woensdag, 31 October 2012 12:59

Ruimte voor trage wegen in het bestuursakkoord van jouw gemeente: een stappenplan

14 oktober ligt alweer een tijdje achter ons. Op de meeste plekken zijn de nieuwe gemeentebesturen gevormd. Zij zijn de komende zes jaar verantwoordelijk zijn voor het beleid in de gemeente. Welk beleid ze zullen voeren, leggen ze dit jaar nog vast in een bestuursakkoord. Dit akkoord is een belangrijke basis voor het strategisch meerjarenplan én het bijhorend budget dat elke gemeente in 2013 zal opmaken. Wil je wegen op het tragewegenbeleid in je gemeente? Dan is dit de uitgelezen periode om je stem te laten horen.

In vier stappen kan je trage wegen de volgende zes jaar op de agenda zetten. 

dtw2012-1Stap 1: je inhoudelijk voorbereiden op een overleg

Een goede kennis over de toestand van de trage wegen in de gemeente is nodig om het gemeentebestuur te kunnen overtuigen om trage wegen op te nemen in hun plannen. Je hoeft niet te weten hoe elke trage weg er uit ziet, maar een globaal beeld kan je snel bekomen. Neem de fiets of maak een wandeling langs de trage wegen in jouw gemeente. Bekijk ze kritisch en stel je de vraag of ze goed onderhouden zijn, of er terugkomende problemen op verschillende wegen opduiken (b.v. sluikstorten, omgeploegde wegen...) en of er voldoende wegen zijn om de dorpskern veilig te ontsluiten. Misschien heeft de gemeente in het verleden al met ons samengewerkt en vind je een evaluatiekaart of adviesnota op www.tragewegen.be/gemeenten.

Daarnaast is het ook belangrijk om een zicht te krijgen op de visie van de coalitiepartijen op trage wegen. Als deze partijen in hun verkiezingsprogramma's beloften maakten over het opwaarderen van de trage wegen, herinner hen daar dan aan. Deden de partijen nog geen uitspraak over trage wegen, overtuig hen dan van het belang van trage wegen in de gemeente. Je terreinkennis is dan heel belangrijk om concrete knelpunten aan te kaarten (b.v. een verdwenen trage weg die ideaal zou zijn om kinderen veilig naar de school of het scoutslokaal te laten fietsen). Goede voorbeelden uit buurtgemeenten kunnen eveneens overtuigend werken. Ook daarvoor kan je onze site raadplegen. Praat zeker ook met mensen uit de partijen om te weten te komen welk standpunt de lokale partij heeft tegenover het openen van trage wegen.

Stap 2: de juiste persoon contacteren

Wanneer je inhoudelijk sterk voorbereid bent, is het tijd om uit te zoeken bij welke persoon je moet zijn om trage wegen in het bestuursakkoord te krijgen. Tijdens je inhoudelijke voorbereiding ben je misschien al te weten gekomen welke politici een hart hebben voor trage wegen. Als het ondertussen al duidelijk is wie de nieuwe schepenen worden en welke bevoegdheid zij krijgen, ga dan na of zij trage wegen daarbij belangrijk vinden. Dit kan de schepen van Leefmilieu of Mobiliteit zijn, maar even goed van Ruimtelijke Ordening of Cultuur. Lukt het niet via deze personen, probeer het dan via iemand anders die dichter bij de bevoegde schepen staat of zelf meeschrijft aan het bestuursakkoord.

Het meest effectieve is proberen samen te zitten met deze perso(o)n(en) om te bespreken hoe het opwaarderen van trage wegen het best kan vertaald worden in het bestuursakkoord. Je kan dan concrete knelpunten bespreken en je krijgt weet beter of deze persoon er iets mee zal doen. Lukt dit niet, bel of mail hen dan.

Je hoeft dit niet noodzakelijk alleen te doen. Onze ideeën sluiten vaak aan bij deze van andere verenigingen zoals natuurpunt, wandelclub of een lokaal actiecomité. Als het lukt de krachten te bundelen en samen naar de politiek te stappen, dan wordt het verhaal alleen maar sterker.

Stap 3: inhoud aanreiken

Als je probeert om mensen te overtuigen iets op te nemen in het bestuursakkoord, dan kan je best zo concreet mogelijke tekst aanreiken. >>> Hier vind je alvast tien punten waarmee de gemeente aan de slag kan gaan rond trage wegen. De bijhorende realisaties van die punten in diverse gemeenten kunnen inspiratie bieden om lokale invulling te geven aan die punten. Deze en andere ideeën kunnen mogelijks leiden tot het opstellen van een Trage Wegen Charter in de loop van de komende legislatuur. Dit charter kan dan bestaan uit al deze tien punten, waartoe het bestuur zich verbindt om ze uit te voeren. Doe alvast de suggestie hier werk van te maken.

Stap 4: opvolging van het bestuursakkoord

Het is belangrijk dat het onderdeel 'trage wegen' uit het bestuursakkoord verder geïntegreerd wordt in het strategisch meerjarenplan en bijhorend budget. Via milieuraad of mobiliteitsraad kan de opmaak hiervan gevolgd worden

Tenslotte is het dan aan jou om (samen met medestanders) de bevoegde schepen gedurende de bestuursperiode, regelmatig te herinneren aan de uitvoering van het bestuursakkoord. Mocht je hiervoor een actie overwegen, check dan zeker de handleiding van BBL. Die kan je op >>> deze pagina downloaden.

Hou ons zeker op de hoogte van het onderdeel 'trage wegen' in het bestuursakkoord van jouw gemeente.

Veel succes!

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.