Addendum bij het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

Type Digitale publicatie
Jaar 2009
Uniek nummer D231

De actualisatie en gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen neemt de vorm aan van een addendum bij het RSV. De opbouw van het addendum is als volgt: - Een korte aanvulling op de algemene inleiding van het RSV geeft duiding bij de verantwoording van deze actualisatie en gedeeltelijke herziening. - Een aanvulling op het informatief deel bundelt de belangrijkste onderzoeksgegevens die aan de basis liggen van de in de actualisatie en gedeeltelijke herziening genomen beleidsopties. Deze tekst wordt integraal toegevoegd aan het informatief deel als “deel 1C – actualisatie bestaande ruimtelijke structuur en prognoses”. - In het richtinggevend deel wordt voor de relevante thema’s een overzicht gegeven van de wijzigingen: na een korte beschrijving van de beleidsoptie in deze gedeeltelijke herziening, wordt een concreet overzicht gegeven van de daaruit voortvloeiende tekstwijzigingen, telkens met verwijzing naar het onderdeel en de paginanummer in de gecoördineerde versie van het RSV (april 2004). - Het bindend deel omvat een oplijsting van de wijzigingen in de bindende bepalingen van het RSV als gevolg van de actualisatie en gedeeltelijke herziening.

Download bestand

 

Publicatie

Uitgever Vlaamse regering

 

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.

Nieuws

  • 2 mrt Vraag van de maand: Hoe komt een gemeentelijk rooilijnplan tot stand? Welke beroepsmogelijkheden zijn er?

    De regels die van toepassing zijn op trage wegen veranderden ingrijpend op 1 september 2019 door de invoering van het Gemeentewegendecreet. Dat heeft ook gevolgen voor de rooilijnplannen van de gemeentewegen. Daarop worden de ligging en de breedte van de wegen onder het beheer van de gemeente vastgelegd. Maar hoe verloopt de procedure waarmee een gemeentelijk rooilijnplan wordt vastgesteld?

  • 2 mrt Een mening over trage wegen in Antwerpen? Kom af!

    Nu alle trage wegen in Antwerpen in kaart zijn gebracht, gaat het Trage Wegen Antwerpen-team op zoek naar wat de buurtbewoners vinden van de paden en het netwerk in hun wijk. Ben jij een tragewegenkenner of ben je benieuwd naar wat die trage wegen kunnen betekenen voor de stad? Kom dan in maart of april naar één van de MAPits in jouw buurt. Op die avonden brengen we in kaart waar de kansen en de pijnpunten liggen. En niemand die dat beter weet dan de mensen die er wonen of werken.

    Woon je in Antwerpen? Bepaal dan mee hoe we de wandel- en fietservaring in jouw wijk kunnen versterken.

Volledig nieuwsoverzicht