bibliotheek

bibliotheek01In de bibliotheekcatalogus vind je een overzicht van alle boeken, tijdschriften, documentatiemappen en kaarten die Trage Wegen vzw doorheen de jaren verzamelde. De documenten waarvan we de digitale versie bezitten, kan je hier ook downloaden.

Je kan op twee manieren in de catalogus zoeken:
 • door te klikken op een van de thema's in de linkerkolom
 • door een trefwoord, auteur of (deel van de) titel in het zoekvakje te typen.

Gevonden wat je zocht?

Digitale publicaties kan je downloaden. Boeken, artikels en kaarten kan je inkijken in onze bibliotheek.

Je bent welkom van maandag tot vrijdag tussen 9u30 en 17u00.

's Lands natuurschoon - 50 jaar wet op de stedenbouw
Auteurs
 • Hugo Lauwers en Tom Coppens

Monografie | 2012 | B350

Subthema's: Ruimtelijke planning
Lees meer →
10 jaar landschap in het zadel

Monografie | 2005 | B287

Subthema's: Landschap
Lees meer →
100-jarig bestaan. Koninklijke Vereniging voor Natuur-en Stedenschoon vzw

Documentatiemap | 2010 | M022

Subthema's: Onroerend erfgoed Stad
Lees meer →
Aanbevelingen voor een optimale implementatie van wettelijke maatregelen voor duurzaam vervoer

Monografie B083

Lees meer →
Addendum bij het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

Digitale publicatie | 2009 | D231

Lees meer →
ALIAS: Transities op het Vlaamse platteland
Auteurs
 • Dirk Vervloet
 • Ellen Maertens

Digitale publicatie | 2011 | D219

Subthema's: Platteland
Lees meer →
Als boeren overleven wordt…
Auteurs
 • Annelies Vande Vyvere
 • Annelies Vanneste

Monografie | 2002 | B060

Lees meer →
Anders omgaan met land & water. Brongerichte aanpak landerosie en wateroverlast
Auteurs
 • Karel Vandaele
 • Jo Lammens
 • Peter Priemen
 • Frans Creemers

Monografie | 2009 | B008

Lees meer →
Basishandleiding Transition towns. Hoe word je een transitie-stad, dorp, streek, gemeenschap of zelfs eiland
Auteurs
 • Ben Brangwyn
 • Rob Hopkins

Monografie B178

Subthema's: Stad
Lees meer →
Beter adviseren. Achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden - Dossier IX Ecologische verkavelingen

Monografie | 2008 | B162

Lees meer →
Boeren bouwen aan het landschap
Auteurs
 • Arjan de Hulster
 • Dieter Depraetere
 • Wieco Dielman
 • Olivier Dochy

Monografie | 2007 | B222

Subthema's: Platteland
Lees meer →
Buiten de lijnen. Inspirerende scenario's voor het vlaamse platteland

Monografie B311

Subthema's: Platteland
Lees meer →
Buitengoed goed buiten. De plattelandsprojecten
Auteurs
 • Alexander Vercamer

Monografie | 2006 | B219

Lees meer →
Congres Planning our Green Heritage

Documentatiemap M082

Lees meer →
De hand aan de ploeg… Sociale uitsluiting in plattelandsgebieden
Auteurs
 • Johan Rasking
 • Johan Vandenbussche

Monografie | 2001 | B066

Subthema's: Platteland
Lees meer →
de luwteplek

Monografie | 2017 | B552

Lees meer →
De Romeinse Kassei en de ruilverkaveling: Het spanningsveld tussen historiek en moderniteit
Auteurs
 • Eddy Dupae

Monografie | 2008 | B120

Lees meer →
De stad in de wijk. Gebiedgericht werken in Vlaamse steden en gemeenten
Auteurs
 • Filip De Rynck

Monografie | 2008 | B239

Subthema's: Stad
Lees meer →
De stille metamorfose van het Vlaamse platteland
Auteurs
 • Niek De Roo
 • Filip De Rynck

