bibliotheek

bibliotheek01In de bibliotheekcatalogus vind je een overzicht van alle boeken, tijdschriften, documentatiemappen en kaarten die Trage Wegen vzw doorheen de jaren verzamelde. De documenten waarvan we de digitale versie bezitten, kan je hier ook downloaden.

Je kan op twee manieren in de catalogus zoeken:
 • door te klikken op een van de thema's in de linkerkolom
 • door een trefwoord, auteur of (deel van de) titel in het zoekvakje te typen.

Gevonden wat je zocht?

Digitale publicaties kan je downloaden. Boeken, artikels en kaarten kan je inkijken in onze bibliotheek.

Je bent welkom van maandag tot vrijdag tussen 9u30 en 17u00.

5 jaar fonds duurzaam materialen- en energiebeheer

Monografie | 2011 | B365

Lees meer →
Aanbevelingen voor een optimale implementatie van wettelijke maatregelen voor duurzaam vervoer

Monografie B083

Lees meer →
Aanbod 2010 voor lokale besturen

Monografie | 2010 | B290

Lees meer →
Aanvraag van een projectsubsidie voor kunstenorganisaties, projecten sociaal-artistieke en kunsteducatieve werking

Digitale publicatie D018

Lees meer →
Addendum bij het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

Digitale publicatie | 2009 | D231

Lees meer →
Advies jeugd, vrije tijd en mobiliteit
Advies modernisering Wegenwet
Auteurs
 • Commissie van Advies inzake de Waterstaatswetgeving

Digitale publicatie | 2010 | D299

Subthema's: Wegenrecht
Lees meer →
Adviesnota i.v.m het herstel en de ontwikkeling van het trage wegennetwerk in de zone Deuzeld - Bloemendaal
Auteurs
 • Joke Ossaer

Digitale publicatie | 2007 | D354

Lees meer →
Adviezen i.v.m herstel en ontwikkeling van het tragewegennetwerk in Kampenhout

Digitale publicatie | 2007 | D342

Subthema's: Gemeente
Lees meer →
Als een ommetje een omweg wordt. Nederland
Auteurs
 • Jos Steehouder

Digitale publicatie | 2006 | D352

Lees meer →
Beleidsplannen
Auteurs
 • Hans Welters
 • Annelies Bracke
 • Danny Maes

Monografie | 2007 | B423

Lees meer →
Beleidsplanning in lokale besturen
Auteurs
 • VVSG

Monografie | 2007 | B424

Lees meer →
Beroep tegen de niet-erkenning van de PRED Kasteelbeekpad (Hoogstraten)
Beschermde landschappen in Vlaanderen
Auteurs
 • Wouter Deventer
 • Bart Ceyskens
 • Nele Vanmaele
 • Mira Van Olmen

Digitale publicatie | 2003 | D010

Lees meer →
Beschermen van monumenten, stads- en dorpsgezichten
Auteurs
 • Axel Verhulst

Digitale publicatie | 2007 | D011

Lees meer →
Beter adviseren achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden. Dossier V: Trage wegen
Auteurs
 • Steven Clays

Digitale publicatie | 2007 | D334

Subthema's: Gemeente
Lees meer →
Beter adviseren. Achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden - Dossier IX Ecologische verkavelingen

Monografie | 2008 | B162

Lees meer →
Beter adviseren. Achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden - Dossier IX Ecologische verkavelingen

Monografie | 2009 | B164

Subthema's: District Participatie
Lees meer →
Beter adviseren. Achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden - Dossier V Trage wegen

Monografie | 2007 | B148

Lees meer →
Beter adviseren. Achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden - Dossier X Biodiversiteit

Monografie | 2009 | B163

Subthema's: Biodiversiteit District
Lees meer →
Bevestiging in Beroep van de erkenning van de PRED-Bosweg te Londerzeel
Binnenk( r )ant

Tijdschrift | 2007 | T025

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Binnenk( r )ant

Tijdschrift | 2007 | T025

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Binnenk( r )ant

Tijdschrift | 2007 | T025

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Binnenk( r )ant

Tijdschrift | 2008 | T025

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Binnenk( r )ant

Tijdschrift | 2009 | T025

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Binnenk( r )ant

Tijdschrift | 2009 | T025

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Binnenk( r )ant

Tijdschrift | 2010 | T025

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Bond Beter Leefmilieu. Werkingsprogramma 2005-2006

Monografie | 2005 | B246

Lees meer →
Bond Beter Leefmilieu. Werkingsverslag 2004

Monografie | 2005 | B245

Lees meer →
Bosdecreet

Digitale publicatie | 1990 | D349

Subthema's: Bos Vlaanderen
Lees meer →
Brussel groene stad, stad vol natuur

Monografie K101

Lees meer →
Cassatie-arrest inzake vrijmaking Buurtwegen Haaltert
Chemins de traverses. Nos anciennes lignes ferroviaires. De chemins a parcourir, a pied ou a vélo (Beperkt aantal pagina's)
Auteurs
 • Gilbert Perrin

Monografie | 1993 | B260

Lees meer →
Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie. De wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en de reglementering van de voe
Auteurs
 • Jos Bex
 • Steve Stevaert

