E-zine vzw Trage Wegen

Uitgave Juni 2008

Een verleden met toekomst?

trage-wegenbeeld: Fonteinpad Ichtegem in 1949 én zestig jaar later

Voetweg 21, beter bekend als het Fonteinpad in Ichtegem, was ooit een druk bezochte buurtweg, die toegang gaf tot aan de Roopijpfontein in Ichtegem en via een paar indrukwekkende lanen tot aan de kasteelpoort van Wijnendale. Vandaag wordt de weg met afsluiting bedreigd in het kader van een oneerlijke "ruiloperatie". In het voorstel van de gemeente Ichtegem en de kasteelheer wordt de weg verlegd naar het tracé van een bestaande betonbaan, die nu al openbaar wordt gebruikt. Meer nog, het provinciaal fietsroutenetwerk loopt erover. Wegspotter ging op pad en kwam terug met een fotoreportage in de beste "vroeger en nu"-stijl!

Bekijk de volledige fotoreportage van onze Wegspotter op Vlaanderentraag.be

Wandel zelf over het fonteinpad. Kijk naar de kalender op Vlaanderentraag.be


Geslaagde praktijkdag in Buggenhout

Voorbereidingen Dag van de trage weg in volle gang

De Dag van de trage weg is goed uit de startblokken geschoten. Met vierentwintig inschrijvingen zijn we ?aardig op weg? om het aantal trage-wegenacties van vorig jaar minstens te evenaren. Maar we gaan voor meer: het weekend van 20 en 21 september brengen we op zo veel mogelijk plaatsen in Vlaanderen de trage wegen onder de aandacht.

Praktijkdag
Op 31 mei lieten zich alvast 15 enthousiastelingen inspireren om tijdens de Dag van de trage weg en actie op touw te zetten in hun gemeente. Met een boeiende mix van schepenen, ambtenaren en vrijwilligers konden de deelnemers hun eigen ervaringen uitwisselen. Aangevuld met nuttige tips en voorbeelden van Trage Wegen, kreeg de Dag van de trage weg vorm.

Er is natuurlijk niets beter dan een aantal praktijkvoorbeelden te bekijken op het terrein. Omdat Buggenhout al enkele jaren werkt aan de trage wegen in haar gemeente, valt hier heel wat te vertellen. Schepen Jan Jacobs leidde ons langs nieuw gerealiseerde verbindingen, verkavelingen, omgeploegde en bedreigde trage wegen. Ook lichtte hij een aantal nieuw te realiseren projecten toe en de hordes die je als gemeentebestuur moet nemen om deze projecten uit te werken. Stof tot discussie was er in elk geval voldoende. De uiteenlopende situaties gaven ook een goed beeld van de veelzijdigheid van de acties die mogelijk zijn op de Dag van de trage weg.

Schrijf in!
Informatie over de Dag van de trage weg vind je op www.tragewegen.be/dagvandetrageweg. Inschrijven kan nog tot 1 augustus.
De Dag van de trage weg is een actiemodel van de Aardig-op-weg-week. Deze mobiliteitsweek gaat voor verkeersleefbare buurten en autoluwe woonkernen. Trage wegen spelen hierin uiteraard een belangrijke rol maar ook andere aspecten komen aan bod. Surf naar www.varieerinhetverkeer.be en kijk welke acties voor jou en je buurt of gemeente in aanmerking komen.


Trage-wegenloket opent de deuren

Er beweegt vanalles op én rond trage wegen. Niet toevallig, want de jongste jaren herontdekte ons land haar talrijke veldbaantjes, doorsteekjes en voetwegen. Lokale projecten en trage-wegenacties genereerden een enorme hoeveelheid documentatie en informatie. Met de steun van Vlaams Minister van Mobiliteit, Kathleen Van Brempt, maakt de vzw Trage Wegen deze kennis beschikbaar voor iedereen. Vanaf deze zomer opent het trage-wegenloket de deuren!

Dossiers, goede voorbeelden en plaatselijke informatie
Wie met trage wegen bezig is, hoeft voortaan niet telkens meer het warme water opnieuw uit te vinden. In het trage-wegenloket kan voortaan iedereen op zoek gaan naar de relevante gegevens die hij of zij nodig heeft. Van het opzetten van een inventaris tot standaardwerken wegenrecht, je vindt het in de bibliotheek van het loket.

Een concreet geval?
Het loket is vrij toegankelijk, maar wie een afspraak maakt, kunnen we ook persoonlijk helpen. We trekken een moment voor u uit, waarop we samen kijken hoe u kan bijdragen om Vlaanderens trage wegen vooruit te helpen. De informatie u daarbij nodig heeft vindt u wellicht in ons loket.


