header02

Menen, 19 augustus Brussel, 1 & 2 september Turnhout, 8 & 9 september Zutendaal, 15 en 16 september Herzele, 25 & 26 augustus

Artiesten

2 WALKSHOPS 'Soundways': 
In Herzele (23-25.08): info & inschrijvingen 
In Turnhout (7-9.09): info & inschrijvingen

WALKSHOP 'Klanklandschappen': 
In Turnhout (9.09): info & inschrijvingen

SYMPOSIA & WALKSHOPS in pdf

web Aifoon - headphones 2 - voorkeur AndyDe deelnemers van de workshop worden uitgedaagd om hun fascinatie voor een bepaalde buurt uit te drukken aan de hand van geluid. Na een introductie 'earcleaning' worden verschillende soorten microfoons (contact mic, shotgun mic, hydrofoon, etc), geluidsrecorders en software gebruikt om opnames uit de omgeving te maken, en deze geluidsregistraties worden tot een artistieke compositie verwerkt. Let wel, dit is géén cursus techniek. Het verhaal en de beleving staan centraal, er is dus totaal geen voorkennis vereist. Mensen die geïnteresseerd zijn om op een open en muzikale manieren te luisteren naar de omgeving en deze aan de hand van geluid willen verwerken tot een artistiek product zijn welkom. 

INTERVIEWS EN 'LIVE DISCUSSION FORMAT' - Deelname aan de Sideways tocht van 18.08 tot 16.09

INTERVENTIES in Menen (19.08), Herzele (25-26.08), Brussel (1-2.09), Turnhout (8-9.09) en Zutendaal (15-16.09)

web Andrew Stuck -TaWIn het kader van het Sideways festival ontsluit Andrew Stuck op zijn Talking Walking website meer dan 50 interviews met kunstenaars, muzikanten, performers, schrijvers, activisten en professionelen voor wie wandelen een onmisbaar onderdeel van hun activiteit vormt. Daarnaast contacteert hij die mensen opnieuw met de vraag: "What happened when you last walked Sideways?". De festivalganger, die deze opnames kan beluisteren via mp3 spelers, wordt uitgenodigd zijn eigen bedenkingen vast te leggen en zo deel te worden van het groeiend archief. Naast dit 'Talking Walking' project voorziet Andrew een 'live discussion format' waarin getuigenissen van de Sideways tocht met het publiek worden gedeeld.

WALKSHOP 'This is how far we've come' - In Brussel (2.09): infoinschrijvingen

SYMPOSIA & WALKSHOPS in pdf 

web Anthony Schrag - 8 - voorkeur AndyVoor Sideways voorziet Anthony Schrag een 'urban free-climbing' performance en een workshop waarin deelnemers letterlijk nieuwe paden, passages en doorgangen ontdekken. Klimmen wordt hier herontdekt als de kunst van het 'verticale wandelen'.

PERFORMANCE - Deelname aan de Sideways expeditie van 3.09 tot 9.09

INTERVENTIES in Turnhout (8-9.09)

Benjamin Verdonck c Koen Broos - 2 - voorkeur Andy 533x800Benjamin Verdonck installeert langs het Sideways parcours een aantal 'boobytraps' of geïmproviseerde constructies die door de achteloze Sideways wandelaars worden geactiveerd. Ludiek, tragikomisch of bloedernstig: de gecreëerde situaties hertekenen de relatie tussen de wandelaar en haar/zijn omgeving. De wandelaars zijn niet langer toeschouwers, maar actieve actoren die een gebeurtenis in gang zetten.

PERFORMANCE - Deelname aan de Sideways tocht van 2-9.09

INTERVENTIES in Brussel (2.09) en Turnhout (8-9.09)

web Boris Nieslony - 14 Dachstein - voorkeur AndyBoris Nieslony wandelt gedurende één week met een tafel op de rug en brengt daarmee een huiselijk, stationair voorwerp in beweging. De tafel refereert zowel naar een plaats van ontmoeting, hier onmogelijk gemaakt door de verticale kanteling, als naar een sculpturaal element of een pedestal. Door het wandelen met deze zware last stelt Nieslony vragen omtrent beweging, doorzettingsvermogen en uitputting. Tijdsduur, uitputting en concentratie vormen wezenlijke thema's in zijn oeuvre.