Digitale publicatie | 2001 | D301

Lees meer →
Contactdag Verkeersplatforms

Documentatiemap | 2011 | M056

Lees meer →
Cursus verbreden en verdiepen

Documentatiemap | 2008 | M062

Subthema's: District
Lees meer →
Dag, vlinders in de berm! Vlindervriendelijke inrichting en beheer van bermen, taluds en restgronden
De burger aan zet
Auteurs
 • Guido Dierickx
 • Eric Lancksweerdt
 • Peter Thijssen
 • Wouter Van Dooren

Monografie | 2010 | B411

Lees meer →
De Gemeente

Tijdschrift | 1973 | D344

Subthema's: District
Lees meer →
De impact van het afsluiten van overwegen op trage mobliteit en mogelijke alternatieven
Auteurs
 • Jelke Clauwaert

Digitale publicatie | 2012 | D552

Lees meer →
De kracht van je gemeente

Monografie | 2011 | B373

Lees meer →
De Provincie Vlaams-Brabant en haar buurt- en voetwegen

Digitale publicatie | 2010 | D268

Subthema's: Trage mobiliteit
Lees meer →
De stille metamorfose van het Vlaamse platteland
Auteurs
 • Niek De Roo
 • Filip De Rynck

Monografie | 1999 | B238

Subthema's: Platteland Vlaanderen
Lees meer →
De Vlaamse Duurzaamheidsspiegel
Auteurs
 • Deirdre Maes
 • Thomas Ducheyne

Monografie | 2005 | B288

Lees meer →
Decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996
Decreetvoorstel houdende de regeling voor de trage wegen
Auteurs
 • Jacky Maes

Digitale publicatie | 2003 | D359

Lees meer →
Decreetvoorstel houdende de regeling voor de trage wegen. Memorie van toelichting
Auteurs
 • Jacky Maes

Digitale publicatie | 2003 | D360

Lees meer →
Diagnose van het regulier onderhoud van landschappelijke en recreatieve infrastructuur op het Vlaamse platteland

Digitale publicatie | 2008 | D266

Lees meer →
Diagnose van het regulier onderhoud van landschappelijke en recreatieve infrastructuur op het Vlaamse platteland

Digitale publicatie | 2008 | D267

Subthema's: Lokaal
Lees meer →
Diagnostiek woon-werkverkeer 2008. Eindverslag

Monografie | 2008 | B297

Lees meer →
Draft charter for a European Pedestrian Act

Digitale publicatie | 2007 | D283

Lees meer →
Echt weekendplezier is… Je laten vervoeren. Kies ook in je vrije tijd voor duurzaam vervoer.
Auteurs
 • Lies Kuppens
 • Miguel Vertriest

Monografie | 2010 | B300

Lees meer →
Ecologisch bermbeheer en vergisting van maaisel
Een creatieve toekomst voor Natuur- en milieueducatie

Documentatiemap | 2010 | M063

Lees meer →
Een eigen vrijwilligersbeleid. De zin van een vrijwilligersbeleid - De samenvatting

Monografie | 2001 | B150

Subthema's: Vrijwilligers
Lees meer →
Eindrapport. Voetgangersbeleid op Vlaams niveau

Monografie | 2007 | B107

Lees meer →
Eindvonnis Rechtbank van Eerste Aanleg Leuven inzake het vrijmaken van een aantal buurtwegen in Lubbeek
Fietsen door fruitig Haspengouw van bloesem tot oogst - fietsparadijs Limburg

Monografie K108

Subthema's: Limburg Provincie
Lees meer →
Fietsen in de voerstreek, hart van euregio - fietsparadijs Limburg

Monografie K109

Subthema's: Limburg Provincie
Lees meer →
Fietsen in het land van 1001 vijvers - fietsparadijs Limburg

Monografie K106

Subthema's: Limburg Provincie
Lees meer →
Fietsinfobeokje 2012-2013 - fietsparadijs Limburg

Monografie B428

Subthema's: Limburg Provincie
Lees meer →
Fietsnetwerk Westhoek Noord

Monografie K102

Lees meer →
Fietsrouteplan Kortrijk

Digitale publicatie | 2004 | D162

Lees meer →
Fietsvademecum Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Monografie | 2009 | B353

Lees meer →
Fonteinpad Ichtegem. Afsluiting. Antwoord
Auteurs
 • Dirk Van Mechelen

Digitale publicatie | 2007 | D305

Lees meer →
Fonteinpad Ichtegem. Afsluiting. Vraag
Auteurs
 • Sern Demeulenaere

Digitale publicatie | 2007 | D304

Lees meer →
Forumdag. Verenigingen en Europa

Digitale publicatie | 2011 | D016

Subthema's: Europa
Lees meer →
Gedeeltelijke verplaatsing voetweg 14 en afschaffing voetweg 25. Temse

Digitale publicatie | 2005 | D453

Lees meer →
Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Kortenberg
Auteurs
 • Benny Theyssens
 • Danny Polspoel
 • Eddy Van Pottelberge

Monografie | 2003 | B316

Subthema's: District
Lees meer →
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Kortrijk