Praktisch
Het trage-wegenloket is elke woensdagnamiddag open van 14 tot 17 uur voor ambtenaren, burgers en verenigingen. Het loket is gevestigd in de Vooruitgangsstraat 323 / 10 in Schaarbeek, vlakbij het Brusselse Noordstation. Om te weten of de door u gezochte informatie er voorhanden is, kunt u eveneens bellen naar het nummer 02 204 09 70. Komt woensdagnamiddag niet uit? Geen probleem, contacteer ons en we maken speciaal met u een afspraak op een ander moment.

www.tragewegen.be/loket


Geraardsbergen: gemeentelijk project in de kijker

Trage Wegen Doen Bewegen in Geraardsbergen

Wielerfanaten kennen de beruchte Muur van Geraardsbergen, een kasseiweg op de helling van de Oudenberg en beslissende kuitenbijter voor verschillende wielerwedstrijden. Maar ook voor minder ambitieuze fietsers en andere trage-weggebruikers heeft Geraardsbergen heel wat moois te bieden. De stad ligt op de overgang van de Vlaamse Ardennen, het Pajottenland en de Denderstreek en combineert verschillende landschappelijke troeven. Sinds kort besteedt Geraardsbergen ook aandacht aan haar trage wegen. De begeleiding verzorgen wij binnen ons project Trage Wegen Doen Bewegen.

Vele handen maken licht werk
In Geraardsbergen kwam de duurzaamheidsambtenaar op de proppen met het trage-wegeninitiatief. Er werd gekozen om te starten met de herwaardering van de trage wegen in Ophasselt, één van de niet minder dan 16 deelgemeenten van Geraardsbergen. Naarmate het project concreter werd, bleek de inbreng van verschillende gemeentelijke diensten van wezenlijk belang. De mobiliteitsambtenaar staat bijvoorbeelkd in voor de opvolging en communicatie met trage Wegen vzw. Voor een overzichtelijk kaartje met alle bestaande en potentiële trage wegen van het projectgebied in Ophasselt zorgde de technische dienst, in samenwerking met de informaticadienst. Veldwerkers van de dienst gebouwen en feestelijkheden maakten zich op hun beurt vrij om de toestand van de in kaart gebrachte trage wegen op het terrein af te toetsen. Ondertussen werd ook het brede publiek bij het project betrokken. Op 19 juni vond een eerste publieke info-avond plaats. De communicatiedienst zorgde voor een aantrekkelijk artikeltje met uitnodiging in het driemaandelijkse stadsmagazine. Niet zonder resultaat: meer dan veertig geïnteresseerden trokken op 19 juni naar zaal De Garve in Ophasselt, om te horen op welke manier zij aan het lokale trage-wegenproject kunnen meewerken.

Een web spinnen uit trage wegen
Het trage-wegenproject in Geraardsbergen verloopt parallel aan het lokale Spinneweg-initiatief. Het Spinneweb-idee vertaalt de bestuurlijke ambitie om verkeersveilige fietsverbindingen uit te tekenen tussen het stadscentrum van Geraardsbergen en de verschillende deelgemeenten. Voorts is het de bedoeling fietslinken te leggen tussen de deelgemeenten zelf. Bepaalde in kaart gebrachte trage wegen zullen zeker bruikbaar blijken om deze lange-afstandsverbindingen voor comfortabel fietsgebruik te vervolledigen. Maar het trage-wegenproject gaat een stap verder en wil álle trage wegen uit het projectgebied beschouwen. Dus ook de trage wegen binnen de deelgemeenten en dorpen. Ook de kortere verbindingen, de doorsteekjes, de discrete trage wegen die enkel héél lokaal gebruikt worden. Op die manier wordt het spinneweb-idee ook op deelgemeente-niveau verfijnd. De bewoners en trage-weggebruikers van Ophasselt bijten de spits af en evalueren de volgende weken en maanden álle trage wegen uit hun deelgemeente. Hun adviezen en suggesties vormen dan de basis voor de opmaak van een plan voor bescherming en herstel van de wegen. Nadien komen ook de andere 15 Geraardsbergse deelgemeenten aan bod. Een fijnmazig, groen fiets- en wandelnetwerk voor een grondgebied van 7.971 ha: zowaar een ambitieus project, maar met mooie resultaten in het vooruitzicht. Dat verschillende gemeentediensten zich rond het project scharen, is alvast een stap in de goede richting.

