E-zine vzw Trage Wegen

Uitgave Maart 2006

Vereniging in de kijker: De Ronsers

Wandelend Vlaanderen is nog een trekkersgroep rijk. In het vorige e-zine belichtten we reeds Schampavie, nu is het de beurt aan de Ronsers. De vereniging zocht onlangs aansluiting bij de vzw Trage Wegen. We spraken hiervoor met coördinator Jurn Verschraegen.

Waar moeten we de Ronsers situeren?
"De Ronsers bestaan eigenlijk al van 1962. De naam is afkomstig van de verbondenheid met de jeugdherberg van Ronse (De Klijpe). De jeugdherberg is er niet meer, de Ronsers des te meer. We zijn vandaag met zo'n 300 stappers en fietsers. Twintig tochtbegeleiders zorgen voor een doorgedreven aandacht voor mooie plekjes in binnen- en buitenland. Zij zijn de spil van het Ronseren'. Deze tochtbegeleiders zijn enthousiaste vrijwilligers die hun vrije tijd en interesses met anderen willen delen, enthousiast én onbezoldigd. Eigenlijk beleven we elk weekend of dagtocht die we organiseren als een mini-vakantie - en we organiseren bijna wekelijks een activiteit, zelfs één keer per maand op woensdag. Niet voor niets is onze slagzin 'net dat tikkeltje meer'...

Vanwaar jullie aandacht voor de trage wegen?
"Alle tochtbegeleiders vinden het een uitdaging om voor de kleinste, smalste en meest pittoreske wegen te kiezen. De stippellijnen op de stafkaart zijn onze beste kameraad. Die wegen zijn per definitie onverhard en laten een streek zien zoals je die anders nooit kan beleven. Helaas merken we, net als jullie vereniging, dat we al eens oog in oog durven te staan met een eigenaar die een weg op eigen houtje afsloot. Soms moeten we ons door hoog struikgewas worstelen wanneer een pad volledig dichtgegroeid is. Alternatieven zijn er vaak niet en als je de weg aan de plaatselijke bevolking vraagt, verwijzen die je vaak naar brede asfaltstroken in de buurt met het argument dat 'die weg er al jaren niet meer ligt en dus ook niet meer gebruikt wordt'. Ooit kreeg ik de opmerking dat die stippelwegen enkel op die 'militaire' stafkaarten staan omdat militairen ervan houden overal op, onder, door en over te kruipen. Met ons lidmaatschap willen we een signaal geven dat we de trage wegen in ere hersteld willen zien. Niemand houdt ervan om een wandeling te zien stranden
op zijn mooiste punt."

Vinden jullie het een taak mensen te enthousiast te maken als het over trage wegen gaat?
"Onze eerste bekommernis ligt natuurlijk in het wandelen en het fietsen. Maar als we ons trage-wegennet willen behouden of ter beschikking stellen, dan vind ik dat een trekkersgroep als de onze er een logica van natuurbehoud en respect voor ons erfgoed op na dient te houden. We zijn nog zo fier om nét die wegen met onze groep te ontdekken in een streek waarvan velen op voorhand dachten 'wat is daar nu te bewandelen?' In ons dicht verkaveld Vlaanderen is het recreatief gebruik maken van de open ruimte een hele kunst. We houden wel van creativiteit om kaart en kompas te hanteren maar
als het even kan moet het terrein ook nog meewillen. De confrontatie met de realiteit leidt té vaak tot frustratie. Daarom zullen we bevelen wij zelf onze abonnees het lidmaatschap van de vzw Trage Wegen aan."

Meer info?
Interprovinciale Trekkersgroep De Ronsers - www.ronsers.be, 015 33 72 94 (ronsers@telenet.be)


Oude voetwegen Rijkevorsel terug onder de aandacht

Erfgoed in beweging

Enkele jaren geleden startte VVV Rijkevorsel met het inventariseren van de nog resterende oude voetwegen op basis van de Atlas der Buurtwegen. Zo zou het grote publiek deze minder gekende, overgebleven paden kunnen ontdekken. Bovendien kon een stevige uitbreiding van de streekwandelingen van de VVV geen kwaad. Vandaag wordt er ?zij het schoorvoetend- vooruitgang geboekt. Twee oude voetwegen werden pas voorzien van naambordjes, de ?Oude Molenweg? en het ?Hoogstraetsche Pad?, geplaatst door de gemeente Rijkevorsel op initiatief van VVV.

Een weg uit de 15de eeuw
De Oude Molenweg was al jaren in onbruik toen de VVV hem herontdekte eind jaren negentig. Na veel gepalaver werd hij uiteindelijk door het gemeentebestuur opgeknapt. Aan deze heel oude molenweg hangt een stevige brok geschiedenis. Het was de verbindingsweg voor de boeren om hun graan naar de banmolen te brengen. Aangezien die molen al rond 1440 draaide, zijn de molenwegen erheen vermoedelijk even oud. Thans is het een mooie onverharde wandel-en fietsweg door de velden vlakbij het centrum van Rijkevorsel.

