E-zine vzw Trage Wegen

Uitgave September 2006

Erkennen is herkennen

Trage-wegenbeeld: Burgemeester van Rotselaar Dirk Claes, Schepen Hilde Van Laer en trekkende kracht Theo Peeters van de werkgroep trage wegen poseren naast één van de paaltjes waarop het erkenningslogo voor trage wegen werd aangebracht.

De meeste van meer dan vierhonderd paadjes in Rotselaar worden van de erkenning 'trage weg' voorzien. Daarnaast krijgen nog eens 86 trage wegen hun historische naam terug, op speciaal daarvoor ontworpen naamborden. Erkennen is immers herkennen!


Op zoek naar een stageplaats?

Stagemogelijkheden bij vzw Trage Wegen

Tijdens het academiejaar 2006-2007 biedt onze vereniging enkele studenten de kans ervaring op te doen in de beroepspraktijk door een interessante stage te lopen. De student zal hierin uiteraard worden begeleid door een bepaalde periode mee te draaien op het secretariaat.

Studenten of docenten kunnen ons contacteren voor volgende stagemogelijkheden:
* Opleiding Journalistiek - portfolio trage wegen
* Opleiding Sociaal-Cultureel Werk of Communicatie - Doelgroepencampagne
* Opleiding Grafische vormgeving, Reclame - aanmaken campagnebeeld en campagnemateriaal

Op de website van de vzw Trage Wegen vindt u een gedetailleerde omschrijving van de mogelijke stageopdrachten.

Meer info?
Bjoke Carron, 02 204 09 70 (bjoke.carron@tragewegen.be)


Vereniging in de kijker: Voetgangersbeweging

Geen enkele vereniging waarvan het werkveld zo sterk samenvalt met dat van de onze. We hebben het over de Voetgangersbeweging. Bovendien zijn ze mede-oprichter van de vzw Trage Wegen. Tijd voor een interview met Tom Dhollander van de Voetgangersbeweging.

Wat zijn in enkele woorden/zinnen, de belangrijkste doelstellingen van de Voetgangersbeweging?

De Voetgangersbeweging wil dat meer mensen te voet gaan en kunnen gaan. Om dit te bereiken stimuleert de beweging het 'te voet gaan' in de ruimste zin: creëer een leefomgeving waarin zo veel mogelijk mensen meerwaarden vinden. Naast eerder traditionele aandachtspunten zoals toegankelijkheid en verkeersveiligheid, werkt de Voetgangersbeweging ook aan beeldkwaliteit, groenvoorzieningen, sociale veiligheid, edm. Met de deelwerking 'Kom op Straat' wilt de verenging mensen aanspreken letterlijk en figuurlijk op straat te komen. Daarnaast richtte de beweging het 'Steunpunt Straten' op waarmee zij vooral de overheid wilt ondersteunen in haar publieke ruimte beleid. De Voetgangersbeweging ontwikkelt constructieve strategieën en methoden om op grote schaal burgers en overheden bij te staan in hun streven naar een kwaliteitsvolle leefomgeving.

Bij de naam 'Voetgangersbeweging' lijkt de link met trage wegen
inderdaad niet ver weg. Maar hoe komen trage wegen concreet aan bod in jullie werking?


De Voetgangersbeweging stond mee aan de doopvont van Trage Wegen. Niet iedereen beschikt over dezelfde verplaatsingsmogelijkheden en te voet gaan is en blijft de essentiële vorm van basismobiliteit. Het creëren van een aaneensluitend voetgangersnetwerk achten we een belangrijk aandachtspunt. Aangezien onze werking zich hoofdzakelijk naar woongebieden richt, is datgene waar wij rond werken erg complementair met de materie van de trage wegen.

Kan je een voorbeeld geven van een concrete actie of lopende dossiers?

Naar aanleiding van de wetgeving ?zone 30 in schoolomgevingen? ontwikkelde de Voetgangersbeweging in 2005 de Octopuscampagne. We wilden hiermee vooral het waarom van de nieuwe wetgeving aan het publiek duidelijk maken. Niet zonder succes, in quasi elk verkiezingsprogramma zijn de schoolomgevingen opgenomen als prioritair aandachtspunt. Naast de aandacht voor de schoolomgevingen wilden we echter vooral een hefboom creëren om ook de schoolroutes aan te pakken. In het kader hiervan ontwikkelden we een GIS-toepassing waarin de leerkrachten en leerlingen zelf de problemen en aandachtspunten op weg naar hun school detecteren en in kaart brengen. Naast het totaalbeeld van het woon-schoolverkeer dat we hierdoor genereren, stellen we vast dat ook heel wat trage wegen gebruikt worden als veilig alternatief op weg naar school. Door per school de routes te digitaliseren komt de rol van de trage wegen in het geheel nadrukkelijk naar voor. Voor de overheid vormt dit een sterk argument om minstens de trage wegen in stand te houden of uit te breiden waar nodig. Het grote succes van het Octopusplan is erg tastbaar door het groot aantal deelnemende scholen en bezoekers dat de website bezoekt. (www.octopusplan.be)


Wat zijn de plannen voor de toekomst?

