E-zine vzw Trage Wegen

Uitgave Augustus 2006

Interview: Annelies Janssens over de praktijkdagen in Vlaams-Brabant

Vorige maand haalden we het reeds aan in onze nieuwsbrief: begin juni deden maar liefst 60 ambtenaren van Vlaams-Brabantse gemeenten mee aan de 'praktijkdagen trage wegen'. De provincie Vlaams-Brabant was een actieve partner in het organiseren van deze tweedaagse cursus. We gingen eens peilen bij Annelies Janssens (zie foto) van de provinciale dienst voor mobiliteit en wegen naar het hoe en wat van de samenwerking.

Door het opnemen van het medeorganisatorschap van deze praktijkdagen heeft de provincie Vlaams-Brabant duidelijk haar engagement voor de trage wegen laten blijken. Een eerste stap of de logische voortzetting van beleidskeuzes die al enkele jaren gemaakt worden?

Reeds jaren maakt de provincie werk van buurt- en voetwegen. Het provinciebestuur ondersteunt de gemeenten die werk maken van een buurt- en voetwegenbeleid, onder andere door de goedkeuring (of niet) van afschaffingen of verleggingen van buurtwegen. Om de teloorgang van dat patrimonium te voorkomen, proberen we de problemen onder de aandacht brengen. Zo werden vanaf 2002 ook de atlassen der buurtwegen gedigitaliseerd, samen met het opnemen van de aanpassingen aan deze atlassen.. Intussen heeft elke Vlaams-Brabantse gemeente een toepassing die de gemeente in staat stelt een overzicht te krijgen van de juridische toestand van de voet- en buurtwegen in haar gemeenten. Toen de vzw Trage wegen ons dus eind 2005 contacteerde voor de organisatie van deze praktijkdagen, hebben we dat met open armen aanvaard. Samen hebben we een programma uitgewerkt en op 17 mei en 1 juni 2006 was het dan zo ver!

De praktijkdagen gingen duidelijk over trage wegen. Dat is meer dan de strikte provinciale bevoegdheid 'voet- en buurtwegen'?

Ja, inderdaad, en hiervan waren ons zeker bewust. Dit gaf ook stof tot discussie bij de voorbereiding van deze praktijkdagen. De provincie en de vzw Trage Wegen vertrokken van een verschillend uitgangspunt. Vragen omtrent buurt- en voetwegen kunnen door de provincie beantwoord worden. Voor andere vragen kunnen de gemeenten bij de vzw Trage Wegen terecht. De dienst mobiliteit en wegen van de provincie Vlaams-Brabant behandelt enkel dossiers die betrekking hebben op buurt- en voetwegen die in de atlas der buurtwegen staan ingeschreven. We hebben één gezamelijke bekommernis: een maximaal behoud van de buurtwegen. We pleiten ervoor bestaande buurtwegen open te houden of terug open te stellen en anderzijds zo weinig mogelijk buurtwegen af te schaffen. Een afschaffingsdossier moet dus ondubbelzinnig gemotiveerd worden en tevens gebaseerd op een stevig dossier. Het draaiboek voor het indien van dossiers werd ook toegelicht op de praktijkdagen.

Vlaams-Brabant beet met de praktijkdagen de spits af, in het najaar staan de andere Vlaamse provincies op het programma. Ik neem aan dat jullie tevreden zijn met de ruime opkomst?

Uiteraard zijn wij tevreden! Zo'n grote deelnemersaantallen (18 gemeenten met 2 tot 4 deelnemers) hadden wij evenmin verwacht. We hebben zelfs een aantal gemeenten moeten teleurstellen omdat we echt overboekt waren. Met nog meer deelnmers zouden de praktijkdagen een pak minder interactief geweest zijn. Via de schriftelijke evaluatie waren de reacties dan ook overwegend positief: de combinatie van meer theoretische sessies met veel fotomateriaal, concrete voorbeelden en zelfs een terreinbezoek was echt wel geslaagd te noemen. De meeste interesse ging uit naar de sessie over 'situationeel handelen', onderhoud en herwaardering en het terreinbezoek in Halle. Toch was er geen enkele sessie die echt slecht scoorde. We hadden ook bewust gekozen voor teams van meerdere deelnemers uit dezelfde gemeente. Men moest minstens per 2 komen. Trage wegen is immers iets dat niet op één dienst behandeld wordt en zo leren de ambtenaren ook samenwerken met collega's van andere diensten. De materie zit verspreid over milieudiensten, technische diensten, GIS-medewerkers, cultuurdiensten, toerisme,...

