E-zine vzw Trage Wegen

Uitgave Juli 2007

Wandel mee voor het behoud van het Fonteinpad

Elke dinsdagavond een zomerse wandeling in Ichtegem

Vrijdagavond 15 juni organiseerde de Houtlandse Milieuvereniging (HMV) een "kreupelhouttocht", een avontuurlijke wandeltocht door het struikgewas over het tracé van voetweg 21 in Ichtegem. Tijdens de vorige acties voor het behoud van deze prachtige buurtweg volgde HMV telkens maar een stuk van het deze buurtweg. Ruim zeventig wandelaars, de geschreven pers en de televisie konden het volledige tracé buiten de kasteelmuren verkennnen. Zo kon iedereen kennis maken met dit minder bekende maar landschappelijk bijzonder mooie stuk van de weg. De weg wordt ook wel Fonteinpad genoemd, vanwege de ligging aan de beschermde en gerestaureerde Roopijfontein.

Fonteinpad bedreigd
Al van november 2005 hangt het zwaard van Damocles boven het hoofd van voetweg. Toen besloot de gemeente Ichtegem principieel, op vraag van Westtoer om een stuk van voetweg 21 af te schaffen, in het kader van een onrechtvaardige ruil. Er gaat zo een eeuwenoude, landschappelijk erg waardevolle voetweg verloren voor de instelling van het provinciale fietsroutenetwerk over een nabijgelegen betonweg. Die wordt echter nu al (en dat sinds mensenheugenis) gebruikt door aangelanden én door passanten per fiets en te voet. De vzw Trage Wegen sluit zich voor de volle 100% aan bij een oplossing waarbij het Fonteinpad behouden blijft, het provinciale fietsroutenetwerk over de betonbaan gerealiseerd kan worden én er voldoende rekening wordt gehouden met de privacy en rechten van de eigenaar.

De wandelzomer van het Houtland
Vindt u dat ook in de toekomst wandelen over voetweg 21 mogelijk moet blijven, kom dan ter plaatse één van de mooiste landschappen van Ichtegem en Torhout te verkennen. De Houtlandse Milieuvereniging heet u in elk geval van harte welkom op voetweg 21. Zowel om er uiteraard individueel gaan wandelen, maar u kan ook aansluiten bij wekelijkse zomerse avondwandelingen. Elke dinsdagavond verzamelt HMV om 19u00 aan het kapelletje in de Zr. Clarastraat. Stevige kledij en schoenen zijn noodzakelijk. Vanaf september worden dat dan, op de eerste zondag van de maand, voormiddagwandelingen van. Vanaf september verzamelen ze dan om 10u00 aan het kapelletje.

Lees het volledige dossier op de website van de Houtlandse Milieuvereniging
Deze en nog vele andere trage-wegenactiviteiten vindt u naar goede gewoonte terug op Vlaanderentraag.be. U kan er ook zélf uw eigen trage-wegenactiviteiten op kwijt. Veel wandelplezier!


Opgeruimd staat netjes

Trage-wegenbeeld: recent opgeruimde holle weg in Tielt-Winge. Na jaren aandringen bij de gemeente Tielt-Winge en uiteindelijk via de intercommunale Igo-Leuven, is het gelukt: een prachtige trage weg werd onlangs opgeruimd én gemaaid. Lea Brants maakte er een fotoreportage van op Vlaanderentraag.be

Heeft u zelf ook een trage-wegenverhaal te vertellen? Registreer uzelf op Vlaanderentraag.be en deel het met andere enthousiastelingen.


Weg van Brussel, weg naar Brussel

Trage-wegen-lijn vakantietip

Heel recent trok Steven Clays van onze trage-wegen-lijn de wandelschoenen aan voor een heel bijzonder, maar ook bedreigd stukje Brussel: de Schapenweg. Niet zomaar een baantje, want het vormt een onverhard deel van een oude Romeinse heirbaan. De weg loopt van aan het Universitair Ziekenhuis in Jette onder de grote Brusselse ring door. Aan de andere kant sta je plots temidden van de velden in Asse.