Monografie | 1999 | B238

Subthema's: Platteland Vlaanderen
Lees meer →
Decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996
Discoveringe the Vernacular Landscape
Auteurs
 • John Brinckrshoff Jackson

Monografie | 1984 | B068

Lees meer →
Dorp in zicht. In een notendop

Monografie B223

Subthema's: Participatie Platteland
Lees meer →
Duurzame mobiliteit ook op het platteland

Documentatiemap | 2009 | M025

Lees meer →
Duurzame stedenbouw in woord en beeld
Auteurs
 • Eva Heuts
 • Erik Rombaut

Digitale publicatie | 2009 | D232

Subthema's: Ruimtelijke planning
Lees meer →
Ecological Urabanism
Auteurs
 • Mohsen Mostafavi
 • Gareth Doherty

Monografie | 2010 | B432

Lees meer →
Een 'Central Park' in het hart van Europa. De restauratie van het Jubelpark
Auteurs
 • Isabelle Corten
 • Marie-Francoise Degembe
 • Benoît Fondu
 • Eric Henaut

Monografie | 2005 | B097

Lees meer →
Een ideaal ritme voor Gent
Auteurs
 • Steven Clays

Digitale publicatie | 2005 | D417

Lees meer →
Een langzaam netwerk in de stad
Auteurs
 • Steven Clays

Digitale publicatie | 2009 | D504

Subthema's: Stad Trage mobiliteit
Lees meer →
Een toekomstvisie. Van knelpunten naar knopppunten. Over mobiliteit en stadsontwikkeling in Antwerpen
Auteurs
 • Manu Claeys
 • Peter Verhaeghe

Monografie | 2010 | B309

Subthema's: Stad
Lees meer →
Effect of field margins on moths depends on species mobility: Field-based evidence for landscape-scale conservation
Auteurs
 • Thomas Merckx
 • Ruth E. Feber
 • Rebecca L. Dulieu
 • Martin C. Townsends

Artikel | 2009 | A001

Lees meer →
Eindrapport "onderzeok naar en uitwerking van verbetervoorstellen voor: 1. Het wettelijk kader recreatieve ontsluiting groene ruimte
Auteurs
 • Steven Clays
 • Dries Elst

Monografie | 2012 | B413

Lees meer →
Eindrapport. In de bres voor agrarisch natuurbeheer
Auteurs
 • Dirk Reheul
 • Joke Vandenabeele

Monografie | 2004 | B092

Subthema's: Platteland
Lees meer →
Erop of erondern. Bestaans(on)zekere boeren en hun overlevingsstrategieën
Auteurs
 • Henk Meert
 • Marie Bourgeois
 • Tom Vernimmen
 • Guido Van Huylenbroeck

Monografie | 2002 | B067

Subthema's: Platteland
Lees meer →
Erven in het landschap. Een handige publicatie voor integratie van land- en tuinbouwbedrijven in het landschap

Digitale publicatie | 2010 | D222

Subthema's: Platteland
Lees meer →
Erven in het landschap. Een handige publicatie voor integratie van land- en tuinbouwbedrijven in het landschap

Monografie | 2010 | B109

Subthema's: Leefmilieu Platteland
Lees meer →
ESPACE - Planning in a changing climate… Putting adaptation at the heart of spatial planning

Monografie B324

Subthema's: Ruimtelijke planning
Lees meer →
Functietoekenningsplan landbouwwegen Westhoek. Eindrapport Deel 1
Functietoekenningsplan landbouwwegen Westhoek. Eindrapport Deel 2
Geef ons de ruimte. Dag van de aarde

Documentatiemap | 2011 | M019

Subthema's: Kinderen en jongeren
Lees meer →
Geïntegreerde gebiedsgerichte projecten, meer dan een experiment

Monografie | 2007 | B159

Lees meer →
Geïntegreerde gebiedsvisie kanaal Bossuit-Kortrijk

Documentatiemap | 2010 | M059

Lees meer →
Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Kortenberg
Auteurs
 • Benny Theyssens
 • Danny Polspoel
 • Eddy Van Pottelberge