Ook voor mezelf was de organisatie van deze praktijkdagen een nieuwe uitdaging. Ik ben in mijn functie meer bezig met fietsroutenetwerken en fietspadsubsidies. Het onderwerp 'trage wegen' sluit hier wel bij aan maar geeft toch een nieuwe kijk op de zaak. En tenslotte geeft het inderdaad een fijn gevoel te zien dat andere provincies nu ook volgen met hun praktijkdagen.

Nieuwsgierig als we zijn: als we het over trage wegen hebben, wat brengt de toekomst ons?

Dat zal uiteraard afhangen van de nieuwe deputatie die op 8 oktober verkozen wordt. Maar alleszins is het wel te verwachten dat de aandacht voor trage wegen zal blijven bestaan en hopelijk nog groeien.

Bedankt voor dit interview, Annelies.

Meer info: Annelies Janssens, 016 26 75 35 (annelies.janssens@vlaamsbrabant.be)


Ruim baan voor PATWEB

Werkgroep gaat van start met het inventariseren van trage wegen in Dendermonde

Ook in Dendermonde heeft men de trage-wegenkoorts te pakken. Naar aanleiding van de dag van het park op 28 mei 2006, begon de Dendermondse werkgroep 'cultureel patrimonium' met een werking rond trage wegen. In het verleden werden er reeds samen met het Centrum voor Natuureducatie cultuur en natuurpaden ingewandeld door diezelfde werkgroep.

De Dendermondse dag van het park vond dit jaar plaats in de deelgemeente Mespelare. Meteen een perfecte eerste stap om eens na te gaan welke buurtwegen, kerkpaden en veldbaantjes er nog waren of zouden moeten zijn. Vrij snel bleek dat het heropenen van een verdwenen buurtweg de wandelmogelijkheden in Mespelare drastisch kon verhogen. Een beetje opzoekingswerk bracht aan het licht dat de eigenaar van de bedding van de weg een verlegging had aangevraagd, maar deze nooit had uitgevoerd. Samen met de dienst groen en natuur van de stad Dendermonde ligt er nu opnieuw een wandelpad. De buurtweg kreeg ook meteen zijn oude naam terug: de Latijserweg (zie foto). 'Latijsers' of 'latnagels' zijn termen uit de dakbedekking, ze worden gebruikt voor het vastnagelen van latten voor tegels en pannen. De stad gaf ook een trage-wegenkaart uit van Mespelare en wil dit ook voor de andere deelgemeenten doen.

Het gevolg daarvan is dat er vandaag een werkgroep PATWEB actief is in Dendermonde, wat staat voor Patrimonium Trage Wegen Behoeders. Vanaf september willen ze in samenwerking met het hele Dendermondse middenveld de trage wegen in kaart brengen, met als doel om terug een volwaardig netwerk van buurtwegen en trage verbindingen tot stand te zien komen. Wordt beslist vervolgd.

Meer info: François D'hollander, 052 22 51 89 of groen.en.natuur@dendermonde.be


Vereniging in de kijker: Scouts en Gidsen Vlaanderen

"de weg volgen ondanks de prikkeldraad die er staat"

Afgelopen weekend werd op de jaarlijkse 'Herfstontmoeting' de aftrap gegeven van het scoutsjaar 2006-2007. Net zoals in 2005 verzorgde de vzw Trage Wegen er een workshop. Hét moment om Scouts en Gidsen Vlaanderen, één van onze grootste lidverenigingen, eens onder de loupe te nemen. We interviewden er verbondscommissaris Rudy Verhoeven.

Rudy, enkele jaren geleden namen jullie het engagement om Trage Wegen vzw te steunen. Vanwaar jullie interesse voor trage wegen?
Scouting betekent letterlijk 'verkennen'. Het is net in het op tocht gaan dat we onze leden de natuur leren kennen, hen ervan leren genieten en er respectvol mee omgaan. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat wij graag mee ijveren voor mooie en veilige trage wegen. Want ook wij willen aan jongeren laten zien dat er meer is dan beton en asfalt. Twee jaar geleden hebben we dan ook, mede onder impuls van Geert van johanna.be, ons geëngageerd om de vzw Trage Wegen mee te ondersteunen.