PERFORMANCE, FIELD & ONLINE BROADCASTING - Deelname aan de Sideways tocht van 18.08 tot 2.09

INTERVENTIES in Herzele (25-26.08) en Brussel (1-2.09)

web Bram Arnold - 3 Explaining Power to a Pipeline - voorkeur Andy'A Belgian Transect' is een achtdelige performance uitgevoerd langs het parcours van Sideways. Met punctuele interventies in open lucht bespelen Bram en Eleanors hun interesse voor muziek, gesproken woord, vertaling, eigendom en landschap. De wandeltocht en de performances vormen een soort dwarsdoorsnede (transect) van de doorkruiste omgeving. 

BOEKPUBLICATIE - De publicatie is beschikbaar gedurende de Sideways tocht van 17.08 tot 17.09

INTERVENTIE in Zutendaal (15.09)

web Brandon LaBelle Itinerant - voorkeur Andy'Journal of the Itinerant' is een nieuw boek van Brandon LaBelle, speciaal gemaakt voor Sideways festival. Een dagboek dat peilt naar verschillende vormen van beweging en mobiliteit en de neerslag vormt van de 12 maanden voorafgaand aan het eigenlijke festival. Het boek fungeert als performatief object voor de Sideways expeditie; de oplage van 1.000 exemplaren wordt gratis verspreid tijdens het festival.

MIXED MEDIA INSTALLATIE - Deelname aan de Sideways tocht van 3.09 tot 9.09

INTERVENTIES in Brussel (1-2.09) en Turnhout (8-9.09)

web Christine Mackey - DIGGINGMACKEY- voorkeur AndyIn 'Ecological dispersals', neemt Christine Mackey de diversiteit van het plantenleven als uitgangspunt. Onderweg identificeert ze plantensoorten, traceert ze hun oorsprong en gaat het historische/medicinale gebruik ervan na. Ze wordt daarbij geholpen door lokale natuurkenners en botanisten. Het proces van verzamelen, uitgraven, tekenen en onderzoeken wordt gedocumenteerd in een multimediale installatie.

PERFORMANCE / VIDEOINSTALLATIE

INTERVENTIE in Menen (19.08)

web Clemens Wilhelm ROADTOVENICE still- voorkeur AndyIn 2009 wandelde Clemens Wilhelm van München naar de Biënnale van Venetië, dwars door de Alpen. Sideways projecteert een slideshow opgebouwd uit de foto's die hij onderweg nam van de weg, één foto elke 15 minuten. De lange en moeizame tocht naar de prestigieuze kunstmanifestatie vertoont parallellen met de 'grand tour', de uitgebreide reis door het vasteland van Europa (in het bijzonder richting Italië) die gebruikelijk was voor jongelingen vanaf de 18 de eeuw. De beeldenstroom van 'A Road to Venice' stimuleert een mentale reis en een imaginair pad bij de kijker. Het proces van wandelen, de steeds veranderende en verradelijke weg en het gevoel van vertraagde tijd worden tijdens het bekijken van de video belangrijker dan het bereiken van de bestemming.

KUNSTINSTALLATIE

INTERVENTIES in Turnhout (8-9.09)

web Cristian Bors  Marius Ritiu - Stressing State 5 - voorkeur AndyBleach Gallery is een goedkope doe-het-zelf-kunstgalerij die bestaat uit ten minste vier muren en een plafond. Deze nomadische tentoonstellingsruimte muteert naargelang de ruimte (van private huizen tot publieke parken of verlaten panden) en legt geen beperkingen op aan de objecten, projecten of levende organismen die erin worden tentoongesteld. 

