E-zine vzw Trage Wegen

Uitgave Februari 2007

Inventaris vanuit de lucht

trage-wegenbeeld: een samengestelde luchtfoto met alle Dilbeekse trage wegen

Ook in Dilbeek is er nu een werkgroep trage wegen actief. Op www.tragewegendilbeek.be kan je -uit de lucht- de vorderingen van het inventarisatiewerk volgen.


Gezocht: project- en campagnemedewerker (m/v)

Trage Wegen werft aan

Trage Wegen vzw gaat over tot de onmiddelijke aanwerving van een voltijds project- en campagnemedewerker in Brussel. Deze persoon versterkt het tweekoppig team (zie foto) en zal instaan voor de uitvoering van lopende projecten ('trage wegen doen bewegen' en 'trage-wegen-lijn') en zal ook mee de najaarscampagne ontwikkelen rond trage wegen.

Taken
* U brengt samenwerking tot stand tussen lokale besturen en vrijwilligers om te komen tot breed gedragen herwaarderingsplannen voor trage wegen. U zorgt daarbij voor de prospectie, stelt werkschema's op, begeleidt lokale werkgroepen, verzorgt de contacten met bestuur en administratie, geeft vormingssessies en leidt infoavonden;
* U organiseert projectgebonden activiteiten (studiedagen, infosessies, acties, campagne, ...), zowel inhoudelijk als logistiek, in organisatie van de vzw of voor lokale besturen, buurten of verenigingen;
* U verzorgt op kantoor mee de loketfunctie van de trage-wegen-lijn en beantwoordt alle mogelijke vragen over trage wegen;
* U draagt bij tot de algemene werking van het secretariaat.

Vaardigheden
* U bent in het bezit van een diploma HOBU of universitair onderwijs;
* Werkervaring is een pluspunt, maar hoeft niet indien gelijkgestelde ervaring verworven in bv. vrijwilligerswerking;
* U voelt zich sterk in overlegsituaties, heeft overtuigingskracht en vindt het een uitdaging om doelgroepen te mobiliseren, te coachen en te adviseren;
* U beschikt over een rijbewijs, uw werkingsgebied bestrijkt heel Vlaanderen - avondvergaderingen schrikken u niet af;
* U bent vertrouwd met een projectmatige aanpak, heeft noties van kostenbeheer en kunt rapporteren aan raad van bestuur en opdrachtgevers;
* Een brede interesse in en inhoudelijke bagage van de trage-wegenproblematiek en affiniteit met het georganiseerde verenigingsleven strekt tot aanbeveling.

Houding
* dynamisch en stressbestendig
* teamgeest, openheid tot samenwerking en overleg
* leergierig
* betrokkenheid bij de vereniging

Ons aanbod
* Brutoloon tussen 2.205 ? en 2.430 ? euro afhankelijk van de relevante anciënniteit
* Standplaats Brussel (vlakbij Noordstation)
* Voltijds contract onbepaalde duur op basis van een 35 uren week
* Gratis openbaar vervoer en fietsvergoeding Praktisch:
* Sollicitatieproef en -gesprek vanaf half maart gevolgd door onmiddelijke indiensttreding

Meer inlichtingen over de functie
Freek Verdonckt, 02/2040970, freek.verdonckt@tragewegen.be * Gemotiveerd schrijven en CV vóór 12 maart 2007 per mail of post naar Trage Wegen vzw t.a.v Freek Verdonckt, coördinator, freek.verdonckt@tragewegen.be, Vooruitgangstraat 323/10 - 1030 Schaarbeek.


Vlaanderentraag.be uit de startblokken

Gloednieuwe portaalsite over trage wegen

Trage wegen onder de aandacht houden. Nieuws doorspelen. Activiteiten bekend maken. Dat kan je vanaf nu zelf door je verhaal over trage wegen op het internet te doen. Of je nu een doorgewinterde "blogger-stapper" of een zondagswandelaar bent, op de gloednieuwe site Vlaanderentraag.be bundelen we onze krachten. Vlaanderentraag.be wordt gemaakt door iedereen die onze veldwegjes, onze doorsteekjes en onze kerkpaadjes een warm hart toedraagt. Jij dus.

Help mee en bescherm de trage wegen

Fietser, wandelaar, menner, ... iedereen is welkom met zijn of haar mening, activiteit of foto's. Registreer jezelf en je bent vertrokken. Een bedreigde weg? Maak foto's en schrijf er wat uitleg bij. De wegen in jouw buurt aan anderen tonen: zet jouw wandeling op de activiteitenkalender. Ook het forum van de vzw Trage Wegen werd op Vlaanderentraag.be ondergebracht. Hoe meer aandacht voor onze trage wegen, hoe meer kans op hun bescherming.

Word redacteur

Achter de coulissen van Vlaanderentraag.be werkt een moderatieteam dat voor de goede orde zorgt. Ook jij kan daartoe behoren. Heb je wat tijd voor het nalezen van artikels en het toevoegen van kernwoorden om de site ordelijker te maken en te promoten, sluit je dan aan bij het moderatieteam. Speciale internetkennis is niet nodig en je kan alles van bij jou thuis doen. Ook zo help je de trage wegen in Vlaanderen een handje.

