E-zine vzw Trage Wegen

Uitgave Mei 2007

Auguste Delfossestraat terug open

Feitelijke buurtwegen, een permanent bedreigd openbaar domein

Op 1 april 2007 werd in Ronse de August Delfossestraat afgesloten. Dit is een geasfalteerde veldweg, die er sinds mensenheugenis de verbinding vormt tussen de Beekstraat en de Dammekensstraat. Jammer genoeg staat de weg niet ingeschreven in de atlas der buurtwegen. Daarom wou een aangelande, over wiens eigendom de weg loopt, komaf maken met het publieke gebruik ervan. De tuinafsluiting kwam over de veldweg te staan. Al snel prijkten er borden met "privé" en "gevaarlijke honden". Zaak gesloten.

Feitelijke buurtwegen
Ter herinnering: het lot van feitelijke buurtwegen is er één van constante inpalmingsdreiging. Bij elke verkoop (en dus eigenaarswissel) gaan dergelijke paden verloren, alleen maar omdat ze toevallig niet in de atlas der buurtwegen staan en omdat de gemeente niet optreedt. Zie hierover de bijdrage in het e-zine van september 2005.

Buurtprotest
Deze wegafsluiting stuitte op fel protest van de verbijsterde buurtbewoners. Ze startten onmiddellijk een petitie, waarin ze beroep deden op de burgemeester om deze weg terug open te maken. Samen met de milieubeweging Milieufront Omer Wattez protesteerde Trage Wegen vzw eveneens in brieven naar het gemeentebestuur tegen deze gang van zaken. Ze wezen erop dat de publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van doorgang, die al na een 30-jarig openbaar gebruik verkregen wordt, in deze door de stad verharde weg boven elke twijfel staat. De burgemeester mag trouwens vanuit zijn ambt alle obstakels op de openbare weg laten verwijderen, zelfs wanneer de bedding ervan over privé grond loopt.

Actie voeren helpt
Als steun voor het burenprotest startte de wandelvereniging "De Chatons" ook een petitie. Deze gezamenlijke actie voor het behoud voor deze eeuwenoude veldweg oogstte veel persbelangstelling en werd door veel Ronsenaars op de voet gevolgd. Gelukkig had het stadsbestuur begrip voor de verontwaardigde reacties van de vele gebruikers. Van meet af aan bevestigde de burgemeester dat deze weg terug open moest en uiteindelijk is hij erin geslaagd om de betrokken persoon te overhalen. Na een afsluiting van anderhalve maand werd de August Delfossestraat op 11 mei 2007 terug open gesteld. Dat gebeurde wel alleen voor wandelaars en niet voor fietsers. Door overleg werd de vrede hersteld in de buurt van de August Delfossestraat. Zonder politieoptreden of een langdurige juridische procedure.

Meer informatie: Etienne Bourgeus, etienne.bourgeus@skynet.be

Lopende acties
De August Delfossestraat is (helaas) geen alleenstaand geval. Overal voeren mensen positieve actie om het publieke domein open te krijgen of te houden. Een overzichtje hiervan vind je op de actiebank van Johanna.be
De activiteitenkalender van Vlaanderentraag.be geeft een overzicht van alles wat er op en rond trage wegen wordt georganiseerd. Daar zijn regelmatig acties bij waarop iedereen welkom is, zoals de Kreupelhouttocht in Wijnendale. Wandel mee voor het behoud van Voetweg 21 te Ichtegem!


Sentiers.be - trage wegen zonder grenzen

Gluren bij de zuiderburen

De trouwe lezer van ons e-zine weet intussen dat de vzw Trage Wegen graag over de grenzen heenkijkt. Zowel figuurlijk als letterlijk. Mobiliteit is ook natuurbeleving, recreatie is ook erfgoedontsluiting. En duurzame verplaatsingen houden niet op aan de taalgrens. Ook in Wallonië heeft het thema een stevige opmars gemaakt en de jongste jaren is het aantal verenigingen en actiegroepen dat er aandacht heeft voor trage wegen alleen maar toegenomen. Dat maakt dat er her en der terreinrealisaties en sensibiliserende acties plaatsvinden. Het publiek debat over de trage-wegenproblematiek leeft er sterk: quads in bossen, bewegwijzering, onderhoud, ...

