E-zine vzw Trage Wegen

Uitgave Juni 2007

Vereniging in de kijker: Trage Wegen Dilbeek

Koplopers in gemeentelijke actie

Altijd maar meer comités en verenigingen houden er een trage-wegenwerking op na. Er zijn zelfs clubs die zich uitsluitend met trage mobiliteit bezig houden, zoals het in 2006 opgerichte Trage Wegen Dilbeek. Een tiental enthousiastelingen die met volle overgave toeleggen op het bijzonder rijke trage-wegenpatrimonium daar. We ontmoeten er de voorzitter, Piet de Coninck van Noyen, die ons maar al te graag te woord staat.

Hoe is Trage Wegen Dilbeek ontstaan, Piet?

"Daarvoor moeten we een 3 à 4 jaar terug in de tijd. In Dilbeek hadden we toen een overleggroep, Wandelwegen Dilbeek (zie e-zine oktober 2005). De milieu- en recreatieverenigingen tekenden er samen met de sportdienst van onze gemeente een 7-tal wandeltrajecten uit. Vijf ervan zijn intussen gerealiseerd en bewegwijzerd. Inpalmingen en afsluitingen hebben tot nu toe verhinderd dat er voor de overblijvende trajecten een oplossing werd gevonden. Enkele Dilbeekse verenigingen zijn daarom begonnen met militant en kordaat actievoeren. Met enkele mensen beseften we dat er meer nodig is om uit de impasse te geraken. Daarom richtten we vorig
jaar Trage Wegen Dilbeek op: een groep rasechte Dilbekenaren die heel de gemeente onder de loupe neemt. We maken een inventaris van alle trage wegen in onze gemeente. En we zorgen ervoor dat mensen ze ook gebruiken."

Onder andere door jullie prachtige website?

"Inderdaad. Al die voetwegen hier, dat is onze toekomst. Met prachtige foto's en kant-en-klare wandelingen tonen we dat ook op onze website. Dilbeek is dichtbevolkt, met veel autoverplaatsingen tot gevolg. Meer wandelen maakt onze gemeente een stuk aangenamer. In de eerste plaats binnen de eigen wijk of het eigen dorp, maar op termijn ook tussen de dorpen. Daarom maken we met Trage Wegen Dilbeek de inventaris: de voetwegen die geen deel uitmaken van een bestaand wandeltraject, zetten we in één van onze eigen wandelingen in de kijker."

Onlangs boekten jullie trouwens een eerste succes...

"Dankzij onze positieve aanpak leeft wandelen in Dilbeek meer dan ooit. Tijdens een recent openbaar onderzoek naar de mogelijke afschaffing en verlegging van twee officiële voetwegen kwamen maar liefst 1100 bezwaarschriften binnen, voornamelijk van Dilbekenaren. Die wegen waren al meer dan een jaar afgesloten, maar nu zijn ze terug open en de grasbedding is keurig gemaaid. Voor ons een bewijs dat we goed bezig zijn. Ook de gemeente ziet dat nu blijkbaar in. Wij willen graag met ons gemeentebestuur samenwerken en daarom zullen we hen ook een voorstel doen voor de Dag van de trage weg."

Veel succes ermee Piet, en bedankt voor dit gesprek.

Op www.tragewegendilbeek.be vind je zowat alles over de trage wegen aldaar. Wij kunnen de wandelingen langs onbekende voetwegen ten zeerste aanbevelen voor een onvervalste zomerwandeling.
Meer info: Piet de Coninck van Noyen, 02 569 38 23 (dco@skynet.be)


"Kunnen ruiters gebruik maken van voetwegen?"

Vraag het aan de trage-wegen-lijn

Over voet- en buurtwegen doen de wildste verhalen de ronde. Daarom is er de trage-wegen-lijn: de dienst van de vzw Trage Wegen die een antwoord tracht te zoeken op al uw vragen over trage mobiliteit. Een hardnekkig misverstand is dat het Veldwetboek zou bepalen dat over voetwegen alleen maar voetgangers zouden mogen...

Voetwegen zijn ook buurtwegen
Buurtwegen (de kleine, minder dan 90 cm breed, ook 'voetwegen' of 'sentiers' genaamd) zijn kleine openbare wegen zonder verkeersreglementaire betekenis: ze staan dus open voor alle verkeer die hun breedte respecteert, in dit geval dus voor alle ?éénmanspassage? (mét inbegrip van gemotoriseerd verkeer, fietsers, ruiters ?) ? uiteraard niet naast elkaar, gezien de breedte van 90 cm.

