E-zine vzw Trage Wegen

Uitgave Mei 2006

Vereniging in de kijker: Houtlandse Milieuvereniging vzw

In ons e-zine van februari kon u reeds lezen over de onzekere toekomst van de Fonteynewegel te Ichtegem. Vandaag belichten we de vereniging achter de acties om die prachtige trage weg te behouden: de Houtlandse Milieuvereniging. We spreken met één van de zeer gedreven bestuurders, Kris Dekeyzer.

Waar liggen de wortels van de Houtlandse Milieuvereniging?
Kris Dekeyzer: "Onze regionale milieuvereniging ontstond in 2000 uit de fusie van de Houtlandse Milieugroep, de Ruidenberg en de Verrekijker. Met meer dan 700 leden, actieve vrijwilligers in meer dan 10 gemeenten in het Houtland en vertegenwoordigers in meer dan 20 adviesorganen, ijveren we voor een gezond leefmilieu, natuurbehoud én respect voor waardevol erfgoed. We organiseren jaarlijks niet alleen meer dan 50 activiteiten zoals wandelingen, weekends en thema-avonden, maar we beheren daarnaast ook enkele natuurgebiedjes in de streek. Geregeld komen we op voor bedreigd landschappelijk en bouwkundig erfgoed: drevenpatronen, waardevolle hoevesites, heggen en knotwilgenrijen verdienen het immers gekoesterd te worden. Zo slaagden we er onlangs nog in de dreigende sloop van het Hof der Drie Koningen met de bijhorende stokoude haag en hoogstamboomgaard te verhinderen. Het is dankzij onze inspanningen dat je nu ongestoord van Torhout naar Oostende langs de oude spoorwegberm van de "Groene 62" kan fietsen! Mede dankzij onze vereniging werd ook het Groenhovebos van verkaveling gevrijwaard, je kan er nu uren ontspannen wandelen"

En dat leunt dan weer sterk aan bij de trage wegen?
Kris Dekeyzer: "Uiteraard. We hebben steeds bijzondere aandacht gehad voor trage wegen, die we in het West-Vlaams 'kerkewegels' noemen. We zitten in heel wat milieuraden in de streek en zo hebben we rond Torhout al enkele van die aloude kerkwegels in ere kunnen herstellen. Ook in de gemeente Hooglede - Gits is nu een inhaalbeweging op gang gekomen waarbij enkele bedreigde kerkwegels geherwaardeerd worden. We hebben echter nog een lange weg te gaan, want veel trage wegen dreigen in de toekomst te verdwijnen of kwijnen langzaam weg door een gebrekkig onderhoud."

Hoe zit het nu met de Fonteynewegel in Ichtegem?
Kris Dekeyzer: "De Fonteynewegel is een aloude weg die eigenlijk een deel vormt van de oude verbinding tussen Ichtegem en Torhout over de burcht van de Graven van Vlaanderen te Wijnendaele. De jongste eeuwen vormde de bijhet fonteintje" en het kasteel. Tot eind de jaren tachtig werd de wegel nog druk gebruikt door fietsers en wandelaars, tot hij onrechtmatig werd afgesloten door de eigenaar. Jammer genoeg liet de overheid toen betijen. Meer dan tijd dus om die officiële buurtweg terug toegankelijk te maken! Die weg zou trouwens perfect passen in de uitbouw van een recreatief fiets- en wandelparcours in het uitgestrekte Wijnendaeledomein. Een unieke natuur- en landschapsparel in het Houtland. Het feit dat er nu een afschaffingsprocedure loopt voor dit unieke traject - waarlangs zich zelfs een beschermd en onlangs via middelen van Monumenten en Landschappen gerestaureerd fonteingebouwtje bevindt - vinden we totaal onbegrijpelijk. Het is dus hoog tijd dat de bevoegde gemeentebesturen én de provinciale overheid het over een andere boeg gooien, om volop te gaan voor de uitbouw van de wandelwegen veeleer dan ze af te schaffen. We horen mooie woorden, maar we willen daden. De steun van vele verenigingen bij de behoudsactie bewijst trouwens dat de inwoners van Torhout en Ichtegem een afschaffing van de gekoesterde kerkwegel niet echt zouden waarderen."