Voortdurend in beweging
Al in 2001 pikte de vzw Sentiers.be in op die maatschappelijke dinamiek, met als voornaamste doelstelling het grote publiek te informeren over trage wegen. Over de projecten van Sentiers.be kon je al in ons e-zine van december 2005 heel wat lezen. In elk geval groeide hun website snel uit tot een bron van informatie waar men niet meer omheen kon. En dat leidde dan weer tot een onophoudelijke stroom aan vragen, zowel per mail als per telefoon, over trage wegen. Omdat Sentiers.be geenszins beweert de wijsheid in pacht te hebben en vooral omdat er veel meer organisaties bezig zijn met trage wegen kwam het idee van een internetportaal over trage wegen snel naar de voorgrond.

Elkaar informeren en inspireren
De website van Sentiers.be werd de afgelopen maanden omgevormd tot een webportaal: een toegankelijke plek om informatie te delen en te ontdekken. Zowel de vorm als de inhoud is van die aard dat het portaal een breed publiek kan aanspreken. Eén van de vele voordelen van een webportaal is bovendien dat iedereen zijn steentje kan bijdragen aan de inhoud van de site. Artikels schrijven en discussiëren kan er perfect, zonder dat de identiteit van elke auteur in het gedrang komt. Dit site wordt gelanceerd dankzij de intensieve medewerking van een aantal organisaties in het zuidelijke landsdeel: de Grote Routepaden (Sentiers de Grande Randonnée), Inter-Environnement-Wallonie (zeg maar de Waalse Bond Beter Leefmilieu), Itinéraires Wallonie, Le Réseau de la Forêt, Equi-Info Développement, la Fédération Francophone d?Equitation et d?attelage (FFE) en het netwerk van Waalse mobiliteitsambtenaren.

Vlaanderentraag.be en Sentiers.be
Het is geen toeval dat er in beide landsdelen vrijwel op hetzelfde moment een internetportaal over trage wegen wordt opgestart: de nood aan informeren en informatie delen is aan de beide kanten van de taalgrens even groot. Daarom is de vzw Trage Wegen partner in het Waalse portaal en schrijft Sentiers.be artikels op Vlaanderentraag.be. Zo blijven trage wegen mensen met elkaar verbinden.

Ontdek zelf Sentiers.be (en Vlaanderentraag.be) en draag bij tot een betere kennis en bescherming van de trage wegen in ons land.


Staatsdomein: verboden toegang

Trage-wegenbeeld: ligt er een mijnenveld onder deze buurtweg? Of een ondergrondse oplagplaats voor laagradioactief kernafval? De betekenis van dit bord is wel zeer onduidelijk.

Het is maar één van de vele foto's die Jonas De Potter in Horebeke trok als laatstejaarsstudent bachelor agro- en biotechnologie aan de Hogeschool Gent. Hij maakte op zijn stageplaats, het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, een inventaris op van de trage wegen in Horebeke. Op Vlaanderentraag.be staan de markantse foto's.


Trage wegen doen Kampenhout bewegen

Nieuw DULOMI-project van start

Met velen in het bad. Dat is één van de uitgangspunten van het nieuwe DULOMI-project (Duurzaam lokaal milieubeleid) waar onze vereniging de komende twee jaar de schouders onderzet. De afgelopen jaren verrichtten een aantal gemeenten samen met hun inwoners pionierswerk in "proefprojecten" , vandaag is het tijd om zoveel mogelijk lokale besturen warm te krijgen voor deze trage-wegenplannen. De komende maanden kan u telkens in onze nieuwsbrief wat "DULOMI-nieuws" verwachten.

Algemene opknapbeurt
We bijten de spits af in Kampenhout, die als één van de eerste groep nieuwe gemeenten met ons in zee ging. Sonia Van den dries van de toeristische dienst legt dat engagement uit: "Die kleine wegjes door velden en bossen, de binnenwegjes in de woonwijken: het zijn plekken waar voetgangers, fietsers, joggers of ruiters nog rust vinden. Die vinden we erg belangrijk. Samen met de vzw Trage Wegen bekeken we hoe de gemeente dit trage-wegennetwerk een opknapbeurt kan geven. Vrijwilligers inventariseren stapsgewijs heel Kampenhout op trage wegen (zie foto). Ze maakten van alle bestaande, verdwenen of verwaarloosde trage wegen een fiche en foto?s. Dat kwam allemaal op een kaart. We hebben de inventaris aan hen te danken. Het overlegmodel dat de vzw hanteert sprak ons erg aan: tussen twee inspraakrondes kregen onze verenigingen en inwoners twee maanden tijd om zelf heel concrete voorstellen of praktijkgerichte suggesties te formuleren. Het verslag van de laatste overlegvergadering heeft de basis gevormd voor een herwaarderingsplan van de trage wegen. Dat werd intussen gehonoreerd door het schepencollege."

