woensdag, 06 July 2016 13:54

Welke toekomst voor onze trage wegen?

De afgelopen dagen en weken kregen we een aantal mails binnen op het secretariaat van bezorgde mensen: "staat de toekomst van onze trage wegen op het spel?" luidde het. De aanleiding: de persberichten van N-VA, CD&V en Open VLD met de mededeling dat de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement de Wet op de Buurtwegen gaan vervangen door een Decreet op de Gemeentewegen. Dé hamvraag: moeten we ons zorgen maken voor de toekomst van de trage wegen in Vlaanderen?

DSC 0315-lowEen eenvoudig antwoord is er niet, zeker niet op dit moment. Laat ons beginnen bij wat we al weten over dit decretaal initiatief van de Vlaamse meerderheidspartijen (N-VA, CD&V, Open VLD). Er wordt gekozen voor decreetsvoorstel, een initiatief van enkele volksvertegenwoordigers in het Vlaams Parlement. Voor N-VA zijn dit Lies Jans, Wilfried Vandaele en Bert Maertens. Voor CD&V onderschrijven Dirk De Kort en Lode Ceyssens de nota en voor Open VLD tekent voorzitster Gwendolyn Rutten.

Conceptnota

Het bevindt zich vandaag in een allereerste fase: een akkoord van de meerderheidspartijen over de principes ervan. Dit akkoord is gevat in een >>> conceptnota, die te lezen staat op de website van het Vlaams Parlement.

Eerst een globale appreciatie. De conceptnota getuigt van een degelijke voorbereiding en is tegelijk ook ambitieus. De Vlaamse meerderheidspartijen streven op vlak van het wegenrecht een aanzienlijke vereenvoudiging na, door buurtwegen en de huidige gemeentewegen te integreren in één juridisch statuut. Dat worden dan de 'gemeentewegen 2.0', naar analogie met wat het Waals Gewest in 2014 ook heeft gedaan. Eén statuut voor alle wegen onder het wegbeheerschap van de gemeente. Het nieuwe kader zou dus gelden voor zowel de gewone straten als de trage wegen samen. Dat heft alvast psychologisch toch de minderwaardigheidsbarrière van de kleine voetwegjes op.

De principes

DSC 0266-lowDe uitgangsprincipes in de conceptnota zijn verdedigbaar. Men streeft een integratie na met de gangbare procedures in de ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld. Het wijzigen van gemeentewegen zou onder meer kunnen verlopen via het opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs). Elke gemeenteweg heeft dan -net zoals vandaag- een duidelijke rooilijn nodig, zodat betwistingen over de ligging ervan in principe niet kunnen.

We zien een aantal principes uit het Waalse gemeentwegendecreet (2014) opduiken. Het belangrijkste: gedaan met de teloorgaande verjaring ten behoeve van aangelanden. Enkel nog een administratieve beslissing zal wegen kunnen opheffen. Daarnaast beoogt men ook 'contractuele wegenis': particulieren die vrijwillig gemeentewegen openstellen voor een periode van 29 jaar. 

Wat de bevoegdheidsverdeling over de gemeentewegen betreft, beoogt de meerderheid duidelijk een verschuiving van het provinciale niveau naar het gemeentelijk niveau. Omdat er integratie zou plaatsvinden met de procedures uit de ruimtelijke ordening, blijven ook de provincies bevoegd voor wat betreft gemeentewegen.

De conceptnota belooft ook een eenvoudig handhavingsinstrumentarium voor de lokale besturen. Zo zullen zij niet naar de rechtbank moeten stappen om gemeentewegen terug open te maken, maar op ambtelijke wijze zelf dwingend kunnen optreden.

Exit Atlas der Buurtwegen? Of toch niet?

Er komt géén actuele Atlas der Gemeentewegen, in tegenstelling tot in Wallonië, waar momenteel de eerste proefprojecten worden opgestart. Dit vanuit een logica van planlastbeperking. Alle kaarten met gemeentewegen op, dus ook de Atlas der Buurtwegen, blijven van kracht. Toch komt er wel degelijk een verzamelkaart: het gemeentelijk wegenregister. Daarvoor kijkt de decreetgever mogelijk naar het Wegenregister van het Agentschap Informatie Vlaanderen, waarop het àlle gemeentwegen wenst te integreren. Dus ook de huidige buurtwegen, ongeacht of ze nu zichtbaar zijn op het terrein of niet.

Het kan nog alle kanten op...

juri01Eerder gesteld: de conceptnota bevat mooie principes, maar het kan nog alle kanten op. Vooral op procedureel-technisch vlak zijn het decreetsteksten zelf die het verschil zullen maken. Welke inspraak en welke administratieve beroepsmogelijkheden krijgt de individuele burger? (Bij gemeentelijke rooilijnplannen kan die vandaag voor beroep bv. enkel naar de Raad van State.) Krijgen adviezen inzake wegen van provincies of Vlaamse overheid een bindend karakter? Komt er een écht digitaal gemeentelijk wegenregister waarvan de technische referenties worden vastgelegd? Wordt het plaatsen van borden 'private weg' op gemeentewegen om passanten af te schrikken verboden? Zal het 'verwijder eens een voetwegje'-dienstbetoon accuraat een halt worden toegeroepen? 

Hoe gaat het nu verder?

Er moeten dus wel wat nootjes gekraakt worden vooraleer deze conceptnota ook echt een decreet wordt, maar de Vlaamse meerderheidspartijen houden de tred erin. Nog deze zomer worden heel wat belanghebbenden en organisaties gehoord over de conceptnota. Trage Wegen is uiteraard ook op de afspraak en zullen onze opmerkingen, bevindingen en bezorgdheden doorgeven. Dit najaar begint dan de parlementaire weg: de initiatiefnemers schrijven decreetsteksten, dienen deze in bij het Vlaams Parlement, er komen lezingen in de commissie Mobiliteit & Openbare Werken, eventueel zelfs hoorzittingen, ... Vooraleer een tekst in het volledige halfrond ter bespreking en ter stemming komt, schrijven we allicht winter 2016-2017.

We houden u op de hoogte! Het staat jullie natuurlijk vrij om zelf ook contact op te nemen met één van de initiefnemers (zie hierboven) en jullie vragen en bezorgdheden te delen.

Meer info: Steven Clays - 09 331 59 21 ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) en Ilse Mertens - 09 331 59 23 ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )

 

 

 

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.