Anders omgaan met land & water. Brongerichte aanpak landerosie en wateroverlast

Type Monografie
Jaar 2009
Uniek nummer B008
Auteur(s) Karel Vandaele
Jo Lammens
Peter Priemen
Frans Creemers

De mens heeft zich van oudsher gevestigd in de nabijheid van waterlopen. De waterloop en de vallei vormden een levensader in het landschap. De voorbije decennia is onze relatie met water- lopen en valleien sterk vertroebeld. Op talrijke plaatsen werden waterlopen weggemoffeld door ze in te buizen of door ze achter hoge dijken in een strak keurslijf te stoppen. Valleien werden omgevormd tot nuttige ruimten. Dit alles heeft niet alleen onze waterlopen en valleien, maar ook de mens, geen goed gedaan. Zo kon het niet verder ! Er is echter hoop. In de gemeenten die deel uitmaken van de Samenwerking Land & Water is het herstel ingeluid en wordt er veel aandacht besteed aan integraal land– en waterbeheer. De voorbije jaren werden in deze gemeenten heel wat projecten gerealiseerd en staan er bovendien nog vele op stapel. De aangepaste mix van „grote‟ en „kleine‟ ingrepen heeft ondertussen zijn nut bewezen, waardoor onze aanpak een voorbeeld is voor andere gemeenten. Met fotomateriaal vergelijken we verleden en heden en willen we je laten kennismaken met de mogelijkheden van anders “omgaan met land en water.” Het gaat van boven naar beneden, van klein naar groot. Deze brochure is zeker niet volledig, maar geeft wel een goed overzicht van de aard van de genomen maatregelen.

 

Publicatie

Uitgever Watering Sint-Truiden

 

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.

Nieuws

  • 29 jan Vraag van de maand: Mag Infrabel eenzijdig spoorwegovergangen afsluiten?

    Onze mailbox zat de afgelopen maanden prop- en propvol met vragen over het plots afsluiten van overwegen. De problematiek duikt inderdaad zowat overal op: van > Zottegem en de Vlaamse Ardennen, over > Denderleeuw en > Ieper tot > Beringen
    Eén constante in het hele verhaal blijkt de rol van Infrabel te zijn. De spoorwegbeheerder is er rotsvast van overtuigd dat ze eenzijdig en autonoom overwegen mogen opheffen. Maar is dat wel zo? Een juridische zoektocht dringt zich op!

  • 27 nov Vraag van de maand: Vormen waterlopen een bedreiging voor de trage wegen die er naast lopen?

    De loop van beken en rivieren is dynamisch. Als waterlopen hun natuurlijke gang gaan, verplaatsen ze zich in de loop der tijden. Soms wordt aangehaald dat een buurtweg niet meer toegankelijk is omdat hij volgens de ligging in de Atlas der Buurtwegen nu ín de beek ligt. Dat zou betekenen dat heel wat gemeentewegen - of delen ervan - sinds de opmaak van de Atlas der Buurtwegen opgeslorpt zijn door de beek of rivier waar ze naast liepen. Deze kwestie zorgt vaak voor verwarring, zo blijkt uit de vele vragen die wij hierover binnen krijgen.

Volledig nieuwsoverzicht