Monografie | 2003 | B316

Subthema's: District
Lees meer →
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Kortrijk

Digitale publicatie | 2007 | D228

Lees meer →
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Kortrijk

Digitale publicatie | 2007 | D229

Lees meer →
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Kortrijk

Digitale publicatie | 2007 | D230

Lees meer →
Gemeenten aan de slag: Natuur- en landschapsontwikkeling langs trage wegen
Auteurs
 • Inge Dooremont
 • Wim De Roo

Digitale publicatie | 2009 | D469

Lees meer →
Goedkeuring provincie gedeeltelijke afschaffing voetweg nr. 25 en gedeeltelijke verplaatsing voetweg nr. 14 te Elversele

Digitale publicatie | 2005 | D380

Lees meer →
Groene en blauwe diensten in Vlaanderen. Praktijkervaring
Auteurs
 • Sylvie Danckaert
 • Dirk Van Gijseghem
 • Leen Bas

Digitale publicatie | 2011 | D223

Lees meer →
Groene kring

Tijdschrift | 2007 | D280

Lees meer →
Hagen, heggen en houtkanten
Handelscataloog 2012-2013 Sylva

Documentatiemap | 2012 | B386

Lees meer →
Handleiding Ommetjes. Leidraad voor de realisatie van wandelpaden door boerenland
Auteurs
 • Tom ven der Beek

Monografie | 2010 | B112

Lees meer →
Handleiding Quantum GIS
Auteurs
 • Pieter Brusselman

Digitale publicatie | 2012 | D513

Lees meer →
Hoe organiseer je een wandeling over milieu en gezondheid in de stad?
Hoogstam boomgaarden
Immobiel op het platteland. Omtrent rurale vervoersarmoede in Vlaanderen
Auteurs
 • Henk Meert
 • Marie Bourgeois
 • Krista Van Hoof
 • Tim Asperges

Monografie | 2003 | B048

Subthema's: Platteland Senioren
Lees meer →
IPO Trefdag

Documentatiemap | 2008 | M071

Lees meer →
Kleinschalige verhardingen in publieke ruimten. Duurzaam investeren in het openbaar domein
Auteurs
 • Jan Vilain

Monografie | 2007 | B197

Subthema's: Natuurtechniek Stad Wegen
Lees meer →
Koninklijke vereniging voor natuur- en stedenschoon vzw 1910-1985
Auteurs
 • Walter Cogge
 • Rutger Steenmeijer
 • Geert De Blust
 • Hilda Van Averbeke

Monografie | 1985 | B123

Subthema's: Stad
Lees meer →
Landbouw en landschap hand in hand. Inspirerende ideeën voor uw bedrijf.

Monografie | 2009 | B314

Subthema's: Platteland
Lees meer →
Landbouwverbreding. Een kleuruenpallet van maatschappelijke dienstverlening

Documentatiemap | 2010 | M018

Subthema's: Lokaal Platteland
Lees meer →
Landschap & biodiversiteit. Hand in hand met landbouw

Monografie B253

Lees meer →
LEDA. Legal and regulatory measures for sustainable transport in cities

Monografie | 1999 | B084

Lees meer →
Lexicon - 50 jaar Stedenbouwwet
Auteurs
 • Bernard Hubeau
 • Pieter - Jan Defoort
 • Geert Debersaques
 • Wolfgang Vandevyvere

Monografie | 2012 | B351

Lees meer →
Loeren bij de boeren. Fietsroute Oosterzele
Auteurs
 • Klaas Van Cauwenberghe
 • Hilde de Sutter

Monografie B279

Lees meer →
Manuel du transport rural

Monografie B052

Subthema's: Europa Platteland
Lees meer →
Milieueffecten van ontginning en herstructurering (Hoofdstuk 4)
Mogelijkheden van alternatieve financiering voor ruimtelijke kwaliteit op het platteland
Auteurs
 • Stefan De Brabander

Digitale publicatie | 2010 | D269

Subthema's: Platteland
Lees meer →
Naar een eigenlijk gebruik van plattelandswegen. Voorbeeldboek. Aanpak sluipverkeer

