Speelruimte & Planning

Type Monografie
Jaar 2011
Uniek nummer B390
Auteur(s) Francis Vaningelgem, Wouter Vanderstede, Peter Dekeyser en
An Piessens

Speelruimteplanning krijgt de laatste jaren meer en meer aandacht. Dat is een goede zaak: kinderen moeten buiten kunnen spelen en liefst op terreintjes die méér mogelijkheden hebben dan een paar speeltoestellen op een valbrekende bodem. Buiten spelen is rondrennen, je verstoppen, avonturen beleven, je fantasie uitleven, en nog zoveel meer. De Kind & Samenleving – ruimtecel ontwikkelde de afgelopen jaren een duidelijke visie over wat kwaliteitsvolle speelruimte en speelruimteplanning is. Deze visie is nu uitgewerkt in de nieuwe publicatie“Speelruimte & planning”. Hiermee willen we steden en gemeenten, beleidsmedewerkers en ontwerpers verschillende kwaliteiten en richtlijnen aanreiken die meegenomen kunnen worden bij speelruimteplanning. We willen met deze publicatie ook – naar goede gewoonte- de aandacht vestigen op de integratie van het perspectief van kinderen bij de planning en inrichting van speelruimten. Aan de hand van verschillende voorbeelden wordt dit geïllustreerd. Een goede speelruimteplanning, zo stellen we in deze publicatie, begint bij een visie (hoofdstuk 1) op spelen en speelmogelijkheden. Een gemeenschappelijk ontwikkelde visie die gedragen is door verschillende partners van het lokale beleid maakt het mogelijk om goede keuzes te maken, om kinderen meer ruimte te geven. Speelruimteplanning gaat van groot naar klein, van overzicht naar detail. In planningstermen wil dat zeggen: je gaat van spreiding over inplanting naar inrichting en uitrusting. Spreiding (hoofdstuk 2) houdt in dat je nagaat welk soort speelruimtes met welk soort bereik er binnen een grondgebied zijn en waar de blinde vlekken zich bevinden. Aandacht voor inplanting (hoofdstuk 3) houdt in dat je op een kleinschaliger niveau aandacht besteedt aan de ligging van het terrein, met zorg voor omwonenden en mogelijke effecten op de omgeving. Wanneer een pleintje bv. aan de achterkant van huizen ligt, is er meer kans dat omwonenden het spelen storend vinden. Inrichting en uitrusting (hoofdstuk 4) wordt in deze publicatie vergeleken met de bouw van een huis en de keuze van meubels. Met de verschillende kwaliteiten en richtlijnen uit deze publicatie willen we u als lezer een goede houvast bieden voor de speelruimteplanning en de inrichting van formele speelruimten.

 

Publicatie

Uitgever Kind & Samenleving vzw – ruimtecel

 

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.

Nieuws

  • 1 juli Spoorwegovergangen: wetgevend werk in zicht

    Op 20 mei 2021 keurde de voltallige Kamer de resolutie betreffende het verhogen van de veiligheid aan spoorwegovergangen goed. Het voorstel, ingediend door Kim Buyst (Groen), Nicolas Parent (Ecolo) en Joris Vandenbroucke (Vooruit) is er onder meer op gericht Infrabel aan te manen omzichtiger om te springen met het opheffen van overwegen. Gaten in de voetgangers- en fietsnetwerken zijn immers te vermijden.

  • 30 juni Resolutie overwegen unaniem aangenomen door de Federale Kamer

    Op 20 mei 2021 keurde de voltallige Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers het voorstel van resolutie betreffende het verhogen van de veiligheid aan spoorwegovergangen goed. Het voorstel, ingediend door Kim Buyst (Groen), Nicolas Parent (Ecolo) en Joris Vandenbroucke (Vooruit) is er onder meer op gericht Infrabel aan te manen omzichtiger om te springen met het opheffen van overwegen. Gaten in de voetgangers- en fietsnetwerken zijn immers te vermijden.

Volledig nieuwsoverzicht