Hoe ziet de samenwerking er concreet uit?
Regelmatig gaan we samen op zoek naar hoe we trage wegen binnen scouting en bij uitbreiding het gehele jeugdwerk levend kunnen houden. De samenwerking is de jongste tijd steeds nauwer geworden, zodat ze nu in een directere praktijk zichtbaar is. Zo is het vandaag ondertussen het tweede jaar dat er vanuit Trage Wegen vzw en johanna.be vorming wordt gegeven. Als startmoment waar zo'n 3000 jongens en meisjes, leiding, van heel Vlaanderen aanwezig is kan dat tellen. Vorig jaar stond het jaarthema ?Verdraai de wereld? bij ons ook volop in teken van trage wegen. Er waren lokale groepen die acties op poten hebben gezet en we hebben de 'Wegwijzer Trage Wegen' in een Scouts en Gidsen-kleedje gestoken.

Waarom percies deze ?vertaling? van de wegwijzer voor de scoutsleiding en -leden?
We mogen zeker ook niet vergeten dat veel van onze groepen impliciet al jaren mee-ijveren voor het behoud van trage wegen.
In de Wegwijzer zijn we op zoek gegaan naar manieren waarop wij als scouts en gidsen bezig kunnen zijn met acties rond trage wegen. We mogen zeker ook niet vergeten dat veel van onze groepen impliciet al jaren mee-ijveren voor het behoud van trage wegen. Net door op tocht de weg te volgen ondanks de prikkeldraad die er staat, of tijdens een opendeurdag een tocht uit te stippelen langs de leuke veld- en boswegen. Met de herwerkte wegwijzer heeft elke groep nu een stevigere fond om met, rond en op trage wegen te werken en te verkennen. Het zit in ons lijf, en zal daar niet vlug uit verdwijnen.

meer info?
Rudy Verhoeven, Lange Kievitstraat 74, 2018 Antwerpen, www.scoutsengidsenvlaanderen.be, (rv@scoutsengidsenvlaanderen.be)


Vrijwilligerswerk bij Trage Wegen vzw?

Vier vacante betrekkingen op ons secretariaat!

De afgelopen jaren groeide onze vereniging gestaag en intussen zijn we op ons secretariaat (foto!) reeds met z'n drieën. Wij zijn echter op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers (m/v) voor volgende uitdagingen in onze vereniging:

1. Kennisdatabank trage wegen
We zijn op zoek naar iemand die hier een kennisdatabank voor kan ontwikkelen die door heel het team kan gebruikt en aangevuld worden. Zo kunnen we per gemeente of streek contactpersonen invoeren en opzoeken, persartikels verzamelen, interessante weetjes toevoegen, etc. We zoeken iemand die op vrijwillige basis hier een databank voor kan opstellen .

2. Administratieve en logistieke ondersteuning
We zoeken een administratieve en logistieke medewerker. We kijken uit naar een nauwgezet iemand die op vrijwillige basis kan bijspringen in allerlei taken en klusjes, telkens in nauwe samenwerking met het team van Trage Wegen vzw.

3. Beeldbank trage wegen
We zoeken iemand die op vrijwillige basis het huidige en toekomstige fotomateriaal van onze vereniging kan ordenen in een databank.

4. Verenigingsarchief
We kijken uit naar een archivaris, iemand die op vrijwillige basis het huidige en toekomstige archiefmateriaal van onze vereniging en het secretariaat overzichtelijk kan onderbrengen in archiefdozen.

Waarom vrijwilliger worden bij vzw Trage Wegen?
- Je komt terecht in een gemotiveerd team met een aangename werksfeer;
- Je krijgt als recent afgestudeerde de mogelijkheid een eerste werkervaring op te doen door het uitvoeren van een vastomlijnde opdracht of een vastomlijnd project;
- Je kan bij ons functiespecifieke vorming volgen;
- Je krijgt een vergoeding voor de gemaakte verplaatsingen of een dagvergoeding overeenkomstig de wetgeving op vrijwilligerswerk;
- Je krijgt steeds de mogelijkheid ook inhoudelijk bij te dragen aan de werking van onze vereniging.

Alle uitgebreide profielen vallen te bekijken op onze website. Voor alle vacatures kan je contact opnemen met:
Bjoke Carron, 02 204 09 70 (bjoke.carron@tragewegen.be)


3 tumuli en 1 trage weg in Monumentenstrijd van Canvas

Trage-wegenbeeld: Zo zagen de Tiense tumuli of de ?3 tommen? er een kleine eeuw geleden uit.