Digitale publicatie | 2011 | D258

Lees meer →
Naar een eigenlijk gebruik van plattelandswegen. Voorbeeldenboek aanpak sluipverkeer.
Naar een goede praktijk voor beheer en inrichting van “trage wegen” in het landbouwgebied. Enkele suggesties vanuit ecologisch e
Auteurs
 • Kris Decleer

Digitale publicatie | 2005 | D379

Subthema's: Medegebruik Platteland
Lees meer →
Naar een Vlaams plattelandsbeleidsplan. Visie en aanzet tot actie
Auteurs
 • Eva Verstraete
 • Siegi Absillis

Monografie | 2009 | B312

Subthema's: Platteland Vlaanderen
Lees meer →
Natuurtechnische inrichting van trage wegen. Studiedag Limburg

Documentatiemap | 2010 | M061

Lees meer →
Nieuwsbrief kind en ruimte

Digitale publicatie | 2011 | D225

Lees meer →
Ommetjes. Realisatie van wandelenpaden in het buitengebied
Auteurs
 • Taco Jansonius

Digitale publicatie | 2005 | D224

Lees meer →
Oost-Vlaanderen is tevreden over erosie-werende dammen

Digitale publicatie | 2011 | D216

Lees meer →
Op weg naar een kindnorm

Documentatiemap | 2010 | M020

Subthema's: Kinderen en jongeren
Lees meer →
Open Street Map en trage wegen
Auteurs
 • Wouter Hamelinck

Digitale publicatie | 2011 | D227

Subthema's: Landschap
Lees meer →
Operationalisering van een nieuw decreet trage wegen. Voorstel van methodiek
Auteurs
 • Jacky Maes

Digitale publicatie | 2003 | D361

Lees meer →
Optimizing the biodiversity gain from agr-environment schemes
Auteurs
 • Thomas Merckx
 • Ruth E. Feber
 • Philip Riordan
 • Martin C. Townsends

Artikel | 2009 | A002

Lees meer →
Over trage wegen
Auteurs
 • Marleen Van der Velden
 • Bert Meulemans
 • Koen Van den Broeck

Digitale publicatie | 2008 | D290

Lees meer →
Over trage wegen
Auteurs
 • Marleen Ven der Velden
 • Bert Meulemans
 • Koen Ven den Broeck

Monografie | 2008 | B111

Lees meer →
Overlegproces Vlaams stedelijk gebied rond Brussel

Digitale publicatie | 2008 | D236

Lees meer →
Pathfinder for the history of cartography
Auteurs
 • Joel Kovarsky

Digitale publicatie | 2007 | D245

Lees meer →
Plannen voor mensen
Auteurs
 • Maarten Loopmans
 • Caroline Newton
 • Els Lecleercq

Monografie | 2011 | B362

Subthema's: Ruimtelijke planning
Lees meer →
Plattelandsontwikkeling in Vlaanderen met Leader

Monografie B346

Lees meer →
Plattelandsontwikkeling. Best cases 2003-2006

Monografie | 2006 | B218

Subthema's: Platteland
Lees meer →
Plattelandswegen inrichten & onderhouden met een functietoekenningsplan

Documentatiemap | 2010 | M047

Lees meer →
Portaal van de stilte

Monografie | 2009 | B193

Lees meer →
Punten en lijnen in het landschap
Auteurs
 • Martin Hermy
 • Geert De Blust

Monografie | 1997 | B125

Lees meer →
Puzzelen met natuur van Agentschap voor Natuur en Bos
Auteurs
 • Dirk Draulans

Digitale publicatie | 2010 | D210

Lees meer →
Regulier onderhoud van landschappelijke en recreatieve infrastructuren op het platteland. Beleidsaanbeveling. Nota

Digitale publicatie | 2008 | D348

Lees meer →
Regulier onderhoud van landschappelijke en recreatieve infrastructuren op het platteland. Beleidsaanbeveling. Synthese