Interesse? Contacteer het moderatieteam of bel naar Steven Clays, 02 204 09 72.


Vereniging in de kijker: Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen

Trage wegen als streekidentiteit

De vzw Trage Wegen is een platform voor iedereen die het belangrijk vindt dat de toekomstige generaties nog van veldwegen en doorsteekjes kunnen genieten. Een netwerk van organisaties, geïnteresseerden en feitelijke verenigen. En in dat netwerk vinden we ook de meeste Vlaamse regionale landschappen terug. We spreken met Geert Carpels van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen.

Wat is het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, Geert?
Geert Carpels: "Als we naar de definitie kijken is een regionaal landschap een aantrekkelijke streek met een heel eigen karakter. Het heeft een duidelijk grotere concentratie aan natuur- en landschapswaarden. Het zal je niet verbazen dat de Vlaamse Ardennen aan die criteria voldoen. Rond die streek wordt er dan een vereniging opgezet met een aantal welomschreven doelstellingen: als organisatie streeft ze ernaar de verschillende actoren in de streek op een positieve manier met elkaar in contact te brengen om te komen tot een dynamische ontwikkeling van de streek. Hier in de Vlaamse Ardennen bestaat het regionaal landschap nu al een tiental jaren. Het is uitgegroeid tot een echt streekplatform van lokale besturen en verenigingen. Vorig jaar sloten er zelfs nog 2 extra gemeenten aan: Gavere en Herzele."

In 2004 werden jullie lid van de vzw Trage Wegen. Waarom die keuze?
Geert Carpels: "Dat volgde eigenlijk rechtstreeks uit onze doelstellingen. Een regionaal landschap werkt immers rond natuurbehoud, recreatie, natuureducatie, landschapsherstel en streekidentiteit. Daarvoor subsidieert de Vlaamse Overheid ons ook. Er is dus, via die opdracht, een feitelijke interesse in trage wegen. Die hebben zowat met al die begrippen wel iets te maken. Als je een topografische kaart bekijkt, is de dichtheid aan trage wegen in de Vlaamse Ardennen echt opvallend. Trage wegen beschermen is dus de eigenheid van onze streek beschermen. Ons aansluiten bij een vereniging die dat als doel heeft, was dus een evidente keuze."

Hebben jullie concrete plannen voor projecten rond trage wegen?
Geert Carpels: "Het staat allemaal nog wat in de kinderschoenen. Onze Algemene Vergadering besliste in enkele maanden geleden dat we een werking rond het thema moeten opzetten. Er zijn uiteraard wel pistes. Zo heeft Toerisme Vlaanderen de Vlaamse Ardennen aangeduid als één van de prioritaire zones waar een wandelnetwerk met knooppunten wenselijk is. Al die trage wegen kunnen daar prima dienst voor doen, en ook onze streek wordt er beter van. Alleen is er dan heel wat overleg nodig: tussen de verschillende toeristische diensten, maar ook met het middenveld. Zo heeft het Milieufront Omer Wattez veel ervaring met het uitbouwen van wandellussen. Die terreinkennis is onmisbaar. Daarnaast kijken we ook wel een beetje naar wat er op andere plaatsen in Vlaanderen beweegt. We zijn daarbij de vzw Trage Wegen dankbaar, want jullie zorgen er juist voor dat die vele initiatiefjes worden doorgegeven."

Bedankt voor het compliment, en uiteraard ook voor dit gesprek, Geert.

Meer informatie:
Geert Carpels, 055 20 72 65 (geert.carpels@rlva.be)


Van Mechelen... na woorden ook daden?

"Welke inspanning doet de minister namens de Vlaamse Regering om het tij te doen keren?"

Trage wegen blijven in het Vlaams Parlement voor beroering zorgen. Onlangs vroeg Vlaams Parlementslid Mark Demesmaeker (N-VA) minister Dirk Van Mechelen (die bevoegd is voor voet- en buurtwegen) een overzicht van de buurtwegen die de afgelopen jaren werden werden afgeschaft. Hij wou weten wat de redenen waren om deze af te schaffen. Demesmaeker vraagt zich ten slotte af wat de minister en de Vlaamse Regering doen om ervoor te zorgen dat er in de toekomst geen trage wegen meer verdwijnen. Demesmaeker heeft duidelijk begrepen dat "de afschaffing of verplaatsing van voet- en buurtwegen soms voor wrevel zorgt bij de bevolking".

Het probleem niet onder ogen zien
Van Mechelen laat in zijn antwoord duidelijk weten dat er geen overzicht wordt bijgehouden van de afschaffingen. Neem gerust van ons aan dat dit zorgwekkende resultaten zou opleveren. Een korte navraag bij de provincies leert ons dat het gemiddeld om een 150-tal dossiers per jaar gaat voor geheel Vlaanderen. Ettelijke kilometers gaan dus jaarlijks verloren. Het systematisch bijhouden van deze gegevens zou dus een reflex moeten zijn, lijkt ons. Meten is weten. En de problemen in kaart brengen kan voor een bevoegde, geïnteresseerde minister nooit kwaad.

