Publieke ruimte 2008. Praktijkboek

Type Monografie
Jaar 2008
Uniek nummer B194

Het praktijkboek 'Publieke Ruimte 2008' werd uitgegeven naar aanleiding van de Dag van de Openbare Ruimte. Het boek (112 p.) bestaat uit een reeks artikels met betrekking tot het vakgebied publieke ruimte en een bloemlezing van 16 recent gerealiseerde projecten in Vlaanderen en Brussel. Artikels: Kunst in de publieke ruimte - Anke D'haene Zwemvijver Boekenbergpark - Johan Pieraerts Herziene normen voor kinderspeelplaatsen: terug naar af of tweede kans? - Koen De Martelaere Kindgerichte publieke ruimte:'plannen voor' en 'plannen door' kinderen - Wouter Vanderstede Een buurtbeweging op zoek naar ademruimte - Goran Proot Manus steekt de handen uit de mouwen - Johan Vandooren Tien tips voor een geslaagde communicatie en 'minder hinder' - Roeland Kortleven Participatie is maatwerk - Nikè Verfaille Drieledigheid van de openbare ruimte in een stationsomgeving - Lieve De Cock en Bram Vermeulen Een nieuw evenwicht tussen mens en verkeer - Karel Vanackere Betonstraatstenen zorgen voor comfortabele fietspaden - Anne Beeldens Fietsparkeren, oplossingen en uitdagingen - Bart Zwager Integrale toegankelijkheid van bossen, parken en natuurgebieden - Eva Troch Bomen in de stad - een schijnbare paradox? - Mieke Schauvliege Groen als hoeksteen voor een meer duurzame stadsontwikkeling - Martin Hermy Universal Design voor de bebouwde omgeving - Jasmien Herssens en Hubert Froyen

 

Publicatie

Organisator(s) Voetgangersbeweging vzw
Steunpunt Straten

 

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.

Nieuws

  • 27 nov Vraag van de maand: Vormen waterlopen een bedreiging voor de trage wegen die er naast lopen?

    De loop van beken en rivieren is dynamisch. Als waterlopen hun natuurlijke gang gaan, verplaatsen ze zich in de loop der tijden. Soms wordt aangehaald dat een buurtweg niet meer toegankelijk is omdat hij volgens de ligging in de Atlas der Buurtwegen nu ín de beek ligt. Dat zou betekenen dat heel wat gemeentewegen - of delen ervan - sinds de opmaak van de Atlas der Buurtwegen opgeslorpt zijn door de beek of rivier waar ze naast liepen. Deze kwestie zorgt vaak voor verwarring, zo blijkt uit de vele vragen die wij hierover binnen krijgen.

  • 30 okt Vraag van de maand: hoe dien je beroep in tegen de wijziging of opheffing van een gemeenteweg in een omgevingsvergunning?

    De tijd gaat snel: het Gemeentewegendecreet blies intussen zijn eerste verjaardagskaarsje uit. Op 1 september 2019 veranderden de regels die van toepassing zijn op trage wegen ingrijpend. > Eerder legden we al uit dat de grenzen van elke gemeenteweg bepaald worden door de rooilijnen ervan en dat die rooilijnen worden vastgesteld en gewijzigd door het aannemen van rooilijnplannen. Dat kan door het volgen van > de autonome procedure, maar dergelijke wijzigingen kunnen ook worden geïntegreerd in een omgevingsvergunning. We spreken daarom van > de geïntegreerde procedure, die we vorige maand uitvoerig toelichtten.  Als de gemeenteraad de rooilijn van een trage weg wijzigt of opheft in een omgevingsvergunningsdossier, dan geldt er een speciale beroepsprocedure. Een woordje uitleg.

Volledig nieuwsoverzicht