E-zine vzw Trage Wegen

Uitgave Oktober 2006

Tentoonstelling buurtwegen West-Vlaanderen

"De Provincie West-Vlaanderen en het beheer van de buurtwegen, 1800-heden"

Wet op de Buurtwegen
10 april 1841: het jonge België stemt een wet die het behoud, goede toegankelijkheid en de bruikbaarheid van de buurtwegen moet verzekeren. Henri Beuschling maakt voor alle gemeenten van België een kaart van die wegen. We kennen deze als de 'atlassen der buurtwegen. Deze grootse cartografische onderneming leverde voor West-Vlaanderen 241 ?atlassen van de buurtwegen? op. Het Provinciaal Archief West-Vlaanderen stelt de atlassen nu tentoon. Deskundig gereinigd en gerestaureerd.

Bezoek en leer bij
U kan de tentoonstelling gratis bezoeken in het Provinciaal Hof (Markt 3 te Brugge) van 23 oktober tot en met 3 december 2006, elke dag van 10:30 tot 17:00. Een rijkelijk geïllustreerde catalogus krijgt u voor slechts 8 euro. Deze bevat een beschrijving van alle geëxposeerde archiefdocumenten, foto?s en gebruiksvoorwerpen.

Meer informatie: Provinciale Archiefdienst West-Vlaanderen, 050 40 72 90 archiefdienst@west-vlaanderen.be en op www.west-vlaanderen.be/archiefdienst (klik op nieuws).


"Trage wegen voor iedereen"

vzw Trage Wegen niet onder de indruk van vonnis De Clerck

De poort op buurtweg 14 in Waasmunster blijft staan. Tenminste, als het van de correctionele rechtbank van Dendermonde afhangt. De vzw Trage Wegen merkt op dat de rechter zich niet uitspreekt over de grond van de zaak. Woordvoerder Steven Clays: "Wij verwachten geen gevolgen voor de rest van Vlaanderen. Dit is geen vrijgeleide voor zij die wegen afsluiten."

"Jan De Clerck is bekend. Als hij een buurtweg verspert, kijkt iedereen mee. Het Oud Vliegveld is een symbooldossier, wij steunen de actie van vzw Durme," benadrukt Steven Clays. "Maar veel andere trage wegen blijven óók afgesloten. Gebruikt uw kind wel eens een doorsteekje naar school? Honderdduizenden Vlamingen nemen elke dag voetwegen, veldbaantjes of kerkpaden. Of je nu naar de bakker wandelt, naar school fietst of gewoon een ommetje maakt met de hond: iedereen gebruikt trage wegen. Een afgesloten weg is dus extra jammer. Aandacht en begrip daarvoor is broodnodig." De vereniging kijkt uit naar de bestuursakkoorden die de kersverse verkozenen her en der in Vlaanderen afsluiten. "Keuzes die het beleid van de volgende 6 jaar bepalen. Maak de baan vrij voor de trage weggebruiker", zo luidt het advies van de vzw Trage Wegen.

"Gemeenten kúnnen het aantal kilometers trage wegen fors doen toenemen"
Steven Clays ziet een duidelijke trend: "Meer gemeenten doen iets om het netwerk aan paadjes en baantjes op hun grondgebied te verstevigen. Zeker de jongste jaren. Eigenaars, aangelanden of landbouwers moeten niet onmiddellijk op hun achterste poten staan. Door overleg is veel mogelijk. De interesse van Jan Modaal voor trage wegen neemt altijd maar toe. Besturen die vandaag op deze evolutie inspelen, plukken over 6 jaar de vruchten. Inwoners vinden één ding heel belangrijk: ze verwachten dat de gemeente de openbare ruimte ontwikkelt én onderhoudt. Vandaag in het gemeentelijk bestuursakkoord, morgen trage wegen voor iedereen."