Gemeentelijke politiereglementen
De gemeenten zijn bevoegd om (blijvende) aanvullende verkeersreglementen uit te vaardigen, onder goedkeuring van de minister van verkeer. Dit is traditioneel de federale minister, maar ingevolge een arrest van het Arbitragehof van vorige herfst was dat kennelijk ten onrechte: sinds de bijzondere wet op de staatshervorming van ?80 moe(s)t het blijkbaar de Vlaamse Minister zijn. De aanvullende reglementen worden beperkt door hetgeen artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt: het moet gaan over aangelegenheden van veiligheid en/of openbare orde. Zoiets moet blijken uit de concrete feiten, zodat er een redelijke verhouding bestaat tussen de vrijheidsbeperking (nadelen) enerzijds en de voordelen anderzijds. In zo?n reglement kan men bijvoorbeeld het gemotoriseerd vervoer aan banden leggen of de doorgang voor paarden op sommige voetwegen verbieden.

Deze reglementen krijgen uitvoerbare kracht door een dubbele bekendmakingsplicht: de uithanging van het reglement met de ministeriële goedkeuring aan het gemeentehuis + verkeerstekens ter plaatse.

En dat Veldwetboek dan?
Wij hebben voor u de integrale tekst van het Veldwetboek op onze Webbibliotheek gezet. Dergelijke gebruikersbeperkingen staan er niet in. Oordeel gerust zelf. Ook een voorbeeld van een aanvullend gemeentelijk politiereglement kan u in de Webbibliotheek terugvinden.

Meer vragen? Surf naar www.trage-wegen-lijn.be of bel tijdens de kantooruren naar 02 204 09 72.


Dag van de trage weg: inschrijven geblazen

Ter herinnering
Schrijf nog vóór 30 juni in voor de Dag van de trage weg en geniet van ondersteuning op maat voor uw vereniging of gemeente!

Aan de slag
U hebt het ondertussen waarschijnlijk al ergens gelezen of gehoord: in het weekend van 27 en 28 oktober is het al trage wegen wat de klok slaat. Op de Dag van de trage weg steken verenigingen, besturen en inwoners de handen uit de mouwen en maken samen de verwaarloosde of verdwenen trage wegen in hun gemeente terug open. Een "draaiboek" "sleutel op de deur" helpt je alvast op weg. Al meer dan 25 actiegroepen en gemeenten schreven in voor ondersteuning op maat. Inschrijven zonder ondersteuning kan nog tot 17 september. Nomineer in één moeite ook jouw gemeente voor de Ronserbank. Meer daarover op Vlaanderentraag.be

Een idee voor het actieweekend, maar nog niet ingeschreven?
Neem contact op met Hilde Béatse, 02 204 09 72 (hilde.beatse@tragewegen.be)


Welkom en vaarwel in de Vooruitgangsstraat

Afscheid van Freek, welkom aan Hilde en Andy

Na bijna 4 jaar van onvolprezen inzet, verlaat onze coördinator Freek Verdonckt in juli het trage-wegensecretariaat. Freek laat een secretariaat na in volle ontwikkeling, met een goed gevulde projectagende. De vzw Trage Wegen is hem bijzonder dankbaar voor het vele werk dat gedurende zijn aanwezigheid op het secretariaat werd verzet en wenst hem veel succes toe in zijn zoektocht naar nieuwe horizonten.

Nieuwe gezichten

Onze nieuwe coördinator is Andy Vandevyvere (foto boven). Andy woont in Brussel is socioloog van opleiding. Hij heeft affiniteit met verschillende ruimtelijke aspecten van de maatschappelijke organisatie (ruimtelijke ordening, stedelijkheid, landschapsontwikkeling, mobiliteit). Aan de ULB (Centre de Recherche Urbaine) werkte hij als onderzoeker mee aan de ontwikkeling van een lokaal participatie-instrument, meer bepaald aan een draaiboek voor stedelijke verkenningswandelingen. Hij maakte ook een tijdje deel uit van de Task force Duurzame Ontwikkeling van het Federaal Planbureau en was als vrijwilliger betrokken bij een ruraal ontwikkelingsproject in IJsland. Als medewerker van Trage Wegen coacht hij eveneens projecten rond trage wegen op gemeentelijk niveau.

Hilde Béatse is de nieuwe projectmedewerkster (foto onder). Hilde woont in Gent. Zij studeerde geologie aan de universiteit van Gent en werkte gedurende 3 jaar bij de Koninklijke Sterrenwacht te Ukkel, bij de afdeling seismologie. Verder werkte zij bij vzw Esmeraldas, een NGO die gespecialiseerd is in Ecuador. Daar was zij verantwoordelijk voor het educatieve luik van de organisatie. Binnen het verenigingsleven was Hilde vooral actief in scouting Ronse, waar zij jaren leidster en groepsleidster was. Bij vzw Trage Wegen staat ze in voor de opvolging en coördinatie van het campagneweekend ?Dag van de trage weg?. Daarnaast zal zij in het kader van het DULOMI-project gemeentelijke ondersteuning verlenen en meewerken aan ?de week van vervoering? en de trage-wegen-lijn.

