E-zine vzw Trage Wegen

Uitgave Oktober 2008

Trage Wegen werft aan: 2 voltijdse medewerkers (m/v)

Onmiddellijke aanwerving van 2 inhoudelijke medewerkers

De dynamiek rond trage wegen neemt een hoge vlucht. Nieuwe projecten, groeiend verenigingswerk en een stevig gevulde beleidswerking doen ons kiezen voor een uitbreiding van ons team (foto!).
We werven onmiddellijk twee voltijdse inhoudelijke medewerkers aan, die ons driekoppig team zullen versterken en zullen instaan voor het uitwerken of invullen van bepaalde projecten, campagnes of verenigingsprocessen. Misschien ben jij wel één van hen!

Taken
De specifieke taken situeren zich binnen de volgende pijlers van de verenigingswerking:
- Samenwerking tot stand brengen tussen lokale besturen, verenigingen en vrijwilligers om te komen tot breed gedragen herwaarderingsplannen voor trage wegen;
- Werk maken van creatieve en sensibiliserende campagnes rond trage wegen of rond deelaspecten van de trage-wegenproblematiek;
Ontwikkelen van geïntegreerde, gebiedsgerichte projecten;
- Vormgeven aan de bewegingsgerichte processen van de vereniging (netwerkvorming, ondersteuning en mobilisatie van de achterban, enz.);
- Opbouwen van expertise en adviseren van verschillende maatschappelijke actoren;
- Bijdragen aan de algemene werking van het secretariaat (verzendingen, redactie nieuwsbrief, intern werkoverleg, enz.)

Bij deze vacature hoort een overzicht van de projecten en processen waarbij de twee inhoudelijke medewerkers worden betrokken (bijlage kan u hier afhalen).

Profiel/Vaardigheden
- U bent in het bezit van een diploma HOBU of universitair onderwijs;
- Werkervaring is een pluspunt, maar hoeft niet indien gelijkgestelde ervaring/vaardigheden verworven in bv. vrijwilligerswerking;
- U voelt zich sterk in overlegsituaties, bent luistervaardig, heeft overtuigingskracht en vindt het een uitdaging om doelgroepen te mobiliseren, te coachen en te adviseren;
- U beschikt over een rijbewijs, uw werkingsgebied bestrijkt heel Vlaanderen - avondvergaderingen schrikken u niet af;
- U bent vertrouwd met een projectmatige aanpak, neemt zelf initiatief en kan planmatig en zelfstandig werken.
- Een brede interesse in en inhoudelijke bagage van de trage-wegenproblematiek en affiniteit met het georganiseerde verenigingsleven strekt tot aanbeveling;
- dynamisch en stressbestendig;
- teamgeest, openheid tot samenwerking en overleg;
- leergierig en creatief;
- betrokkenheid bij de vereniging.

Ons aanbod
- Brutoloon tussen 2.294 ? en 2.529 ? afhankelijk van de relevante anciënniteit;
- Verschillende standplaatsen voor de twee inhoudelijke medewerkers: Brussel (vlakbij Noordstation) en Hasselt;
- Voltijds contract onbepaalde duur op basis van een 35-uren week;
- Gratis openbaar vervoer en fietsvergoeding.

Praktisch
Sollicitatieproef en -gesprek op dinsdag 25 november gevolgd door indiensttreding vanaf 1/01/2009

Meer inlichtingen over de functie: Andy Vandevyvere, 02/2040970, andy.vandevyvere@tragewegen.be
Gemotiveerd schrijven en CV vóór 14 november 2008 per mail of post naar Trage Wegen vzw t.a.v Andy vandevyvere, coördinator, andy.vandevyvere@tragewegen.be, Vooruitgangstraat 323/10 - 1030 Schaarbeek


Vereniging in de kijker: de Olense Wandelpeters

Vrijwilligers dragen de wandelgemeente

De gemeente Olen mag zich sinds 2005 'Wandelgemeente' noemen. Het palmares oogt fraai: 115 km bewegwijzerde wandelpaden, waaronder heel wat 'kerkepaden'. Drijvende krachten achter dat moois zijn zeker ook de Olense Wandelpeters. Voor de tweede keer deden ze intussen mee aan de Dag van de Trage Weg, tijd voor een gesprek met coördinator Jan Van den Eynde.

