E-zine vzw Trage Wegen

Uitgave November 2007

Voelen, horen en ruiken

Trage-wegenbeeld: trage-wegenwandeling voor slechtzienden en blinden. Trage Wegen Dilbeek bewees dat je niet moet kunnen zien om van onverharde wandelwegen te genieten.

"Het was een zeer mooie tocht met een prachtig landschap", zegt de
slechtziende Etienne Monnier. "We zien de natuur rondom ons amper of niet, maar toch genieten we van elke stap die we zetten. We doen dit door te voelen op welke ondergrond we stappen en door de geuren van de natuur te ruiken. De geluiden rondom ons zijn ook zeer belangrijk, niet enkel de natuur, maar ook een trein kan soms mooi klinken. We genieten wel vooral van de stilte."

Lees het artikel in het Nieuwsblad van 29 november 2007. Binnenkort uitgebreid verslag op de website van Trage Wegen Dilbeek, www.tragewegendilbeek.be

Ervaringsdeskundigen genoeg
Overigens geniet Vlaams Minister van Leefmilieu Hilde Crevits ook meer van onverharde wegen. Dat zei ze onlangs in het Vlaams Parlement: "Als ervaringsdeskundige, niet op het vlak van paardrijden maar wel op het vlak van joggen, verkies ik eveneens
een zachte ondergrond boven een harde ondergrond." Meer op Vlaanderentraag.be


Dag van de trage weg 2007: meer dan 3700 deelnemers

Landelijk succes startschot voor meer trage wegen

Proloog: een toekomst voor de trage wegen van ons land. Daarvoor zet onze vereniging zich in. We helpen iedereen die deze paden voor niet-gemotoriseerd verkeer wil behouden en beschermen. We besteden aandacht aan de verschillende functies en kansen die trage wegen bieden. Dag in, dag uit. Bekend probleem: van ons rijke trage-wegenpatrimonium zijn er veel wegen ontoegankelijk.
Afgesloten, omgeploegd of vergeten. Tijd dus voor sensibilisatie én actie. De eerste editie van de "Dag van de trage weg" betekende meteen het definitieve startschot voor een tijd waarin trage wegen terug open gaan.

Gemeenten en vrijwilligers samen
Voor het actieweekend op 27 en 28 oktober riep de vzw Trage Wegen verenigingen samen met hun gemeente op om één of meerdere verwaarloosde trage wegen opnieuw toegankelijk te maken of in de kijker te zetten. Met succes: in niet minder dan 40 gemeenten organiseerden mensen een actie. Reken daarbij de 60 acties in Wallonië, die tijdens hetzelfde weekend op het getouw werden gezet door onze Waalse partner Inter-Environnement Wallonie. Trage wegen héter dan héét dus, en dat op 100 plekken in België.

Persbelangstelling alom
De verschillende lokale acties waren erg geslaagd en konden rekenen op heel wat sympathisanten en persbelangstelling. Campagneverantwoordelijke Hilde Béatse: "Ik moet toegeven dat wij zelf ook een beetje verrast waren door de massale belangstelling. Elke actie kreeg al snel de steun van een 100-tal deelnemers en meer. In totaal namen in Vlaanderen alleen al zowat 3700 mensen deel aan het actieweekend! Een hart onder de riem van de trage wegen! En de actie op het terrein boekte resultaat. Met 30 kilometer nieuwe trage wegen heeft ook hier het actieweekend zijn doel niet mislopen.

"Ik engageer me voor veiligheid en rust"
Veelzijdigheid tekende de verschillende acties: nieuwe of verwaarloosde wegen werden ingewandeld, struiken gesnoeid, wegen werden verfraaid met een zitbank of een draaipoortje, trage wegen kregen een naam- of herkenningsbordje, sluikstorten werden opgeruimd. Dit alles verliep in een erg gemoedelijke sfeer. Een vrijwilliger vertelt: "Ik heb mij dit weekend geëngageerd voor de actie rond trage wegen in mijn gemeente, omdat ik ze erg belangrijk vind. Hier is nog ruimte voor rust en natuur. Bovendien biedt het wegje dat we hier opnieuw toegankelijk maken een verkeersveilig alternatief voor de drukke steenweg die er parallel aan loopt."