Recent startte de Voetgangersbeweging met een nieuwe campagne "SOS, Senioren op straat". Hiermee hebben we een strategie uitgewerkt om ook de noden deze andere 'vergeten' doelgroep meer op de voorgrond te krijgen. De weg is hier echter nog een stukje langer.

Meer info?
Tom Dhollander, 015/30 80 41 (tom.dhollander@komopstraat.be)


Voetwegenhappening 'Klavertje 4' te Kluisbergen

Vier trage-wegenactiviteiten voor de prijs van één

In onze vorige e-zines kwam Kluisbergen al regelmatig aan bod, vooral dan omdat heel wat voetwegen er dreigden voorgoed afgeschaft te worden. Dankzij de vele inspanningen van het lokale middenveld is dat 'voetwegenplan' er voorlopig van de baan. Trage Wegen Vlaamse Ardennen nodigt jullie dan ook uit om samen van de vele trage wegen te genieten op zondag 22 oktober 2006.

Klavertje 4!

* Trage wegen in het landschap (7 km), Filip Keirse
* Cultuurhistorie in de Vlaamse Ardennen (7 km), Guido Tack
* Planten langs de veldwegen (5 km), Karel De Waele
* Natuur in de herfst (5 km), Norbert Desmet

Afspraak om 14 u aan Molen ten Hootond, Zandstraat 4. Vooraf inschrijven is noodzakelijk!

Bel hiervoor naar: 055/20.72.82 of 055/38.78.83
Kostprijs: 1 ?/pp (2?/per gezin), een drankje aan de Beiaardbeek en een mooie wandelfolder zijn inbegrepen


Vlaanderen traag, hét internetportaal rond trage wegen

www.vlaanderentraag.be online

Zelf jouw trage-wegenactiviteit aankondigen? Discussiëren over kerkpaden? Jouw digitale fotocollectie delen met de andere liefhebbers van voetwegen? Een link naar jouw ruitervereniging plaatsen? In contact komen met actievelingen? Met de portaalsite "Vlaanderen traag" kan het allemaal. Bovendien is Vlaanderen traag verbonden met de actiebank van johanna.be. Zo ontstaat er een site die volledig gedragen wordt door de trage-weggebruikers zelf.

Registreren...
....Is noodzakelijk, en daarna kan je aan de slag. Maak je eigen profiel aan, verken het forum, lees de artikels uit de nieuwslijn en schrijf vooral zelf je bijdrage. Ideaal voor verenigingen die bedreigde trage wegen in de kijker willen zetten, hun mening willen geven over hoe het beter kan of gewoon een wandeling willen aankondigen.

Hulp nodig?
Vlaanderen traag zit nog in een testfase. Alleen met jullie hulp kunnen we zoveel mogelijk de foutjes eruit halen en Vlaanderen traag zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken. Op regionale info-avonden stellen we de portaalsite voor aan het publiek. Er zitten nog twee info-avonden aan te komen. Op anderhalf uur tijd leer je alle kneepjes van de site kennen!

- maandag 2 oktober 2006, Hasselt, 19:30, ACW (tegenover het station)
- maandag 9 oktober 2006, Mechelen, 19:00, Natuurpunt-secretariaat, H. Consciencestraat (vlakbij het station)

Meer info: Bjoke Carron, 02 204 09 70 (bjoke.carron@tragewegen.be)


Colloquium PICVerts te Doornik, een verslag

Wallonië zet in op trage wegen

Eind 2004 ging men, onder impuls van de Waalse Minister Philippe Courard (bevoegd voor binnenlands bestuur), in niet minder dan 13 Waalse gemeenten van start met het opmaken van PICVerts, zeg maar gemeentelijke groene wegenplannen. Twee weken geleden werden de resultaten van de eerste twee werkingsjaren bekendgemaakt op een heus colloquium, waarop onze vereniging niet kon ontbreken. In beide landsdelen is vooralsnog dezelfde wetgeving van toepassing als het over buurtwegen gaat. Bovendien begint ook het middenveld zich te organiseren rond trage wegen: organisaties als Itinéraires Wallonie, en Sentiers.be komen steeds nadrukkelijker op voor het behoud van de Waalse trage wegen. Een verslag.

