E-zine vzw Trage Wegen

Uitgave December 2008

Ad valvas

Trage-wegenbeeld: beschamende aankondiging van het openbaar onderzoek naar de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 14, gemeente Heuvelland. "Aanplakking ten gemeentehuize? Doe maar op twee meter hoogte!"

Buurtweg 14 zorgt al een tijdje voor ophef: het gaat om een strookje gemeentegrond van enkele honderden meter dat de vraag van Westtoer naar betere recreatieve ontsluitingen perfect zou kunnen beantwoorden. Vlaams Minister Van Mechelen vernietigde een eerder afschaffingsbesluit, maar de gemeente houdt voet bij stuk en stelt opnieuw de afschaffing voor aan de West-Vlaamse Deputatie. Wordt vervolgd!

Actie Dag van de Trage Weg 2007
Actie Stichting Marguerite Yourcenar
Openbare onderzoeken voeren, dat kan véél beter. Lees er alles over in onze publicatie Beter adviseren: Trage wegen.


GR-stappers steunen MOEDERS OP DE VLUCHT

de actie 2008 van MUSIC FOR LIFE van STUDIO BRUSSEL!

In 6 dagen, van donderdag 18 december tot en met dinsdag 23 december, stappen GR-stappers op de GR 128 van Kemmel naar Gent: precies 128 km. De tocht start in het Heuvelland en passeert langs de Palingbeek, Zonnebeke, Roeselare, Tielt en Deinze. Vanaf hier volgen ze de Leie over Deurle en Sint-Martens-Latem tot aan het Glazen huis aan het Zuid in Gent. Maak dit unieke wandelevenement mee onder begeleiding van Trage-wegenpioniers Piet Hardeman en Dani Nolf en steun dus goede doel! Piet en Dani proberen met zoveel mogelijk stappers in Gent toe te komen, dus je kan om het even waar bij de tocht aansluiten.

De tocht moet geld in het laatje brengen! Iedere GR-stapper zoekt vrienden en kennissen die hem of haar willen sponsoren voor een aantal km aan 1 euro per km.

Meestappen?
Op de website van Studio Brussel legt Piet alles haarfijn uit.
Inschrijven : Via mail - grpaden.wvl@telenet.be of per telefoon - 057 / 44.56.57 Piet Hardeman - 051 / 30.84.21 Dani Nolf

Kun je zelf niet meestappen, schrijf dan gul over op rekening van Grote Routepaden West-Vlaanderen 738-3221103-46 met de vermelding ?sponsoring Music for Life?. GR West-Vlaanderen garandeert dat die bedragen integraal naar de actie gaan!

Alle info over de etappes op Vlaanderentraag.be en www.groteroutepaden.be


Vereniging in de kijker: Netwerk Bewust Verbruiken

Over voetafdrukken die het verschil maken

De vereniging die wij vandaag voorstellen is een beetje een vreemde eend in de bijt. Netwerk Bewust Verbruiken (NBV vzw) organiseert niet bepaald activiteiten rond trage wegen. Toch is er een sterke verbondenheid. Fysiek dan wel: sinds 2004 delen wij met hen een kantoor in de Vooruitgangsstraat in Schaarbeek. Binnenkort verlaten zij ons om hun intrek te nemen in een heus 'duurzaam huis'. Tineke Van Engeland (zie foto), coördinatrice van NBV, vertelt er ons meer over.

Voor wie nog niet de kans kreeg om onze buren te ontmoeten: hoe zou je NBV voorstellen? Wat is jullie voornaamste doelstelling?
NBV vzw is een Vlaams samenwerkingsverband van organisaties, actief op het gebied van consumenten, milieu, derde wereld, arbeidersrechten, anders omgaan met geld, sociale economie, enzovoort, dat door middel van netwerking, informatie, campagnes en projecten een sociaal én ecologisch verantwoord consumptiegedrag en dito productiewijzen stimuleert met het oog op het bereiken van duurzame ontwikkeling. We hebben dus twee doelstellingen. Enerzijds is dat organisaties stimuleren tot samenwerken en zelf met andere organisaties samenwerken. Anderzijds willen wij Vlaanderen aanzetten tot duurzaam aankoop- en verbruiksgedrag.

