e-zine vzw Trage Wegen

Uitgave November 2006

Teken de petitie voor een toegankelijk Oud Vliegveld

trage-wegenbeeld: illegale inpalming van het openbaar domein, gevolgd door een absurde verlegging?

Natuurvereniging vzw Durme is gestart met een online petitie voor het behoud van buurtweg 14 op het Oud Vliegveld in Waasmunster. Ondertussen hebben al meer dan 1400 mensen de petitie ondertekend, waaronder ook heel wat politici. De bedoeling: het gemeentebestuur van Waasmunster, de bestendige deputatie van Oost-Vlaanderen en de minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen duidelijk maken dat de voorgestelde regularisatie onaanvaardbaar is.

Onderteken dus de petitie, want buurtweg 14 is voor Jan en alleman!


Milieuraad op uitstap

Een adviesraad op stap buiten de gemeentegrenzen, daar moet iets achter zitten. We komen de Stedelijke Adviesraad voor Leefmilieu (SAL voor de vrienden) van Beringen tegen in Riemst. En dan nog wel om naar trage wegen te kijken. Annemie Witters, de Beringse milieuambtenaar geeft tekst en uitleg. "Een paar raadsleden van de SAL hebben veel interesse voor een trage-wegenproject in Beringen. En dan heb je voorbeelden nodig."

"proefproject in Riemst werkt aanstekelijk"

Annemie Witters: "Ik ken het project in Riemst van de studiedag over trage wegen in het Beringse Casino. Ik was onder de indruk van het project in Riemst: hun aanpak, de begeleiding van jullie vereniging en de betrokkenheid van de plaatselijke bevolking sprak me hierin sterk aan. Erg aanstekelijk. Voeg de interesse van de SAL, de studiedag en dat project samen en je weet waarom we Riemst bezoeken."

De adviesraad krijgt in Riemst de volledige uitleg van het project én er wordt gewandeld. "Een wandeling prikkelt de interesse, vooral ook dankzij de enthousiaste inbreng van de schepen. Onze leden zijn nu echt warm gemaakt voor het project. We beseffen wel dat de aanpak in Beringen waarschijnlijk totaal anders zal zijn. Beringen is met haar verspreide bebouwing en 4 totaal verschillende deelgemeenten niet te vergelijken met het landelijke Riemst en haar dorpskernen. We kiezen vermoedelijk dus een gebied om kleinschalig van wal te steken. Wordt vervolgd," aldus Annemie Witters

Meer info: Annemie Witters, 011 43 02 41 (annemie.witters@beringen.be)


Vereniging in de kijker: Actiecomité Milieubescherming Merelbeke

trage-wegenproject Driesbeekvallei afgerond met kaart

De inwoners van Bottelare en Munte bezitten sinds kort een gratis een trage-wegenkaart van Merelbeke. Een bekroning voor de vele inspanningen van het Acticomité Milieubescherming Merelbeke (AMM). "De beste manier om de bewoners te bedanken voor hun medewerking aan het succesvolle Driesbeekvalleiproject," benadrukt Frank Monsecour van het actiecomité. "De kaart moet je normaalgezien kopen in het VVV-kantoor in het gemeentehuis."

"Trage wegen beroeren ons al lang"

Frank Monsecour legt uit: "In 2003 wandelen op de Dag van de Aarde vele mensen met ons de Driesbeek-valleiroute in. Meteen de start van het idee om de historische kerk- en voetwegels in de Driesbeekvallei te herstellen voor zachte recreatie. Een project met kansen voor natuurherstel, bosuitbreiding en herwaardering van het cultuurhistorisch erfgoed. Door de samenwerking met Trage Wegen vzw, de gemeente Merelbeke en de Vereniging voor Bos in Vlaanderen vzw staan we nu zover."

Vijftig trage wegen krijgen een naam

"Weinig inwoners weten dat al die wegjes een naam hebben," vertelt Frank Monsecour, "ze zijn in de loop der jaren in de vergetelheid geraakt. Om de vele trage wegen hier vandaag opnieuw te kunnen benoemen, organiseerden we vertelavonden (zie foto) voor en met de buurtbewoners. Aan hen de keuze, onder het motto 'geef de baan een naam!'. Ofwel de oude naam uit de atlas, ofwel een naam uit de volksmond. Dat is dan vaak de benaming waar er ook een pittige anekdote aan verbonden is, dat komt daar allemaal naar boven. De gemeente Merelbeke plaatst nu echte straatnaamborden met de gekozen naam."

