E-zine vzw Trage Wegen

Uitgave Februari 2008

Gloednieuw

Trage-wegenbeeld: de website van Trage Wegen in een nieuw jasje. We mogen al eens een keertje ijdel én trots zijn. Met de lancering van onze nieuwe site is de integratie tussen de 3 delen van onze website compleet: de trage-wegen-lijn, Vlaanderentraag.be en www.tragewegen.be sluiten nu naadloos aan bij elkaar. We wensen u alvast veel klikplezier toe.


Vereniging in de kijker: Ruiterclub Rodeberg

Hippische bedrijvigheid op het platteland

Paarden zijn terug van weggeweest en bepalen op steeds meer plaatsen het landschappelijke beeld. Vroeger werden paarden vooral functioneel ingezet; vandaag neemt de recreatieve ruiterij een hoge vlucht. Wat betekent dit voor het gebruik en de inrichting van onze trage wegen? We vroegen het aan Annie Vaneechoutte, vertegenwoodigster en secretaresse van de Ruiterclub Rodeberg vzw, één van onze lidverenigingen, actief in het West-Vlaamse Heuvelland.

Wat moeten we ons voorstellen bij jullie ruiterclub?

De ruiterschool Rodeberg bestaat sinds 1968. De huidige uitbaters Rik en Christof Deraedt-Vaneechoutte Annie hebben de zaak overgenomen in 1979. Van een kleine manege is de ruiterschool uitgegroeid tot een volwaardig bedrijf, waar men vooral kan leren "goed" paardrijden, maar ook als recreant aan de bak komt.

Ik veronderstel dat jullie vaak gebruik maken van trage wegen in de streek?

Het zijn vooral de recreatieve ruiters die vroeg of laat terug te vinden zijn op de trage wegen in en rond onze streek. Wekelijks organiseren wij "begeleide wandelingen" langs de trage wegen in Heuvelland. De laatste tijd werd er vooral werk gemaakt van het in orde brengen van de bestaande wegen door het Gemeentebestuur van Heuvelland. Zij doen echt de moeite om de wegen in de streek berijdbaar te houden, wat niet altijd even gemakkelijk is gezien de erosie. Onlangs werd door de Provincie West-Vlaanderen een ruiterroute van zo'n 17 kilometer geopend, voornamelijk langs onverharde wegen.

Welke specifieke verwachtingen hebben ruiters en menners inzake trage wegen?

In het beste geval zijn de trage wegen licht verhard, zodat ze ook in de winter toegankelijk zijn te paard. Het is ook wenselijk dat de trage wegen relatief breed zijn en de mogelijkheid bieden om door verschillende recreanten samen gebruikt te worden. De voetgangers en de meeste fietsers of mountainbikers zijn redelijk paardvriendelijk en gaan goed samen. Het gebruik van quads is wel een vorm van recreatie die moeilijk samengaat met de andere. We streven er naar om een goed contact te onderhouden met andere gebruikers. Vertragen bij het oversteken, verwittigen bij het naderen en een vriendelijke goedendag horen daar zeker bij. Een degelijke training is in dit verband cruciaal. Ruiters die niet echt goed leerden rijden, beseffen niet wat ze kunnen aanrichten wanneer ze hun paard niet onder controle houden. We opteren voor een ruiterbrevet voor alle ruiters die van de openbare weg gebruik maken. Daarnaast is het ook nodig om andere weggebruikers te informeren over het gebruik van paarden in het verkeer. Op die manier weten ze beter hoe een paard reageert op bepaalde omstandigheden.

Wat betekent lid zijn van Trage Wegen voor jullie?

In het verleden waren we er getuige van hoe veel van de onverharde wegen ofwel verdwenen ofwel werden verhard. Als gebruikers willen we jullie vereniging ondersteunen en onze vraag naar meer trage wegen naar voor schuiven. Het doordeweekse toerisme in de streek is zodanig uitgebreid dat bepaalde evenementen voor heel wat druk zorgen. Wanneer op zaterdag of zondag een georganiseerde fiets- of mountainbiketocht doorgaat, komen vaak zo'n duizend extra gebruikers opdagen, en dan is het praktisch onmogelijk om nog op de trage wegen te komen.

Wat nog maar eens het brede draagvlak voor trage wegen illustreert. Bedankt voor dit gesprek!