Digitale publicatie | 2007 | D228

Lees meer →
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Kortrijk

Digitale publicatie | 2007 | D229

Lees meer →
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Kortrijk

Digitale publicatie | 2007 | D230

Lees meer →
Gemeentelijk zakboekje 2006. Beleid
Auteurs
 • Clair Ysebaert
 • Ludo Asselberghs

Monografie | 2006 | B133

Subthema's: District
Lees meer →
Gemeenten aan de slag: Natuur- en landschapsontwikkeling langs trage wegen
Auteurs
 • Inge Dooremont
 • Wim De Roo

Digitale publicatie | 2009 | D469

Lees meer →
Gids van de Vlaamse overheid

Monografie | 2002 | B195

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Goedkeuring toekenning van een vergoeding voor het onderhoud van een voetweg. Zwevegem

Digitale publicatie | 2006 | D345

Lees meer →
Groenboek

Monografie | 2012 | B374

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Handelen naar geweten? Een analyse van het verband tussen milieubesef en milieuvriendelijk gedrag in Vlaanderen.
Auteurs
 • Veerle Beyst

Monografie | 2006 | B296

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Handhavingszakboekje 2008. Milieu
Auteurs
 • Frans Geysels
 • Rudy Meeus
 • Jan Vanheuele
 • Joohan Hoeben

Monografie | 2008 | B134

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Handleiding integratie duurzaamheid. Een praktische gids voor de plubieke toeristische sector bij de implimentatie van een duurz

Monografie | 2009 | B059

Lees meer →
Handleiding Terreininventarisatie van trage wegen

Monografie | 2008 | B289

Subthema's: Trage mobiliteit
Lees meer →
Het land- en kaartenboek van Lebbeke
Auteurs
 • Jozef Dauwe

Monografie | 2010 | B345

Lees meer →
Het lokaal Kyotoprotocol. Inspiratie voor een gemeentelijk kliumaatbeleid

Monografie B057

Subthema's: District Leefmilieu
Lees meer →
Het transitie handboek. Van olie-afhankelijkheid naar lokale veerkracht.
Auteurs
 • Rob Hopkins
 • Jeanneke van de Ven
 • Lucas Brouns
 • Jan van Arkel

Monografie | 2008 | B024

Lees meer →
Hoe organiseer je een wandeling over milieu en gezondheid in de stad?
In goede banen? De provincie West-Vlaanderen en het beheer van de buurtwegen, 1800-heden

Monografie | 2005 | B130

Lees meer →
Innovatie tussen traditie en toekomst
Auteurs
 • Frank Cockx
 • Marc Jans

Monografie | 2010 | B415

Lees meer →
Inrichting Fietsroutenetwerk. Ontwerp Stappenplan

Digitale publicatie | 2008 | D215

Lees meer →
It's the culture stupid! Sporen naar een andere beleidscultuur

Monografie | 2011 | B389

Subthema's: Participatie
Lees meer →
Its the culture stupid - lokale participatie

Monografie | 2012 | B410

Subthema's: Participatie
Lees meer →
Je school in beweging. Ideeën voor veilige en milieuvriendelijke verplaatsingen naar school
Auteurs
 • Bjoke Carron
 • Veerle De Bent

Monografie | 2003 | B076

Lees meer →
Jouw trage wegen, ergoed en stilte in Voeren

Monografie K111

Subthema's: Limburg Provincie
Lees meer →
Kunst met landschap - Arpia

Monografie K112

Lees meer →
Kwaliscoop - Het Kwasimode-instument voor zelfevaluatie

Monografie | 2003 | B369

Lees meer →
Kwaliteitszorg Natuur-en Milieuverenigingen. Werkboek versie 1
Auteurs
 • Luc De Droogh
 • Chris Ceustermans

Monografie B200

Lees meer →
LARA Landbouwrapport 2008
Auteurs
 • Jonathan Platteau
 • Tom Van Bogaert
 • Dirk Van Gijseghem

Monografie | 2008 | B058

Lees meer →
LEDA. Legal and regulatory measures for sustainable transport in cities

Monografie | 1999 | B084

Lees meer →
Leidraad Groene Sleutel voor lokale overheden. Het ecolabel 'De Groene Sleutel' en het belang voor de lokale overheden

Monografie B070

Lees meer →
Leidraad natuurtechniek. Ecologisch bermbeheer
Leidraad trage-wegenbeleid: Een beleidsplan opmaken en uitvoeren
Auteurs
 • Andy Vandevyvere, Steven Clays, Sofie Deberdt, Inge Dooremont

Monografie | 2009 | B161

Lees meer →
Leidraad trage-wegenbeleid: een beleidsplan opmaken en uitvoeren
Auteurs
 • Trage Wegen vzw
 • Regionaal landschap Zenne, Zuun en Zoniën