Geen woorden maar daden
Het is de gemeente Kampenhout menens met dat herwaarderingsplan, vertelt Sonja: "Een aantal zaken zullen op korte termijn gebeuren. Andere suggesties vragen wat meer tijd. Ons schepencollege besliste om tijdens het weekend van 27 oktober, de Dag van de trage weg, enkele realisaties van het herwaarderingsplan in de kijker te stellen. Gekoppeld aan de herwaardering van de wegjes zal de gemeente naambordjes laten aanmaken met de volksnamen die de wegeltjes vroeger hadden. Het is de bedoeling dat iedereen die oude prentkaarten, foto?s of verhalen heeft over de trage wegen, hun namen en hun betekenis daaraan kan meewerken. Een warme oproep: doe navraag bij ouders of grootouders en neem contact op met ons."

Meer informatie:
Sonia Van den dries, 016 65 99 71 (toerisme@kampenhout.be)


De trage-wegen-lijn doortrekken!

De weg kwijt? De trage-wegen-lijn weet raad

Ook de komende twee jaar kan u bij dé info- en hulplijn over trage mobiliteit terecht als u heel even het pad niet meer ziet. Niemand die nog twijfelt aan de bruikbaarheid van trage wegen voor de zeer korte verplaatsingen: een kleine aankoop in de buurtwinkel, de tocht naar school of zomaar een ommetje maken. Toch roept juist die mobiliteit nog heel wat vragen op, zowel van juridische als praktische aard. Een ingenomen pad openstellen? Wat met de onderhoudsplicht? Wegverhardingen tussen de akkers door? Voor deze en nog meer vragen is er de trage-wegen-lijn.

trage-wegen-lijn.be
Surf regelmatig eens naar deze site en ontdek de rijkelijk gedocumenteerde webbibliotheek en onze vragenbank. De komende maanden worden de mogelijkheden van de trage-wegen-lijn trouwens verder uitgebreid met nog meer standaarddocumenten - en dat is slechts een miniscuul tipje van de sluier. Met de steun van Vlaams minister voor mobiliteit Kathleen Van Brempt blijft de trage-wegen-lijn een onmisbare partner in informatieverschaffing over lokale duurzame mobiliteit.

Tijdens de kantooruren blijven we dagelijks bereikbaar op het nummer 02 204 09 72 of per mail via trage-wegen-lijn@tragewegen.be. - trage-wegen-lijn.be


Doe ook uw gemeente bewegen...

...nomineer ze voor de Ronserbank

Trekkersgroep de Ronsers doet een zitbank cadeau aan de gemeente waar het aangenaam wandelen en fietsen is doordat men er aandacht heeft voor de trage wegen. De bank gaat naar een gemeente die de bank "verdient",
- als aanzet tot een trage-wegenbeleid;
- als bekroning voor een gevoerd beleid of
- omwille van de eerste stappen die een trendbreuk moet teweeg brengen.

Doe mee en win een prachtige zitbank op de Dag van de trage weg
Als je vindt dat jouw gemeente in aanmerking komt voor de bank, doe dan een voorstel voor de locatie ervan. Gebruik daarvoor het ronsers@telenet.be of per post naar Trekkersgroep De Ronsers ? Schepvoortstraat 23, 2800 Mechelen.
Samen met de Ronsers komen we de Ronserbank plaatsen in de winnende gemeente op de Dag van de trage weg tijdens het weekend van 27 en 28 oktober.

Handen uit de mouwen!
Wil je ook jouw gemeente in beweging zetten? Organiseer dan een activiteit op de Dag van de trage weg. Schrijf in voor 30 juni en je kan op de steun van de vzw Trage Wegen rekenen bij de organisatie van een trage-wegenactie. En wie weet wint jouw gemeente dan wel de Ronserbank.

Meer informatie op Vlaanderentraag.be


Vereniging in de kijker: Heemkundekring Amalia van Solms

Ex- en enclaves

Dat administratieve grenzen poreus zijn, blijkt onmiddellijk uit de vervlechting van de Belgische gemeente Baarle-Hertog met de Nederlandse gemeente Baarle-Nassau. Het grondgebied van beide gemeenten loopt flink door elkaar. Maar liefst 22 exclaves van Baarle-Hertog bevinden zich in Baarle-Nassau en 8 enclaves van Baarle-Nassau zijn volledig omringd door grondgebied van Baarle-Hertog. Dat is het werkgebied van onze recentste lidvereniging: de heemkundekring Amalia van Solms. Ze houdt zich actief bezig met het erfgoed van de tweelinggemeente, onder meer via een kwaliteitsvol en toekomstgericht beheer van informatie en de organisatie van educatieve activiteiten (zoals lezingen, cursussen, wisseltentoonstellingen, wandel- en fietstochten of busreizen). Actieve leden kunnen terecht bij een aantal thematische werkgroepen, waaronder de werkgroep "Zandwegen en paden". Herman Janssen, bestuurslid van Amalia, stond ons te woord en zette de Baarlese begeestering voor trage wegen in de verf.

