E-zine vzw Trage Wegen

Uitgave December 2006

Nieuwe trage weg verbindt Schoten met Brasschaat

Hoge snelheid en traag verkeer hand in hand

"Van HSL naar TWF(trage-wegen-fietspad)", we schreven er reeds over in onze nieuwsbrief van juni 2005. Het is zover: de werfweg van de nieuwe hogesnelheidslijn naar Nederland is een snelle en veilige fietsverbinding. Dat is nu tussen Brasschaat en Schoten een feit. Stevige paaltjes bij elke dwarsweg verhinderen dat auto's er nog langer doorkunnen. Alleen tweewielers kunnen voortaan nog gebruik maken van de voormalige werfweg. Ze gaan zo vlotjes dwars door Schoten vanaf de Bredabaan ter hoogte van de brug E 19 in Brasschaat tot de Elshoutbaan eveneens in Brasschaat.

exit sluiproute

De werfweg was sinds de beëindiging van de werken aan de hsl uitgegroeid tot een sluiproute voor gehaaste automobilisten die via de wijken De Zeurt en Elshout de files op de grote wegen wilden vermijden. Met gevaarlijke situaties tot gevolg. Voortaan kunnen naast fietsers alleen nog maar de hulpdiensten gebruik maken van de voormalige werfweg. De opstelling bestaat immers uit telkens vier paaltjes, waarvan de binnenste wegneembaar zijn door de brandweer.

veilig naar het zwembad

Het fietspad langs de hsl is op Schotens grondgebied maar liefst 4 Meteen creëert de gemeente zo een trage ontsluiting van het zwembad Sportoase Elshout op de grens met buurgemeente Brasschaat. Verkeersborden geven aan dat de straten die uitkomen op de werfweg doodlopende straten zijn geworden met uitzondering voor fietsers. Iets wat volgens ons eigenlijk best voor alle doodlopende straten die overgaan in een wandel- of fietspad zou worden gedaan.

Meer informatie: Gemeeente Schoten, Dirk Vercammen (dirk.vercammen@schoten.be)


Onverhard is onbemind

Onverharde paden vormen een meerwaarde voor onze lokale verplaatsingen. Ze verbreden als het ware de functionele mobiliteit tot een integraal verhaal. Een extra dimensie. Nuttig: je kinderen kunnen rustig binnendoor naar school. Aangenaam, want tijdens je dagelijkse ommetje kom je meer volk tegen dan je zou vermoeden. Streekeigen, omdat een holle weg nu eenmaal iets anders is dan een tragel of een ketsweg. Het is 5 voor 12, want onze onverharde wegen dreigen volledig weggedrukt te worden.

Kom deze kerstvakantie buiten, trek je laarzen aan en geniet mee van de modder en de plassen die ons nog resten.

Het volledige opiniestuk vind je in de Komimo-nieuwsbrief en op Vlaanderen traag, dé portaalsite over trage wegen. Je kan er ook jouw ongezouten mening op kwijt. Wel eerst die botten afvegen.


Limburg door weer en wind

trage-wegenbeeld: Limburgse gemeente-ambtenaren ploeteren door het Haspengouws leem van Sint-Truiden

Uiteraard om bij te leren over trage wegen. Mooi weer was het niet tijdens de afsluitende praktijkwandeling op 7 december, maar de pint in brouwerij Kerkom zal ons bijblijven. In 2007 organiseren we de (voorlopig) laatste praktijkdagen voor gemeente-ambtenaren van de provincie Antwerpen. Klik hier voor meer informatie.


2300 handtekeningen in een mum van tijd

behoud buurtweg Oud Vliegveld beroert de mensen

De petitie op de website van de vzw Durme is een succes. Al meer dan 2300 handtekeningen op nog geen maand tijd, en dat voor een 14 jaar oud dossier. De handtekening komen uit alle hoeken van Vlaanderen. "De mensen weten wat er in Waasmunster gebeurt en pikken dit duidelijk niet zomaar", vertelt Peter Claus, coördinator van de vzw Durme. "De mensen herkennen dit dossier als een grove bestuurlijke onregelmatigheid. De overheid probeert via een uitputtingsslag en een mediatiek verhaal de vrije hand te krijgen in dit dossier. Wij laten ons echter leiden door de logica en door het recht. We laten het Oud Vliegveld niet los."

"Kromme rooilijnen voorkomen"
Peter Claus: "We willen via de petitie bekomen dat de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen en de Vlaamse minister Dirk Van Mechelen de voorgestelde, volstrekt onlogische, rooilijn afkeuren. Wat in Waasmunster gebeurt, grenst aan het ongelooflijke. De Raad van State vernietigde de wegverlegging wegens een gebrek aan motivering. Nu wil men er hetzelfde dossier doorjagen nu met als argument dat kromme wegen beter zijn dan rechte! Je zou denken dat het om een grap gaat."