Beperkte recreatieve druk

"De bevolking liet ons van in het begin weten achter de herwaardering van de trage wegen te staan, op voorwaarde dat de Driesbeekvallei geen overbezocht pretpark wordt," benadrukt Frank Monsecour. "Het AMM stelt de woonkwaliteit van de lokale bevolking boven een te grote recreatieve druk. Daarom geen bewegwijzerde ?Driesbeekvalleiroute?, maar een heuse trage-wegenkaart. Zo kan iedereen op zijn eigen manier gebruik maken de wegjes. Een aangename wandeling én een veilige doorsteek naar de dorpskern, zowel om te winkelen als om naar school te gaan."

Meer informatie: Frank Monsecour, 0498 76 76 94 (frank.monsecour@skynet.be)


Schoten op weg...

...naar een trage-wegennetwerk

Trage wegen zijn in en ook Schoten heeft er heel wat. Reden te meer om ze in kaart te brengen. Een gemeentelijke werkgroep buigt zich sinds vorig jaar over die taak. Die trage wegen staan intussen op kaart. Een toffe samenwerking tussen de gemeente, Natuurpunt, de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) en de heemkundige kring Scot. De werkgroep denkt nu aan kleine bordjes te voorzien met het trage wegen-logo langs de wegen en voor een aantal een echt naambord. Dat alles met een overzichtskaart worden opgemaakt voor de bevolking.

Schoten zit gekneld tussen de Antwerpse agglomeratie en de Voorkempen, met de gekende autodrukte. Hoe meer voetgangers en fietsers via trage wegen op hun bestemming geraken, hoe minder auto's. Dat is de logica. Door het netwerk aan interessante wegjes onder de aandacht te brengen wil Schoren haar inwoners overtuigen om de auto wat meer aan de kant te laten staan. Met een veiliger verkeer en een beter milieu als gevolg.

Enquête en oproep

En de Schotenaren gebruiken hun trage wegen wel degelijk. Dat blijkt ook uit een enquête bij de bewoners van de Schotense wijk Bloemendaal. Mét een dicht netwerk van brandwegen. De gemeente legt deze nu duidelijk vastg in een ruimtelijk uitvoeringsplan. Een garantie voor de toekomst, zeg maar. De gemeente doet meteen ook een oproep: iedereen die nog trage wegen in Schoten kent, of suggesties wil doen voor namen, kan terecht bij de gemeente.

Meer info:
Joke Ossaer, 03 685 04 62 (milieudienst@schoten.be)


Natuurpunt Roosdaal stelt inventaris Strijtem voor

"Wij vragen aandacht voor trage wegen"

Ter herinnering... in ons e-zine van juni deed Natuurpunt Roosdaal een warme oproep aan alle inwoners van Strijtem. "Help mee de trage wegen in kaart te brengen". Vandaag is die af. Natuurpunt Roosdaal stelt trots de inventaris van trage wegen in Strijtem voor aan de gemeente Roosdaal.

Enkele feiten

- Slechts 22 van de 47 trage wegen in Strijtem zijn goed onderhouden.
- Slechts 8 van de 47 trage wegen zijn opgenomen als provinciaal wandelpad in 'Dender-Lombeek'.
- wegen die nog goed begaanbaar waren in 1999, als deel van de 'Wandelen te Roosdaal' wandelroutes van de gemeente, kunnen vandaag soms niet meer gebruikt worden.

Voorstel aan de gemeente

Alwin Loeckx van Natuurpunt Roosdaal wil geen pessimist zijn. "We kunnen onze trage wegen redden. Met wat aandacht en goede wil komen we er. Daarom reiken we de hand aan de gemeente en vragen we samen een werkgroep trage wegen op te richten. Met wandelclubs, jeugdbeweging, cultuurverenigingen en alle andere betrokkenen komen er zeker oplossingen uit de bus. Zelfs een kaart met álle trage wegen van heel Roosdaal is goed te doen."