Grootse plannen hypothekeren duurzame mobiliteit
Onlangs besliste de Raad van Bestuur van de VUB in Brussel afstand te doen van een deel van haar ten voordele van de Jetse Ritterklub voor het ontwikkelen van voetbalvelden. In de plannen verdwijnt de Schapenweg onder het asfalt en wordt deze gedeeltelijk verbreed om plaats te maken voor een parking voor 40 wagens. Het gebied, dat nu een knooppunt is van groen (het Laarbeekbos), sociale cohesie (de volkstuintjes), functioneel fietsverkeer én erfgoed. Een hyptheek op de duurzame mobiliteit die Brussel broodnodig heeft.

Erop uit!
Naar aanleiding van een reportage in Visie krijgt de trage-wegen-lijn regelmatig dergelijke vragen: "Aangezien ik in het UZ werk zou deze mij goed van pas komen om eens met de fiets naar het werk te gaan. Waar en hoe kan ik deze weg vinden?". Oplossingen voor duurzame mobiliteit kunnen soms zo eenvoudig zijn. Op de trage-wegen-lijn presenteren we u als woon-werk- én vakantietip de Schapenweg op een dienblaadje. Hoe meer gebruikers, hoe groter de kans dat de Schapenweg op een duurzame manier kan ontwikkeld worden. Veel plezier ermee.

Bekijk het tracé: www.trage-wegen-lijn.be


Vrijwilligers maken trage-wegenkaart

Via knooppunten doorheen de Vlaamse Ardennen

In een zomerse editie van onze nieuwsbrief mag de aankondiging van een nieuwe trage-wegenkaart niet ontbreken. Bijzonder: de nieuwe wandelknooppuntenkaart kwam volledig tot stand door de inbreng van vrijwilligers. Dankzij het Milieufront Omer Wattez afdeling Maarkedal en de vzw Trage Wegen krijgen wandelaars de mogelijkheid zelf een aantal wandelingen uit te stippelen langs de mooiste hoekjes van de Vlaamse Ardennen. "Veel wandelaars toonden zich tevreden met ons wandelboekje waarin schitterende lusvormige wandelingen in de buurt van Maarkedal zijn opgenomen. Dat succes zette ons aan het denken hoe we ons aanbod konden uitbreiden", zegt Dirk van den Berghe van MOW Maarkedal. Samen met vrijwilligers van de vzw Trage Wegen stippelden ze een nieuw wandelnetwerk uit. De kaart bestrijkt het grondgebied van Kluisbergen, Maarkedal en delen van Ronse, Oudenaarde en Horebeke.

Knopen en afstanden
Het wandelnetwerk is momenteel nog niet op het terrein aangeduid. "Om dit probleem op te lossen, gebruiken we stafkaarten van het Nationaal Geografisch Instituut. Daarop zijn onder andere knooppunten aangegeven. Bij elk knooppunt kan de wandelaar kiezen hoe hij of zij verder gaat. Tussen elk knooppunt is de afstand weergegeven', legt Dirk uit.

Trage wegen troef
De makers hebben zoveel mogelijk gebruik gemaakt van verkeersarme veldwegen, paden en straatjes. De kaart maakt ook melding van de verschillende horecazaken langs het traject. Ideaal voor een trage-wegenzomer. "De kaart is in de eerste plaats bedoeld voor de recreant, maar ook de plaatselijke bevolking die eens niet met de auto naar de bakker wil, vindt zijn gading in misschien nog onbekende wegeltjes," besluit Dirk.

Bestellen?
De kaart kost 7 euro. Ze bestellen kan door het bedrag over te schrijven op 001-1967708-42 van MOW-Maarkedal. Ook on-line bestellen kan via de website van MOW-Maarkedal.