Hoe zijn de Olense Wandelpeters ontstaan?
Jan Van den Eynde: "Een aantal jaren geleden was ik actief in een joggingclub. Die mensen stelden toen voor om het loopparcours permanent aan te duiden voor wandelaars. Dat voorstel heb ik aangenomen: ik werkte 't Hijgend Hertpad uit, dat in samenwerking met de toenmalige schepen van Toerisme van Olen werd opengesteld, onder de voorwaarde dat wij zelf zouden instaan voor het onderhoud van het parcours. En toen kwamen de wandelpeters op de proppen: maar liefst 20 enthousiastelingen reageerden op mijn oproep."

Waaruit bestaat het werk van een wandelpeter?
Van den Eynde: "In de loop der jaren ontstond er in Olen een behoorlijk aantal wandelcircuits. De Toeristische Dienst van de gemeente gaf beschrijvingen van de routes, maar op het terrein liep het al eens mis: een versperde doorgang of ontbrekende signalisatie zetten de mensen op het verkeerde been. Dat is het terrein van de wandelpeter: minstens 4 keer per jaar, één keer per seizoen, stapt de peter of meter zijn of haar toebedeelde circuit volledig af. Vastgestelde mankementen zoals verkeerde signalisatie of versperringen vullen ze in op een 'signaalkaart', die dan bij mij terechtkomt. Soms kunnen we de problemen zelf oplossen, zoals wegwijzers herstellen. Andere zaken gebeuren door de Technische Dienst van de gemeente, bijvoorbeeld omgevallen bomen verwijderen."

Op jullie website valt te lezen dat jullie regelmatig trachten te wegen op het 'wandelbeleid' van de gemeente Olen. Krijgen jullie gehoor?
Van den Eynde: "Dat is een wisselwerking: dankzij onze inzet én dankzij de luisterbereidheid van het gemeentebestuur, hebben we wel degelijk invloed op het wandelbeleid in Olen. Het gebeurt soms dat een particulier een deel van een circuit afsluit. Als we dit melden, dan treedt de gemeente effectief in actie. In overleg met die persoon komen we er dan meestal uit: vaak hebben die mensen geen problemen met wandelaars, maar willen ze brommers van hun terrein weren."

Olen profileert zich als een echte wandelgemeente met vele tientallen kilometers bewegwijzerde wandelpaden. Lopen al deze wandelpaden in eigen bedding? Komen er dankzij jullie inspanningen nog paden bij?
Van den Eynde: "Onze gemeente haalde in 2005 de wandelgemeente-trofee binnen. Voor Olen betekent dat wel wat, zo trekken we vele enthousiaste wandelaars van over heel Vlaanderen aan, die hier allemaal iets eten en drinken. Dankzij de wandelpeters kunnen we het keurmerk behouden: de wandelpaden lopen voornamelijk langs kerkpaden, veldwegen en kanaalbermen. Eigen beddingen dus, al moet er wel eens een stukje langs een rustige straat afgelegd worden. Binnenkort maken we een holle weg naar de Molen vrij, samen met het gemeentebestuur. We krijgen niet zomaar alles wat we vragen, maar het contact met de gemeente is erg goed."

Is het volgens jullie nuttig dat ook andere gemeenten zouden starten met wandelpeters?
Van den Eynde: "Wandelpeter zijn is en blijft vrijwilligerswerk. Ik heb in andere gemeenten al inspanningen zien doodbloeden omdat de mensen voor het werk vergoed wilden worden. Daarom tracht ik onze mensen te motiveren met jaarlijks een extraatje: een feestwandeling met een etentje met de nodige drankjes. Gemeenten die er ook mee willen starten, mogen gerust eens komen kijken, maar de belangeloze inzet van vrijwilligers blijft de succesfactor."

Wat brengt de toekomst voor de wandelpeters?
Van den Eynde: "Altijd maar nieuwe routes uitvinden, dat wordt stilaan overal een aflopend verhaal. De wandelaars willen ook zelf hun tocht ter plaatse kunnen uitstippelen en wijzigen. Daarom bekijken we nu met een werkgroepje hoe we de routes in Olen kunnen verweven tot een wandelknooppuntennetwerk. De gemeente staat er helemaal achter, maar helaas loopt de provincie er niet warm voor. Olen zou buiten het 'zoekgebied' vallen. Nochtans zouden zó kunnen aansluiten bij de knooppunten in onze buurgemeente Kasterlee. Maar goed, als de provincie niet mee wil, doen we het gewoon zelf."