KUNSTINSTALLATIE

INTERVENTIES in Turnhout (8-9.09)

web daniel-dewaele-collage 1Daniël Dewaele woont en werkt in Brugge en kan worden beschouwd als een pionier in de Belgische conceptuele kunst. Zijn werk maakt deel uit van de verzamelingen van het SMAK in Gent en het M HKA in Antwerpen. Al meer dan veertig jaar ontcijfert en analyseert Daniël onze hedendaagse maatschappij. In zijn installaties, sculpturen, video's, foto's en performances confronteert hij vaak (schijnbaar) identieke objecten, feiten of ruimtes met elkaar in een poging om hun (al dan niet) gemeenschappelijke identiteit te onderstrepen. De strikte nauwgezetheid waarmee Daniël zijn informatie verzamelt, ordent en voorstelt, vormt de fundamentele basis van zijn artistieke activiteit die nooit los kan worden gedacht van maatschappelijke thema's. 

FOTOGRAFIE & VIDEO - Deelname aan de Sideways tocht van 17.08 tot 17.09

INTERVENTIES in Menen (19.08), Herzele (25-26.08), Brussel (1-2.09), Turnhout (8-9.09) en Zutendaal (15-16.09)

djamo daniel amh  10 800x533Daniel Djamo wandelt mee met de Sideways expeditie en wil de vorm en betekenis van trage wegen vatten in foto en video. Hij focust op de weg als ontmoetingsruimte, een plek waar geruchten circuleren en stedelijke of landelijke legenden ontstaan. De beelden en impressies worden getoond op de vijf festivallocaties.

Workshop & Performance

Workshops Soundstorming 27.08 tot 1.09 + 3.09 tot 8.09: infoinschrijvingen
Presentaties in Herzele (26.08), Brussel (2.09) en Turnhout (8.09)
SYMPOSIA & WALKSHOPS in pdf 

Soundstorming Düsseldorf - Köln - in collaboration with IMM Düsseldorf and Festival for Applied Acoustics Köln3Tijdens de walkshop Soundstorming onderzoeken de deelnemers het ruimtelijke en akoestische potentieel van de publieke ruimte en van gevonden plaatsen. Gelijkaardig aan het proces van brainstormen, biedt Tidoni de deelnemers een context waarin ze verschillende modi van het luisteren ontdekken en locatiegebonden interventies ontwikkelen. De zesdaagse walkshop bestaat uit vier wandeldagen, gevolgd door een nabespreking en een presentatie voor het festivalpubliek.

VOEDSELBEWEGINGSCOLLECTIEF - Deelname aan de Sideways tocht van 17.08 tot 17.09

web De Beek - veld - voorkeur AndyDe Beek heeft zichzelf 'voedselbewegingscollectief' gedoopt. Telkens je probeert uit te leggen wat dat 'is', wordt het lastig, en ga je vertellen wat De Beek 'doet'. En dat klopt. De Beek is een 'doe-tank'. Met de stad als basis, oogst en helpt de beek in bio-boerderijen in de periferie, of dichterbij, in stadstuinen of -park. Er wordt geteeld en geoogst, gegeten en bewaard, gedacht en gesproken over autonomie en alternatieven bij het voorzien in ons dagelijks voedsel. Tijdens de Sideways-tocht werkt De Beek samen met lokale groentenkwekers, plukboerderijen en amateurtuinders. Ze gaan op zoek naar productieoverschotten of vergeten boomgaarden. Met wat ze vinden verzorgen ze de maaltijden van de Sideways-karavaan.

KUNSTINSTALLATIE

INTERVENTIES in Turnhout (8-9.09)

web Esther Polak  Ivar van Bekkum - Spiral Drawing Sunrise - voorkeur AndyHet Nederlandse kunstenaarsduo Esther Polak en Ivar van Bekkum leeft in Amsterdam maar is actief in de hele wereld, van Afrika tot Azië over Europa. Polak en van Bekkum werken voornamelijk met nieuwe media. Vanuit een fascinatie het onzichtbare tóch zichtbaar te doen worden, ontwikkelt het kunstenaarsduo interactieve projecten aan de hand van hedendaagse technologische systemen. Hun projecten gaan vaak terug op het registreren van gegevens en het (in)directe hergebruik ervan. Ze doen de toeschouwer ontelbare vluchtige fenomenen ontdekken en begrijpen zoals hoe mensen of dieren zich verplaatsen in een stedelijke of rurale omgeving.