Vereniging in de kijker: ATB De Natuurvrienden

Zachte recreatie langs trage wegen

De vzw Trage Wegen vormt een breed platform van aangesloten verenigingen, waaronder ATB Natuurvienden vzw, de Belgische telg van de Internationale Natuurvriendenbeweging. Dat natuurliefhebbers langs trage wegen hun hart kunnen ophalen, wordt door ATB Natuurvrienden alvast volmondig beaamd. We spraken met Heidi Van Deuren, administratief coördinator van de vereniging sinds 1999.

Wat en vooral wie zijn ATB Natuurvrienden?

Onze vereniging werd opgericht in 1927 en groeide vooral na WO II uit tot een volwaardige socio-culturele vereniging. Wij zetten ons actief in voor een duurzame ontwikkeling door het promoten van zacht toerisme en het aanbieden van actieve recreatie en culturele activiteiten. Zacht toerisme is een vorm van sociaal-ecologisch verantwoord toerisme, waarbij natuurbeleving en verbondenheid met elkaar centraal staan.

Wat betekent lid zijn van vzw Trage Wegen voor jullie?

Met ons lidmaatschap willen we te kennen geven dat we de doelstellingen van de vzw Trage Wegen ondersteunen. Wij zien het als een taak onze leden en al onze deelnemers enthousiast te maken voor zacht toerisme. Deze bewustmaking gebeurt in belangrijke mate via onze hoofdactiviteiten: wandelen en fietsen. In de actieve recreatie die wij aanbieden, staan zacht vervoer en natuurbeleving centraal. Trage wegen bieden hiertoe uitstekende mogelijkheden. Onze doelstellingen sluiten dus nauw aan bij die van jullie. Ook wij vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat afgesloten voetwegen terug open gesteld worden.

Heel wat wandel- en fietsclubs koesteren de trage wegen. In welk opzicht onderscheidt jullie vereniging zich van andere clubs?

Wij onderscheiden ons van andere wandel- & fietsclubs door de aanpak. Voor ons telt niet het aantal afgelegde kilometers, maar eerder de omgeving (en het respect voor deze omgeving) waarin men wandelt of fietst. Daarenboven hechten we veel waarde aan de sociale contacten (groepsgevoel) tijdens onze tochten. De handjes in ons logo staan voor de vriendschap en de solidariteit die kenmerkend is voor de natuurvrienden in heel de wereld en voor het "sociaal toerisme".

Hebben jullie concrete plannen voor projecten rond trage wegen?

We hebben momenteel geen concrete plannen inzake trage wegen als dusdanig. We werken wel aan een project rond "toegankelijk groen", waarbij we wandelwegen willen ontsluiten voor personen met een (visuele of andere) handicap. Wij willen iedereen de kans bieden van de natuur te genieten zoals jullie voor iedereen het recht van doorgang willen vrijwaren.
Op lokaal vlak maken onze afdelingen wel graag en gretig gebruik van bestaande of terug opengstelde wegen. De wandel- en/of fietsleiders van de lokale afdelingen gaan met een stafkaart op verkenning (te voet of met de fiets/MB) en stippelen een traject uit voor hun groep, rekening houdend met de mogelijkheden van hun leden. Wij hopen in de toekomst enkele afdelingen te overtuigen zelf op zoek te gaan naar afgesloten voetwegen in hun streek en te ijveren voor het terug openstellen hiervan, zodat ze door iedereen gebruikt kunnen worden.

Wij wensen jullie hierbij alvast veel succes! Bedankt voor dit verhelderende gesprek!

Meer info:
vzw ATB Natuurvrienden - Heidi Van Deuren, 03 270 02 84 (atb@natuurvrienden.be)


Schoolverlater of op zoek naar een stageplaats?

Al aan Trage Wegen gedacht?