Het vervolg
In een aantal gevallen stopt het initiatief niet met de Dag van de trage weg. In sommige gemeenten vormde het weekend de eerste aanzet voor een werkgroep rond trage wegen of het begin van een trage-wegen-beleid in de gemeente. Deze eerste editie krijgt dus zeker navolging in 2008. Meer informatie hierover vanaf januari.

Een verslag en meer foto's vind je op tragewegen.be/dagvandetrageweg.


En de winnaar is Temse

Temse bekroond met Ronserbank voor gemeentelijk trage-wegenbeleid

De "Ronserbank" - het is zowat een begrip geworden. Trekkersgroep De Ronsers schonk deze houten zitbank op de Dag van de trage weg aan een gemeente die werk maakt van haar trage wegen. Temse was de trotse laureaat. Uiteraard is Temse niet de enige, maar we kunnen er stilaan van een traditie spreken. Groenambtenaar Wim Vereecken vertelt: "Wij voeren al van het einde van de jaren ?90 een trage-wegenbeleid. Wij gingen toen van start met de opmaak van een inventaris van alle wandelwegen. Er volgde een werkgroep met vertegenwoordigers van de landbouwers, milieuverenigingen en wandelclubs. Zelfs de jeugdverenigingen schoven mee aan tafel. Het schepencollege keurde hun voorstellen goed als beleidsvisie en sindsdien behandelen we gemiddeld elk jaar vijf voetwegendossiers"

Feestelijke inhuldiging
Met de inhuldiging van de bank in gedachten sloegen de Ronsers en het gemeentebestuur van Temse de handen in elkaar voor hun activiteit op de Dag van de trage weg. Voor deze gelegenheid trokken de Ronsers naar het Waasland voor een stevige tocht van 20 kilometer. Wie dit een stapje te ver vond, kon genieten van een wandeling in het prachtige Gelaagpark. Een gids wees daar op alle bijzonderheden van het natuurgebied. Beide wandelgroepen ontmoetten elkaar bij een ingepakte Ronserbank, die door een fiere schepen ingehuldigd en onthuld mocht worden. Coördinator Jurn Verschraegen van de Ronsers: "Wie kon aantonen dat zijn gemeente een trage wegenbeleid voerde, kon onze bank winnen. Vijf gemeenten dienden bij ons hun kandidatuur in. De trekkersgroep zette Temse op de eerste plaats omdat men er resoluut de kaart trekt van een duurzaam beleid met nadruk op de dialoog met landbouwers, bewoners en recreanten." Op die manier haalde de Dag van de trage weg ook interstedelijke banden aan en zijn toekomstige wandelaars in het Gelaagpark overtuigd: bij de Ronsers zit je goed! En de bank, die prijkt op 51°7'41'' noord en 4°15'55'' oost in het Gelaagpark van de deelgemeente Steendonk.

Meer info:
De Ronsers, www.ronsers.be


14 kilometer erbij in Kampenhout

"Vanaf nu elk jaar één deelgemeente"

De resultaten van het Dulomi-project "Trage Wegen Doen Bewegen" van onze vereniging worden zichtbaar. De gemeente Kampenhout rondde net voor de zomervakantie de opmaak van een trage-wegenplan af. Eind juni 2007 vond de laatste info-avond plaats, waar in overleg met de buurtbewoners en enkele lokale verenigingen een aantal adviezen voor het schepencollege naar voor kwamen. Dat in de maanden die daarop volgden het bestuur niet heeft stilgezeten, is nu duidelijk. De gemeente pakt nu uit met maar liefst 14 kilometer nieuwe trage wegen!