Het Hoogstraetsche Pad is dan weer een stokoude voetweg van het wondermooie gehucht Achtel (gemeente Rijkevorsel) naar Hoogstraten. Jaarlijks wordt deze omgeploegd en ingezaaid, zonder dat de landbouwer daarna het tracé opnieuw effent. Gelukkig is tegen de sterke wil van de gebruikers geen gewas bestand. Het duurt slechts een tiental dagen om de weg te doen herleven. Uiteraard tot groot plezier van de talrijke fietsers en wandelaars. Nu er een naambord (zie foto) werd geplaatst, hoopt men dat de gemeente zal toezien dat het pad niet meer wordt omgeploegd.

Ruilverkaveling
Anderzijds zijn er ook ruilverkavelingsplannen in Rijkevorsel. In het gehucht Bolk werd met deze instelling ondertussen overlegd om alvast enkele oude paden terug op te nemen in de plannen. Erfgoed in beweging, als het ware. Op enkele andere plaatsen zullen er alternatieven voorzien worden. Meer en meer krijgen de oude voetwegen hun rechten terug en genieten ze een terechte belangstelling via het inpassen in de verschillende wandelwegen. In de vernieuwde wandelmap van Rijkevorsel, die in april verschijnt, komen ze uitgebreid aan bod. En natuurlijk zet VVV Rijkevorsel de zoektocht naar oude voetwegen onverdroten verder!

Meer info: Jan Backx, voorzitter VVV Rijkevorsel, 03 314 69 34 (jan.backx@pandora.be)


Waar is die weg gebleven?

trage-wegen-beeld: groepsleider Rutger Dujardin bepleit voor de camera het openstellen van een veldweg naar het Zoniënwoud. Schepen én Brussels Parlementslid Carla Dejonghe neemt akte van de eis van scoutsgroep Mooibos-Lievens.
Meer over dit onderwerp in deze nieuwsbrief...


De jeugdbeweging wil méér trage wegen!

Een overzichtje van het VerdraaiDe Wereld actieweekend in het teken van trage wegen

11 maart was het dan zover. Alle Vlaamse jeugdbewegingen kwamen op straat om met een stevige draai van onze aarde een betere wereld te maken. Eén van de thema?s op het actieweekend was de eis voor meer trage wegen. VVKSM ? Scouting en JNM, beiden lid van onze vereniging werkten zich in de schijnwerpers! Ook Johanna.be werkte mee aan deze dag.

Sint-Pieters-Woluwe
Hartje Brussel, niet meteen de plek waar je veel trage wegen zou verwachten. Nochtans trok Scoutsgroep Mooibos-Lievens (zie ?trage-wegenbeeld?) van de grote Montgomery-rotonde te voet naar het Zoniënwoud over bijna driekwart ?trage wegen?. Oude spoorwegbeddingen, een stedelijk doolhof doorheen appartementsblokken en enkele authentieke buurtwegen om uiteindelijk bij een ter ziele gegane weg over een akker uit te komen. "Mocht de weg er liggen, we zouden hem zéker gebruiken," benadrukken de gidsen en verkenners. De aanwezige schepen kon ter plaatse poolshoogte nemen van de verdwenen weg.

Lochristi
Niet minder dan alle jeugdbewegingen van Lochristi hielden onder impuls van vanuit de verschillende dorpen van de Oost-Vlaamse gemeente een optocht langs trage wegen naar het centrum. Gewapend met vlaggen, spandoeken en een luide stem, wilden ze allen onderstrepen dat die baantjes en wegels héél erg belangrijk zijn. "Vlaanderen en België zijn vol beton en asfalt gegoten, en er komen de volgende jaren nog ettelijke kilometers bij, als we onze ministers mogen geloven. Er rijden hier miljoenen auto?s rond en toch willen wij op tocht blijven gaan op een leuke, veilige en natuurvriendelijke manier. Dat kan langs trage wegen. Het wordt dus tijd dat we er daarvan eens wat bij krijgen!"

Schoten
Scouts én Chiro sloegen de handen in elkaar voor een heus ?trage-wegenspel?. Langs trage wegen werd er van post tot post gefietst (zie foto), waar dan door het vervullen van opdrachten punten verdiend werden om trage wegen ?vrij? te kopen. "Scouting betekent letterlijk ?verkennen?", werd er benadrukt. "Op verkenning gaan is voor ons een activiteit bij uitstek. We dolen graag een beetje rond en we komen zo meestal ook iets op het spoor. We bewegen ons langs nieuwe paden en oriënteren ons in een vreemde omgeving: groepswerk ten top. En juist omdat op tocht gaan voor ons zo belangrijk is, willen wij dat ook morgen nog kunnen. Er blijft steeds minder over van de wegjes die onze oud-leiding een generatie geleden gebruikte, dus maken we ons ernstige zorgen. Als scouts en gidsen willen we net die draai geven aan de wereld!" Tot slot werd er een ?alweer symbolische- wegversperring doorstapt.

