E-zine vzw Trage Wegen

Uitgave September 2007

"Big Brother in Ichtegem"

Temperatuur Fonteinpad loopt op

Het Fonteinpad te Ichtegem (voetweg 21) is één van de meest omstreden voetwegen in Vlaanderen, maar de laatste tijd gaat het er wel érg warm aan toe rond het domein van het kasteel van de Wynendaele. Tijdens een terreinbezoek met Peter Lemmens van de Houtlandse Milieuvereniging kon Hilde Béatse van vzw Trage Wegen dit aan den lijve ondervinden. Een verslag.

Wat een rustige wandeling moest worden...
Het eerste deel van het terreinbezoek verliep in alle rust en we konden genieten van het prachtige landschap rond het Fonteinpad. We wandelden eerst over de Duitse betonweg en volgden verder het Fonteinpad tot aan het poortje in de kasteelmuur. De eerste vijf meter van het pad waren met kennis van zaken versperd met prikkeldraad, nieuw aangeplante braamstruiken en snoeiafval. Het vervolg van het pad was zeer goed toegankelijk. Om het met de woorden van jonker de Wynendaele te zeggen: "hier waren duidelijk vandalen aan het werk geweest!"

...werd een pikante ervaring
Vervolgens liepen we terug naar de Duitse betonbaan en begonnen we het Fonteinpad in de richting van de Roopijpfontein te volgen. Hier konden we nog steeds nietsvermoedend genieten van honderden (!) eenden die uit de vijvers van het Broekbos opvlogen. Dat ging echter niet onopgemerkt voorbij want een tiental minuten later kwam een erg boze man met een stok uit het maïsveld tevoorschijn. Hij slingerde ons allerlei verwijten en bedreigingen naar het hoofd, dus besloten we onze tocht verder te zetten, terug naar de betonweg. Verderop zagen we nog twee jeeps staan. Duidelijk vriendjes. Vermoedelijk trachtten ze ons in te sluiten en zo nog meer te intimideren. De eerste man was ondertussen in zijn jeep
gestapt en kwam ons achterna op de betonweg. Hij stond ons op te wachten op de parking. Pas toen hij ons op het terras zag zitten met een drankje was hij gerustgesteld en reed hij definitief weg.

Als naar de glascontainer gaan een probleem wordt...
Een week later kreeg een bewoner van Ichtegem die op weg was naar de glascontainer aan het begin van de voetweg te horen dat hij een leegganger was en dat hij illegale jachtpraktijken probeerde te verbergen. Daarnaast werd hij beschuldigd van het voederen van de eenden, het gooien van stro in het water en het organiseren van een "loerjacht". Misschien zijn ze op het kasteel van de Wynendaele even het noorden kwijt.

Meer info op www.houtland.com onder "voetweg 21". Elke eerste zondag van de maand gaat een groep mensen wandelen langs het Fonteinpad om te ijveren voor het behoud van de illegaal afgesloten voetweg. Iedereen welkom!


De eerste kilometers zijn binnen: trage-wegenteller gelanceerd

Trage-wegen-lijn aardig op weg

De eerste kilometers zijn binnen. Ze prijken op de gloednieuwe trage-wegenteller van de vzw Trage Wegen. Wegjes met namen als de Bamptrap (Lanaken), het Molenpad (Grobbendonk) of de Onder 't Spoor (Rotselaar) zijn Vlaanderens extra trage wegen. "Tijdens de Aardig-op-weg-week werkten buurten over heel ons land aan méér trage wegen. Terwijl overal nog baantjes en doorsteekjes verdwijnen, komen er daar juist wegen bij", vertelt Steven Clays van de vzw Trage Wegen. "Dit jaar stond de Aardig-op-weg-week in het teken van onze lokale mobiliteit. Een buurt in beweging maakt dan werk van trage wegen."

Op naar de 1000 km extra trage wegen

Trage wegen? Voet- en buurtwegen, jaagpaden of zelfs oude spoorwegbeddingen: daar waar voetgangers en fietsers de baas zijn. Om de trage wegen te vinden, lanceert de vzw Trage Wegen een trage-wegenteller. "Overal in Vlaanderen liggen trage wegen er ondanks hun wettelijke bescherming nog steeds verkommerd bij," weet Steven Clays. "Of ze worden oogluikend afgesloten of ingepalmd. Gemeenten die trage wegen herwaarderen, verdienen een plaatsje op de teller. Dat is een kaart van Vlaanderen waarop we de extra kilometers trage wegen bijhouden. Voor minder dan 1000 km gaan we niet, maar de weg is nog lang."