Bij de jongste actie waren er 140 wandelaars, dat wil toch al wat zeggen!
Kris Dekeyzer: "Net zoals bij de Fonteynewegel, voelen we dat het draagvlak voor vele van onze beleidsdossiers bijzonder groot is. Jammer genoeg vertaalt zich dat niet steeds in een toename van het aantal vrijwilligers. Een kwaal waar wel meer verenigingen mee te kampen hebben. Dankzij een kern van een twintigtal gemotiveerde en ijverige vrijwilligers én een professionele medewerker hopen we echter nog lang te kunnen opkomen voor het zwakste en meest bedreigde in onze omgeving: de resterende natuur- en landschapswaarden. Er is dus beslist nog plaats voor regionale, onafhankelijke milieuverenigingen die voelsprieten hebben in de plaatselijke gemeenschap én vaak ook kunnen steunen op een decennialange werking."

Voor meer info, een gratis proefnummer van ons tijdschrift "Het Groene Blad" of een gratis abonnement op onze nieuwsbrief: peter.lemmens@houtland.com of kris.dekeyzer@tiscali.be website: www.houtland.com


Studievoormiddag: "trage-wegenbeleid op lokaal niveau"

Op woensdag 21 juni 2006 organiseert het Regionaal Landschap Lage Kempen (kortweg "RLLK") samen met Trage Wegen vzw een studievoormiddag rond trage wegen in het Casino van Beringen. Tijdens deze studievoormiddag gaan we dieper in op het belang van een trage-wegenbeleid op lokaal niveau. We definiëren trage wegen en belichten de mogelijkheden, kansen en uitdagingen die trage wegen een gemeente kunnen bieden.

Aan de hand van overzichtelijke presentaties en getuigenissen van projecten rond trage wegen wordt duidelijk hoe ook uw gemeente een duurzaam trage-wegenbeleid kan uitbouwen. We bekijken ook bij wie u terecht kan voor ondersteuning bij de uitbouw van projecten rond trage wegen. Deze studievoormiddag richt zich tot gemeentelijke milieu-, mobiliteits- en duurzaamheidsambtenaren, gemeentelijke mandatarissen, lokale beleidsmakers, vertegenwoordigers uit adviesraden, ambtenaren van provinciaal of Vlaams niveau, geïnteresseerden uit natuur- en milieuverenigingen, heemkundige kringen of de landbouwsector.

Programma

08u45 - Ontvangst en verwelkoming
09u00 - Trage wegen en hun belang op provinciaal en lokaal niveau
(Frank Smeets, gedeputeerde Leefmilieu Provincie Limburg)
09u30 - Grasduinen doorheen het trage-wegenvademecum
(Freek Verdonckt, Coördinator Trage Wegen vzw)
10u00 - Pauze
10u20 - Landelijke wegen als groene verbinding tussen natuurgebieden
(Bart Paesen, Coördinator De Wijers, Regionaal Landschap Lage Kempen)
10u40 - De weg naar een trage wegenplan
(Freek Verdonckt, Coördinator Trage Wegen vzw)
11u00 - Trage wegen in Riemst: met bewoners graven in het verleden
(Francine Thewissen, milieuambtenaar gemeente Riemst)
11u20 - Regionale Landschappen en trage wegen: een unieke combinatie
(Stijn Vandenbroucke, Projectmedewerker Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën)
11u40 Panelgesprek en vragenronde
(met Raf Drieskens, burgemeester Neerpelt; Bart Paesen, RLLK; Freek Verdonckt, Trage Wegen vzw)
12u30 Broodjeslunch

Inschrijven & contact: RLLK - Gulden Boomkensweg 6 ? 3520 Zonhoven
www.rllk.be - info@rllk.be ? Tel 011/78.52.59 ? Fax: 011/83.21.02


Hoogstraatse studiedag een ongekend succes!