PERFORMANCE & MIXED MEDIA INSTALLATIE

Interventie in Turnhout (8-9/09)

web Filip Van Dingenen - movements for bata - voorkeur AndyVoor Sideways maakt Filip Van Dingenen een re-enactment van de kanoreis tussen Antwerpen en Brussel die Robert Louis Stevenson beschreef in zijn tarvelogue en gelijknamig boek An Inland Voyage (1878), een pionierswerk uit de reisliteratuur. Door de trage landwegen in te ruilen voor trage waterwegen herkadert hij ideeën over mobiliteit, snelheid, avontuur en recreatie. Filip treedt in de sporen van Stevenson en herinterpreteert op een speelse manier de omgeving die in het boek wordt omschreven. Stevensons boek dient als bronmateriaal. De ervaringen onderweg, de ontmoetingen en interacties met de toevallige voorbijgangers worden op een blog bijgehouden en in een installatie tentoongesteld in Turnhout. 

PERFORMANCE & TIJDELIJKE ONTMOETINGSRUIMTE 

Interventies in Turnhout (8-9.09)

web Floris Visser - Cafe Hallo 2 - voorkeur AndyCafé Hallo werkt niet met vaste aanvangstijden. In plaats daarvan zijn er gedurende de dag en avond golven van activiteit. Het kan doorlopend betreden worden en vereist geen begrijpen. Café Hallo kan het best worden opgevat als een omgeving in het landschap waarbinnen zich acties en gebeurtenissen voltrekken zonder dat die van het publiek deelname of reactie vergen. Tegelijkertijd kunnen er dingen ontstaan en vergaan; er is vuur, er zijn geluiden, er staan stoelen, er is wat te drinken, misschien voelt u zich aangetrokken tot deze elementen. Café Hallo is een gebeurtenis waarbij mensen, vrienden, deelnemers en passanten samenkomen omwille van de samenkomst. Zoals dat ook in een café gebeurt; je spreekt er af met bekenden en deelt tegelijkertijd die ruimte met mensen die je niet kent. Kennelijk heeft de mens een behoefte om in elkaars aanwezigheid te vertoefen buiten het privédomein van de woonkamer. En geeft het café een gevoel van verbondenheid zonder verplichtingen. 

MUSICAL WALKING PERFORMANCE - Interventies in Brussel (1.09) en Zutendaal (16.09)

WALKSHOP-PERFORMANCE
 'De Weg' - In Brussel (1.09, 10u/11u15/13u/14u15): praktische info en inschrijven (telkens 20 personen)

SYMPOSIA & WALKSHOPS in pdf
 

web Glasbak  Jordi Bover - voorkeur AndyDeze versie van de weg is een extra-large remake van voorbije edities van de weg/the way in België, Nederland en Spanje. De wandelperformance werd voor het eerst opgevoerd in 2007 in Pontós (Noord-Spanje) voor het site-specific festival MAPA. Een ouderwetse briefwisseling met als thema "de weg en "het onderweg zijn" vanuit alle mogelijke invalshoeken (fysieke, psychologische, historische, metafysische, technische, mystieke,...) ligt aan de basis van deze muzikale groepservaring. 

COLLECTIEVE WANDELING

WALKSHOP 'Marcher ensemble' - In Menen (19.08) - praktische info en inschrijvingen

SYMPOSIA & WALKSHOPS in pdf  

web Hendrik Sturm Gipsbrocken - voorkeur AndyIn Menen organiseren Hendrik Sturm en Guy Morel een publieke en collectieve wandeling. Hun eigenlijke project begint twee weken eerder met intensief en creatief speurwerk op het terrein en in documenten (kaartmateriaal, archieven,...). Het onderzoek wordt verdergezet met de deelnemers van de wandeling. Hendrik en Guy hebben vooral aandacht voor micro-landschappen, contrasten, sporen, lokale kennis, gelaagdheden, enz.

