Trage Wegen E-zine - April 2004

Uitgave April 2004

We stellen u voor aan webmaster Roger

Sinds enkele weken heeft Roger Verstraeten zijn tanden in de website van Trage Wegen gezet. Momenteel zie je daar nog niet veel aan, er moet immers nog heel wat voorbereid worden alvorens we de vernieuwde website online kunnen zetten.

Roger is 54 jaar, woont in Kortrijk, en verkent en koestert onze trage wegen in binnen- en buitenland. Roger maakt zich reeds enkele jaren verdienstelijk als vrijwilliger in de non-profit sector, en zag in onze oproep een extra uitdaging om zich te ontplooien als webmaster van Trage Wegen vzw. Zo zal Roger straks aan de basis liggen van ons web-forum en het regelmatig updaten van de informatie op onze website. We wensen hem alvast veel succes !Klavertje vier in Kluisbergen: een groot succes

In het lentenummer van het Natuurpunt-magazine Meander verscheen een kort verslagje van de Klavervierwandeling te Kluisbergen eerder dit jaar.

Samen met Trage Wegen en Stichting Omer Wattez, maakte Natuurpunt op 6 maart kennis met de omgeving van de Beiaardbossen langsheen vele, bijna vergeten kleine wegen. Met ruime belangstelling van bijna 150 natuur- en wandelliefhebbers was de Klavervierwandeling een geslaagde activiteit! In vier themagroepen (natuur, geschiedenis, landschapszorg en geologie) gingen de deelnemers op zoek naar de ziel van dit unieke landschap met gidsen die aan de wandeling een meerwaarde gaven binnen het gekozen thema. Uiteraard was dit tevens een ideale gelegenheid om op een rustige manier te genieten van de natuur.
Daarmee moet Natuurpunt zich hier in de toekomst profileren tegenover de grote wandelevenementen, die het contact met de natuur op de teller vertalen en zich bij minder dan 500 deelnemers niet helemaal goed voelen. De uitnodigende notabelen blonken uit door hun afwezigheid: het belang van trage wegen erkennen, ligt blijkbaar gevoelig in verkiezingstijd. Een week later waren ze massaal aanwezig op de door de landbouw georganiseerde heksentocht...

Het succes van deze namiddag is te danken aan een schare vrijwilligers, klaar om randactiviteiten, gaande van de wegwijzers tot de taarten, in goede banen te leiden. Hopelijk kan Natuurpunt in de toekomst een beroep blijven doen op hen. De grote opkomst en de gemoedelijke sfeer achteraf steken de organisatoren alvast een hart onder de riem om door te gaan met dit soort activiteiten!


Bedreiging trage boswegen bij onze zuiderburen

Een maand geleden diende José Happart, Waals minister van landbouw, een voorstel tot herziening van het bosdecreet in. Het voorstel deed heel wat stof opwaaien omdat het hoofdzakelijk vanuit een economische invalshoek was opgesteld, weliswaar met een duidelijke knipoog naar de bosbouw en de jacht. Er was bovendien totaal geen overleg gepleegd met de natuursector en de zacht-recreatieve gebruikers. Zo stelde het decreetvoorstel bijvoorbeeld dat wandelen enkel nog mogelijk zou zijn langs officieel bewegwijzerde paden, zodat in de praktijk grote oppervlakten bos volledig ontoegankelijk zouden worden. ?Het algemeen respect voor de natuur en het tegengaan van de vossenlintworm?, luidde de motivatie van Happart. Permanente circuits voor motors en squads terug mogelijk maken in de Waalse bossen kon dan weer wel. Onder luid protest van de milieubeweging en verschillende recreatieve gebruikersverenigingen en na kritiek van Happarts coalitiepartners uit de regering heeft de Waalse Minister President dan ook wijselijk besloten om het debat over de herziening van het bosdecreet uit te stellen naar een volgende legislatuur. Uitstel dus, maar daarom geen afstel.

Om de nodige aandacht van de Waalse Regering te vragen heeft een breed platform aan natuur- en gebruikersverenigingen een web-petitie opgezet die je als wandelaar of als vereniging kan ondertekenen. Teken de petitie op www.b-m-b.be/petition/


Project Driesbeekvallei gestart !

Vorig jaar, op de Dag van de Aarde, werd onder grote belangstelling de route van de Driesbeekvallei ingewandeld. Sindsdien groeide het idee om de historische kerk- en voetwegels tussen Munte, Bottelare, Lemberge en Moortsele te herstellen voor zachte recreatie. Ook op vlak van natuurherstel, bosuitbreiding en herwaardering van haar cultuurhistorisch erfgoed biedt de Driesbeekvallei tal van kansen.

Trage Wegen vzw, de gemeente Merelbeke, de Vereniging voor Bos in Vlaanderen vzw en Actiecomité Milieubescherming Merelbeke sloegen de handen in elkaar en dienden een project in bij de Koning Boudewijn Stichting. Met resultaat, want op 29 maart 2004 werd in Brussel plechtig bekend gemaakt dat het project 'Ontsluiting van de Driesbeekvallei langs trage wegen - draagvlakvergroting voor het Regionaal Bos' bij de 18 laureaten behoort van het Electrabelfonds. Aan deze prijs hangt een subsidie van 25.000 ? vast! Het project past perfect in de dynamiek die de DULOMI-werking (zie vorige nieuwsbrief) van Trage Wegen reeds op gang heeft gebracht in de gemeente Merelbeke.

Het project beoogt zowel terreingerichte acties als activiteiten met inspraak en participatie van de lokale bevolking en de plaatselijke verenigingen. Door het netwerk van trage wegen in dit gebied te herstellen en in te richten willen we de basis leggen voor een duurzame en zachte recreatie in deze groene vallei. Gedurende de komende jaren kunnen wandelaars bovendien goed de evolutie opvolgen van het toekomstige regionale bos. Er zullen eveneens inspanningen geleverd worden om de trage wegen landschappelijk beter in te passen, en de natuurwaarden er langs heen te vergroten. Voor dit soort acties wordt samengewerkt met de gemeentelijke groendienst, de natuurvereniging en de lokale bevolking. Tenslotte willen de projectindieners ook de geschiedenis en de lokale context van de trage wegen terug blootleggen en op het terrein in beeld brengen. Dit zal gebeuren door het terug invoeren van naambordjes op trage wegen en door het educatief onderbouwen van historisch erfgoed langsheen het netwerk. Naar aanleiding hiervan zullen publieksactiviteiten geörganiseerd worden met onder meer de heemkundige kring en de lokale bevolking om op die manier de betrokkenheid bij het project te vergroten

Zo zal op donderdag 13 mei tijdens een info-avond in Bottelare het opzet van het project worden toegelicht aan de betrokken omwonenden en geïnteresseerden en zal over de concrete aanpak gedebatteerd worden. Heb je vragen of wens je bijkomende informatie, neem dan contact op met Frank Monsecour (0498/76.76.94) of met Freek Verdonckt (02/282.17.41).


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.