Meer info: Ruiterclub Rodeberg vzw - Vaneechoutte Annie, 057 44 48 68 (info@ruiterschoolrodeberg.be)


Meerhout, een trage-wegenplan in de praktijk

Reacties van op het terrein

In het kader van ons Dulomi-project begeleidt vzw Trage Wegen twintig gemeenten bij de opmaak van een herstelplan voor trage wegen. Participatie en inspraak van de verschillende gebruikers van trage wegen en aandacht voor de multifunctionaliteit van deze wegen vormen de sleutels van dit proces. Naast samenwerking tussen verschillende gemeentediensten. De gemeente Meerhout rondde eind december het proces af. Hoe ervaren vrijwilligers, administratie en het bestuur het proces rond trage wegen? We vragen het hen zelf.

Werkgroep trage wegen
De basis van elk herstelplan van trage wegen is de opmaak van een inventaris. De Dienst Ruimtelijke Ordening van Meerhout bracht alle (trage) wegen met recht op doorgang in kaart. Even belangrijk is dat mensen het terrein op gaan. Alleen een terreinbezoek geeft je de mogelijkheid om de toestand en de knelpunten van een weg precies in te schatten. Hiervoor deed Meerhout een beroep op vrijwilligers. Via het verenigingsleven en een artikeltje in het gemeentelijk infoblad vond de administratie al snel een groep van veertien vrijwilligers. De 'werkgroep trage wegen' in het Meerhoutse was geboren. Per weg zorgde de werkgroep voor een inventarisatiefiche en het nodige fotomateriaal. Een bijkomende voordeel is dat je de kans krijgt mensen aan te spreken over trage wegen. Vrijwilliger Jo Dox getuigt: "het is opvallend hoe weinig aangelanden en zelfs gebruikers weten van trage wegen. Je ziet hun houding veranderen wanneer ze het belang van trage wegen inzien."

Inspraak en participatie
In een volgende stap nodigt de gemeente de verschillende gebruikers van trage wegen uit om mee te denken over het netwerk aan trage wegen. Iedereen die wil krijgt een evaluatiekaart en -bundel mee en krijgt twee maanden de tijd om opmerkingen en suggesties te noteren. Per weg maar ook globaal. Tijdens de synthesevergadering zoekt Trage Wegen samen met de gemeente en de buurtbewoners naar win-win-situaties en prioriteiten per weg. Onze procesbegeleiding blijkt bij zowel het bestuur als de vrijwilligers op bijval te kunnen rekenen.

Wat is juist de meerwaarde om een project rond trage wegen volgens een dergelijk proces van inspraak en evaluatierondes aan te pakken?
Schepen van Ruimtelijke Ordening Jos Engelen is duidelijk: "Als het project een slaagkans wil hebben, moet een grote groep mensen er achter staan. De inwoners zijn goed op de hoogte van de plaatselijke situatie. Zij weten vaak meer over het ontstaan (of verdwijnen) van paden, of waar er functionele verbindingen mogelijk is." Jo Dox vult aan: "Dit proces van inspraak en evaluatierondes houdt zo veel mogelijk rekening met de adviezen en verlangens van alle betrokkenen. Hierdoor vergroot het draagvlak voor de trage-wegenproblematiek"

Wat wordt de meest waardevolle realisatie naar aanleiding van het project?
Jos Engelen: "Het is moeilijk om er één uit te pikken, ze zullen allemaal waardevol zijn. Vast staat wel dat de gemeente beter toegankelijk wordt voor recreanten en voor de Meerhoutenaren. Bepaalde gebieden worden beter bekend, gebieden die verloren gingen opnieuw toegankelijk."
Jo Dox: "Meerhout is gekend voor zijn prachtige wandelwegen, maar toch waren een deel van deze wegen aan het verdwijnen. Dit beschermingsplan roept het verloren gaan van wegen een halt toe. De bewoners van Meerhout herontdekken terug de unieke kansen van trage wegen."

Zal het project rond trage wegen leiden tot een betere mobiliteit voor de zachte weggebruiker?
Jos Engelen: "Zeker. Het is de bedoeling om enkele nieuwe verbindingen te maken. Enkele onbegaanbare paden maken we terug toegankelijk."
Jo Dox: "We hebben enkele alternatieven gevonden voor het rond punt van Zittaart en drukke verkeersaders zoals de Kiezel en de Eindhoutsebaan. Zo kan de zachte weggebruiker deze gevaarlijke wegen vermijden."