Monografie | 2009 | B416

Lees meer →
Limburg toeristische kaart 2010

Monografie | 2010 | K107

Subthema's: Limburg Provincie
Lees meer →
Lokaal

Tijdschrift T020

Subthema's: District Participatie
Lees meer →
Lokaal voor gemeente en OCMW

Tijdschrift | 2005 | T020

Subthema's: District Participatie
Lees meer →
Lokaal voor gemeente en OCMW

Tijdschrift | 2009 | T020

Subthema's: District Participatie
Lees meer →
Lokaal voor gemeente en OCMW

Tijdschrift | 2009 | T020

Subthema's: District Participatie
Lees meer →
Lokaal voor gemeente en OCMW

Tijdschrift | 2010 | T020

Subthema's: District Participatie
Lees meer →
Lokaal voor gemeente en OCMW

Tijdschrift | 2010 | T020

Subthema's: District Participatie
Lees meer →
Lokale participatie en verenigingen

Monografie | 2012 | B417

Subthema's: Gemeente
Lees meer →
Manuel du transport rural

Monografie B052

Subthema's: Europa Platteland
Lees meer →
Met hoge heren kersen eten
Auteurs
 • Stefaan Viaene

Monografie | 2012 | B407

Lees meer →
Mijn gemeente, mijn planeet. De duurzaamheidsspiegel
Auteurs
 • Thomas Decheyne
 • Deirdre Maes
 • Sarah Hutse
 • Els Hillaert

Monografie | 2009 | B053

Subthema's: District Water
Lees meer →
Milieu en participatie. Deel 1 Het milieubeleid in Oost-Vlaanderen

Digitale publicatie | 2005 | D284

Lees meer →
Milieu en participatie. Deel 3 Over de thema's heen

Digitale publicatie | 2005 | D286

Subthema's: Participatie
Lees meer →
Milieubeleid. Analyse en perspectief
Auteurs
 • Peter Driessen
 • Pieter Leroy

Monografie | 2007 | B028

Subthema's: Europa
Lees meer →
Milieurama

Tijdschrift | 2005 | T035

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Milieurama

Tijdschrift | 2005 | T035

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Milieurama

Tijdschrift | 2005 | T035

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Milieurama

Tijdschrift | 2005 | T035

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Milieurama

Tijdschrift | 2006 | T035

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Mobiel van A tot Z…van Affligem tot Zoutleeuw. Slimme stappen voor een mobiel Vlaams-Brabant

Monografie | 2008 | B165

Lees meer →
Mobiliteit en kwaliteit. Een nieuwe basis voor een krachtig mobiliteitsbeleid in steden en gemeenten
Auteurs
 • Willem Boon
 • Valère Donne
 • Willy Miermans
 • Joris Willems

Monografie | 2001 | B132

Subthema's: District
Lees meer →
Mobiliteitsparticipatie in buurten

Documentatiemap | 2007 | M009

Subthema's: District Participatie
Lees meer →
Mobiliteitsplan Vlaanderen. Naar een duurzame mobiliteit in Vlaanderen

Digitale publicatie | 2003 | D277

Lees meer →
Mobiliteitsplan Vlaanderen. Naar een duurzame mobiliteit in Vlaanderen

Digitale publicatie | 2001 | D246

Lees meer →
Mobiliteitsplan Vlaanderen. Naar een duurzame mobiliteit in Vlaanderen

Digitale publicatie | 2001 | D247

Lees meer →
Mobiliteitsplan Vlaanderen. Naar een duurzame mobiliteit in Vlaanderen

Digitale publicatie | 2001 | D248

Lees meer →
Mobiliteitsplan Vlaanderen. Naar een duurzame mobiliteit in Vlaanderen

Digitale publicatie | 2001 | D249

Lees meer →
Mobiliteitsplan Vlaanderen. Naar een duurzame mobiliteit in Vlaanderen

Digitale publicatie | 2001 | D250

Lees meer →
Mobiliteitsplan Vlaanderen. Naar een duurzame mobiliteit in Vlaanderen
Mobiliteitsplan Vlaanderen. Naar een duurzame mobiliteit in Vlaanderen

Digitale publicatie | 2001 | D252

Lees meer →
Mobiliteitsplan Vlaanderen. Naar een duurzame mobiliteit in Vlaanderen

Digitale publicatie | 2001 | D253

Lees meer →
Mobiliteitsplan Vlaanderen. Naar een duurzame mobiliteit in Vlaanderen

Digitale publicatie | 2001 | D254

Lees meer →
Mobiliteitsrapport van Vlaanderen 2009
Module 15 en Subsidieregelement Verenigingen voor verkeersveiligheidsprojecten

Documentatiemap | 2010 | M072

Lees meer →
Naar een Vlaams plattelandsbeleidsplan. Visie en aanzet tot actie
Auteurs
 • Eva Verstraete
 • Siegi Absillis

Monografie | 2009 | B312

Subthema's: Platteland Vlaanderen
Lees meer →
Natuur in jouw gemeente. Handen uit de mouwen voor groene tuinen, straten en buurten

Monografie B122

Subthema's: Biodiversiteit District
Lees meer →
Natuur@vlaanderen

Monografie | 2007 | B302

Lees meer →
Natuurbeleid in Vlaanderen. Natuurontwikkeling en draagvlak als vernieuwingen?
Auteurs
 • Dirk Bogaert