Succes ermee Jan, en bedankt voor dit gesprek!

Meer info:
Wandelpeters Olen, Jan Van den Eynde, 014 26 31 43 (jan.van.den.eynde@scarlet.be)
of op www.wandelpeters.be

Volg de activiteiten van de Wandelpeters op de kalender van Vlaanderentraag.be.

Zelf ook activiteiten toevoegen? Registreer jezelf en maak je trage-wegenactiviteit bekend aan enthousiaste mensen over heel het land.


Menen en Lanaken vallen in de prijzen

Afsluiter Aardig-op-weg-week 2008

Op 22 oktober zetten Komimo en haar lidorganisaties de verenigingen, scholen, gemeenten een buurtcomités die deelnamen aan de Aardig-op-weg-week in de bloemetjes. In totaal organiseerden ze tijdens de Aardig-op-wegweek 300 acties rond duurzame mobiliteit, verspreid over heel Vlaanderen. Voor elk van de actiemodellen van de Aardig-op-weg-week reikte de organiserende lidorganisatie een prijs uit.

Voor de Dag van de trage weg waren er twee prijzen. De hoofdprijs ging naar de gemeente die in samenwerking met de middenveld het meest aantal meter trage weg terug toegankelijk maakte. Hierbij kwam Menen uit de bus: zij herstelden voetweg 14, een oude smokkelroute die gebruikt werd om tabak en sterke drank over de grens met Frankrijk te 'blauwen'. Tijdens het actieweekend gingen verschillende verenigingen aan de slag om deze verbinding te herstellen. De gemeente zorgde voor de nodige ondersteuning. Menen sleept hiermee voor 500 euro trage-wegennaambordjes in de wacht. Daarnaast kan zij ook rekenen op ondersteuning van vzw Trage Wegen bij het zoeken naar historische namen voor hun trage wegen.

Een tweede prijs ging naar de vereniging die het origineelst uit de hoek kwam. Deze eer kwam toe aan Natuurpunt en de heemkundige kring Wiosello van Lanaken: naar aanleiding van de Dag van de trage weg brachten ze een publicatie uit met historische en natuurwetenschappelijke informatie over holle wegen in Briegden en vertoonden zij een filmpje uit de jaren '70 over holle wegen in Briegden . Bovendien was er een ochtendwandeling, werden trage-wegennaambordjes ingehuldigd en een nieuw tracé ingewandeld. En verspreidde de gemeente een mobiliteitskrant rond de Aardig-op-weg-week aan al haar inwoners. De organisatoren van de Dag van de trage weg in Lanaken winnen hiermee een boekenpakket met GR-routes.

Naast prijzen per actiemodel was er ook een Aardig-op-weg-trofee voor de gemeente die een succesvolle campagne voerde door zelf acties te organiseren of te zorgen voor de nodige ondersteuning en promotie. Vilvoorde en Lier onderscheidden zich met elk vijf sterren. Lier en Vilvoorde zorgden tijdens het Autoluw weekend voor een volledig autovrij centrum en tal van randactiviteiten. Alle lagere scholen van Vilvoorde hadden een autovrije schoolstraat tijdens de Strapdag. Zowel in Vilvoorde als in Lier vond ook de Dag van de trage weg plaats. In Lier maakte de technische dienst vooraf 3625 meter trage wegen terug toegankelijk en tijdens het actieweekend stelde de Werkgroep 'Trage Wegen Koningshooikt' haar zes nieuwe wandellussen voor aan ruim 220 wandelaars.

Met deze prijsuitreiking wil Komimo de organisatoren van een actie binnen de Aardig-op-weg-week bedanken. Door hun initiatieven dragen zij een steentje bij voor autoluwe en duurzame mobiliteit.

Meer info over de prijsuitreiking: www.varieerinhetverkeer.be

De Dag van de trage weg 2009 vindt volgend jaar plaats tijdens het weekend van 24 en 25 oktober 2009. Hou alvast een plaatsje vrij in de agenda!