MIXED MEDIA INSTALLATIE - in Brussel (1-2.09)

WALKSHOP 'Paden uit noodzaak' - In Brussel (28.08 tot 30.08): infoinschrijvingen

SYMPOSIA & WALKSHOPS in pdf  

web Jacqueline Schoemaker  Jozua Zaagman 4 - voorkeur AndyHeb je ooit een groot gat gegraven, een hut gebouwd of iets in brand gestoken als kind? Herinner je je eerste sigaret als tiener? Heb je ooit drugs gebruikt? Ooit seks gehad ergens buiten? Heb je ooit de laatste trein of bus gemist, en geen plek gehad om naartoe te gaan? Ooit het punt bereikt dat je moést plassen zonder dat er een WC in de buurt was? Welke plek zocht je toen op? Het moet een waarde-loze plek geweest zijn, een ruimte zonder economisch nut. Het zou een braakliggend terrein geweest kunnen zijn, bosjes langs de weg, de ruimte onder een brug, de achterkant van een verlaten gebouw. Het soort plek die mensen het meest nodig hebben. Heb je gemerkt dat mensen vóór jou die plek ook gebruikten? Dat de weg ernaartoe al gemaakt was, en eigenlijk voor zichzelf sprak? Dat je in de voetsporen liep van anderen, van mensen die die ruimte nodig hadden op een bepaald moment?

WALKSHOP 'Walking with Satellites' - In Menen (19.08) en Brussel (2.09): info & inschrijvingen

SYMPOSIA & WALKSHOPS in pdf  

web Jeremy WOOD - gps-meridian 04b - voorkeur AndyMet het project 'Walking with satellites' creëert Jeremy Wood een originele GPS-tekening. Daarnaast begeleidt hij sessies waarin deelnemers vertrouwd raken met de fysieke uitdaging van GPS-tekeningen. De workshops bevragen ook de (on)toegankelijkheid van overgedetermineerde ruimten en totalitaire topografieën. 

VERTELSESSIES - Deelname aan de Sideways tocht van 18.08 tot 26.08

Interventies in Menen (19.08) en Herzele (25-26.08)

web Joe Baele  Hugh Lupton groenGedurende de eerste week van het Sideways festival trekken Joe Baele en Hugh Lupton te paard en met een authentieke Engelse Zigeunerwoonwagen langs trage wegen. Tijdens hun reis gaan ze op zoek naar de 'geesten' van het doorkruiste landschap: toponiemen, legenden, gebruiken en verhalen van lokale bewoners. Hun tocht voert langs Moeskroen, Ronse, door de Vlaamse Ardennen: Louise Marie, Koekamer, Maarkedal, onder Zegelsem, richting St. Maria Oudenhove, Wijnhuize, st.Lievens Esse en eindigt in Herzele.

INSTALLATIEVE FOTOGRAFIE / SCULPTUUR / PERFORMANCE

Interventies in Herzele (25-26.08) en Turnhout (8-9.09)

Lara dhondt - voorkeur Andy. 800x800Voor Sideways zal Lara Dhondt langs het wandelparcours tijdelijke sculpturen bouwen en achterlaten. Deze kunnen op een later tijdstip door de bezoeker getraceerd worden aan de hand van aanwijzingen op de Sideways website. 'Primary Stages' is een visueel en theoretisch onderzoek naar nomadische aspecten in het urbane leven. Daarnaast toont Lara Dhondt enkele van haar foto-installaties op de festivallocaties. 

ARTISTIEK ONDERZOEK

Interventies in Turnhout (8-9.09)

web Liesl Hans en Kris - titel --Can this place be a hotspot - vraagteken -- vermelden - voorkeur AndyPalimpfest laat zich leiden door de analyse van een welbepaalde plek om te komen tot een ingreep. Patronen uit het verleden dringen door tot het heden. Nieuwe structuren en betekenissen overlappen met oude. Zoals op een palimpsest vagen ze deels uit, maar niet helemaal. Het project brengt die verticale gelaagdheid (tijd) en horizontale dynamiek (netwerken) in kaart. Op verschillende schaalniveaus wordt de biografie van de plek als het ware ontrafeld en hertekend. Na de deconstuctie volgt de reconstructie. Terwijl de 'mappings' blootleggen wat niet in één oogopslag te vatten is, condenseert een ingreep in het landschap het samenspel van betekenislagen in een moment. De ingreep stelt de landschappelijke gelaagdheid in vraag door een laag toe te voegen, uit te lichten of te verwijderen. Met het oog gericht op een herinterpretatie van de plek wordt het publiek geprikkeld om op zoek te gaan naar de ruimtelijke dimensies en dynamiek. In de wisselwerking tussen ingreep en gewaarwordingen van het publiek wordt uiteindelijk een nieuwe ruimte of betekenislaag gecreëerd. 