Monografie | 2004 | B141

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Natuurindicatoren 2010. Toestand van de natuur in Vlaanderen. Cijfers voor het beleid
Auteurs
 • Toon Van Daele
 • Wouter Van Reeth
 • Myriam Dumortier
 • Johan Peymen

Monografie | 2010 | B321

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Nota schepencollege Besluiten proefproject Trage wegen Rotselaar
Auteurs
 • Hilde Van Laer

Digitale publicatie | 2005 | D346

Lees meer →
Omzendbrief. Evaluatie (met sneltoest) en bijsturing van het gemeentelijk mobiliteitsplan
Auteurs
 • Kathleen Van Brempt

Digitale publicatie | 2007 | D271

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Onderzoek naar en uitwerking van verbetervoorstellen voor het wettelijk kader recreatieve ontsluiting groene ruimte
Ontmoetingsdag Kortrijk: Gemeentelijke mobiliteitsplanning

Documentatiemap | 2011 | M065

Subthema's: District
Lees meer →
Ontwerpend onderzoek als methodiek

Monografie | 2012 | B450

Lees meer →
Op het goede spoor. Jaarverslag 2007

Monografie | 2008 | B169

Lees meer →
Op weg naar een kindnorm

Documentatiemap | 2010 | M020

Subthema's: Kinderen en jongeren
Lees meer →
Openbaarheidsdecreet bestuursdocument

Digitale publicatie | 2008 | D426

Subthema's: Federaal
Lees meer →
Openbare wegen op private grond
Auteurs
 • Claeys Bouuaert

Digitale publicatie | 1966 | D353

Lees meer →
Openstelling van buurtweg in Moerkerke
Auteurs
 • Andy Vandevyvere

Digitale publicatie | 2010 | D386

Lees meer →
Operationalisering van een nieuw decreet trage wegen. Voorstel van methodiek
Auteurs
 • Jacky Maes

Digitale publicatie | 2003 | D361

Lees meer →
Operationalisering van een nieuw decreet trage wegen. Voorstel van methodiek. Bijlage 2
Auteurs
 • Jacky Maes

Digitale publicatie | 2003 | D362

Lees meer →
Operationalisering van een nieuw decreet trage wegen. Voorstel van methodiek. Bijlage 2
Auteurs
 • Jacky Maes

Digitale publicatie | 2003 | D363

Lees meer →
Organisaties & vrijwilligers. Starten met een vrijwilligersbeleid

Monografie | 2001 | B151

Subthema's: Vrijwilligers
Lees meer →
Overlegproces Vlaams stedelijk gebied rond Brussel

Digitale publicatie | 2008 | D236

Lees meer →
Parlementaire vraag - Trage wegen stand van zaken. Vraag aan Joke Schauvlieghe
Auteurs
 • Lies Jans

Digitale publicatie | 2010 | D313

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Parlementaire vraag: De herwaardering van de voetwegen in het kader van de ruimtelijke
Auteurs
 • Jos Bex
 • Dirk Van Mechelen

Digitale publicatie | 2001 | D300

Lees meer →
Parlementaire vraag: Dossier buurtwegen. Stand van zaken. Antwoord Dirk Van Mechelen
Auteurs
 • Dirk Van Mechelen

Digitale publicatie | 2007 | D308

Lees meer →
Parlementaire vraag: Dossier buurtwegen. Stand van zaken. Jan Verfaillie
Auteurs
 • Jan Verfaillie

Digitale publicatie | 2007 | D307

Lees meer →
Parlementaire vraag: Trage wegen stand van zaken. Antwoord Joke Schauvlieghe
Auteurs
 • Joke Schauvliege

Digitale publicatie | 2010 | D314

Lees meer →
Pathfinder for the history of cartography
Auteurs
 • Joel Kovarsky

Digitale publicatie | 2007 | D245

Lees meer →
Praktijkboek trage wegen voor lokale besturen
Auteurs
 • Steven Clays
 • Freek Verdonckt

Monografie | 2005 | B147

Lees meer →
Praktisch handboek voor gemeenterecht
Auteurs
 • J. Dujardin
 • W. Somers
 • L. Van Summeren

Monografie | 1997 | B124

Lees meer →
Provinciaal fietsbeleid in Vlaams-Brabant

Digitale publicatie | 2006 | D256

Lees meer →
Provinciaal milieubeleidsplan Oost-Vlaanderen 2005-2009

Monografie | 2005 | B004

Lees meer →
Publieke Ruimte 2013. Praktijkboek
Auteurs
 • Steunpunt Straten
 • Agentschap voor Natuur en Bos

Monografie | 2013 | B421

Lees meer →
Regionaal landschap Schelde-Durme. Jaarverslag 2009. Planning 2010

Monografie | 2010 | B113

Subthema's: Gemeente
Lees meer →
Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos. Regio Neteland

Monografie | 2005 | B331

Lees meer →
Samen werken aan natuur en landschap in de provincie Antwerpen

Monografie | 2009 | B033

Lees meer →
Sauver et promouvoir les sentiers. Mode d'emploi à l'usage de l'action locale
Auteurs
 • Denis Brusselmans
 • Benoit Lechat