Steven Clays blijft op post. Als medewerker Beleid en Communicatie draait hij mee op het driekoppige secretariaat in Schaarbeek.


Hilde Crevits nieuwe Minister van Leefmilieu

trage wegen als raakvlak tussen milieu en infrastructuur

Deze week legde Vlaams Parlementslid Hilde Crevits (CD&V) de eed af als nieuwe minister van Openbare Werken, Energie en Leefmilieu in de Vlaamse regering. De vzw Trage Wegen kent haar als één van de indieners van een decreet trage wegen. Onze vereniging houdt elk initiatief daaromtrent nauwlettend in het oog.

De vzw Trage Wegen wenst Minister Crevits succes met een verantwoordelijkheid die op de wip zit tussen leefmilieu en infrastructuur, net zoals het thema trage wegen. We hopen dan ook op een positieve verstandhouding en een engagement om die gemeenten die zich inzetten voor trage wegen ook vanuit haar kersverse beleidsdomein te ondersteunen. In haar allereerste interview als Vlaams minister tijdens de radio 1-uitzending "Voor de dag" op 27 juni liet ze zich alvast "trage wegen" ontvallen.


Een vliegende start in 8 gemeenten

DULOMI-nieuws heet van de naald

In 2003 ging de vzw Trage Wegen van start met een project Duurzaam Lokaal Milieubeleid (DULOMI). Dankzij de ervaringen in 7 pilootgemeenten ontwikkelde onze vereniging een methode voor het maken van een trage-wegenplan in samenwerking met het lokale middenveld. 4 jaar later zijn trage wegen een begrip, en de vzw Trage Wegen is meer dan aangenaam verrast dat het aantal gemeenten dat een dergelijk herstelplan wil uitwerken bijzonder groot is. Een nieuw DULOMI-project, dat twee jaar zal lopen, laat ons toe (een deel van) hen te helpen. Een woordje uitleg.

Vorming op maat én procesbegeleiding
De komende 2 jaar bieden we vorming op maat aan meer 30 gemeenten. Deze vorming gaat altijd over een pragmatische aanpak voor de gemeente in samenwerking met het lokale middenveld: inventarisatie, juridische en financiële bewegingsruimte, ... De gemeenten Meise en Meerhout volgden reeds een vorming over inventariseren. Tijdens dezelfde periode zullen we ook 20 gemeenten coachen bij de opmaak van een trage-wegenplan, volgens de beproefde methode. Die begeleiding kende de afgelopen 2 maanden een vliegende start. Tot aan het einde van het jaar zijn we aan de slag gegaan in Kampenhout, Schoten, Bonheiden, Meerhout, Dendermonde, Zoersel, Meise en Grimbergen.

Nieuwe uitdagingen
Met het DULOMI-project willen we van trage wegen een verworvenheid maken. Als gemeente nog langer wachten, loont niet. En voor het eerst maken we ook herstelplannen voor trage wegen in een eerder stedelijk gebied (zie foto) en zoeken we naar bovenlokale samenwerkingsverbanden: regionale landschappen en provincies, om er maar enkele te noemen. We trekken iedereen mee in het bad. Dit najaar mogen alle gemeenten een enquête in hun bus verwachten. Bij die peiling zal er ook een oproep zitten om in te schrijven op de tweede ronde van gemeentelijke begeleiding voor zowel vorming als coaching, om met hen van start te gaan vanaf november. Hou de briefwisseling in de gaten.

DULOMI-nieuwtjes
Vanaf nu zullen we over dit grootse project maandelijks berichten in onze nieuwsbrief.
Voor meer info kan u terecht bij de Andy Vandevyvere, 02 204 09 70 (andy.vandevyvere@tragewegen.be)

Dit project komt tot stand met de gewaardeerde steun van de Vlaamse Overheid en Green Road NV.


Beter een laarzenpad, dan geen pad

Trage-wegenbeeld: het tweede deel van het Stip Stappenpad in Hoogstraten (Voetweg 20) werd nooit officieel afgeschaft. Maar omdat het al zo vaak werd omgeploegd, is het minder zichtbaar en wordt het te weinig gebruikt. Om het pad beter bekend te maken, organiseerde de Erfgoed Hoogstraten op zondag 13 mei een officiële inwandeling.

Lees het verslag op Vlaanderentraag.be en ontdek er tal van artikels en activeiten over trage wegen in heel ons land.


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.