Herfst in Zwalm

Trage-wegenbeeld: voetweg in de Munkbosbeekvallei, Zwalm
Overal in ons land zijn trage-wegenwerkgroepen actief. Afgelopen weekend ging Trage Wegen Zwalm van start met een wandeling om de kleine veldwegjes in Zwalm in de kijker te plaatsen. Maar liefst 80 mensen stapten een parcours van kleine wegen in Beerlegem, Meilegem en Paulatem. "Onze werkgroep ijvert in de gemeente voor het behoud en de herwaardering van buurtwegen", aldus Laurent Flostroy van de vereniging. Onze steun is alvast gegarandeerd.

Meer info of zelf meewerken?
Laurent Flostroy, 0498/67.71.09 (laurent.flostroy@pandora.be)


Trage Wegen Doen Bewegen internationaal

Voorstelling paper op de Walk21-conferentie

Op 8,9 en 10 oktober trok Trage Wegen vzw naar Barcelona om de negende editie van "Walk21" bij te wonen. Walk21 is een internationale conferentie die duurzame verplaatsingen ? en stappen in het bijzonder ? in een stedelijke context wil promoten. De groep Walk21 ontstond in het jaar 2000 in Londen en richtte zijn focus op de noden van voetgangers. Door het organiseren van deze conferenties wil Walk21 'te voet gaan' hoog op de politieke agenda krijgen. Door rekening te houden met de noden van voetgangers kan je er bij het uitvoeren van stedelijke projecten voor zorgen dat meer mensen er voor kiezen zicht te voet te verplaatsen. Wanneer meer mensen zich op een duurzame manier verplaatsingen, krijg je gezondere leefomgevingen en vergroot je de verkeersleefbaarheid van de stad.

Ideeën en contacten
De deelnemers van de conferentie wisselen ideeën uit en maken kennis met projecten en onderzoeken die wereldwijd in steden lopen: van het effect van uitleenfietsen op de lokale mobiliteit tot hoe je met ruimtelijke ordening duurzame mobiliteit kunt bevorderen.

Poster en paper
Een ideale gelegenheid om onze aanpak te promoten voor een herstelplan trage wegen, zoals we dat doen binnen het Dulomi-project 'trage wegen doen bewegen'. Een poster verduidelijkt de problematiek en de kansen van trage wegen en hoe je aan de hand van een stappenplan, met betrokkenheid van verschillende gemeentelijke diensten en participatie van het middenveld, tot een herstelplan kunt komen. De bijhorende paper ondersteunt de poster en gaat dieper in op de context en de verschillende stappen van het proces. Snel naar de Webbibliotheek voor de poster en de paper af te halen!

Meer info over Walk21: www.walk21.com

Bekijk het DULOMI-project op onze website: www.tragewegen.be/dulomi

Het project Trage Wegen Doen Bewegen komt tot stand dankzij het Milieu-projectenfonds van de Vlaamse Overheid en de gewaardeerde bijdrage van Green Road NV.


Trage-wegen-lijn: Onderhoud van wegen op het platteland

Heet hangijzer

Veel trage wegen zijn echte plattelandswegen. Ons land telt er naar schatting meer dan 10.000 kilometer. Als je daar nog eens de voetwegen in het buitengebied bijtelt, verdubbelt het aantal wellicht. Exacte cijfers zijn er helaas niet, maar het is een feit dat de dichtste netwerken zich vaak in kleine plattelandsgemeenten situeren.

Interbestuurlijk Plattelandsoverleg

De vzw Trage Wegen maakt sinds een aantal jaren deel uit van de IPO-raad, een adviesgevende groep van deskundigen, die zich buigt over allerhande 'plattelandskwesties' in opdracht van de Vlaamse Regering. Een onderwerp dat ons bijzonder na aan het hart ligt is het ?Regulier onderhoud van landschappelijke en recreatieve infrastructuur op het Vlaamse platteland?. Een mond vol, maar dat trage wegen er deel van uitmaken staat als een paal boven water. En dat er aan dat onderhoud al eens iets schort, daar zullen we niemand mee verbazen. De oorzaken? Eén ervan is het gebrek aan middelen van de wegbeheerder...

Studie en beleidsvoorstel

In opdracht van de IPO-raad, voerde de VLM afdeling Platteland een studie uit over dit onderwerp. Vast staat dat er heel wat gebeurt qua onderhoud, maar zelden gaat het om een integrale aanpak en nog minder vaak gebeurt het onderhoud gebiedsdekkend. Haal het rapport van de studie van onze Webbibliotheek en lees er gerust de conclusies op na. Vaststellen is één zaak, oplossingen formuleren is uiteindelijk de bedoeling. Voortgaand op de conclusies stelt de IPO-raad voor een regisseur voor onderhoud in het buitengebied op te richten, daar waar de lokale overheden dit zélf wenselijk achten. Het gaat dus zeker niet om een 'van bovenaf' opgelegd instrument. Ook het beleidsvoorstel vindt u in onze Webbibliotheek.