Digitale publicatie | 2006 | D319

Lees meer →
Sauver et promouvoir les sentiers. Mode d'emploi à l'usage de l'action locale
Auteurs
 • Denis Brusselmans
 • Benoit Lechat

Monografie | 2006 | B225

Lees meer →
Sauver et promouvoir les sentiers. Mode d'emploi à l'usage de l'action locale
Auteurs
 • Denis Brusselmans
 • Benoit Lechat

Monografie | 2011 | B370

Lees meer →
Sauver et promouvoir les sentiers. Mode d’emploi à l’usage de l’action locale - 2011
Auteurs
 • Denis Brusselmans
 • Benoît Lachat

Digitale publicatie | 2011 | D512

Lees meer →
Scholenovereenkomst. Gemeente en scholen engageren zich voor een 'duurzaam veilige schoolomgeving''
Slow in Antwerpen

Monografie | 2012 | B392

Lees meer →
Snel en veilig per fiets door Merelbeke
Speelruimte & Planning
Auteurs
 • Francis Vaningelgem, Wouter Vanderstede, Peter Dekeyser en
 • An Piessens

Monografie | 2011 | B390

Lees meer →
Sporen naar een andere beleidscultuur

Monografie | 2011 | B364

Lees meer →
Stadslandbouw
Auteurs
 • Robert Jan Croonen
 • Niek Hazendonk
 • Klaas van der Wiel

Monografie B313

Subthema's: Platteland Stad Vlaanderen
Lees meer →
Stappen naar gezonde mobiliteit. Ronndetafelconferentie
Stapstenen naar ruimtelijke kwaliteit
Auteurs
 • Provincie Oost-Vlaanderen - dienst Landbouw & Platteland

Monografie | 2012 | B395

Lees meer →
Strategisch beleidsplan voor toerisme en recreatie in de Vlaamse Ardennen 2009-2012
Auteurs
 • Els De Groote
 • Chris De Smedt
 • Wim Haesebeyt
 • Katia Versieck

Monografie | 2009 | B425

Lees meer →
Studiedag Plattelandsacademie. Landbouwverbreding als toekomst?

Documentatiemap | 2005 | M068

Subthema's: Platteland
Lees meer →
Studiedag Trage Wegen. Oplossingen voor natuur en landschap

Documentatiemap | 2011 | M023

Lees meer →
Subsidies Trage Wegen. Overzicht voor Oost-Vlaamse gemeenten

Monografie | 2011 | B007

Lees meer →
Syllabus Natuurtechnische Inrichting van trage wegen
Auteurs
 • Clays, S.
 • Claus, K.
 • Elst, D.

Digitale publicatie | 2011 | D523

Lees meer →
The European greenway good practice guide. Examples of Actions Undertaken in Cities and the Periphery

Monografie M033

Subthema's: Europa
Lees meer →
Topogids Grote Routepaden

Monografie | 2011 | B429

Lees meer →
Toward Global (Environ)Mental Change
Auteurs
 • Sacha Kagan

Monografie | 2011 | B418

Lees meer →
Trage Wegen

Monografie | 2006 | B149

Lees meer →
Trage wegen als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013

Digitale publicatie | 2009 | D340

Lees meer →
Trage wegen als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013

Monografie | 2009 | B087

Lees meer →
Trage wegen in Dendermonde

Documentatiemap | 2010 | M049

Lees meer →
Trage Wegen Kwadraat

Documentatiemap | 2011 | M052

Lees meer →
Trage Wegenkaart - Wandelnetwerk Wachtebeke

Monografie K103

Lees meer →
Trage-wegenkaart Ronse

Monografie K110

Lees meer →
Tragewegen- en fietsbeleid provincie Oost-Vlaanderen
Tragewegenproject in Antwerpen

Documentatiemap | 2010 | M014

Lees meer →
Tussenvonnis Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven inzake vrijmaking buurtwegen in Lubbeek
Tussenvonnis Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven inzake vrijmaking buurtwegen in Lubbeek
Uitdagingen voor de milieu- en natuursector

Digitale publicatie | 2010 | D204

Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2005 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2005 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2006 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2006 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2006 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2006 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2007 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2007 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2007 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2007 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2008 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2008 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2008 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2008 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2008 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2008 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2009 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2009 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2009 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2009 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uitweg. Het blad voor een betere mobiliteit

Tijdschrift | 2009 | T013

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Uw vorming voor verkeer en mobiliteit.Verbreden en verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Cursusdag 1

Documentatiemap | 2008 | M001

Lees meer →
Uw vorming voor verkeer en mobiliteit.Verbreden en verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Cursusdag 2

Documentatiemap | 2008 | M002

Lees meer →
Vereniging voor Bos in Vlaanderen

Monografie B166

Lees meer →
Verkeer en Moboliteit 2012

Monografie | 2012 | B420

Lees meer →
Verkeersleefbare steden en gemeenten. Indicatoren voor verkeersleefbaarheid. Rondetafelconferentie
Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen
Vermijd kopzorgen… Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen

Monografie | 2004 | M037

Lees meer →
Verplaatsing voetweg 99 en afschaffing voetweg 102. Dilbeek
Auteurs
 • Andy Vandevyvere