Geen sprookjes
De wegencommissaris van de provincie Henegouwen maakte iedereen duidelijk welke wegen in aanmerking kwamen voor PICVerts: het hele palet aan buurtwegen, verlaten beddingen én feitelijke openbare wegen. Een trage-wegenbeleid is ook in Wallonië geen sprookje, zo benadrukte Sylviane Guilmont van Inter-Environnement Wallonie (de Waalse Bond Beter Leefmilieu): afgesloten paden, omgeploegde voetwegen, gevaarlijke stieren op de openbare weg... waarom klinkt ons dat allemaal toch zo bekend in de oren? En ook in het zuiden van het land weet men niet wat men aan moet vangen met de 'feitelijke openbare wegenis'. Pech dus, voor al die trage wegen die niét in een atlas der buurtwegen staan. Mevrouw Annie Vanboterdal-Biefnot, de grote baas van het Directoraat-Generaal voor Lokale Overheden schetste echter duidelijk de meerwaarden van trage wegen voor het aanwezige publiek: functionele verbindingen, ecologie en het enorme toeristisch-economische belang voor een bij uitstek groen gewest.

Steunmaatregelen alom
Dat het menens is in Wallonië met die PICVerts, konden we al snel afleiden uit de vele beschikbare gelden die de overheden voor het herwaarderen van wegjes ter beschikking stellen. Gemeenten of intercommunales kunnen er profiteren van financieringen die al snel oplopen tot 70 of 80 procent van de totale kostprijs. Er wordt ook nagedacht over gebruikersklassen en alle lokale overheden die zo'n plan willen opmaken hebben een hoogwaardige cartografische internettoepassing ter beschikking. Alle gegevens komen in één grote databank terecht, het publiek kan de resultaten gratis raadplegen. Ondertussen is ook de provincie Namen begonnen met het digitaliseren van de atlas der buurtwegen, maar afspraken om ook dat publiekelijk toegankelijk te maken waren er nog niet.

Een gemeentelijk trage-wegenplan
In de namiddag werden dan de resultaten voorgesteld, aan de hand van getuigenissen van lokale vrijwilligers, schepenen, burgemeesters of ambtenaren. Zo'n PICVert is eigenlijk een 'organisch' plan. Het vervangt geenszins het bestaande buurtwegennet, maar is eigenlijk een 'opwaardering' ervan: enkele assen die door de gemeente lopen worden volledig aangepakt. Dat gaat vaak gepaard met enorme werken waar we als vzw Trage Wegen niet altijd gelukkig mee zijn. Betonneringen, drainage, inbuizing, plaatsen van grootbemeten fietsersbruggen... het kan allemaal. Maar er waren ook de volksverhalen en de geschiedenis van de baantjes. De gemeente Lasne kreeg dan wel geen prijs van minister Courard, maar de vzw Trage Wegen is bereid haar morgen een lintje cadeau te doen. Het moet zowat de enige getuigenis geweest zijn van een 'integrale' aanpak zonder veel beton gieten, maar wel met de zorg voor een goed onderhoud en een uitmuntende sensibilisatie.

Een voorzichtige conclusie...
In Wallonië lopen ze alvast niet warm voor een eigen Waals buurtwegendecreet. "We hebben alle instrumenten", beweerden de aanwezig wegencommissarissen. Maar het werd ook duidelijk dat met de PICVerts geen afgesloten wegen zullen opengaan. Trage wegen is in Wallonië een ambtelijk verhaal, en de Waalse overheid trekt duidelijk aan de kar. Met PICVerts is er nu bovendien een herwaarderingsmethode. Nu nog een algemene visie. Het werk is nog lang niet af.

Alle presentaties van het colloquium staan op het internet: klik op deze link om de pagina te openen.


Tweede druk wegwijzer trage wegen!

Dankzij de steun van de firma Green Road, kon de intussen uitgeputte 'Wegwijzer trage wegen' worden bijgedrukt. Leden van vzw Trage Wegen kunnen de wegwijzer gratis aanvragen via wegwijzer@tragewegen.be, en betalen daarvoor slechts de verzendingskosten (? 2,50) op: 001-3773475-57 van VZW Trage Wegen, Vooruitgangstraat 323 bus 10, 1030 Schaarbeek met vermelding van uw naam en 'wegwijzer'.

Ben je nog geen lid van vzw Trage Wegen, dan betaal je 12,5 ? (inclusief 2,5 ? verzendingskosten). Dit kan door het bedrag te storten op rekeningnummer 001-3773475-57 van VZW Trage Wegen, Vooruitgangstraat 323 bus 10, 1030 Schaarbeek met vermelding van uw naam en 'wegwijzer'. Je bent vanaf dan ook lid tot eind 2007.


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.