Addendum bij het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

Type Digitale publicatie
Jaar 2009
Uniek nummer D231

De actualisatie en gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen neemt de vorm aan van een addendum bij het RSV. De opbouw van het addendum is als volgt: - Een korte aanvulling op de algemene inleiding van het RSV geeft duiding bij de verantwoording van deze actualisatie en gedeeltelijke herziening. - Een aanvulling op het informatief deel bundelt de belangrijkste onderzoeksgegevens die aan de basis liggen van de in de actualisatie en gedeeltelijke herziening genomen beleidsopties. Deze tekst wordt integraal toegevoegd aan het informatief deel als “deel 1C – actualisatie bestaande ruimtelijke structuur en prognoses”. - In het richtinggevend deel wordt voor de relevante thema’s een overzicht gegeven van de wijzigingen: na een korte beschrijving van de beleidsoptie in deze gedeeltelijke herziening, wordt een concreet overzicht gegeven van de daaruit voortvloeiende tekstwijzigingen, telkens met verwijzing naar het onderdeel en de paginanummer in de gecoördineerde versie van het RSV (april 2004). - Het bindend deel omvat een oplijsting van de wijzigingen in de bindende bepalingen van het RSV als gevolg van de actualisatie en gedeeltelijke herziening.

Download bestand

 

Publicatie

Uitgever Vlaamse regering

 

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.

Nieuws

  • 1 juli Spoorwegovergangen: wetgevend werk in zicht

    Op 20 mei 2021 keurde de voltallige Kamer de resolutie betreffende het verhogen van de veiligheid aan spoorwegovergangen goed. Het voorstel, ingediend door Kim Buyst (Groen), Nicolas Parent (Ecolo) en Joris Vandenbroucke (Vooruit) is er onder meer op gericht Infrabel aan te manen omzichtiger om te springen met het opheffen van overwegen. Gaten in de voetgangers- en fietsnetwerken zijn immers te vermijden.

  • 30 juni Resolutie overwegen unaniem aangenomen door de Federale Kamer

    Op 20 mei 2021 keurde de voltallige Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers het voorstel van resolutie betreffende het verhogen van de veiligheid aan spoorwegovergangen goed. Het voorstel, ingediend door Kim Buyst (Groen), Nicolas Parent (Ecolo) en Joris Vandenbroucke (Vooruit) is er onder meer op gericht Infrabel aan te manen omzichtiger om te springen met het opheffen van overwegen. Gaten in de voetgangers- en fietsnetwerken zijn immers te vermijden.

Volledig nieuwsoverzicht