Digitale publicatie | 2008 | D347

Lees meer →
Ruilverkaveling Grootloon

Monografie M043

Lees meer →
Ruilverkaveling Mettekoven

Monografie B119

Lees meer →
Ruimte voor milieu. Inzichten van milieugeografen en -planologen
Auteurs
 • Natascha Bakker
 • Ton Dietz

Monografie | 2007 | B211

Lees meer →
Ruimte voor voetgangers en fietsers. Rondetafelconferentie
Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos. Regio Neteland

Monografie | 2005 | B331

Lees meer →
Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos. Regio Neteland
Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos. Regio Neteland

Monografie | 2005 | B332

Lees meer →
Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos. Regio Neteland

Monografie | 2007 | B333

Subthema's: Platteland
Lees meer →
Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos. Regio Neteland. KAARTEN

Monografie | 2007 | B335

Lees meer →
Samen de boer op. Groepsbezoeken op land-en tuinbouwbedrijven

Monografie B216

Subthema's: Lokaal Platteland
Lees meer →
Samen sterk voor natuur en landschap. Regionaal landschap Haspengouw en Voeren

Monografie B187

Lees meer →
Samen werken aan een leefomgeving met identiteit
Auteurs
 • Emil van Brederode
 • Dré van Marrewijk

Monografie | 2006 | B291

Lees meer →
Samen werken aan natuur en landschap in de provincie Antwerpen

Monografie | 2009 | B033

Lees meer →
Samen werken aan ruimtelijke ontwikkeling

Digitale publicatie | 2007 | D234

Subthema's: Ruimtelijke planning
Lees meer →
Speelruimte & Planning
Auteurs
 • Francis Vaningelgem, Wouter Vanderstede, Peter Dekeyser en
 • An Piessens

Monografie | 2011 | B390

Lees meer →
Speelruimte en planning
Auteurs
 • Francis Vaningelgem, Wouter Vanderstede, Peter Dekeyser en An Piessens

Monografie | 2011 | B372

Lees meer →
Stadslandbouw
Auteurs
 • Robert Jan Croonen
 • Niek Hazendonk
 • Klaas van der Wiel

Monografie B313

Subthema's: Platteland Stad Vlaanderen
Lees meer →
Stappen

Documentatiemap | 2011 | M051

Lees meer →
Stappen naar gezonde mobiliteit. Ronndetafelconferentie
Stapstenen naar ruimtelijke kwaliteit
Auteurs
 • Provincie Oost-Vlaanderen - dienst Landbouw & Platteland

Monografie | 2012 | B395

Lees meer →
Stiltegebieden in Vlaanderen-Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied
Auteurs
 • Gilke Pée
 • Gisela Vindevogel

Monografie | 2006 | B229

Subthema's: Landschap
Lees meer →
Strategische ruimtelijke projecten. Beleidsaanbevelingen
Auteurs
 • Louis Albrechts
 • Jef Van den Broeck
 • Ann Verhetsel

Monografie | 2010 | B061

Subthema's: Ruimtelijke planning
Lees meer →
Strategische ruimtelijke projecten. Maatschappelijk en ruimtelijk vernieuwend
Auteurs
 • Jef Van den Broeck
 • Louis Albrechts
 • Ruth Segers

Monografie | 2010 | B062

Subthema's: Ruimtelijke planning
Lees meer →
Studiedag Plattelandsacademie. Landbouwverbreding als toekomst?

Documentatiemap | 2005 | M068

Subthema's: Platteland
Lees meer →
The ambition of the territory

Monografie B449

Lees meer →
Toekomsten voor investeren in publieke ruimte

Monografie | 2012 | B433

Lees meer →
Trage wegen en ruimtelijke planning

Digitale publicatie | 2009 | D235

Lees meer →
Uit de voeten met wandelpaden over boerenland. Leidraad voor de aanleg van wandelroutes
Auteurs
 • G. K. Hopster
 • T.A. de Boer
 • M.A.W. Kommers
 • M.B. Schöne