Resolutie Vlaams Parlement

Ook in het Vlaams Parlement is het onderhoud van plattelandswegen een heet hangijzer. Op 14 oktober keurden alle partijen een voorstel van resolutie van Jos De Meyer, Jan Verfaillie, Mark Demesmaeker, Els Robeyns en Karlos Callens goed. Daarin wordt de nood onderlijnd om op Vlaamse schaal méér middelen uit te trekken voor landelijke wegen te onderhouden. Een optie die wordt meegegeven is een herziening van de financiering via het Gemeentefonds. Als méér trage wegen op het grondgebied ook méér geld betekent voor het onderhoud ervan, dan treden we volmondig de parlementairen bij. We noteren alvast dat de politieke wil er is om fondsen uit te trekken en zullen de politici bij tijd en stond aan de resolutie herinneren. De resolutie vindt u in onze Webbibliotheek.


Op de schop...

Helaas, nog altijd trage wegen bedreigd

De vzw Trage Wegen hoedt er zich voor de negatieve en klagerige toer op te gaan, maar jammer genoeg wordt onze "trage mobiliteit" heden ten dage nogal bedreigd. Soms door grote projecten, waar via een aantal eenvoudige ingrepen de trage wegen gered kunnen worden. Soms door ondoordachte maatregelen, waarvan de maatschappelijke meerwaarde niet opweegt tegen de schade. Een bloemlezing.

Natuur- en wandelgebied De Reytmeersen, Oudenaarde
De Reytmeersen zijn een natuurgebied in Oudenaarde - Welden, waar menige inwoners 20 jaar lang voor gevochten hebben, omdat er geen industrie zou komen. Ondertussen is het gebied een waardevol stukje natuur met heel wat wandelpaden waar terug vele planten, vogelsoorten en andere dieren hun biotoop vinden. Vandaag beslist men het natuurgebied 25 jaar lang te ontginnen voor kleigewinning
voor de industrie. Zelfs het stadsbestuur van Oudenaarde tekende uiteindelijk verzet aan.

Meer weten? www.red-de-reyt.tk

De open ruimte, samen met een uniek vijfkruis aan trage wegen, Meldert, Hoegaarden
In het midden van een open landschap tussen Meldert en Beauvechain staat een varkensstal voor meer dan 1000 mestvarkens op het punt vergund te worden. Nog slechts enkele kasseiwegen blijven over in Meldert en Hoegaarden. De geplande varkensstallen aan de Lindeboom betekenen eveneens een betonnering van een prachtige 'vijfster', een eeuwenoude lokatie waar 5 kasseiwegen elkaar ontmoeten. Niet alleen pleiten we sterk voor het behoud van de bestaande kassei, we zijn ervan overtuigd dat de locatie voor de varkensstal een misser is. Versta ons niet verkeerd: het is noodzakelijk dat de landbouwer zijn activiteiten moet kunnen ontplooien. Daarom moet het gemeentebestuur van Hoegaarden op zoek naar een geschikte plaats. Waar een wil is, is een weg.

Meer weten? Mooi Meldert

Doorknippen van 4 Noord-Zuid-voetverbindingen, Dilbeek en Anderlecht, GEN-project

Over de NMBS-lijn 50A werden destijds heel wat voetwegen toch verbonden met voetgangersbruggen in Anderlecht en Dilbeek. Vandaag zijn het prachtige groene verbindingen, maar door het GEN (Gewestelijk Express Net) zijn ze nu met de dood bedreigd. 4 bruggen, telkens op 500 m van elkaar zouden verdwijnen. 4 trage wegen worden doorgeknipt. De voetgangers en fietsers mogen in één keer minstens 2 km rond gaan. Een ramp voor de trage mobiliteit!

Het GEN-project is noodzakelijk om een verkeersinfarct rond Brussel te vermijden. De goede uitvoering van het project: geld voorzien om ook de lokale mobiliteit te verzekeren is minstens even belangrijk. Het is nog niet te laat.

Meer weten: Trage Wegen Dilbeek


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.