Van Mechelen richt 'task force' trage wegen op

Parlementaire vraag over vonnis De Clerck

De uitspraak van de Dendermondse strafrechter beroert ook het Vlaams Parlement. Parlementslid Jos Bex vroeg Dirk Van Mechelen, Vlaams
minister van Ruimtelijke Ordening wat de gevolgen van het vonnis zullen zijn op Vlaamse schaal. ?Geen vonnis in kracht van gewijsde,? jargon voor ?wordt vervolgd?, luidde het antwoord.

Veel Vlaamse aandacht

Van Mechelen benadrukt: ?Trage wegen verdienen onze aandacht. Als gevolg van de huidige wetgeving, vallen ze onder het departement Ruimtelijke Ordening. Mijn administratie brengt sedert dit voorjaar het dossier in kaart. Samen met het Vlaams Parlement moeten we er ons over buigen. De regering richt een task force met de diverse administraties.?

?Dit is uw verdienste, mijnheer Bex?

De minister overlaadde Jos Bex met complimenten. ?In uw vraag wees u zelf al op het belang van de trage wegen. Het gaat inderdaad over milieu én mobiliteit. Het heeft een impact op de openbare werken. Het is een toeristisch gegeven. Het is vooral een kwestie van de ontsluiting van het platteland. We zullen dit dus in onderling overleg, aanpakken. Ik stel voor dat we dit parlementaire jaar samen decreetgevend werk verrichten om dit probleem voor eens en altijd op te lossen. De verdienste hiervan komt u dan ongetwijfeld toe, waarvoor mijn dank.? Gevolgd door applaus op de banken van de meerderheid. Onze vereniging volgt, in naam van meer dan 400.000 gebruikers, deze mooie woorden op. We laten ze niet leiden tot foute daden.

Meer informatie:
Steven Clays, 02 204 09 73 (steven.clays@tragewegen.be)


Met de neus op de feiten

trage-wegenbeeld: vrijwilligers uit meer dan 20 verschillende verenigingen scholen zich bij op een praktijkwandeling trage wegen

Kennis over trage wegen doet u op ter plaatse. De deelnemers aan de wandeling te Wetteren kregen in elk geval een gevarieerd parcours voorgeschoteld. Klaar om nu ook in eigen streek aan de slag te gaan.


Even voorstellen: ons team

Het secretariaat onder de loep

Steven Clays (foto: links) is verantwoordelijk voor communicatie en beleid. Als vlotte spreker en schrijver verzorgt hij dit e-zine, onze websites en de perscontacten. Hij heeft een grondige kennis over de wetgeving omtrent trage wegen en volgt het beleid erover op de voet. Steven is ook de man achter de trage-wegen-lijn (dé helpdesk over voet- en buurtwegen) die al uw vragen beantwoordt. Over trage wegen, uiteraard.

Freek Verdonckt (foto: rechts) neemt de projectcoördinatie en het zakelijk beheer voor zijn rekening. Vernieuwende projecten en het zoeken naar middelen om ze uit te voeren, dat is zijn ding. Hij begeleidt ook heel wat gemeenten die aan een trage-wegenplan werken. Zijn grote inzicht in de trage-wegenproblematiek op het terrein komt daarbij goed van pas. Ook de komende jaren zullen gemeenten bij hem kunnen aankloppen, en wel voor het DULOMI-project 'Trage wegen doen bewegen'.

Bjoke Carron (foto: midden) staat in voor de algemene coördinatie en bewegingswerking van onze vereniging. Van personeelszaken tot de algemene vergadering: Bjoke zorgt ervoor. Ze houdt ervan mensen samen te brengen, te informeren en warm te maken voor toffe activiteiten. Daarvoor kan u beroep doen op haar ondersteuning. Haar communicatiebagage is dus ook voor u mooi meegenomen.

Bel, mail of spring gerust binnen. Zo leert u ons nóg beter kennen.

