dinsdag, 29 January 2013 09:27

Vraag van de maand - Hoe wordt een gemeente eigenaar van een weg in privé-eigendom?

Om als gemeente eigenaar te worden van een weg in particulier bezit maar mét publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van doorgang, zijn er verschillende mogelijkheden:

Een eerste mogelijkheid is een overdracht "in der minne", kosteloos dus. Of toch bijna, want om de overdracht "tegenstelbaar" (geldig) te maken ten op zichte van "derden" (iedereen buiten de betrokken partijen), moet er een overdachtsakte worden opgemaakt via de notaris. Daar zijn uiteraard wel kosten aan verbonden.

Een tweede mogelijkheid is dat de gemeente de gronden waarover de weg loopt, aankoopt. De aankoopwaarde wordt geschat. Dit verloopt eveneens via een gangbare akte van aankoop bij de notaris.

Is een overdracht in der minne niet mogelijk en wil de eigenaar niet verkopen, dan kan de gemeente overgaan tot onteigening ten algemene nutte. De standaardonteigeningsregels zijn dan van toepassing.

Een laatste mogelijkheid is het uitvoeren van bezitsdaden, zoals het aanleggen van nutsvoorzieningen. Of het voorzien van bijvoorbeeld elektriciteit of waterleiding voldoende is om eigenaar van de weg te worden, is een feitenkwestie. De rechter oordeelt volgens de aangebrachte bewijzen en nutsvoorzieningen zijn zeker middelen die aangewend worden als bewijsmateriaal. Belangrijkheid hierbij is dat er geen sprake kan zijn van bezit als er geen publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van doorgang is. De weg moet dus minstens 30 jaar openbaar gebruik kennen (of 10/20 jaar als buurtweg). De gemeente krijgt dan eigendom op de breedte van de ontstane erfdienstbaarheid, of over de breedte van de weg, opgetekend in de Atlas der Buurtwegen.

Wordt de gemeente eigenaar van een bedding in particulier bezit, dan moet via het registratiekantoor van het kadaster voor de strook grond die de weg is, worden gesteld dat de weg en de wegbermen binnen het openbaar domein vallen en niet binnen het private domein van de gemeente. De weg zal worden ontheven van onroerende voorheffing.

Belangrijk om weten is dat de gemeente geen eigenaar van de bedding hoeft te worden om de weg in te richten, en zéker niet om deze te onderhouden. De gemeente is hoe dan ook verplicht dergelijke wegen te onderhouden en hoeft daarvoor geen enkele toestemming van de eigenaar te vragen.

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.