Kijk op tragewegen.be/dulomi naar onze gemeentelijke ondersteuning in het kader van Trage Wegen Doen Bewegen.

Meer info:
Andy Vandevyvere, 02 204 09 70 (andy.vandevyvere@tragewegen.be)

Het project Trage Wegen Doen Bewegen komt tot stand dankzij het Milieu-projectenfonds van de Vlaamse Overheid en de gewaardeerde bijdrage van Green Road NV.


Opmerkelijk: Boer installeert kruispunt voor koeien en wandelaars

Ook op en rond trage wegen staat de techniek voor niks, zo leerden we onlangs uit het Nieuwsblad.

Landbouwer Jozef Decock uit Deerlijk wil nabij zijn melkveestal een automatisch werkend kruispunt creëren voor zijn melkvee en de wandelaars op de voetweg.

Decock is zijn melkveebedrijf aan het moderniseren. In die mate zelfs dat de koeien 'automatisch' een paar keer per dag naar de stal komen om in een nieuwe nog te plaatsen melkrobot gemolken te worden. Er is één probleem: er ligt een voetweg tussen de weide en de stallen. Daarvoor wil hij een kruispunt met slagbomen installeren dat automatisch werkt als zijn koeien de voetweg over willen.

We houden u op de hoogte!


Vereniging in de kijker: Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw

Natuurgericht toerisme in Limburg

Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM voor de vrienden) bestaat 18 jaar. Het is en blijft een pionier op veel vlakken: regionaal landschap 'avant la lettre' (de juridische onderbouwing kwam er pas in 1997), stichtend lid van Trage Wegen vzw en de trotse fabricant van het eerste fietsroutenetwerk in onze regionen. Met Lambert Schoenmaekers (foto boven), projectleider Maasvallei bij RLKM, blikken we terug en kijken we vooruit.

Wat moeten we ons voorstellen bij het Regionaal Landschap Kempen en Maasland?

Het RLKM situeert zich in het noordoosten van de Belgische provincie Limburg en bestaat uit de landschappen van de Hoge Kempen, de Maasvallei en het Kempen-Broek. Op 1 juli 1990 ging het RLHK officieel van start. Het initiatief was gegroeid uit de samenwerking van Natuurreservaten (nu Natuurpunt) en de toenmalige Kempense Steenkoolmijnen NV. Vandaag is sprake van een breed samenwerkingsverband waarin het Vlaamse Gewest, de provincie, gemeenten, natuurverenigingen, landbouworganisaties en jacht participeren. Net zoals andere Regionale Landschappen proberen wij op die manier de natuur- en landschapskwaliteit te versterken en het duurzame natuurgerichte toerisme te stimuleren.

Natuur en recreatie/toerisme verzoenen kan zeker langs trage wegen. Hoe ziet een typische trage weg er uit in jullie werkingsgebied?

De meest befaamde trage wegen behoren tot onze uitgestippelde wandelgebieden (foto beneden - Lambert gidst er een wandeling) en het fietsroutenetwerk. Het RLKM nam in de jaren '90 zelf het initiatief om dergelijke netwerken uit te bouwen. Daarbij werden heel wat bestaande trage wegen gebruikt, maar ook honderden kilometer nieuwe trage wegen (vooral fietspaden) aangelegd. Daarbij werden vele kilometers trage weg volledig autovrij gemaakt. Binnen ons werkingsgebied werden ondertussen zo'n 30 wandelgebieden in kaart gebracht en kwaliteitsvol uitgerust. Het gaat niet om een knooppuntensysteem, maar om wandellussen. De wegwijzers bestaan uit gekleurde meetkundige figuurtjes. Op die manier kunnen kleurenblinden ook op weg. Het uitzicht van de wandelpaden verschilt nogal naargelang de specifieke regio. In de Maasvallei vind je overwegend wegjes met een kiezelverharding, naast stukjes betonweg door dorpen. In de Hoge kempen zijn de zand- en bospaden dan weer opvallend. En in het Kempen-Broek kun je van de rust genieten langs aarde- en graspaden. Het fietsroutenetwerk bestaat natuurlijk voornamelijk uit verharde stroken. De aanleg van betonwegen voor trage-weggebruikers mag evenwel geen fetisj worden. Er gaan vandaag nog altijd stemmen op om de laatste overblijvende, onverharde en authentieke landbouwpaden van een laagje asfalt te voorzien, bijvoorbeeld in Zuid-Limburg. Laat ons duidelijk zijn: daar zijn wij allesbehalve voorstander van.

Het temperen van de verhardingskoorts blijft inderdaad belangrijk. Waar situeren zich nog uitdagingen op het vlak van trage wegen? Verdwijnen er nog wegen binnen jullie werkingsgebied?