De trage (maar zekere) weg naar een buurtwegenplan! - een sfeerverslag

Alles samen namen ruim 200 mensen deel aan de landelijke studiedag op 29 april, georganiseerd door de Werkgroep Oude Voetwegen van vzw Erfgoed Hoogstraten. De dag begon met het onthaal in Hotelschool Spijker, waar men kon genieten van de sublieme receptiehapjes met streekingrediënten. Daarna werd de spits van het voormiddagprogramma afgebeten door coördinator Gust Lauryssen, die eerst de dagthema?s situeerde. Vervolgens stelde Dries Horsten de Hoogstraatse trage wegenwerking voor. Steven Clays bracht de aanwezigen op heldere wijze bij welke soorten trage wegen er zijn, maar maakte hen ook duidelijk wat er kan en wat niet. Marc Van Damme legde uit hoe hij in zijn Holsbeek de heropening van ruim 40 trage wegen wist af te dwingen. En doctor Greet Deruyter gaf een boeiende uiteenzetting over het digitaliseren van de oude, maar nog rechtsgeldige buurtwegenatlassen. Burgemeester Van Aperen sloot de rij af met een woordje namens de stad, waarin hij beloofde de werkgroep verder te steunen. Tot slot van de voormiddag kon men luisteren naar een panelgesprek tussen de sprekers, aangevuld met Jan Daniels uit Neerpelt en Stan Geysen van de Hoogstraatse werkgroep.

Voor de lunch hadden de organisatoren de handen in elkaar geslagen met de Werkgroep Culinair Erfgoed. Op hun verzoek stelde Guy Sannen van Hotelschool Spijker een heus erfgoedbanket samen, smakelijk bereid met alleen maar streekeigen producten. Na een heldere ?Heilluizersoep? met veel groentjes, volgde Vlaamse reus met rapen, wortelen en knolselderpuree. Als dessert kon men genieten van reepjes boekweitpannenkoek, gedrenkt in aardbeienmousse en zure eierroom. En welke drank past er beter bij een Kempens streekbanket dan echte Tripel van Westmalle?

In de namiddag volgde een aantal deelnemers de smakelijke lezing die Jacques Collen bracht rond culinair erfgoed in Vlaanderen. Daarnaast namen ruim 130 mensen deel aan een ?oude voetwegenwandeling?. Onderweg zorgden de leerlingen van de Academie voor Muziek en Woord voor ludieke animatie en vertelde iemand van de werkgroep over de monumenten die men passeerde. Aan de gerestaureerde watermolen gaf molenaar Van Pelt uitleg over de restauratie van het gebouw en over het slaan van koolzaadolie, de zogeheten 'smout'. Tezelfdertijd kon men buiten genieten van eersteklas aardbeien, gedoopt in chocolade en andermaal van die voortreffelijke Tripel van Westmalle. Dit alles terwijl ?Onto le Cabaret? aangename folkmuziek speelde. Via het inmiddels gekende Stip Stappenpad bereikten de wandelaars het aloude Gelmelslot. Ooit het grafelijk en hertogelijk kasteel van Hoogstraten, later een landbouwkolonie en sinds 1931 het ?Penitentiair Schoolcentrum?. Na een boeiende inleiding over de historie van het gebouw en de filosofie van deze schoolgevangenis, kreeg men de unieke kans om het domein van de binnenkant te bekijken. Een ware climax om de mooie tocht mee af te sluiten...

?De trage weg naar een Buurtwegenplan? was niet alleen een aangename dag voor de vele deelnemers, het was vooral ook belangrijke en onuitwisbare stap voorwaarts in de herwaardering van de in de Kempen zo vaak verwaarloosde ?oude paadjes?.

