Login

 

Neem deel aan DTW2020!

 

Elk jaar vindt in de herfst Dag van de Trage Weg plaats. Duizenden wandelaars, fietsers, ruiters, kinderen en buitenmensen trekken de wegjes en paadjes op. Van de Westhoek tot het Maasland, in het groen en in de stad, langs authentieke landwegen en nieuwe tracés. Dag van de Trage Weg is hét uithangbord voor veilige, gezonde en aangename trage wegen in ons land.

 

DIT JAAR VINDT HET NATIONAAL CAMPAGNEWEEKEND PLAATS OP 17 EN 18 OKTOBER.

 

-- UPDATE: CORONA --

We staan in 2020 voor een nooit geziene crisis ten gevolge van de Corona-pandemie, waarbij de broodnodige maatregelen om de uitbraak hiervan onder controle te houden, impact hebben op het leven van iedereen. We hopen dat de situatie snel beter wordt, maar moeten er rekening mee houden dat ook de activiteiten in het kader van Dag van de Trage Weg mogelijk aan bepaalde veiligheidsvoorschriften gebonden zijn. We volgen de richtlijnen sowieso verder op. 

Ondertussen lijkt oktober nog ver, maar een activiteit organiseren vraagt tijd en de voorbereidingen worden stilaan getroffen... 
We staan dus ook dit jaar paraat om jullie bij te staan met raad en daad! 

 

-- UPDATE: NIEUWE WEBSITE! --

We zijn momenteel volop bezig aan de bouw van een nieuwe website, zowel voor onze organisatie www.tragewegen.be, als de specifieke site voor de Dag van de Trage Weg. Aan die laatste geven we momenteel prioriteit, zodat we de campagne grotendeels op een nieuwe website kunnen voeren!

We mikken op begin juli om de nieuwe website in gebruik te kunnen nemen. Dat betekent dat het pas vanaf dan mogelijk wordt om jouw activiteit online te registreren. We vragen hiervoor jullie begrip en een beetje geduld, met het oog op een veel gebruiksvriendelijkere en overzichtelijkere website.

In afwachting hebben we deze website afgebouwd naar een one-pager met enkel de essentiële info om een activiteit op poten te zetten en te promoten.

 

ORGANISEER JIJ MEE?

Wil je zelf of met je werkgroep, vereniging, gemeente, sportclub,… ook een activiteit organiseren?
Alle soorten activiteiten op, langs en over trage wegen zijn mogelijk: van wandeling of fietstocht tot loopwedstrijd, van verkennende natuurtocht tot ontdekking van cultureel erfgoed, van een avontuurlijk spel langs de dorpsbaantjes tot de handen uit mouwen steken met buurtbewoners om een trage weg op te knappen of te heropenen. Misschien kan er wel een trage weg of nieuwe realisatie officieel ingehuldigd worden!

Doe >> HIER alvast inspiratie op, en gebruik het campagnemateriaal dat we aanbieden in jullie communicatie: draaiboek, logo's, beelden,...

Vanaf juli schakelen we dan met de nieuwe website een versnelling hoger, en vragen we van jullie om de activiteit online te registreren. Stay tuned!

 

 

 

Ga naar boven