Duurzame mobiliteit blijft een belangrijke uitdaging voor Vlaanderen. Denk je dat trage wegen hier het verschil kunnen maken?
Zeker. Een belangrijk deel van de oplossing is lokale mobiliteit stimuleren. Hoe makkelijker mensen voor hun dagelijkse of recreatieve verplaatsingen van trage wegen gebruik kunnen maken, en dus van weinig milieubelastende transportmiddelen, hoe duurzamer. Ook dat is bewust verbruiken, trouwens.

Bestaat er zoiets als een mobiliteitsvoetafdruk? Hoe schat je de voetafdruk in van een trage-weggebruiker?
In theorie kan je de voetafdruk berekenen van allerlei activiteiten, dus ook van verplaatsingen, maar voor vervoer wordt eerder gekeken naar CO2-uitstoot. Voetgangers en fietsers stoten in dit geval quasi niets uit, terwijl een rit met de trein per persoon 20 CO2 per km en een auto op een snelweg met 1 passagier 200 CO2 per km met zich meebrengt.

Dagtrips, weekendarrangementen, plattelandsrecreatie: de vrije-tijdspatronen van veel Vlamingen spelen in de kaart van de trage wegen. Welke kansen zie je nog om bij te dragen tot duurzame recreatie en toerisme?
Een instrument waar wij rond werken zijn labels: ook in de toeristische sector duiken labels op die een ecologische of duurzaamheidsgarantie geven, bv. Blauwe Vlag, Groene Sleutel, maar ook het Europees Milieukeurmerk. Alle info over dergelijke labels binnenkort op onze site www.labelinfo.be.

Jij kent Brussel vrij goed. Ook hier bestaan nog doorsteekjes of discrete paadjes. Wat is jouw favoriete stedelijke trage weg?
De Nieuwstraat. Neen, dat is een grapje. De Grasmarkt is tegenwoordig autovrij (overdag) en ik hoop dat de autovrije straten rond de Grote Markt snel verder uitbreiden. Afgelopen weekend maakte in een Maanwandeling in de bossen en parken van Jette. Dat was heel betoverend. Het maanlicht gaf voldoende verlichting; geen zaklamp nodig

Binnenkort vertrekken jullie naar een duurzaam huis in Brussel. Wat moeten wij ons daarbij voorstellen?
Mundo-B is de naam van het meertalig (Fr, Nl, En) project waarbij een pand in Elsene (aan de Naamse Poort) voor 250 medewerkers van een 25-tal milieu- en duurzaamheidsorganisaties als nieuw kantoor zal dienen. We kijken er erg naar uit om daar in te trekken, vooral omdat de huidige kantoren te klein worden voor de gestage groei in medewerkers van zowel NBV als Trage Wegen.

NBV groepeert net zoals Trage Wegen vzw een 40-tal organisaties. Wat is het voordeel van zo'n brede achterban?
Wij vinden het een meerwaarde om de inhoudelijke en organisatorische expertise van onze lidorganisaties bij elkaar te brengen in sensibiliserende projecten. In plaats van naast elkaar werken organisaties binnen NBV met elkaar. Zo ontstaan nieuwe verbanden, maar zelfs organisaties die nauw bij elkaar aanleunen vinden elkaar soms pas dankzij NBV.

Meer info
Netwerk Bewust Verbruiken vzw - Tineke Van Engeland, 02/204.09.75 (tineke@bewustverbruiken.be)


1 miljoen bomen

Vlaanderen is op de kar gesprongen van The Billion Tree Campaign. Over de hele wereld werken de Verenigde Naties aan 7 miljard nieuwe bomen. En vanaf nu gaan ook zes miljoen Vlamingen voor 1 miljoen extra bomen. Een enorme uitdaging voor één van de bosarmste regio?s van Europa.

De Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) willen iedereen aan het planten krijgen: bedrijven, verenigingen, grote steden, kleine dorpjes, winkelketens, landeigenaars en -gebruikers en simpelweg elke Vlaming met een lapje grond of enthousiaste groene vingers om aan onze plantacties deel te nemen. Voor alle plantacties is er zowel logistieke, administratieve als financiële steun.