Meer info:
Dries Horsten, Werkgroep Erfgoed Hoogstraten


Plechtig ingewandeld

Trage-wegenbeeld: onder de bloeiende Haspengouwse hoogstambomen vindt de inwandeling van de trage wegen in Membruggen en Genoelselderen plaats

In deze twee dorpen van de gemeente Riemst ging men op zoek naar de oude volksnamen van de trage wegen, met de bedoeling ze nadien op het terrein van een speciaal trage-wegennaambordje te voorzien. Hiervoor stelde de gemeente een Module 15-project op, waarmee ondertussen ook een prachtige trage-wegenkaart voor beide dorpen werd uitgegeven. Op zondag 30 april werden zowel de naambordjes als de kaart plechtig ingehuldigd tijdens een wandeling.


Wommelgem maakt werk van haar trage wegen

We berichtten reeds in ons e-zine van februari dat de gemeenten Boechout en Wommelgem een samenwerkingsakkoord over de trage wegen hadden gesloten. Ondertussen zijn de eerste realisaties ten velde zichtbaar. Zo werden ondermeer de Broederlozestraat en enkele aanpalende veldwegen bij wijze van proef heringericht. Er werd gekozen voor het procédé van ecologische wegsanering zonder de toevoeging van extra materiaal. Door de Broederlozestraat in te schakelen als weg voor fietsers en voetgangers werd een trage weg veranderd in de snelste verbinding. Door die te nemen vermijdt men anderhalve kilometer omweg tussen de centra van Wommelgem en Vremde (Boechout) én neemt men een veilige doorsteek.

Inhuldiging
Op 16 mei werd het eerste deel van het Wommelgemse 'trage-wegennetwerk' ingewandeld tijdens de openingshappening. Schepen van leefmilieu Ludo Neyens gaf aan het sportcentrum Synergie Wellness Point een korte toelichting over het tot stand komen van het proefproject, waarna men vertrok voor een recreatieve wandeling ongeveer twee uur. Onder het talrijk opgekomen publiek waren ook de vertegenwoordigers van de buurgemeenten, de toeristische federatie en Landschapspark De Voorkempen present.

Toekomstvisie en intergemeentelijke samenwerking
Om in de nabije toekomst het lokale 'trage-wegennetwerk' verder uit te breiden, werd door de gemeentelijke milieudienst een kaart opgemaakt waarop alle bestaande buurtwegen en potentiële verbindingen met de buurgemeenten werden aangegeven. "Met deze kaart, die op heel wat belangstelling kon rekenen tijdens de openingshappening, willen we een nieuwe impuls geven aan de soms moeizaam verlopende intergemeentelijke samenwerking," stelde Ludo Neyens in zijn toespraak. Tevens is het de bedoeling samen met de toeristische federatie te bekijken hoe de trage wegen geïntegreerd kunnen worden in het provinciale fietsknooppuntennetwerk.

Meer info: Nick Van Keer, 03 355 12 58 (nick.vankeer@wommelgem.be)


Quadgeweld te koop

Groot was onze verbazing toen we deze maand de aanbiedingen van de plaatselijke megamarkt doorsnuisterden. Voor slechts 1990 euro schaft u uzelf een zogeheten "quad" aan. Dat steeds vaker voorkomend hybride 4x4-monster, diende je tot voor kort te halen bij gespecialiseerde verdelers, maar nu achtte de Carrefour het nodig zomaar 148 exemplaren te grabbel te gooien. Volstrekt ongepast, vinden we bij Trage Wegen vzw. "Geschikt voor de openbare weg", zo vermeldt de advertentie. Helaas wordt vaak vergeten dat dergelijke voertuigen helemaal niet geschikt zijn voor heel wat openbare wegen. Met name op voet- en buurtwegen en andere 'trage wegen' zijn ze vrijwel onherenigbaar met welk ander gebruik dan ook. Een quad kan zeer snel optrekken, maakt aanzienlijk meer lawaai dan een krachtige motorfiets en kan zelfs bij lage snelheden betrekkelijk veel schade aanrichten op onverharde wegen.