De inventaris en het voorstel staan volledig op www.natuurpunt-roosdaal.be
Meer info: Alwin Loeckx, 054 51 84 78 (alwin@natuurpunt-roosdaal.be)


"Snelcursus over trage wegen"

23 Oost-Vlaamse gemeenten schaven kennis trage wegen bij

Met meer dan 60 zakken ze af naar Tielrode. Ambtenaren, diensthoofden en zelfs schepenen. Samen vormen ze de teams uit 23 Oost-Vlaamse gemeenten die deelnemen aan de "praktijkdagen trage wegen". De vzw Trage Wegen organiseert samen met het provinciebestuur deze tweedaagse cursus, met als doel de kennis over kerkpaden, veldwegen en doorsteekjes op te trekken. "Na de eerste cursusdag in het provinciehuis in Gent zijn we vandaag te gast in Tielrode," vertelt Steven Clays van de vzw Trage Wegen, "De gemeente Temse is al jaren een echte voortrekker als het op trage wegen aankomt. We kunnen veel van hen leren."

Gevarieerd parcours

Het lesprogramma is bijzonder afwisselend. De deelnemers leren er hoe ze de digitale atlas der buurtwegen kunnen raadplegen. De vzw Trage Wegen legt uit hoe een trage-wegenplan in elkaar zit en de cursisten krijgen zelfs een flinke brok theorie te verwerken. Wegenrecht, administratieve procedures en zelfs de technische eigenschappen van alle mogelijke materialen voor de bedding van een trage weg komen aan bod. ?Noodzakelijk als je straks je inwoners correct wil informeren?, meent Steven Clays.

Een schoolvoorbeeld van samenwerking

"Maar een werkbezoek op het terrein is even belangrijk," aldus Steven Clays, "Romain Van Puyvelde van de vereniging Ons Streven en Wim Vereecken, het diensthoofd van de groendienst werken in Temse al jaren vruchtbaar samen rond trage wegen. Een echt schoolvoorbeeld. Zij zullen ons op sleeptouw nemen in Tielrode langs verschillende plaatsen waar de gemeente voorgoed verloren gewaande paden terug openmaakte. De interesse om de kneepjes van dat vak te leren is groot. Dat zien we aan de belangstelling voor deze praktijkdagen. Dankzij de steun en de enthousiaste medewerking van de provincie Oost-Vlaanderen mogen die gerust een succes genoemd worden."

De vzw Trage Wegen heeft drie verklaringen voor de leergierigheid van de Oost-Vlaamse ambtenaren. Steven Clays: "Er ís meer interesse in wandelen en fietsen. Inwoners verwachten dus van hun gemeente dat die de openbare ruimte onderhoudt en ontwikkelt, zelfs als deze is ingepalmd. En ze zijn bereid om daarvoor bij het gemeentehuis aan te kloppen. Daarnaast is verkeersveiligheid overal een heet hangijzer geworden. Trage wegen zijn dikwijls veiliger én sneller dan de wagen, zeker voor korte afstanden. Je stuurt je kinderen nu eenmaal liever naar school over een rustig baantje. Ten slotte heeft ook de provincie een rol gespeeld. Door de atlas der buurtwegen voor iedereen digitaal beschikbaar te maken, gebruiken mensen hem meer. Gevolg: trage wegen krijgen terug de aandacht die ze verdienen."

Meer info: Steven Clays, 02 204 09 73 (steven.clays@tragewegen.be)


Win 30.000 euro voor je ommetje (*)

Gluren bij de buren

Landschapsbeheer Nederland -zoiets als al onze regionale landschappen samen, maar dan gebiedsdekkend- schrijft een prijsvraag uit. Geen kleintje bovendien, want de vereniging die de "beste" trage-wegenwandeling uitdenkt wint maar liefst 30.000 euro voor de realisatie ervan. En in elke Nederlandse provincie krijgt nog eens een laureaat 10.000 euro. Dat noemen wij nog eens plattelandsontwikkeling...

(*) Ter info: in Nederland heet een kleine wandeling van ongeveer een uur, met een afstand van zo?n drie tot zeven kilometer over trage wegen officieel een "ommetje".

Wedstrijdreglement, handleiding en meer info op:
www.landschapsbeheer.nl


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.