De 1 miljoen extra bomen komen allemaal terecht op de teller van www.1miljoenbomen.be. Twee maanden na het stilletjes lanceren van de campagne staat de teller al op bijna veertigduizend extra bomen. Een aantal dat elke dag groeit.

Trage wegen en 1 miljoen bomen
Als vereniging die natuurontwikkeling en -beleving hoog in het vaandel draagt, springen wij graag mee op de kar van 1 miljoen extra bomen voor Vlaanderen. Trage wegen zijn juist zo geliefd omdat het rustige en groene corridors zijn. Een aantrekkelijke netwerk van trage wegen gaat hand in hand met de aanwezigheid van kleine landschapselementen. Zij vormen een belangrijk aspect bij het herwaarderen of heraanleggen van trage wegen.

Gemeenten die werk maken van hun trage-wegennetwerk stimuleren we om kleine landschapselementen aan te planten. En waarom op de Dag van de trage weg geen bomen planten nadat een weg opengemaaid of ingewandeld werd? Een maand na het actieweekend "Rendez-vous sur les sentiers" organiseerde onze Waalse tegenhanger Sentiers.be een boomplantactie langs trage wegen. Volgend jaar zetten ook wij hier onze schouders onder. Schrijf het in jullie agenda: Dag van de trage weg 2009 op 24 en 25 oktober 2009.

Meer info over 1 miljoen bomen:
Vereniging voor Bos in Vlaanderen
Vanessa Debruyne, 09/264 90 50 (vanessa.debruyne@vbv.be)


Trage Wegen Doen Bewegen: programma bekend

GRATIS studiedag 5 februari in Kampenhout

Trage wegen zijn een lokale materie bij uitstek. De afgelopen jaren maken almaar meer gemeenten werk van de herwaardering van hun voet- en veldwegen. Op de studiedag van 5 februari 2009 komen die praktijkervaringen aan bod. Het volledige programma is intussen bekend.

Programma

09u30 Ontvangst met koffie

10u00 Verwelkoming door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid

10u15 Opmaak van een lokaal tragewegenbeleidsplan (Andy Vandevyvere, Trage Wegen vzw)

10u30 Door het bos de bomen? Brede samenwerking rond zachte recreatie in Zoersel ? Bob Peeters (schepen, Zoersel) en Maarten Pluym (Regionaal Landschap de Voorkempen)

11u00 Pauze

11u15 Met velen in het bad: met verschillende gemeentediensten en vrijwilligers werk maken van trage wegen - Peter Lambrecht (Gebiedsgerichte werking, Gent)

11u45 Trage wegen: een nieuwe ruggengraat voor veel gemeenten? Evert Lagrou (voorzitter Gecoro Grimbergen en Vilvoorde)

12u15 Broodjeslunch

13u15 Walkshop langs trage wegen in Kampenhout (ongeveer 6 kilometer)

- Inleiding: trage-wegendynamiek in Kampenhout
- Verkenning van het lokaal projectgebied
- Opengestelde trage wegen en maaibeheer
- Oplossen van knelpunten
- Aandacht voor naambordjes en tragewegenkaart

15u30 Slotwoord, gevolgd door de voorstelling van de projectbrochure «Trage Wegen Doen Bewegen»

De studiedag wordt afgesloten met een receptie waarop u kan genieten van Kampenhoutse streekproducten.

Voor iedereen

De studiedag richt zich op iedereen die lokaal begaan is met trage wegen: lokale besturen en gemeentelijke diensten mobiliteit, milieu of grondgebiedszaken in eerste instantie. Maar ook de jeugdconsulent of cultuurbeleidscoördinator kunnen er bijvoorbeeld heel wat inspiratie opdoen. En natuurlijk de vele verenigingen die de trage wegen een warm hart toedragen: wandel- of fietsverenigingen, natuurverenigingen, heemkundige kringen, jeugdbewegingen, enz.

Deelname aan de studiedag is gratis. Inschrijven kan vanaf nu!

Voor alle praktische informatie: www.tragewegen.be/dulomi

De studiedag maakt deel uit van het project Trage Wegen Doen Bewegen, dat wordt gerealiseerd met steun van het Milieu - projectenfonds van het departement LNE van de Vlaamse Overheid en de gewaardeerde bijdrage van Green Road NV.


Trage-wegen-lijn: inventariseer de trage wegen!

