maaibeheer en onderhoudsplan. Daarnaast was er ook ruimte voor discussies.

Tot slot werd de studiedag afgesloten met een woordje van Jean-Pierre Heirman van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid en een voorstelling van de nieuwe projectbrochure ?Trage wegen doen bewegen?. Deze brochure bundelt de ervaringen van de procesbegeleiding in twintig gemeenten en is vooral praktijkgericht. Met deze projectbrochure hoopt Trage Wegen vzw ook andere gemeenten die werk maken van hun trage-wegennet, te inspireren en de nodige tips te geven.

Alle info over het project vind je op www.tragewegen.be/dulomi. Hier kun je ook de projectbrochure downloaden.

Het project werd gerealiseerd met financiële steun van het projectensubsidiebesluit van het Departement LNE van de Vlaamse overheid en met de gewaardeerde bijdrage van NV Green Road, www.greenroad.be


Uitsmijter: 440.000 euro voor trage wegen in de Oudlandpolder

Vlaamse overheid legt geld op tafel voor realisatie trage-wegenvisie De Haan

In 2005 werkte de vzw Trage Wegen, samen met de provincie West-Vlaanderen en de gemeente De Haan aan het opstellen van een trage-wegenvisie voor de Oudlandpolder volgens ondertussen befaamde participatieve methodiek. Maar al snel bleek dat de uitvoering van het plan erg ambitieus zou worden... de wegen bestonden juridisch nog wel, maar het meerendeel van de trage wegen waren al erg lang uit het landschap verdwenen.

De Oudlandpolder, het samenwerkingsverband van de Provincie West-Vlaanderen en de gemeenten Blankenberge, Zuienkerke en De Haan krijgt in 2009 heel wat steun van de Vlaamse Overheid in het kader van het derde Kustactieplan om opnieuw trage wegen in het landschap van de Oudlandpolder te brengen. De Provincie wil de kwaliteit van het bestaande recreatieve netwerk in de Oudlandpolder verhogen en investeringen doen om de beleving van de polders voor recreanten en bewoners te verbeteren. Enerzijds worden enkele missing-links in het recreatieve fietsnetwerk aangepakt, anderzijds worden ook de wandelmogelijkheden vanuit de dorpen en de mogelijkheden voor mountainbikers versterkt.

Tegen 2012 moet een recreatieve netwerk van 12 kilometer nieuwe paden en wegen gerealiseerd zijn. Traag, maar zeker.


Trage Wegen in 't Groen

Studiedag Zoersel, 28 april 2009

Natuurpunt, vzw Trage Wegen, INBO en Regionaal Landschap Voorkempen organiseren - met heel wat andere partners - op 28 april 2009 een studiedag waarbij we ingaan op de ecologische waarden op en langs trage wegen.

Studie en debat, workshops en excursies
In de voormiddag situeren we de ecologie op en langs trage wegen. We debatteren met alle actoren over trage wegen als dé kans voor fijnmazige natuurverbinding (zie luchtfoto!). Als plek voor het verweven van functies ook. Posters tijdens de middagpauze tonen wat er nu al gebeurt en vooral: door wie het gebeurt. Ons doelpubliek: vrijwilligers, ambtenaren, studiebureau?s, ? iedereen die met inrichting en beheer van trage wegen in aanraking komt.
In de namiddag trekken we het thema open. Op excursies leer je te velde de natuurwaarde én de verbindende waarde van trage wegen kennen. Workshops leggen de vinger op de pols inzake thema's als inrichting, beheer en stilte. Je leert uit goede voorbeelden, en wij leren dankzij jouw bijdrage.

Plaats: Nieuw gemeentehuis Zoersel, dinsdag 28 april 2009

Kostprijs: 10 euro
Inschrijven zal mogelijk zijn via www.tragewegen.be/intgroen vanaf 5 maart 2008

Trage Wegen in 't Groen is een organisatie van:

VVSG
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)
Regionaal Landschap De Voorkempen
Regionaal Landschap Schelde en Durme
Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën
Natuurpunt vzw
Natuurpunt.Educatie
Trage Wegen vzw
Pasar vzw


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.