Monografie | 2003 | M035

Lees meer →
Van Tronken en Kanten

Monografie | 2011 | B356

Subthema's: Landschap
Lees meer →
Verkeersleefbare steden en gemeenten. Indicatoren voor verkeersleefbaarheid. Rondetafelconferentie
Verslag Grootschalige ontwikkelingen in historische omgeveing. Herbestemming, een uitdaging voor de verenigingen.Tussen cités en
Vijfde landschapscontactdag

Documentatiemap | 2010 | M026

Subthema's: Landschap
Lees meer →
Vlaams Ruraal Netwerk. Nieuwsbrief

Tijdschrift | 2008 | T017

Lees meer →
Vlaams Ruraal Netwerk. Nieuwsbrief

Tijdschrift | 2008 | T017

Lees meer →
Vlaams Ruraal Netwerk. Nieuwsbrief

Tijdschrift | 2009 | T017

Lees meer →
Vlaams Ruraal Netwerk. Nieuwsbrief

Tijdschrift | 2009 | T017

Lees meer →
Vlaams Ruraal Netwerk. Nieuwsbrief

Tijdschrift | 2009 | T017

Lees meer →
Vlaams Ruraal Netwerk. Nieuwsbrief

Tijdschrift | 2009 | T017

Lees meer →
Vlaams Ruraal Netwerk. Nieuwsbrief

Tijdschrift | 2010 | T017

Lees meer →
Vlaams Ruraal Netwerk. Nieuwsbrief

Tijdschrift | 2011 | T017

Lees meer →
Vlaams Ruraal Netwerk. Nieuwsbrief

Tijdschrift | 2011 | T017

Lees meer →
Vlaams-Brabant. Situering VLM-projecten

Monografie | 2009 | K097

Lees meer →
VLM en VVSG gaan nauwer samenwerken op het platte land

Digitale publicatie | 2011 | D221

Subthema's: Platteland
Lees meer →
Vormingsavond Ruimtelijke Ordening
Waarheen met Brussel?
Auteurs
 • Eric Corijn
 • Jean De Salle
 • Jean-Louis Genard
 • Christian Kesteloot
 • Christian Vandermotten
 • Pierre Vanderstraeten

Monografie | 2013 | B447

Lees meer →
Walk 21. San Sebastian

Documentatiemap | 2002 | M058

Lees meer →
Water in(g) Sint-Truiden
Auteurs
 • Karel Vandaele
 • Jo Lammens
 • Frans Greemers

Monografie | 2006 | B137

Lees meer →
Wegbermen. Over-leven op de rand van de akker
Auteurs
 • Georges Buelens
 • Nadine Meeus
 • Walter Op de Beeck

Monografie | 2000 | B337

Lees meer →
Wet op bijzondere maatregelen in verband met ruilverkaveling

Digitale publicatie | 1978 | D216

Lees meer →
Wet op ruilverkaveling

Digitale publicatie | 1970 | D217

Lees meer →
Wontergem. Ruilverkaveling Wontergem

Monografie K042

Lees meer →

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.

Nieuws

 • 1 juli Spoorwegovergangen: wetgevend werk in zicht

  Op 20 mei 2021 keurde de voltallige Kamer de resolutie betreffende het verhogen van de veiligheid aan spoorwegovergangen goed. Het voorstel, ingediend door Kim Buyst (Groen), Nicolas Parent (Ecolo) en Joris Vandenbroucke (Vooruit) is er onder meer op gericht Infrabel aan te manen omzichtiger om te springen met het opheffen van overwegen. Gaten in de voetgangers- en fietsnetwerken zijn immers te vermijden.

 • 30 juni Resolutie overwegen unaniem aangenomen door de Federale Kamer

  Op 20 mei 2021 keurde de voltallige Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers het voorstel van resolutie betreffende het verhogen van de veiligheid aan spoorwegovergangen goed. Het voorstel, ingediend door Kim Buyst (Groen), Nicolas Parent (Ecolo) en Joris Vandenbroucke (Vooruit) is er onder meer op gericht Infrabel aan te manen omzichtiger om te springen met het opheffen van overwegen. Gaten in de voetgangers- en fietsnetwerken zijn immers te vermijden.

Volledig nieuwsoverzicht