Meer en meer gemeenten brengen de trage wegen in kaart

Onlangs antwoordde Vlaams minister van Leefmilieu Hilde Crevits (CD&V) op de schriftelijke vraag (nr. 108, 14 november 2008) van Vlaams parlementslid Patrick De Klerck (Open VLD) die geheel over trage wegen ging. Het parlementslid vraagt zich af hoeveel gemeenten de trage wegen op hun grondgebied in kaart hebben gebracht. Verder stelt hij zich de vraag welke van deze trage wegen opnieuw zullen worden ingericht en vooral: hoe.

Inventarisatie komt op gang
Wat blijkt? Begin december 2008 zijn in een 76-tal Vlaamse gemeenten de inventarisaties afgerond of aan de gang. Het kan hierbij gaan over een deel van het grondgebied of over de gehele gemeente. De gemeenten die al een inventarisatie hebben afgewerkt staan alvast op onze trage-wegenteller! Bemoedigend, maar lang niet genoeg: in het overgrote deel van ons land bestaat er dus géén actuele kaart van de trage wegen.

De vzw Trage Wegen wil daar alvast iets aan doen. Op basis van onze ervaring in heel wat gemeenten stelden we een methode op voor de terreininventarisatie. Je kan de handleiding en de inventarisatiefiche terugvinden in onze Webbibliotheek onder Inventariseren. Aan de slag!

Multifunctionaliteit troef
Anderzijds blijkt uit antwoord van de minister duidelijk dat onze trage wegen een toekomst hebben en dat hun herwaardering moet gezien worden in het licht van de vele functies die ze vervullen. Het is dus niet omdat een weg geen vitale functionele verbinding vormt, dat deze niet belangrijk kan zijn voor de natuur of deze geen cultuurhistorische waarde kan hebben. Bij het inrichten van wegen moet men daarmee rekening houden. Onoordeelkundig gebruik van grootschalige verhardingen kan bijvoorbeeld de recreatieve functie van trage wegen aantasten. Multifunctionaliteit dus, en daarop zullen we met de vzw Trage Wegen de komende jaren sterk inzetten.

Lees in dat kader ook het standpunt van de West-Vlaamse Milieuvereniging over de inrichting van de 'Groene Assen' in deze provincie.

Bijlagen
Vraag Patrick De Clerck
Antwoord + bijlage Hilde Crevits


Word lid van Trage Wegen vzw

Volle vaart vooruit

Trage Wegen vzw bestaat dankzij haar achterban. Via onze lidverenigingen vertegenwoordigen we het trage-wegenidee van ongeveer 400.000 Vlamingen. Onze steunleden doen daar nog een schepje bovenop: een groeiende groep van mensen die voetwegen, kerkwegels of veldwegen niet alleen gebruiken, maar ook opkomen voor het behoud ervan. Zij beseffen dat de trage wegen nog altijd onder vuur liggen. Dat trage wegen ook vandaag stilletjes verdwijnen. Dankzij uw lidmaatschap kan de vzw Trage Wegen ons trage-wegennet beschermen.

U bent onze trage wegen genegen en daarom steunt u ons! Bent u al geabonneerd op onze nieuwsbrief en spreekt ons werkveld u aan? Geef ons dan net dat beetje steun meer. Vele abonnees op onze nieuwsbrief zijn al steunlid van onze vereniging. Vergeet niet uw lidgeld voor 2009 in orde te brengen. Want ook in 2009 willen we u erbij!

U bent trage-wegenliefhebber en ziet de kans om ook lid te worden! Nieuwe steunleden worden met open armen ontvangen. U trekt samen met ons en de vele andere steunleden aan de kar en dat appreciëren we. Voor slechts 10 euro wordt u lid tot eind 2009. Bovendien krijgt u gratis onze "Wegwijzer Trage Wegen" opgestuurd. U stort het bedrag op het rekeningnummer 001-3773475-57 van Trage Wegen vzw met duidelijke vermelding van "nieuw lid" én uw naam. Help mee, want uw stem is broodnodig. Met uw steun krijgt ons trage-wegenpatrimonium in 2009 de kans op een toekomst.

Sla er alvast ons activiteitenverslag van 2008 op na om ons nog beter te leren kennen.


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.