Trage Wegen vzw biedt schoolverlaters de mogelijkheid gedurende enkele maanden mee te draaien op het secretariaat in Brussel. Je past niet alleen de kennis toe die je hebt opgedaan tijdens je studies, maar je draagt bij tot het verwezenlijken van onze doelstellingen. Bovendien sterkt je CV aan en leg je heel wat contacten binnen een boeiend werkveld.

Contacteer ons voor een eerste werkervaring die op jouw lijf geschreven is:
Andy Vandevyvere, 02 204 09 70 (andy.vandevyvere@tragewegen.be)

Doorsnuister ook ons stage-aanbod op www.tragewegen.be


DULOMI-nieuws uit Schoten

Opmaak trage-wegenplan gestart in Schoten!

De trage wegen in kaart gebracht

De gemeente Schoten maakt momenteel werk van een trage-wegenplan. In het kader van het DuLoMi-project 'Trage Wegen Doen Bewegen' biedt vzw Trage Wegen ondersteuning bij dit proces. Een enthousiaste lokale werkgroep is sinds het voorjaar druk bezig met de voorbereidingen van zo'n globaal herstelplan voor trage wegen; zij gingen alle binnenwegen, kerkwegen, voetwegen of brandgangen opzoeken, beschrijven en in kaart brengen. Hierbij werd dankbaar gebruik gemaakt van de inventaris die door Natuurpunt werd uitgevoerd (milieuprijs 2004) op basis van de atlas der buurtwegen en een kaart van 1933 die de heemkundige kring Scot ter beschikking stelde.

De werkgroep opteerde om het herstelplan in eerste instantie te beperken tot het grondgebied van de centrumwijken van Deuzeld tot Bloemendaal. Voor deze eerder verstedelijkte zone werd een overzichtelijke kaart opgemaakt, waarop voor elke trage weg een nummer werd voorzien en waaraan een beschrijving van de feitelijke toestand van de verschillende wegen werd gekoppeld. Deze oefening leidde alvast tot een boeiende samenwerking tussen de stedebouwkundige dient, de milieudienst en de technische dienst van de gemeente.

Een brede rondvraag onder de lokale gebruikers

In een volgende fase was het zaak de lokale gebruikers van trage wegen en andere geïnteresseerden bij het proces te betrekken. Op woensdag 27 juni 2007 werd een eerste informatieavond georganiseerd. Na een inleiding van de Schepen van Leefmilieu, Openbare Werken en Mobiliteit, gaf Trage Wegen vzw een ruime toelichting over het opzet van het project. Alle aanwezigen kregen vervolgens de overzichtskaart en een vragenlijst mee. De bedoeling is dat alle betrokkenen en gebruikers tijdens de zomermaanden de trage wegen in de buurt eens aflopen en nagaan hoe die wegen en paadjes in de toekomst aantrekkelijker en veiliger kunnen worden gemaakt. Op de vragenlijst kunnen zij opmerkingen en suggesties formuleren en ook aangeven welke trage wegen zij belangrijk vinden en ? vooral ? wat er beter of anders kan.

De werkgroep zal alle adviezen en suggesties bundelen ter voorbereiding van een tweede informatieavond die plaatsvindt op woensdag 19 september. De samenvatting van deze inspraakronde zal vervolgens verwerkt worden tot een trage-wegenplan dat afgestemd is op de lokale behoeften en bekommernissen. De gemeente zal alle suggesties en opmerkingen immers gebruiken om in de toekomst een aantal trage wegen te verbeteren, op te knappen of beter toegankelijk te maken voor het publiek.

Meer info:
Gemeente Schoten - Joke Ossaer, 03 685 04 62 (joke.ossaer@schoten.be)
vzw Trage Wegen - Andy Vandevyvere, 02 204 09 70 (andy.vandevyvere@tragewegen.be)

Dit project komt tot stand met de gewaardeerde steun van de Vlaamse Overheid en Green Road NV.


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.