Digitale publicatie | 2008 | D454

Lees meer →
Verslag Grootschalige ontwikkelingen in historische omgeveing. Herbestemming, een uitdaging voor de verenigingen.Tussen cités en
Verslagboek. De verenigingen en het monumentenbeleid op gemeentelijke n provinciaal niveau. Tweede ontmoetingsdag van de Vlaamse

Documentatiemap | 1995 | B095

Subthema's: Gemeente Provincie
Lees meer →
Verslagboek. Eerste ontmoetingsdag van de Vlaamse Contactcommissie Monumentenzorg. Oudenaarde
Verslagboek. Ruraal erfgoed. Vijfde ontmoetingsdag van de Vlaamse Contactcommissie Monumentenzorg. Abdijhoeve Oudenburg

Documentatiemap | 1998 | B093

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Vlaams regeerakkoord 2009-2014. Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden. Voor een vernieuwende, duurzame, en warme sam

Digitale publicatie | 2009 | D261

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Vlaams Ruraal Netwerk. Nieuwsbrief

Tijdschrift | 2008 | T017

Lees meer →
Vlaams Ruraal Netwerk. Nieuwsbrief

Tijdschrift | 2008 | T017

Lees meer →
Vlaams Ruraal Netwerk. Nieuwsbrief

Tijdschrift | 2009 | T017

Lees meer →
Vlaams Ruraal Netwerk. Nieuwsbrief

Tijdschrift | 2009 | T017

Lees meer →
Vlaams Ruraal Netwerk. Nieuwsbrief

Tijdschrift | 2009 | T017

Lees meer →
Vlaams Ruraal Netwerk. Nieuwsbrief

Tijdschrift | 2009 | T017

Lees meer →
Vlaams Ruraal Netwerk. Nieuwsbrief

Tijdschrift | 2010 | T017

Lees meer →
Vlaams Ruraal Netwerk. Nieuwsbrief

Tijdschrift | 2011 | T017

Lees meer →
Vlaams Ruraal Netwerk. Nieuwsbrief

Tijdschrift | 2011 | T017

Lees meer →
Vlaams totaalplan fiets
Auteurs
 • Lieven Raes
 • Tim Asperges

Digitale publicatie | 2002 | D260

Lees meer →
Vlaams totaalplan Fiets-ontwerp + Kaartenbijlage
Auteurs
 • Lieven Raes
 • Tim Asperges

Monografie | 2002 | B250

Lees meer →
Vlaams-Brabant. Bovenlokaal Recreatief fietsroutenetwerk - 200
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D154

Lees meer →
Vlaams-Brabant. Bovenlokaal Recreatief fietsroutenetwerk - 400
Auteurs
 • Infrastructuur / mobiliteit en wegen

Digitale publicatie | 2009 | D155

Lees meer →
Vlaams-Brabant. Situering VLM-projecten

Monografie | 2009 | K097

Lees meer →
Vlaams-Brabant. Toeristische kaart provincie Vlaams-Brabant: Leuven-Hageland-Groene gordel
Auteurs
 • Sabrina Wuyckens Lopes da Silva

Monografie | 2003 | K051

Lees meer →
Vlaanderen in de knoop
Auteurs
 • Erik Grietens

Monografie | 2009 | B446

Lees meer →
Vlaanderen op de fiets
Voetgangersbeleid op Vlaams niveau
Auteurs
 • Tom Dhollander
 • Kathleen Van Brempt

Digitale publicatie | 2006 | D316

Lees meer →
Voetgangersvademecum Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Monografie | 2012 | B352

Lees meer →
Voetwegen gemeenteraad Asse. Blad 1
Auteurs
 • E Keymolen

Digitale publicatie | 1989 | D367

Lees meer →
Voetwegen gemeenteraad Asse. Blad 2
Auteurs
 • E Keymolen

Digitale publicatie | 1989 | D368

Lees meer →
Voetwegen gemeenteraad Asse. Blad 3

Digitale publicatie | 1989 | D369

Lees meer →
Voetwegen gemeenteraad Asse. Blad 4

Digitale publicatie | 1989 | D370

Lees meer →
Voetwegen gemeenteraad Asse. Blad 5

Digitale publicatie | 1989 | D371

Lees meer →
Voetwegen gemeenteraad Asse. Blad 6

Digitale publicatie | 1989 | D372

Lees meer →
Voetwegen gemeenteraad Asse. Blad 7

Digitale publicatie | 1989 | D373

Lees meer →
Vonnis Beslagrechter Dendermonde in zake dwangsommen Haaltert
Vonnis Bosweg in Londerzeel
Vonnis erkenning PRED Kuringen Hasselt

Rechtspraak | Digitale publicatie D559

Lees meer →
Vonnis Hog van Beroep Gent inzake vordering dwangsommen ter vrijmaking buurtwegen in Haaltert
Vonnis in beroep - Erkenning van een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van doorgang.
Vonnis Rechtbank Eerste Aanleg Dendermonde inzake de onmogelijkheid tot vrijmaking van de buurtwegen in Haaltert
Vonnis Vredegerecht 2de kanton Aalst inzake vrijmaking Buurtwegen Haaltert
Voorbeeldbrochure. Duurzame mobiliteit