Het gebeurt wel nog dat er paden verdwijnen. In de Bosbeekvallei in Opglabbeek werd bijvoorbeeld een wandellus geannuleerd omwille van een trage weg die niet langer toegankelijk bleek. Op de keper beschouwd werd toch een enorm netwerk aan trage wegen in gebruik gesteld en landschappelijk verfraaid via onze wandelgebieden. Voor het RLKM ligt de uitdaging dan ook niet zozeer in een integrale inventaris van nog bestaande en potentiële trage wegen. Belangrijker is het kwalitatief beheer en het regulier onderhoud van de reeds ontwikkelde netwerken. Een goede afstemming tussen de gemeentelijke diensten (die instaan voor de maaibeurten), de provincie en het RLKM (die een onderhoudsmandaat hebben) is hierbij noodzakelijk. Een ander aandachtspunt is het bewaren van de eenduidigheid. Wanneer al te veel verschillende initiatieven zich aan het fietsroutenetwerk vasthaken, dreigen we opnieuw in de oude situatie te belanden van een teveel aan systemen, een teveel aan borden; verrommeling en desintegratie van dit bijzondere product. Wij blijven er over waken dat de bebording en bewegwijzering geen bont allegaartje worden. Overleg tussen de verschillende partners om deze kwaliteitszorg aan belang te doen winnen, vinden wij heel belangrijk. Met name toeristische organisaties traden in het recente verleden nogal eigengereid op en miskenden daarbij het belang van overleg.

Hoe is het gesteld met het draagvlak voor trage wegen in jouw streek? Vinden mensen trage wegen nog een 'issue' of zijn ze tevreden met de bestaande netwerken?

Het is zeker nog een onderwerp, maar binnen het RLKM zijn de trage wegen niet uitgegroeid tot een probleem. Dat heeft veel te maken met enerzijds de aard van het landschap met zijn vele bossen en anderzijds met het rijke aanbod aan wandel- en fietswegen dat we de voorbije 15 jaar hebben kunnen realiseren, niet in het minst dank zij een zeer goede samenwerking met de gemeenten. Door het koppelen van trage wegen aan een kwaliteitsvol wandel- of fietsproduct is er van meet af aan veel meer bereidheid (zowel politiek als maatschappelijk) om trage wegen te herwaarderen en te benutten. Ik denk dat het draagvlak voor trage wegen is toegenomen. Van het moment dat men belandt in conflicten rond trage wegen - en in sommige delen van Vlaanderen is dat moeilijk te vermijden gezien de hoeveelheid inbreuken - krijg je echter een wat negatieve sfeer rond de trage weg. Er wordt door lokale bestuurders in dergelijke omstandigheden nog iets te makkelijk geschermd met het gebrek aan draagvlak. Vervolgens blijft de handhaving uit... en weg is de trage weg.

Inderdaad, een negatieve spiraal die wij liever vermijden. Succes nog en bedankt voor dit gesprek!

Meer info:
Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw - Lambert Schoenmaekers, 089 32 28 10 (lambert@rlkm.be)


Zomertip: (Be)wandel je rijk!

Op zondag 6 juli 2008 organiseert het Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën vzw voor de derde maal het wandelevenement (Be)wandel je rijk! Deze wandelhappening wil zowel bewoners van de streek als recreanten van buitenaf laten proeven van de rijkdom van het Pajottenland.

Dit jaar gaat (Be)wandel je rijk! door in Lennik. Het knooppuntennetwerk van Lennik, maar vooral de kersverse LEKKER-WEG BOX staat in de kijker. Een primeur. De box bestaat uit 6 wandelkaarten en 50 bonnetjes met korting en promotietarieven waarmee de wandelaar de streek proeft en beleeft. Het bonnenboekje toont letterlijk de weg naar hoeve- en streekproducten, horecazaken, verblijfsmogelijkheden en zelfs de culturele rijkdommen van het Pajottenland.

(Be)wandel je rijk! start op het dorpsplein van Gaasbeek, vanaf 10u. Je kan verschillende routes afleggen met behulp van de ondertussen befaamde knooppunten. Zowel de rustige zondagse kuieraar, de occasionele recreant als de doorwinterde stapper is meer dan welkom. Inschrijven is niet nodig.

Meer info? 02 452 60 45 of info@rlzzz.be
Of kijk op onze activiteitenkalender van Vlaanderentraag.be.

Je kan op deze kalender ook zelf ook jouw trage-wegenactiviteiten bekendmaken!


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.