Heverlee
In Heverlee deed een Akabe-groep (een scoutsgroep voor gehandicapte jongens en meisjes) een volledige parcours langs trage wegen. De groep had zelf de Atlas der Buurtwegen opgesnord om de paadjes te ontdekken. "De wereld is enorm groot, maar langs trage wegen, leer je ook je eigen omgeving kennen".

Een fotoverslag en het opzet van die dag is terug te vinden op de website van Johanna.be.


Studie legt verplaatsingsgedrag kinderen bloot

Kind & Samenleving vzw coördineerde de afgelopen twee jaar een onderzoeksproject over de ervaringen van kinderen met en hun visie op mobiliteit. Het peilde naar de eigen perspectieven van tien- tot dertienjarigen op hun dagelijkse verplaatsingen. In de overgang van de lagere naar de middelbare school wordt deze leeftijdsgroep een heel stuk zelfstandiger, ook als het over mobiliteit gaat. Het project werd op 24 maart afgesloten met een studiedag in Brussel, waarop de onderzoeksresultaten werden voorgesteld. Ook Trage Wegen vzw was hier van de partij en leerde heel wat bij over deze specifieke doelgroep.

Voor kinderen is mobiliteit heel wat meer dan een functionele verplaatsing van punt A naar punt B. Zich verplaatsen is een heel sociaal gebeuren: onderweg kunnen kinderen babbelen en spelen, dat vinden ze net leuk. Ze genieten van de omgeving of onderweg doen ze andere dingen. Even stoppen of een omwegje maken. Zeker de fiets is daar ideaal voor, zonder meer hét favoriete vervoermiddel van de kinderen. Vooral wanneer ze zorgeloos ?en naast elkaar? kunnen fietsen zonder al te veel te moeten omkijken voor een auto. Het spreekt voor zich dat rustige trage wegen daarom juist door kinderen verkozen worden boven een fietspad langs een drukke weg.

In het platteland verkennen kinderen dan weer graag hun ?eigen plekjes? waar ze zorgeloos kunnen spelen en ravotten. Als deze plekjes verdwijnen zijn, levert dat frustraties op. Trage Wegen vzw herkent hierin het verhaal van de Scouts en Gidsen, die nog te veel moeten constateren dat her en der plots een ruig binnenwegje verdwijnt waar ze net zo graag gingen spelen. Juist omdat kinderen deze ruimte nodig hebben om zich te ontplooien hielden zij recent (zie elders in dit e-zine) ook een sterk pleidooi voor het behoud van onze trage wegen.

Enkele andere weetjes en trends uit de studie: voor meisjes is het sociale van een verplaatsing belangrijker, terwijl jongens vooral de vrijheid onderweg appreciëren. Kinderen uit de lagere school vinden vooral het verplaatsen zélf betekenisvol en prettig. Ze gaan graag eens zomaar een stukje fietsen in eigen woonomgeving. Naarmate kinderen ouder worden, wordt hun verplaatsingsgedrag een stuk functioneler: het richt zich op interessante bestemmingen zoals de stad, bioscopen en winkelcentra.

Trage Wegen vzw is alleszins gebeten door het onderwerp en wil zich in de toekomst zeker verdiepen over hoe jongeren over trage wegen denken, en hoe we hen bij de opmaak van een herwaarderingsplan bijvoorbeeld mee kunnen betrekken. Wordt ongetwijfeld vervolgd...

De onderzoeksrapporten kunnen gratis van de Kind & Samenleving-website gehaald worden.


Trage Wegen vzw zoekt Verantwoordelijke Algemeen Werking en Beweging

Het secretariaat van de vzw Trage Wegen is aan een extra werkkracht (m/v) toe.

Bekijk snel de vacature op onze website!


In het spoor van het voetwegenplan Kluisbergen

Trage wegenwandeling te Kluisbergen op paasmaandag 17 april 2006

De Werkgroep Trage Wegen Vlaamse Ardennen volgt de laatste ontwikkelingen van het "voetwegenplan" van het gemeentebestuur van Kluisbergen op de "voet" en geeft toelichting over de stand van zaken op een wandeling. In een aantrekkelijk landschappelijk kader komen we mooie verwezenlijkingen en typische knelpunten tegen. Enkele mooie voetwegen worden immers in hun bestaan bedreigd! (zie foto - (c) Gunther Groenez) De haalbaarheid om interessante verbindingen te herstellen komt eveneens aan bod.

Gids: Filip Keirse, tel. 055/387883.
Samenkomst om 14 uur aan de kerk van de deelgemeente Zulzeke. Einde omstreeks 17 u. Stevig schoeisel is noodzakelijk.


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.