De gemeenten die met quadproblemen worden geconfronteerd zitten vaak met de handen in het haar. De quad is geen voertuig van een aparte categorie voor onze verkeerswetgeving en daarom is het zeer moeilijk quads van bepaalde openbare wegen te bannen met gemeentelijke politiereglementen. Het is immers 'alles' (ook bromfietsen, bepaalde vormen van landbouwvoertuigen) of 'niets' (geen gemotoriseerd vervoer).

Een reactie van het beleid a.u.b.
De vzw Trage Wegen zetelt onder andere in het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg (IPO), waar deze problematiek ter sprake kwam. Concreet wordt er aan het beleid (de Vlaamse én federale regering) een antwoord op het quadgeweld gevraagd. Een aparte klasse 'quads' in de wegcode, de mogelijkheid om voor een geheel gebied quads te weren (zonder overal borden te moeten planten), de lawaaihinder van deze voertuigen in de Vlaamse milieuwetgeving (VLAREM) aanpakken, het ondersteunen van gemeenten die met quadproblemen te maken krijgen en zowel gebruikers als handelaars aansporen tot het respecteren van gedragscodes. Dat ze daar bij Carrefour maar eens over nadenken...

Meer informatie:
Steven Clays, 02 204 09 72 (steven.clays@tragewegen.be)


17 juni: Ontmoetingsdag vzw Trage Wegen

Iedereen welkom in Kasteel La Motte te Sint-Ulriks-Kapelle

Ter herinnering: mocht 17 juni nog niet in het rood omcirkeld zijn in uw agenda, doe het dan nu. Schrijf er in koeien van letters 'Ontmoetingsdag vzw Trage Wegen - Dilbeek' naast. Vorige maand wierpen we reeds een blik op het wandelprogramma van de namiddag, in dit e-zine overlopen we nog even het dagprogramma en enkele praktische zaken.

Programma

Voormiddag:
09u30 - 10u00: ontvangst in Kasteel La Motte met koffie en frisdrank
10u00 - 11u00: Algemene Vergadering vzw Trage Wegen
11u00 - 11u15: pauze
11u15 - 12u00: Voorstelling "Praktijkdagen Trage Wegen" en Regionale Info-avonden "trage wegen"
12u00 - 13u00: Ronde Tafel met alle lidverenigingen en geïnteresseerden

Middag:
13u00 - 13u45: Broodjeslunch
aansluitend: persvoorstelling

Namiddag:
Vanaf 14u00
a) Wandeling voor het grote publiek (Hoppewandeling)
b) Themawandeling 'trage wegen' door Hugo Marissens en Renate Devreese

Einde voorzien omstreeks 16u30 - 17u00

Hoe daar te geraken?
Het kasteel La Motte is bereikbaar met het openbaar vervoer, om de twee uur stopt de bus Brussel-Noord - Liedekerke op zo'n 200 m van het kasteel. Deze bus heeft haltes aan verschillende NMBS-stations in de buurt (o.a. Sint-Martens-Bodegem en Ternat).

Met de wagen komt u best via de E40, waar u afrit 20 neemt (Asse / Ternat / Edingen) en zo op de Assesteenweg terechtkomt. Rijd richting het station van Ternat en volg de Stationsstraat richting Sint-Martens-Bodegem, maar net voor het gemeentehuis van Ternat, slaat u linksaf richting Brusselstraat. U volgt deze tot in Sint-Ulriks-Kapelle, waar u aan uw linkerkant reeds de Lombeekstraat ziet. U kan hier in de buurt parkeren, het kasteel La Motte is amper 200 m verder.

Inschrijven?
De deelname aan het volledige dagprogramma is gratis. Voor de algemene vergadering en de broodjeslunch dient u voor 13 juni te reserveren. U stuurt gewoon een mailtje naar info@tragewegen.be.


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.