Contact: 02 204 09 70 - info@tragewegen.be - Vooruitgangsstraat 323/10, 1030 Schaarbeek


Studiewerk gevraagd

Dringend tijd voor een wetenschappelijke benadering van de trage mobiliteit

Lokale besturen, verenigingen en particulieren stellen altijd maar meer vragen over trage wegen. De trage-wegen-lijn van onze vereniging geeft dan een antwoord. En juist daar zit een enorm potentieel: er zijn concrete én algemene onderzoeksvragen waarin de trage mobiliteit centraal staat. Vandaar de oproep voor het verrichten van onderzoek naar trage wegen.

Een interessant onderzoeksthema, ook binnen uw werkveld?
Maar enkele van de vele smaakmakers:
* het netwerk van trage wegen en informele basismobiliteit: voor een blokje om, de hond uit te laten of naar de bakker te gaan
* trage wegen en levenskwaliteit: genieten van het landschap, voor een sportieve wandeling of ruitertocht, een plek voor een afspraakje.
* speelweefsel of zilverweefsel: zowel voor de jeugd als voor actieve senioren veilige en rustige verbindingen
* de ontsnipperende werking van trage wegen voor het landschap

Als onderzoeker geprikkeld? Contacteer ons en we bekijken wat de trage wegen voor u kunnen betekenen.
Bjoke Carron, 02 204 09 70 (bjoke.carron@tragewegen.be)


Vereniging in de kijker: Vakantiegenoegens

De 'Kreo' en Vakantiegenoegens kent iedereen. Wat minder mensen weten is dat dé sociaal-culturele vereniging van Vlaanderen bij uitstek ook zeer verbonden is met de vzw Trage Wegen. Sterker nog, de vereniging die "Vakantie voor allen" hoog in het vaandel voert, stond mee aan de wieg van Trage Wegen.

"Mooie wandelingen waar mogelijk"

Kris De Cock van het landelijke secretariaat weet dat als geen ander: "Kerkwegels, buurtwegen en erfdienstbaarheden hebben altijd onze aandacht gehad. Al was het maar omdat ze mooie routes en uitzichten opleveren voor onze lokale afdelingen die van wandelen houden. En omdat onze leden de paden gingen ?inlopen? nadat de boer het veld omploegde, soms in samenspraak, soms in tegenspraak.
Wij zijn in de eerste plaats geïnteresseerd in de recreatieve functie van de trage wegen. Recreatief medegebruik voeren we hoog in het vaandel: waar mogelijk inventariseren we zelfs trage wegen. En door te stappen, ijveren we voor het behoud ervan."

Sinds 1994 is Vakantiegenoegens ook lokaal bezig met acties rond trage wegen. De afdelingen, eigenlijk lokale werkgroepen, nemen dat voor hun rekening. Ze inventariseren en ondernemen acties om trage wegen terug open te stellen. "Een mooi voorbeeld is de werkgroep in Tervuren", aldus Kris De Cock. "Een enthousiaste ploeg van vrijwilligers helpt er mee de trage wegen van deelgemeente Vossem in kaart te brengen. Door het goede voorbereidende werk van de gemeentelijke milieuambtenaar én de vzw trage wegen, verloopt dat heel vlot."

Een stevig middenveld vóór trage wegen
Kris De Cock: "Nu de vzw Trage Wegen op een professionele manier rond trage wegen werkt", is het thema bij ons een beetje stilgevallen. Maar in 2007 pikken wij de draad weer op. We geloven in een sterke rol voor het middenveld. Zo verengen we onze werking tot de loutere'vakantie'. Het maatschappelijk aspect komt voorop. Samenwerken in onderling overleg staat voor ons centraal, ook met de landbouw. Wij hebben bijvoorbeeld een goede band met de Landelijke Gilde."

De vzw Trage Wegen ondersteunt dit initiatief. Het past binnen onze plannen samen te werken met verenigingen, om het netwerk van mensen die actief zijn rond trage wegen, verder uit te bouwen.

Meer informatie: Kris De Cock, 02 246 36 62 (kris.decock@vakantiegenoegens.be) of via www.vakantiegenoegens.be


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.