Digitale publicatie | 2002 | D259

Lees meer →
Voorstel van decreet betreffende de buurtwegen en de trage wegen
Auteurs
 • Jos Bex

Digitale publicatie | 2003 | D357

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Voorstel van decreet betreffende de buurtwegen en de trage wegen
Auteurs
 • Jos Bex

Digitale publicatie | 2004 | D358

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Voorstel van decreet tot instelling van een netwerk van stille wegen en houdende de vervanging van de wet op de buurtwegen
Auteurs
 • Tom Dehaene
 • Jos De Meyer
 • Herman Schueremans

Digitale publicatie | 2005 | D364

Lees meer →
Voorstel van resolutie betreffende aanbevelingen inzake het ontwerp van Mobiliteitsplan
Auteurs
 • Robert Voorhamme
 • André Denys
 • Johan Malcorps
 • Jos Bex

Digitale publicatie | 2002 | D265

Lees meer →
Voorstel van resolutie betreffende de aanleg van een gewestelijk expresnet voor de zachte weggebruiker
Auteurs
 • Eloi Glorieux
 • Eric Van Rompuy
 • Bob Verstraete
 • Jos Bex

Digitale publicatie | 2008 | D276

Lees meer →
Voorstel van resolutie betreffende het onderhoud van landbouwwegen op het platteland
Auteurs
 • Jos De Meyer
 • Jan Verfaillie
 • Mark Demesmaeker
 • Els Robeyns

Digitale publicatie | 2008 | D264

Lees meer →
Voorstel van resolutie betreffende het onderhoud van landbouwwegen op het platteland. Verslag
Auteurs
 • Stefaan Sintobin

Digitale publicatie | 2008 | D275

Lees meer →
Voorstelling deelnemende organisaties en projecten

Digitale publicatie | 2009 | D476

Lees meer →
Vormingsavond Ruimtelijke Ordening
Vragen rond wetgeving stedenbouw en wegen

Digitale publicatie | 1973 | D344

Subthema's: District
Lees meer →
Vredegerecht van het Kanton Schilde - erkenning van de PRED Sterdreef

Rechtspraak | Digitale publicatie D553

Lees meer →
Vzw Trage Wegen komt op voor behoud en ontwikkeling buurtwegen. Bijdrage nieuwsbrief VVP
Auteurs
 • Eric Grietens

Digitale publicatie | 2003 | D490

Lees meer →
VZW's en verzekeringen

Monografie | 2003 | B243

Lees meer →
Wandelen langs trage wegen in Klein - Brabant

Monografie B431

Subthema's: Antwerpen Provincie
Lees meer →
Wegwijs in de trage wegen. Van planning tot uitvoering
Auteurs
 • Steven Clays
 • Andy Vandevyvere
 • Anse Kinnaer
 • Zowie Vangeel

Monografie | 2011 | B249

Subthema's: Trage mobiliteit
Lees meer →
Werken met het meerjarenplan en de BBC in cultuur en cultureel erfgoed, jeugd en sport
Auteurs
 • Hilde Plas

Monografie | 2013 | B401

Subthema's: Gemeente
Lees meer →
Werken rond trage wegen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013
Wijzigen en afschaffen van buurtwegen. Antwoord
Auteurs
 • Dirk Van Mechelen

Digitale publicatie | 2006 | D302

Lees meer →
Wijzigen en afschaffen van buurtwegen. Vraag
Auteurs
 • Mark Demesmaeker

Digitale publicatie | 2006 | D303

Lees meer →
Zaaien op beton

Monografie | 2011 | B387

Subthema's: Vlaanderen
Lees meer →
Zingem stratenplan

Monografie K105

Lees meer →
Zoom

Tijdschrift | 2012 | T028

Subthema's: Antwerpen Provincie
Lees meer →

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.

Nieuws

 • 1 juli Spoorwegovergangen: wetgevend werk in zicht

  Op 20 mei 2021 keurde de voltallige Kamer de resolutie betreffende het verhogen van de veiligheid aan spoorwegovergangen goed. Het voorstel, ingediend door Kim Buyst (Groen), Nicolas Parent (Ecolo) en Joris Vandenbroucke (Vooruit) is er onder meer op gericht Infrabel aan te manen omzichtiger om te springen met het opheffen van overwegen. Gaten in de voetgangers- en fietsnetwerken zijn immers te vermijden.

 • 30 juni Resolutie overwegen unaniem aangenomen door de Federale Kamer

  Op 20 mei 2021 keurde de voltallige Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers het voorstel van resolutie betreffende het verhogen van de veiligheid aan spoorwegovergangen goed. Het voorstel, ingediend door Kim Buyst (Groen), Nicolas Parent (Ecolo) en Joris Vandenbroucke (Vooruit) is er onder meer op gericht Infrabel aan te manen omzichtiger om te springen met het opheffen van overwegen. Gaten in de voetgangers- en fietsnetwerken zijn immers te vermijden.

Volledig nieuwsoverzicht