Geef de baan een naam(bordje)
Al deze wegen kregen een naam én een passend trage-wegen-naambordje (zie foto). Het gemeentebestuur dook in de archieven. Men koos vaak de oude naam uit de Atlas der Buurtwegen, maar soms ook voor een verwijzing naar historische anekdotes. Weetjes, plaatselijke (familie)namen of agrarische gebruiken stonden centraal. Dat alles werd mogelijk dankzij de inspanningen van de vele vrijwilligers, het gemeentebestuur én met de steun van "Geef de baan een naam" van het Electrabelfonds.

Trage-wegenkaart
Het volledige trage-wegennet werd ook in een splinternieuw kaartje gegoten, voorzien van een foto voor elke weg en wat achtergrondinformatie bij de nieuwe naam van de weg. Dit mooie resultaat mocht uiteraard niet ontbreken op de Dag van de trage weg! De nieuwe wegen werden ingewandeld door maar liefst 115 enthousiastelingen. Ambtenaar van toerisme Sonia Van den Dries: "het is zeker niet altijd gemakkelijk geweest om dit resultaat te bekomen. Hier gingen heel wat uren overleg, opzoekwerk, politieke moed en vooral doorzettingsvermogen aan vooraf. Maar we hebben de smaak helemaal te pakken gekregen: vanaf nu nemen we elk jaar een deelgemeente van Kampenhout onder de loepe!"

Meer informatie over het project in Kampenhout:
Sonia Van den dries, 016 65 99 71 (toerisme@kampenhout.be)

Het DULOMI-project 'trage wegen doen bewegen' komt tot stand met de gewaardeerde steun van de Vlaamse Overheid en Green Road NV. Kijk snel hoe ook uw gemeente beroep kan doen op de professionele begeleiding van de vzw Trage Wegen op tragewegen.be/dulomi.


Vereniging in de kijker: Regionaal Landschap Meetjesland vzw

"De vraag naar trage wegen voelen we hier héél goed"

Heel wat Vlaamse Regionale Landschappen zijn lid van de vzw Trage Wegen. We lieten er in de vorige edities van dit e-zine al enkele aan het woord, en nu is het tijd voor het Meetjesland. We hadden een hartelijke babbel met Tom Gorré (zie foto), coördinator educatie bij het Regionaal Landschap.

Hoe is het RL Meetjesland ontstaan? Wat is jullie voornaamste doelstelling?
"Het Regionaal Landschap Meetjesland werd eind 1998 opgericht onder impuls van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en van 5 gemeenten in het noorden van het Meetjesland. Onze voornaamste doelstelling is het creëren van een draagvlak rond natuurbehoud bij de inwoners en bezoekers van het Meetjesland. We doen dat door niet minder dan een 65tal projecten binnen 4 actiedomeinen uit te voeren. Dat zijn natuurbehoud en kleine landschapselementen, streekeigen karakter, natuurgerichte recreatie en recreatief medegebruik en natuureducatie. We zijn in de eerste plaats een natuur- en landschapsforum. Inwoners, lokale besturen en organisaties uit verschillende sectoren komen bij ons met elkaar in contact. Ze wisselen van gedachten en zetten gezamenlijke projecten op. Vernieuwende, concrete voorbeeldacties op het terrein met het oog op het behoud en het versterken van de landschappelijke kwaliteit in het Meetjesland. Dit gebeurt altijd in samenwerking met de 'levende krachten' uit de streek. In april 2007 sloten 5 nieuwe gemeenten zich bij ons aan. Ons werkingsgebied overspant nu nagenoeg het volledige Meetjesland."

