Hoe kan ik als particulier een buurtweg verleggen?

Als particulier kan u zelf geen aanvraag indienen. U kan louter een verzoek richten tot de gemeenteraad. Alleen de gemeenteraad kan in functie van het algemeen belang van alle inwoners van de gemeente aan de provincie de verlegging van een buurtweg voorstellen.

Een louter gemeentelijke aangelegenheid.
De Raad van State stelt in arrest 199.194 van 22 december 2009 duidelijk. Artikel 28, eerste en tweede lid van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen luidt als volgt: "De aanleg, de afschaffing of de wijziging van een buurtweg moeten voorafgegaan zijn van een onderzoek. De beraadslagingen der gemeenteraden worden onderworpen aan de
bestendige deputatie van de provinciale raad, welke beslist behoudens beroep bij de Koning vanwege de gemeente of van de belanghebbende derden”. Uit de geciteerde bepaling volgt dat het initiatiefrecht voor het aanbrengen van wijzigingen aan de buurtwegen aan de gemeenteraad toekomt en niet aan een individuele rechtsonderhorige. In casu wenst de gemeenteraad geen wijzigingen aan de buurtwegen aan te brengen. Noch de deputatie noch de minister kon bij gebrek aan initiatief tot wijziging vanwege de gemeenteraad beschikken over de aanvraag van de verzoeker.
"

 

Verwarring met stedenbouw
Wat is een 'aanvraag'? Een stedenbouwkundige vergunning bijvoorbeeld, die houdt een aanvraag in. Als je een huis wil bouwen, bestaan daar (door de overheid verstrekte) formulieren voor. Jouw architect maakt een plan dat bij het dossier wordt gevoegd. En volgens de regels moet de gemeente dan prompt deze 'aanvraag' beoordelen. Binnen welgestelde termijnen. Een gemeente kan dergelijke aanvragen ook niet zomaar 'afkeuren'. Ook daar zijn weer regels voor. In de regelgeving rond voet- en buurtwegen leeft de overtuiging dat als een particulier een voetweg over zijn of haar grond niet 'gepast' vindt, men er de verlegging van kan aanvragen. Sterker, heel wat lokale (en zelfs provinciale) besturen beschrijven hoe 'jouw' dossier eruit moet zien! Administratief hangt deze praktijk echter met haken en ogen aan elkaar.

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.