"De weg blijft illegaal afsloten"
"Velen dachten dat na het vonnis van de rechtbank van Dendermonde het doek gevallen was", aldus Peter Claus. "Dat is niet zo. Het vonnis deed enkel uitspraak over de kwaadwilligheid van de versperring en niet over het openbaar karakter van de weg. Het is dus nog steeds een illegaal afgesloten weg."

Op www.vzwdurme.be kan je nog steeds de petitie onderschrijven.

Inlichtingen bij: Peter Claus, 09 348 30 20 (peter.claus@vzwdurme.be)


trage-wegenplannen succesvol afgewerkt

De mening van gemeenten over de trage-wegen-lijn

De subsidies van de trage-wegen-lijn lieten ons in 2006 toe om enkele gemeenten actief te ondersteunen en te begeleiden in de opmaak van een trage-wegenplan. Het was telkens hartelijk samenwerken met de mobiliteits- of duurzaamheidsambtenaar en dikwijls kwamen we ook in contact met de lokale trekkers uit het verenigingsleven. In enkele gemeenten is het werk nog niet af en doen we in 2007 verder. In Lanaken en Tervuren werd het stappenplan dit jaar helemaal afgewerkt: inventarisatie, een dubbele rondvraag bij de bevolking en het opmaken van een waslijst aan suggesties en voorstellen voor het gemeentebestuur. In beide gemeenten werden de resultaten goed onthaald bij het Schepencollege.

We horen eens bij Kristien Minten en Bart Hoelbeek, de leidende ambtenaren uit deze twee gemeenten, hoe zij terugkijken op hun trage-wegenproject en de samenwerking met vzw Trage Wegen.

Terugblik op het project

"Het is veel vlotter verlopen dan ik zelf had verwacht. We zijn tenslotte pas einde juni begonnen en hebben begin van deze maand al een trage-wegenplan voor een van onze deelgemeenten", vertrouwt Kristien Minten uit Tervuren ons toe. "Ik was nog het meest verrast over de positieve impact van het overlegmodel dat de vzw hanteert. Mensen zijn aangenaam verrast om mee te komen nadenken over de toekomst van hun trage wegen. Bij het college gaf de brede vertegenwoordiging van zowel gebruikersverenigingen tot de landbouw dan weer heel wat gewicht. Dat heeft er zeker toe geleid dat de voorstellen bij het College positief onthaald werden".

Voor Bart Hoelbeek, duurzaamheidsambtenaar in Lanaken, was de grootste verrassing uit het trage-wegenproject dan weer de betrokkenheid van de verenigingen voor het voortbestaan van hun trage wegen. "De respons op onze oproep heeft me aangenaam verrast, ik had bijvoorbeeld nooit gedacht dat het koor van Veldwezelt zo?n inbreng zou hebben in ons trage-wegenplan. Ook bleken er tijdens de inventarisatieronde een aantal trage wegen te zijn die ik zelf niet kende, maar uitgerekend die wegjes waren wel heel belangrijk voor de lokale buurtbewoners."

Met of zonder de hulp van de trage-wegen-lijn?

"Toen we destijds het aanbod kregen van de vzw Trage Wegen om begeleid te worden, vroegen we ons eerst af wat zij dan wel meer konden als wijzelf. Ondertussen hebben we geen spijt van hun inbreng. Naast de ervaring en kennis die steeds nuttig was, was er door het stappenplan ook steeds voldoende druk op de ketel om vooruit te gaan. Anders had ik er misschien wel een jaar langer over gedaan", geeft Kristien toe.

"Ook voor het Schepencollege heeft jullie aanwezigheid en betrokkenheid een zekere impact", voegt Bart eraan toe. "En de mensen die we uitnodigen zijn ook meer bereid om deel te nemen als er een expert bij is. Ze denken dat het voor de gemeente menens is, dat ze er echt werk van willen maken. Dat iemand van de vzw Trage Wegen de infoavonden en voorbereidende vergaderingen modereert, heeft precies ook zijn voordelen. Jullie brengen het thema met voorbeelden uit andere gemeenten beter over aan de mensen en kunnen blijkbaar beter omgaan met de valkuilen en kansen die je altijd op zo?n vergadering tegenkomt. Op die manier zijn we toch voor al onze wegen tot positieve voorstellen gekomen waar we ons zelf als ambtenaar ook goed in kunnen vinden", besluiten ze beiden.

En de toekomstplannen?