Hoe lang is het RL al bezig met trage wegen en hoe is dat gekomen?
"De eerste jaren na de oprichting werkten we af en toe aan de landschappelijke kwaliteit van en rond trage wegen in het Meetjesland, meestal op vraag van gemeentebesturen. Het ging toen om plantacties langs wegen, eenmalig achterstallig onderhoud of het meehelpen uitwerken van fiets- en wandelkaarten en -evenementen. Sinds 2004 konden we dankzij het Europees Interreg 3-project URBAL (www.urbaldevelopment.com) meer tijd en middelen investeren in trage wegen. Dat leidde onder meer tot een studiedag rond het thema voor een gemengd publiek van landbouwers, natuurliefhebbers en gemeentebesturen. Op verschillende plaatsen investeerden we verder in het toegankelijk maken en landschappelijk inkleden van trage wegen."

Wat betekent lid zijn van vzw Trage Wegen voor jullie?
"Met ons lidmaatschap willen we aangeven dat we de doelstellingen van vzw Trage wegen onderschrijven. Verder hebben we bij diverse projecten nood aan specifiek advies. Vzw Trage Wegen heeft de afgelopen jaren heel wat kennis opgebouwd rond dit thema en is voor ons het eerste aanspreekpunt. Ook bij de conceptontwikkeling van nieuwe projecten vragen we vaak inbreng en expertise vanuit vzw Trage Wegen. We hopen in de toekomst die samenwerking nog te versterken."

Hoe is het gesteld met de trage wegen in het Meetjesland?
"Zoals overal in Vlaanderen staan trage wegen zeer sterk onder druk. Deze historische, veilige en landschappelijk belangrijke verbindingen verdwijnen nog regelmatig. Sedert enkele jaren lijkt het tij te keren en is er verhoogde aandacht voor trage wegen op Vlaams niveau. Ook in het Meetjesland ervaren we een steeds groeiende vraag vanuit de gemeentebesturen om bijvoorbeeld een intergemeentelijke werking rond trage wegen op te zetten. Vaak komen er adviesvragen binnen over de concrete aanpak van knelpunten in de gemeenten. Regionaal Landschap Meetjesland ondersteunt de gemeentebesturen bij de ontwikkeling van het gemeentelijk beleid rond trage wegen. Volgend jaar willen we starten met een intergemeentelijk trage-wegenplan. We proberen hiervoor ondermeer in te schrijven op een aantal Europese programma's."

Vinden jullie het een taak mensen enthousiast te maken voor trage wegen?
"We geloven dat concrete zichtbare realisaties op het terrein zeer belangrijk zijn. En toch zijn het maar druppels op een hete plaat. Het is als kleine vzw noodzakelijk -maar daarom niet eenvoudiger- om inwoners, organisaties én gemeentebesturen enthousiast te maken. Hen kritisch leren omgaan met deze materie. Alleen zo kunnen ze zelf in samenwerking en met onze ondersteuning gefundeerde en verantwoorde beslissingen nemen. Concrete zaken op het terrein realiseren. Om het met de woorden van J. Colruyt te zeggen: 'Wie hard werkt telt op, wie samen werkt vermenigvuldigt'"

Een mooi motto om af te sluiten! Succes alvast in het Meetjesland en bedankt voor dit verhelderende gesprek.

Meer info:
Regionaal Landschap Meetjesland vzw - Tom Gorré, 050 70 00 42 (tom.gorre@rlm.be)


Het schoonste wegske?

Oproep Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën

Ga jij graag wandelen? En ga je daarbij op zoek naar de mooiste wegjes in je buurt, zoals een veldweg, een oude voetweg, een bospad of een holle weg? Geef het door, want je kan er de trage wegen een flink stuk mee vooruit helpen.

Het Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën vzw is momenteel bezig met de ontwikkeling van een wandelnetwerk in de zes gemeenten van Pajottenland+. De grote lijnen van dit netwerk zijn al uitgetekend. Wat ontbreekt: verbindingen tussen de bestaande wandelwegen langs onverharde trage wegen. Ken jij zo een (onverharde) trage weg in de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik of Pepingen? Stuur dan een mailtje met de exacte locatie en een korte beschrijving van de trage weg naar inge.dooremont@rlzzz.be.