Vandaag zijn ze amper toegankelijk en liggen ze helemaal verscholen in de oud-industriële stadswijk rond de befaamde suikerfabriek. Het lokale middenveld werkte samen met de stad het idee heel de site aan te pakken in een groots herwaarderingsproject. En... een trage weg zal de ruggengraat ervan vormen! Een afgedankte spoorlijn achter de tumuli zal immers omgevormd worden tot een fiets- en wandelpad en zal op die manier terug toegang geven aan een mooie mix van industrieel erfgoed en oude romeinse grafheuvels. De trage weg zal aansluiten op het bestaande netwerk en een verkeersveilig alternatief bieden voor de drukke steenweg. Waarmee nogmaals bewezen is dat trage wegen bruggen kunnen slaan!

Tienen diende het project in voor het Canvas-programma 'Monumentenstrijd'. Wij hebben er alvast een boontje voor en moedigen onze lezers aan deze extra trage weg tot in de finale te duwen! Meer info over dit project en hoe stemmen op www.redmarcus.be


Regionale info-avonden

vzw Trage Wegen komt naar u toe!

Sedert begin 2006 is de vzw Trage Wegen gestart met het uitbouwen van een portaalsite rond het thema 'trage wegen'. Die portaalsite, www.vlaanderentraag.be, kunnen we opzetten dankzij de steun van de Vlaamse Overheid. De bedoeling is particulieren en organisaties die ook maar enigzins met trage wegen bezig zijn met elkaar in contact te brengen en aan te zetten om ? elk vanuit de eigen invalshoek ? kennis en ervaringen te delen. We willen van Vlaanderen traag een heus sectoroverschrijdend platform maken, waarop actuele informatie, aankondigen van activiteiten en thematische artikels worden gedeeld. Het portaal zal eveneens de mogelijkheid bieden om eigen standpunten te verspreiden enzovoorts.

Op dit moment hebben we een testversie van Vlaanderen traag klaar. Dit najaar stellen we deze voor op vijf regionale info-avonden. Zo krijgen alle geïnteresseerden de mogelijkheid Vlaanderen traag te leren kennen. Bovendien willen we uw mening (over de opbouw, de verschillende functies, ...) te weten komen, om een zo goed mogelijk Vlaanderen traag uit te bouwen! Kijk op onze folder voor alle details over de vijf geplande info-avonden en noteer alvast plaats en datum van de dichtstbijzijnde info-avond in jouw agenda!

- woensdag 13 september 2006, Gent, 19:30, Gents Ecologisch Centrum, vlakij Gent-Sint-Pieters
- maandag 18 september 2006, Roeselare, 19:30, Provinciaal Noord-Zuid-Centrum
- maandag 25 september 2006, Schaarbeek, 19:30, AROMA-gebouw, Vooruitgangsstraat 323/10
- maandag 2 oktober 2006, Hasselt, 19:30, ACW (tegenover het station)
- maandag 9 oktober 2006, Mechelen, 19:00, Natuurpunt-secretariaat, Coxiestraat (vlakbij het station)

Meer info: Bjoke Carron, 02 204 09 70 (bjoke.carron@tragewegen.be)


Wandelaars versus gemotoriseerde recreanten?

Franse beroering rond stricte toepassing toegankelijkheidsregelement natuurgebieden

Gebruikersconflicten zorgen niet alleen bij ons voor opschudding. Het besluit van de Franse minister van Ecologie en Duurzame Ontwikkeling om de uit 1991 daterende reglementering van gemotoriseerd verkeer (motors, quads, 4 x 4) in natuurgebieden streng te gaan toepassen, stuitte op veel verzet van de ?motards?. In november 2005 dienden ze een petitie met bijna 40.000 handtekeningen in om dit besluit te herroepen. Nu zijn de ?zachte? gebruikers aan zet. Zij verzamelen handtekeningen voor een tegen-petitie om de reglementering wél toe te passen. In juni waren er al meer dan 150.000 handtekeningen binnen.

Info:
- mountainwilderness.org Dit is de oficiële pagina waar de petitie op te vinden is.
- Er zijn veel verenigingen die er aandacht aan besteden, zoals bijvoorbeeld WWF of de Club Alpin chambercy http://www.cafchambery.com/article.php3?id_article=2253
ook bij de FFRP kan je tekenen http://www.ffrandonnee.fr/mNews.aspx
- Via google > geavanceerd zoeken > pétition Loi 1991 Nelly Olin vind je bovendien een massa links,

En uiteraard kan je op ons forum discussiëren over de problematiek!


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.