Buurten in Beweging

Vlaams Minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt draagt het initiatief een warm hart toe. "Duizend kilometer lijkt erg veel, toch is het maar een begin. Tijdens deze Aardig-op-weg-week kwamen de eerste wegjes op de Vlaamse kaart te staan. Het resultaat van gezamenlijke inspanningen door buurtbewoners en hun gemeentebestuur. Echte 'Buurten in beweging'. Voor mij is het erg belangrijk dat dergelijke lokale mobiliteitsacties een Vlaamse uitstraling krijgen. De trage-wegenteller zorgt daarvoor. Ik hoop zo snel mogelijk de duizendste kilometer in te wandelen."

Voor de trage-wegenteller klik je gewoon door naar tragewegen.be/teller.


85 acties tijdens de Dag van de trage weg

Doe zelf mee op 27 of 28 oktober met een actie in jouw buurt

Dit voorjaar riepen vzw Trage Wegen en Inter-Environnement Wallonie (zie 'Vereniging in de kijker') verenigingen en gemeentebesturen op om deel te nemen aan de "Dag van de trage weg" op 27 en 28 oktober. Het hoofddoel van het actieweekend: zo veel mogelijk kilometers trage weg terug open maken. En zo de aandacht vragen voor trage wegen in het algemeen. Dit doel lijkt alvast te slagen want in niet minder dan 40 Vlaamse gemeenten worden dat weekend acties op poten gezet en 1 of meerdere trage wegen in een feestelijk kleedje gestoken. Ook in Wallonië wordt deze actie georganiseerd en zullen in nóg eens 45 gemeenten trage wegen terug opengesteld worden.

De aard van de acties zijn van allerlei soort, maar nooit eerder zal er in België zo veel gesnoeid, gemaaid, gewandeld en aperitief gedronken worden op trage wegen!

Sympathiseer jij met trage wegen en wil je graag aansluiten bij één van de vele acties? Surf dan naar onze site en lees in onze activiteitenfolder welke acties er in jouw buurt te doen zijn!
Meer info: Hilde Béatse, 02 204 09 72 (hilde.beatse@tragewegen.be)


Wegspotter duikt in de pers

Bekijk maandelijks persoverzicht op Vlaanderentraag.be

De trage wegen zijn amper nog uit het nieuws te houden. Vrijwel dagelijks verschijnt er in de lokale, regionale en zelfs landelijke pers artikels die betrekking hebben op voetwegen of kerkpaden. Onnmogelijk bij te houden voor de modale actieveling, maar gelukkig heeft Wegspotter een oplossing.

Op Vlaanderentraag.be, het interactieve webportaal over trage wegen publiceert onze blogger maandelijks een onvolledige) persoverzicht dat een mooi beeld geeft van wat er leeft op het terrein van de trage wegen. De heetste hangijzers, de meest diverse dossiers. Een selectie van de relevantste artikels, voorzien van de commentaar van onze Wegspotter.

Voor de persoverzichten snel doorklikken naar Vlaanderentraag.be


Dilbeeks college door het slijk

Trage-wegenbeeld: Het voltallige college van burgemeester en schepenen van Dilbeek neemt poolshoogte op voetweg 99 en 102. Naar aanleiding van het bezoek staat de afschaffing en verlegging van de bewuste voetwegen weer op de agenda van de Dilbeekse gemeenteraad. Tijdens het openbaar onderzoek in juni werden er meer dan 50 bezwaarschriften ingediend (waaronder dat van de vzw Trage Wegen). 1100 mensen tekenden in een mum van tijd een petitie voor het behoud van deze wegen. Het verzoek wordt behandeld op de Dilbeekse gemeenteraad van 16 oktober.

Lees meer over dit dossier op tragewegendilbeek.be


Vereniging in de kijker: Inter-Environnement Wallonie

Onze Waalse partner voor de Dag van de trage weg

Inter-Environnement Wallonie (of kortweg IEW) zal allicht bij weinig mensen een belletje doen rinkelen. Onze vereniging werkte er de afgelopen maanden nauw mee samen bij het opzetten van het actieweekend 'Dag van de trage weg/Rendez-vous sur les sentiers'. Hoog tijd dus voor een interview met Sylviane Gilmont, medewerkster duurzame mobiliteit van IEW.

Wat voor soort vereniging is IEW eigenlijk, Sylviane?
"Wij zijn een federatie, een koepel van milieuverenigingen. Nog het best te vergelijken met de Bond Beter Leefmilieu bij jullie in Vlaanderen. Als koepel doen we niet alleen aan belangenbehartiging voor onze lidverenigingen, maar ook aan project- en lobbywerk. Mijn job is daarmee verbonden. Wat jullie duurzame mobiliteit noemen, omschrijven we hier als 'zachte' mobiliteit."

