Anders omgaan met land & water. Brongerichte aanpak landerosie en wateroverlast

Type Monografie
Jaar 2009
Uniek nummer B008
Auteur(s) Karel Vandaele
Jo Lammens
Peter Priemen
Frans Creemers

De mens heeft zich van oudsher gevestigd in de nabijheid van waterlopen. De waterloop en de vallei vormden een levensader in het landschap. De voorbije decennia is onze relatie met water- lopen en valleien sterk vertroebeld. Op talrijke plaatsen werden waterlopen weggemoffeld door ze in te buizen of door ze achter hoge dijken in een strak keurslijf te stoppen. Valleien werden omgevormd tot nuttige ruimten. Dit alles heeft niet alleen onze waterlopen en valleien, maar ook de mens, geen goed gedaan. Zo kon het niet verder ! Er is echter hoop. In de gemeenten die deel uitmaken van de Samenwerking Land & Water is het herstel ingeluid en wordt er veel aandacht besteed aan integraal land– en waterbeheer. De voorbije jaren werden in deze gemeenten heel wat projecten gerealiseerd en staan er bovendien nog vele op stapel. De aangepaste mix van „grote‟ en „kleine‟ ingrepen heeft ondertussen zijn nut bewezen, waardoor onze aanpak een voorbeeld is voor andere gemeenten. Met fotomateriaal vergelijken we verleden en heden en willen we je laten kennismaken met de mogelijkheden van anders “omgaan met land en water.” Het gaat van boven naar beneden, van klein naar groot. Deze brochure is zeker niet volledig, maar geeft wel een goed overzicht van de aard van de genomen maatregelen.

 

Publicatie

Uitgever Watering Sint-Truiden

 

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.

Nieuws

  • 27 nov Vraag van de maand: Vormen waterlopen een bedreiging voor de trage wegen die er naast lopen?

    De loop van beken en rivieren is dynamisch. Als waterlopen hun natuurlijke gang gaan, verplaatsen ze zich in de loop der tijden. Soms wordt aangehaald dat een buurtweg niet meer toegankelijk is omdat hij volgens de ligging in de Atlas der Buurtwegen nu ín de beek ligt. Dat zou betekenen dat heel wat gemeentewegen - of delen ervan - sinds de opmaak van de Atlas der Buurtwegen opgeslorpt zijn door de beek of rivier waar ze naast liepen. Deze kwestie zorgt vaak voor verwarring, zo blijkt uit de vele vragen die wij hierover binnen krijgen.

  • 30 okt Vraag van de maand: hoe dien je beroep in tegen de wijziging of opheffing van een gemeenteweg in een omgevingsvergunning?

    De tijd gaat snel: het Gemeentewegendecreet blies intussen zijn eerste verjaardagskaarsje uit. Op 1 september 2019 veranderden de regels die van toepassing zijn op trage wegen ingrijpend. > Eerder legden we al uit dat de grenzen van elke gemeenteweg bepaald worden door de rooilijnen ervan en dat die rooilijnen worden vastgesteld en gewijzigd door het aannemen van rooilijnplannen. Dat kan door het volgen van > de autonome procedure, maar dergelijke wijzigingen kunnen ook worden geïntegreerd in een omgevingsvergunning. We spreken daarom van > de geïntegreerde procedure, die we vorige maand uitvoerig toelichtten.  Als de gemeenteraad de rooilijn van een trage weg wijzigt of opheft in een omgevingsvergunningsdossier, dan geldt er een speciale beroepsprocedure. Een woordje uitleg.

Volledig nieuwsoverzicht