Afgesloten weg? Naar de rechtbank of naar de vzw Trage Wegen!
Van Mechelen geeft aan dat er een onderscheid bestaat tussen de afschaffingen en verleggingen, die uiteraard legitiem kunnen zijn, en de vele gevallen van afgesloten wegen. Van Mechelen: "In geval van wederrechtelijke afsluiting van voet- en buurtwegen bestaan er uiteraard middelen om de weg terug te laten open stellen. Als een aanmaning of overleg niet helpt, kan de gemeente of kunnen burgers voor de rechtbank de heropenstelling bewerkstelligen. De vzw Trage Wegen heeft op haar website heel wat informatie over één en ander opgenomen. Het is nuttig die er eens op na te lezen." We zijn uiteraard vereerd met deze erkenning. Toch is het een vreemd antwoord: als je voor een afgesloten weg staat, heb je blijkbaar maar twee keuzes. Of het gerecht (en dat kan jàren duren) of... de vzw Trage Wegen. Dat de gemeentebesturen zelf afsluitingen moeten opruimen om de belemmering van het verkeer tegen te gaan, vergeet Van Mechelen erbij te zeggen. Gelukkig vindt u dat dan weer op onze website.

Een bevoegdheid van Parlement en Regering
In ons e-zine van oktober 2006 schreven we al dat Van Mechelen een task-force zou oprichten om het verdere verdwijnen van de trage wegen tegen te gaan. Over een task-force wordt met geen woord meer gerept, maar Van Mechelen herhaalt dat het Vlaams Parlement én de Vlaamse Regering samen deze zaak moeten aanpakken. "We kunnen bijvoorbeeld onderzoeken of we geen verplichting kunnen opleggen om bij een voorstel tot afschaffing telkens het alternatief van de verplaatsing te onderzoeken, en in voorkomend geval te argumenteren waarom dat geen geldig alternatief zou zijn," aldus Van Mechelen. De vzw Trage Wegen volgt dit uiteraard op de voet, maar we hopen ook vooral op daden. Totnogtoe krijgen we slechts verworpen beroepsschriften onder ogen...

Meer informatie:
Steven Clays, 02 204 09 72 (steven.clays@tragewegen.be)
U kunt de parlementaire vraag zelf nalezen door te surfen naar de website van het Vlaams Parlement.


15 jaar milieuraad Gent

Open milieuraad over trage wegen

De Gentse milieuraad blaast dit jaar 15 kaarsjes uit. Dat wordt gevierd met een open milieuraad op zaterdag 3 maart 2007. Op deze dag wordt de problematiek van de trage wegen onderzocht. Na een uiteenzetting door Marion Michielssens en Sara verbeeren, beide stadsambtenaren, in de trouwzaal van het dienstencentrum Gentbrugge, worden de trage wegen onder hun deskundige leiding in het Gentbrugse bezocht.

Praktisch
Afspraak om 13 uur aan het dienstencentrum Gentbrugge, Braemkasteelstraat 29-45 9050 Gent. De wandeling is gedaan omstreeks 17 uur. Meer info bij Dirk Kinaupenne, 09 239 43 50 of 0496 95 79 83 (dirk.kinaupenne@gent.be)

Nog activiteiten over trage wegen
... kan je vinden op de activiteitenkalender van Vlaanderentraag.be. Je kan er ook je eigen activiteiten ingeven.


Erkennen van buurtwegen terug "in"

Een garantie voor de toekomst

De jongste tijd tekent zich een nieuwe trend af. Enkele gemeenten erkennen opnieuw buurtwegen. Ze doen dat om een aantal 'trage' verbindingen ook voor de komende generaties veilig te stellen. En dat kan perfect volgens de huidige Wet op de Buurtwegen. Het grote verschil met gewone gemeentewegen is dat na de erkenning alleen maar na het akkoord van de Deputatie de weg kan afgeschaft worden. De hieronder opgesomde voorbeelden dateren allemaal uit 2006.

- Tussen de Sint-Elooistraat en voetweg nr. 9: private voetweg voor gebruik als fietsverbinding (Lochristi);
- Verbindingsweg tussen buurtweg nr. 38 en buurtweg nr. 40 te Beervelde (Lochristi);
- De verbindingsweg tussen de Veldstraat de Voetweg nr. 42 (Kattebrug) (Temse);
- Het vroeger afgeschafte deel van voetweg nr. 81 werd opnieuw erkend (Maarkedal);
- Private weg De Weide (Wachtebeke);
- Een weg palend aan buurtweg nr. 2 (Wortegem-Petegem).

Als men dus bij u in de gemeente zegt dat private wegen als buurtwegen erkennen 'uit de tijd' is, bewijzen deze voorbeelden het tegendeel. De gegevens komen uit de databank GIS-Oost van de Provincie Oost-Vlaanderen.


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.