Vanwaar komt de interesse van een grote milieufederatie voor trage wegen? Een opmerkelijke keuze om voet- en buurtwegen naar voren te schuiven als één van de speerpunten in het ontwarren van de mobiliteitsknoop...
"Dat lijkt inderdaad zo. De link is nochtans overduidelijk. De duurzaamste verplaatsingswijze is deze met het minste impact op ons leefmilieu. Als er tienduizenden kilomters natuurlijke beddingen voorhanden zijn, dan is het plaatje snel duidelijk. Door ons dagdagelijks te verplaatsen over doorsteekjes en veldbaantjes vermijden we onvoorstelbaar veel autokilometers. Op IEW ben ik niet alleen bezig met trage wegen natuurlijk: de fiets en het openbaar vervoer zijn ook belangrijke thema's."

Hoe lang ben je al met trage wegen bezig? Was er een dossier dat jou ertoe heeft aangezet er binnen IEW een werking rond op te zetten?
"Ondertussen ben ik een kleine drie jaar bezig met trage wegen binnen het domein van de zachte mobiliteit. Er waren trouwens verschillende aanleidingen. Er was ten eerste mijn eigen ervaring: in projecten voor fietsers en voetgangers die ik deed kwam ik altijd één grote hinderpaal tegen: het onveiligheidsgevoel op de Waalse wegen. Mensen die jou vertellen dat ze hun kinderen niet per fiets of te voet naar school willen laten gaan, omdat het verkeer, waar ze zelf aan deelnemen, moordend is. Dat heb je niet bij trage wegen. Daarnaast heb je nog altijd onze vele lidverenigingen, die zich intussen ook voor het behoud van buurtwegen gingen mobiliseren. Als milieukoepel moeten we hen ondersteunen. Ten slotte is er het dossier van de trage wegen van Chaumont-Gistoux: één van de zovele gemeenten die maar wat aanmodderen met de wettelijke plicht om de wegen open te houden. De onvolprezen inzet en enorme kennis van één man, Albert Guissard, is werkelijk de vonk geweest die bij mij het trage-wegenvuur deed oplaaien. Hij overleed enkele weken geleden, maar zijn inspanningen zijn allerminst nutteloos geweest."

Het thema is inderdaad springlevend. We zijn erg blij met het enthousiasme voor de Dag van de trage weg.
"Wij ook. Zoveel plaatsen waar trage wegen in de kijker zullen staan, dat doet deugd. Onze gezamenlijke campagne is bovendien nog een sterker signaal. Het zet een dynamiek in gang voor het herwaarderen van trage wegen die men de komende jaren niet meer zal kunnen negeren."

Bedankt voor dit interview en veel succes op 27 en 28 oktober!

De Dag van de trage weg heet in Wallonië "Rendez-vous sur les sentiers". Alle informatie vind je op www.iewonline.be. Contact: Sylviane Gimont, 081 25 52 61 (s.gilmont@iewonline.be)


Help uw gemeente bewegen

oproep Trage Wegen Doen Bewegen!

Uw gemeente, onze partner
Plaats maken voor veilig wandelen en fietsen. Kansen geven aan de natuur. Zich ontspannen in eigen streek. Een aangename woonomgeving voor alle inwoners: ongetwijfeld is ook uw gemeente ermee bezig. Met het project Trage Wegen doen bewegen helpen we u belangrijke stappen te zetten. Want werk maken van trage wegen, dat is werken aan een duurzaam lokaal milieu- en mobiliteitsbeleid.

Het project
De vraag naar trage wegen blijft groeien. Altijd maar meer mensen komen op voor verkeersveiligheid. Speel met uw gemeente hierop in en verzilver het unieke draagvlak voor een duurzame mobiliteit. Het project Trage Wegen doen bewegen omvat twee modules: de eenmalige vormingsmomenten en de intensieve trajectbegeleiding bij de opmaak van een gemeentelijk trage-wegenplan. Dankzij het DuLoMi-fonds van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid, kan ook uw gemeente een beroep doen op de kennis en expertise van de vzw Trage Wegen.

Samenwerken
Bewegen leidt tot ontmoeten en uitwisselen. Ook zo bij trage wegen: ze ontsluiten het landschap en brengen mensen samen. Voor lokale trage-wegenacties of -projecten is die kruisbestuiving essentieel. Dit project kadert in een integrale en sectoroverschrijdende aanpak, waarbij de verschillende diensten van uw gemeente samenwerken. Bovendien is het succes van een lokaal trage-wegenbeleid afhankelijk van de inspraak en betrokkenheid van de lokale gebruikers. Een concreet en breed beleidsthema als trage wegen biedt veel interessante pistes en kansen om het duurzaam milieu- en mobiliteitsbeleid lokaal uit te bouwen.

Lees op tragewegen.be/dulomi hoe uw gemeente kan profiteren van onze ondersteuning!
Voor meer info kan u terecht bij de Andy Vandevyvere, 02 204 09 70 (andy.vandevyvere@tragewegen.be)

Het DULOMI-project 'trage wegen doen bewegen' komt tot stand met de gewaardeerde steun van de Vlaamse Overheid en Green Road NV.


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.