Wat zijn de volgende stappen?
Jos Engelen: "De synthesevergadering leidde tot een adviesnota en een actieprogramma. Het college van burgemeester en schepenen nam intussen kennis van deze nota?s en vroeg de gemeentelijke verkeerscommissie, dienst openbare werken, de dienst milieu en de plaatselijke heemkundige kring om de voorstellen te onderzoeken. Aan de Heemkundige Kring vroegen we ook om gepaste namen te zoeken voor de wegjes, gelinkt aan hun historische achtergrond. Samen met de milieudienst en de dienst openbare werken zal nog bekeken worden hoe het onderhoud van de trage wegen kan gebeuren. Later zal er nog een samenwerking plaatsvinden met diensten zoals patrimonium, verkeer, toerisme, cultuur."

Welke boodschap zou je meegeven aan een buurgemeente die aan een herstelplan voor trage wegen begint?
Jos Engelen: "het vraagt een inspanning, maar het loont de moeite!"

Bedankt voor dit interview. Wij kijken alvast uit naar de eerste realisaties.

Kijk op tragewegen.be/dulomi naar onze gemeentelijke ondersteuning in het kader van Trage Wegen Doen Bewegen

Meer info:
Andy Vandevyvere, 02 204 09 70 (andy.vandevyvere@tragewegen.be)

Het project Trage Wegen Doen Bewegen komt tot stand dankzij het Milieu-projectenfonds van de Vlaamse Overheid en de gewaardeerde bijdrage van Green Road NV.


Integreer de trage-wegenteller in je gemeentelijke website.

Kampenhout bijt de spits af

Op de
trage-wegen-teller krijgt elke extra of heropende trage weg een plaatsje. Heel eenvoudig: u klikt op één van de ingekleurde gemeenten op de kaart. Vervolgens kan u alle extra trage wegen in de desbetreffende gemeente in detail bekijken. De gemeenten kleuren donkerder naarmate het aantal opengestelde kilomters per weg toeneemt. Als er een inventaris bestaat van de trage wegen in een (deel van de) gemeente, dan is de gemeentegrens aangegeven met een donkere lijn. Door op de gemeente te klikken, kan u zien over welk gebied het gaat en wanneer de inventaris werd opgemaakt. De gemeente Kampenhout besloot het dossier over haar eigen gemeente te integreren in haar eigen gemeentelijke site.

Bekijk het resultaat op Kampenhout.be

Geef de trage wegen in op de teller!
De gegevens op de teller worden ingegeven door de gemeente zelf. In onze zoektocht naar 1000 km extra trage wegen, staan we nog helemaal aan het begin. Stand van zaken: in 11 gemeenten zijn er 11,281 km opgestelde trage wegen en 16 gemeenten hebben een inventaris opgemaakt. Gemeenten die trage wegen willen ingeven en vervolgens -zoals Kampenhout- op hun gemeentelijke site willen zetten, nemen best contact op met ons.

Meer info:
Steven Clays, 02 204 09 73 (steven.clays@tragewegen.be)


Quads: met het oog op de uitlaatpijp

Dossier op Vlaanderentraag.be

Steeds meer mensen toeren met een quad rond in bos en veld. Wandelaars zijn daar niet mee opgezet. Wat is er aan de hand? Ignace Fermont van de Grote Routepaden vzw zette z'n oog op de uitlaatpijp en zocht het uit. In ons e-zine al een voorsmaakje, het volledige artikel vindt u op Vlaanderentraag.be.

De quad zit in de lift. De verkoopt neemt elk jaar toe. Clubs schieten als paddenstoelen uit de grond. En allerlei bedrijfjes verhuren quads en bieden arrangementen aan: begeleide off road rondritten voor een vrijgezellenfeest, als teambuildingsactiviteit of gecombineerd met een wijnproeverij in het Hageland, het kan allemaal. En als je een ?wedstrijdelement? wil koppelen aan je tocht, bestel je gewoon een beker bij voor de winnaar.

