woensdag, 27 June 2018 10:38

Vraag van de maand: hoeveel trage wegen zijn er eigenlijk?

Het lijkt een eenvoudige vraag, maar tot op vandaag bleef het toch vooral gissen naar het antwoord. Veel heeft te maken met de zoektocht naar een degelijke databron. Na veel wikken en wegen, hebben we in overleg met de Vlaamse provincies, de Vlaamse overheid, de Regionale Landschappen en de koepel van de lokale besturen (de VVSG) gekozen om (vooral) gebruik te maken van het Wegenregister. Welkom in de wondere wereld van de geostatistiek!

Het Wegenregister

Het Wegenregister beoogt dé geografische gegevensbron te zijn voor wegen in Vlaanderen. Het werd ontwikkeld door het Agentschap Informatie Vlaanderen (verder afgekort als AIV) en moet alle openbaar toegankelijke wegen van Vlaanderen bevatten. Daarvoor is men uitgegaan van de wegen van de topografische kaart van het NGI (uitgangssituatie 2014). De gemeentebesturen hebben deze kaart via een aantal gemeentelijke validatierondes bijgewerkt.

Een belangrijke opmerking: het Wegenregister is zeker geen perfecte gegevensbron. Er staan nog heel wat wegen in die eigenlijk niet openbaar zijn, denk maar aan opritten of dienstwegen op private terreinen. Maar evengoed ontbreken er in het Wegenregister wegjes. En dat zijn vooral trage wegen.

Het AIV zal de komende jaren het Wegenregister verder uitbouwen om een zo accuraat mogelijke databank aan te bieden. Eén van de strategieën daarbij is het vergelijken van de gegevens met de verschillende tragewegeninventarissen die de voorbije jaren werden opgemaakt. Een andere strategie om de data te verbeteren is het aanbieden van eenvoudige toepassing voor de lokale besturen, zodat zij zelf gegevens kunnen invoeren of wijzigen. Dat moet immers vandaag allemaal handmatig gebeuren.

Trage wegen uit het Wegenregister plukken

Het grote voordeel van het Wegenregister is de beschikbaarheid over het volledige grondgebied, in tegenstelling tot de tragewegeninventarissen. Maar hoe krijgen we de trage wegen uit het Wegenregister? Daarvoor gebruiken we opnieuw een vereenvoudiging: aan de hand van een automatische filter op zorgvuldig gekozen criteria kunnen we ongeveer met 90% zekerheid de op het terrein aanwezige trage wegen uit die geografische hooiberg van het Wegenregister halen.

vvdm-hoeveeltragewegen

En dan kunnen we beginnen antwoorden geven op de vraag ‘Hoeveel trage wegen zijn er nu eigenlijk?’.

De cijfers

We verknippen de trage wegen volgens de provinciegrenzen en tellen de lengte van elk wegje bij elkaar op per provincie. Dat levert deze cijfers op:

 

Tragewegennet (km)
cijfers 2016

 

Limburg

9151,58

Vlaams-Brabant

7010,47

Antwerpen

10845,72

Oost-Vlaanderen

8510,75

West-Vlaanderen

6164,34

TOTAAL Vlaanderen

41682,86

 

In de volgende e-zines gaan we verder in op dit onderwerp en bespreken we onder meer de dichtheid, de verdichting en de bewaring van de trage wegen in Vlaanderen.

Deze cijfers kwamen tot stand dankzij het actieprogramma ‘Monitoring Tragewegenbeleid’, dat gesteund wordt door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid. Ze zijn een uittreksel uit het >> Nulmetingsrapport Tragewegenbeleid, dat je op onze website vindt.

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.