Globaal plan
Herman vertelt: "Sinds een aantal jaren komt de heemkundekring sporadisch in aanraking met de problematiek van de trage wegen enerzijds en met de mogelijkheden ervan anderzijds. Vorig jaar zijn er in de gemeente Baarle-Nassau nog twee paden verdwenen, ondanks protest van de heemkundekring. Trage wegen behoren tot het culturele erfgoed. Wanneer oude kerk- en akkerwegen een nieuwe functie krijgen, worden ze gered van de ondergang. De nood voor het behoud is groot, vooral vanuit het oogpunt van de verkeersveiligheid en van de ontsluiting van het landelijk gebied. Wij willen meehelpen alle bestaande losse ideeën en initiatieven om te smeden tot een globaal plan voor de tweelinggemeente."

Een inventarisatie van oude zandwegen en -paden
Binnen de eigen vereniging werd in 2006 een werkgroep Zandwegen en paden opgericht. "Die houdt zich bezig met het inventariseren en documenteren van nog bestaande of in onbruik geraakte oude zandwegen en ?paden. Daaraan wordt een visie gekoppeld over de cultuurhistorische meerwaarde van dit streekgebonden trage-wegennetwerk. Daar hoort het ontsluiten van opmerkelijk patrimonium via trage wegen bij. De Vossenberg is daar een mooi voorbeeld van: een kasteelmotte uit de 11de-12de eeuw. Wij willen zoveel mogelijk mogelijk oude paden en voetwegen behouden of herwaarderen. Wij streven daarbij naar een actieve samenwerking en een constructief overleg met beide gemeentebesturen. Zo werd in Baarle-Hertog advies uitgebracht bij het ontwerp van het gemeentelijke cultuurbeleidsplan, dat in het najaar moet verschijnen," voegt Herman eraan toe.

Fietsers en wandelaars welkom
Het beekdallandschap in het grensgebied is een aantrekkelijk gegeven voor wandelaars en fietsers. Herman Janssen: "Heel wat wandelroutes in en rond Baarle-Hertog zijn reeds uitgestippeld, zoals het Laarzenpad en de cultuurhistorische wandeling 'het grilligegrenzenpad', die de vereniging samen met de Baarlese VVV documenteerde voor gidsen. De heemkundekring is ook vragende partij om oude paden opnieuw in gebruik te brengen of te laten aansluiten op bestaande wandelroutes of op de meer regionale wandel- of fietsknooppunten. Dat dit niet altijd van een leien dakje loopt, blijkt uit een poging om de Noord-Brabantse (Nederland) wandelknooppunten zo uit te stippelen dat in een volgend stadium aansluiting mogelijk is op die van de provincie Antwerpen (België). Bij deze overlegronde werden tal van adviezen van de werkgroep genegeerd."

Ruilverkavelingen en wandelwegen
Herman kent intussen ook de ruilverkavelingsmachine: "Tijdens het ruilverkavelingproces van het gehucht Zondereigen, dat in 2004 aanving, trokken we opnieuw de kaart van de trage wegen. Het vooronderzoek, dat ook een archeologisch luik omvatte, is ondertussen achter de rug en mondde uit in een cultuurhistorische waardekaart. Hieraan heeft de vereniging haar medewerking verleend. In overleg met de Vlaamse Landmaatschappij werd op zoek gegaan naar de wandelwegen die in aanmerking komen om het ruilverkavelinggebied te ontsluiten. Sinds 2006 echter zit het proces om financiële redenen in het slop en ligt de ruilverkaveling stil."

Herman kan ons er zonder al te veel moeite van overtuigen dat de trage wegen van Baarle-Hertog en van Baarle-Nassau zich in goede handen bevinden. De werkgroep Zandwegen en paden doet er alles aan om samen met beide gemeentes, de VVV en natuurvereniging Mark en Leij de Baarlese buurtwegen te herwaarderen en de uitbouw van een duurzaam trage-wegennetwerk mogelijk te maken. En als nieuwe lidvereniging kunnen we hen daar alleen maar heel veel succes bij wensen.

Meer informatie: www.amaliavansolms.org


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.