Quadverhuurders beloven op hun website onvergetelijke avonturen in de natuur. "In het najaar en in de winter crosst u over modderige paden en drassige velden, terwijl u in de zomer het stof flink doet opwaaien." Bos en veld zijn het uitverkoren terrein, laat daar geen twijfel over bestaan. Dat wandelaars en quadrijders regelmatig elkaars pad kruisen, is dan ook onvermijdelijk.

Lees het vervolg op Vlaanderentraag.be

Zelf ook een artikel of een mening posten over iets wat met trage wegen te maken heeft? Registreer jezelf en je bent vertrokken. Een bedreigde weg? Maak foto's en schrijf er wat uitleg bij. De wegen in jouw buurt aan anderen tonen? Zet jouw wandeling dan op de activiteitenkalender.


Start inschrijvingen Dag van de Trage Weg

Het startschot voor de Dag van de trage weg is gegeven. De projectoproep, het vernieuwde draaiboek en het inschrijvingsformulier vind je nu op onze website www.tragewegen.be/dagvandetrageweg

Nog even de belangrijke data op een rijtje:
* 30 mei: voor wie inschrijft vóór deze datum is er begeleiding op maat van de vzw Trage Wegen voor je actie
* 31 mei: praktijkdag met uitgewerkte voorbeelden en praktische tips om je te helpen je actie te organiseren
* 1 augustus: uiterste inschrijvingsdatum voor de Dag van de trage weg
* 20 en 21 september: Dag van de trage weg

Neem gerust contact op met onze campagnemedewerkster Hilde als je vragen hebt:
Hilde Béatse, 02 204 09 72 (hilde.beatse@tragewegen.be


zaterdag 12 april - Ontmoetingsdag vzw Trage Wegen

Trage Wegen Wandeling in Woluwe

Op 12 april houdt de vzw Trage Wegen haar jaarlijkse ontmoetingsdag. Ze is hiervoor te gast bij één van haar leden, de vzw johanna.be, die vanuit Sint-Lambrechts-Woluwe werkt, en hiervoor een tragewegenwandeling uitgestippeld heeft. Iedereen is welkom op deze wandeling. Deelname is gratis.

Aan de oostkant van de Woluwelaan is het vinden van trage wegen gemakkelijk. Men heeft er de molen, het pad naast de Woluwe, het Maloupark, het spoorwegje. Aan de residentieel-stedelijke westkant is het niet zo evident, maar we gaan op zoek, en ontdekken verrassende verbindingen (foto: een buurtweg door het Shoppingcentrum).

Kom wandelen en win!
Als je mee komt wandelen maak je kans om een prachtig boek over trage wegen te winnen door op voorhand de antwoorden op onderstaande vragen in te sturen.

Vraag 1: Op de heenweg wandelen we vanuit Op-Weule naar de Europese school, vlakbij de vroegere Hewlett-Packard-building op de Woluwelaan. We blijven ten westen van de Woluwelaan. We kiezen zoveel mogelijk trage wegen, en gaan daarvoor desnoods wel een blokje om. Hoe goed lukt het ons op trage wegen te blijven (uitgedrukt als aantal meter trage weg op de 3787 meter dat we stappen tot aan de Europese school)? Onder trage wegen verstaan we hier gemakkelijkshalve wegen en paden waar geen auto?s op toegelaten zijn.

Vraag 2: Vanzelfsprekend moeten we een aantal gewone wegen oversteken. Hoeveel van deze oversteken hebben geen zebrapad?

Antwoorden ten laatste op 11 april mailen naar info@johanna.be, of per brief naar johanna.be, St-Lambertusstraat 133, 1200 Brussel. De drie beste gokkers krijgen een prachtig boek over trage wegen.

Praktisch
De Ontmoetingsdag heeft plaats op 12 april vanaf 13.30 uur vanuit de tuin van het Gemeenschapcentrum Op Weule, Sint Lambertusstraat 91. We vertrekken stipt om 14.00 uur, en rekenen rond 17:30 terug te zijn.

Wegbeschrijving: Op-Weule ligt vlakbij het Woluwe Shopping Center en het Sint Lambertusplein, heel gemakkelijk te bereiken via metrostation Roodebeek. Met de auto is het niet altijd zo gemakkelijk een parkeerplaats te vinden (behalve in de Shopping zelf).

Meer info:
Vlaanderentraag.be en www.johanna.be


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.