Kristien beaamt dat er op korte tijdspanne in Tervuren een duidelijke beleidsvisie is ontstaan over trage wegen. "Er zijn antwoorden gevonden op concrete vragen die aan de lokale bevolking werden gesteld. We zijn voor de deelgemeente Vossem dus klaar voor uitvoering, met onder meer de herwaardering van enkele wegen en het plaatsten van naambordjes. Bovendien is de interesse gewekt bij de werkgroep, zij zullen er volgend jaar zeker op toekijken dat het bestuur nu ook over gaat tot daden."

In Lanaken maken ze zich klaar om volgend jaar in de voetstappen te treden van buurgemeente Riemst. "Ook wij gaan met een Module 15 project een vertelavond organiseren, naambordjes plaatsen en een trage-wegenkaart maken", belooft Bart ons. "En ik kan ook al zeggen dat we contacten hebben gelegd voor de openstelling en herinrichting van een belangrijke ontbrekende schakel. Samenwerken met het lokale middenveld is trouwens een formule die we in Lanaken zeker opnieuw gaan proberen. Dankzij dit project is er een goede interactie ontstaan tussen de plaatselijke verenigingen en de gemeentediensten, waardoor voor beide partijen duidelijk werd dat samenwerken loont."

Meer informatie: www.trage-wegen-lijn.be


Word lid en steun de trage wegen

We gaan ervan uit dat u als lezer van ons e-zine de Vlaamse trage wegen een warm hart toedraagt. Velen van onze abonnees zijn steunlid van onze vereniging. Help mee! Met uw steun zijn we ervan overtuigd dat de vzw Trage Wegen in 2007 kan blijven groeien. U doet niet alleen de stem van onze vereniging luider klinken, daarnaast wordt u op de hoogte gehouden van onze activiteiten en u kan uiteraard gebruik maken van onze helpdesk "trage-wegen-lijn".

Voor slechts 10 euro blijft u lid tot eind 2007. U stort het bedrag op het rekeningnummer 001-3773475-57 van Trage Wegen vzw met duidelijke vermelding van "nieuw lid" én uw naam. Word lid, en doe uzelf in 2007 ettelijke kilometers trage wegen cadeau.

Jaarbrief 2006
We hebben onze werkzaamheden van het afgelopen jaar netjes samengevat in een jaarbrief. Onze leden krijgen die opgestuurd, en u kan hem van het internet afhalen door hier te klikken. Alvast onze beste wensen voor 2007!


Vereniging in de kijker: Interessegroep Natuur

De vzw Trage Wegen is een breed platform van aangesloten verenigingen: grote, landelijke organisaties zoals Vakantiegenoegens, maar ook plaatselijke kringen van actievelingen. De Interessegroep Natuur valt zeker onder die laatste categorie. We spraken met Cyrilla Gillis, die in het Oost-Vlaamse Evergem al jaren aandacht vraagt voor de kerkwegels.

Wat en vooral wie is de Interessegroep Natuur?
Cyrilla Gillis: "Eind de jaren '70 zijn wij begonnen met een groep sterk gemotiveerde mensen die met de natuur bezig waren. We wilden die interesse met iedereen delen. Wandelen en fietsen langs rustige wegen is daarvoor ideaal. In 1980 brachten we dan een boek uit: het Kerkwegel inventarisatieboek. Het is nog steeds een standaardwerk, waarop we ons baseren om bepaalde verbindingen open te krijgen."

En vandaar het trage-wegenengagement?
Cyrilla Gillis: "Zeer zeker. Vandaag heten die kerkwegels 'trage wegen', maar eigenlijk zijn wij daar dus al 25 jaar mee bezig. In het begin haalde onze gemeente gewoon de schouders op wanneer we hen zegden dat zij die paden moesten onderhouden. Maar aandringen levert resultaten op. Vandaag worden de kerkwegels in de deelgemeente Sleidinge duidelijk beter onderhouden. En nu volgen ook de andere deelgemeenten."

Jullie kunnen dus profiteren van een groter draagvlak voor trage wegen?
Cyrilla Gillis: "Overduidelijk. Onze perspectieven worden trouwens steeds beter. We werken nu met onze groep vlot samen met de gemeentediensten. Toch nog één grote uitdaging: afgesloten of verdwenen paden terug openen, bewegwijzeren en uiteraard eveneens onderhouden. Zo willen we een netwerk aan trage wegen dat de deelgemeenten met elkaar verbindt."

En daarvoor zoeken jullie partners?
Cyrilla Gillis: "Zoveel mogelijk. Maar het begint te vlotten. In januari 2007 hebben we een vergadering belegd met het Regionaal Landschap Meetjesland. Ideaal dus voor ons brede draagvlak te vertalen in acties!"

Veel succes daarmee!

Meer info: Cyrilla Gillis (cyrilla.gillis@skynet.be)


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.