Maandelijks wordt het mooiste 'Pajotse wegske' in beeld gebracht op de website van het Regionaal Landschap, www.rlzzz.be


Trage-wegen-lijn en actiebank johanna.be werken samen

Na ondersteuning is het tijd voor positieve actie

De jongste tijd zijn de vragen aan de trage-wegen-lijn niet meer te stuiten. Daar zijn we tevreden mee, want het bewijst dat de belangstelling blijft groeien. De vragen zijn van de meest uiteenlopende aard. Mensen die zoeken naar de atlas der buurtwegen, bijvoorbeeld. Want lang nog niet alle provincies hebben de atlas on-line staan. Lokale besturen die heel erg concreet op zoek zijn naar de veelheid van mogelijkheden die het trage-wegeninstrumentarium hen biedt. Verenigingen die trage wegen weer op de kaart willen. De opdracht van de trage-wegen-lijn: bijstaan met gedegen informatie. Dossiers uitspitten.

De weg kwijt
Het leeuwendeel van de vragen is gericht op kennis, sensibilisatie en stappen vooruit zetten. Dat is al zo van bij het begin van de trage-wegen-lijn, nu goed 3 jaar geleden. Er blijft echter een aanzienlijk deel van de vragen "in behandeling": de dossiers van afgesloten wegen. Vragenstellers die de weg kwijt zijn, letterlijk. Het openbaar domein, het recht van doorgang. Niet overal primeert het algemeen belang op private belangen. De trage-wegen-lijn heeft van bij haar start de kaart van het overlegmodel gekozen. Elke oplossing moet ingegeven zijn uit wederzijds begrip. We zijn echter geen ombudsdienst: we reiken de kennis aan, we geven tips. Het zijn de vragenstellers die uiteindelijk zelf voor de doorbraak zorgen. Om iedereen die de weg kwijt is te tonen dat de aanhouder uiteindelijk wint, werken we samen met de actiebank van johanna.be.

Eenvoudig en snel
Elke trage weg is anders. Wat op één plaats lukt om hem terug open te krijgen, is geen goed idee op de andere. Dankzij de actiebank van johanna.be krijgen de gebruikers zicht op hoe een trage-wegendossier er kan uitzien. De actiebank ondersteunt dus de trage-wegenlij en geeft zichtbaarheid aan specifieke acties rond voetgangersinfrastructuur, verkeersveiligheid en buurtwegen. Van zodra we merken dat een bepaalde vraag in aanmerking komt, krijg je van ons een formulier om een dossier op johanna.be te openen. Dan kan je eenvoudig en snel alle vorderingen op de site plaatsen. Uniek: ook de gemeentelijke overheid kan haar reactie plaatsen, want ook voor johanna.be is het overlegmodel de hoeksteen van elke actie.

Neem snel een kijkje op de actiebank van johanna.be. Zit je zelf met een dossier dat je op de actiebank wenst? Download dan het aanmeldformulier, vul het in en zend het naar info@johanna.be. En je bent op weg.

Voor al uw vragen over trage wegen is er dé trage-wegen-lijn www.trage-wegen-lijn.be of via 02 204 09 72


EXTRAATJE: stap mee op 8 december 2007

en red ons klimaat!

Wat hebben we aan al die mooie trage wegen als ons klimaat in versneld tempo de dieperik in gaat? Kom daarom mee stappen voor het klimaat! Op 8 december staat heel het land in Brussel. Hoe kan je meedoen? Door bijvoorbeeld eindelijk die oude geldverslindende gloeilampen bij je thuis te vervangen door spaarlampen. Neem een oude gloeilamp mee en geniet van de kleurrijke optocht en de concerten. Voor een keertje eens langs snelle wegen die voor de gelegenheid traag zullen zijn.

Afspraak aan het station van Brussel-Zuid om 14u30.
Lees er alles over op www.8dec2007.be


Zelf ook een een boeiende activiteit over trage wegen? Registreer jezelf en kondig ze aan op Vlaanderentraag.be


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.