DURATIONAL PERFORMANCE - Deelname aan Sideways-tocht van 17.08 tot 17.09

Interventies in Menen (19.08), Herzele (25-26.08), Brussel (1-2.09),  Turnhout (8-9.09) en Zutendaal (15-16.09)

web Misha Myers en Deirdre Heddon - Books image - voorkeur AndyVoor Sideways creëren Deirdre en Misha een mobiele bibliotheek, die ze tijdens de Sideways tocht in rugzakken meedragen. Dagelijks selecteren en lezen Misha en Deirdre passages uit boeken over wandelen. Gedurende de tocht groeit de bibliotheek: deelnemers en publiek doneren boeken en op het eind van het festival worden de ervaringen van de tocht aan de collectie toegevoegd.

WALKSHOP 'Eetbare planten, kruidige experimenten' - In Brussel (1-2.09): praktische info & inschrijvingen

SYMPOSIA & WALKSHOPS in pdf
 

web OKNO silent-walk - voorkeur AndyAnnemie Maes en Nathalie Hunter zijn beide kunstenaars en herboristen. Ze nemen je mee op een 2-daags parcours. Dag 1 wandelen ze met een groep participanten door de verstedelijkte omgeving van Brussel. Ze gaan op zoek naar eetbare planten, verzamelen, benoemen en archiveren ze in een herbarium. Dag 2 worden de gevonden plantensoorten én het afgelegde traject samen met de participanten in kaart gebracht. Iedereen kan mee tekenen en annoteren op de gemeenschappelijke map. Een boeiende en verrijkende ontdekkingstocht, daar waar je het niet verwacht. 

PERFORMANCE

Interventies in Zutendaal (16.09)

web Orquestina de Pigmeos - voorkeur AndyIn samenwerking met verschillende muzikanten, performers en lokale enthousiastelingen ontwikkelen Nilo en Chus een groepsperformance die de vorm aanneemt van een parcours. Balancerend tussen contemplatieve situaties en momenten van actieve participatie, ontdekt de bezoeker de omgeving van De Lieteberg in Zutendaal.

PERFORMANCE / Sideways hub & mobiel kantoor - Deelname aan Sideways-tocht van 17.08 tot 17.09

Interventies in Menen (19.08), Herzele (25-26.08), Brussel (1-2.09),  Turnhout (8-9.09) en Zutendaal (15-16.09)

web P.ankh - DonkeyXote 3- voorkeur AndyHet DonkeyXote project is het digitale platform en sociale netwerk van de Sideways expeditie: een nomadische, 'low impact' uitwisselingsruimte onder de Creativce Commons licentie. DonkeyXote brengt het gevolgde parcours 'in real time' online. Onderweg worden nieuwe manieren gezocht om geografische gegevens, verhalen, culturele tradities en fauna en flora in kaart te brengen via audiovisuele experimenten. De ezel zal functioneren als een levende en wandelende browser die de geografische gegevens, verhalen, culturele tradities, duurzame initiatieven (via greenmap) en fauna en flora (zoals plukbomen in de publieke ruimte via fruitmap) op de route in kaart brengt. Vragen, hypothesen en reisverhalenen die onstaan tijdens het wandelen zullen eveneens online worden gedeeld. Dit project van Peter Ankh verwijst naar de bloei van onafhankelijke platforms waar kennis wordt gegenereerd en gedeeld, maar legt ook de nadruk op de ethische, educatieve en psychografische betekenis van het wandelen.

PERFORMANCE EN TEKENKUNST - Deelname aan Sideways-tocht van 18.08 tot 16.09

Interventies in Menen (19.08), Herzele (25-26.08), Brussel (1-2.09),  Turnhout (8-9.09) en Zutendaal (15-16.09)

web Reg CARREMANS terril beringen 2010 - voorkeur AndyReg Carremans wandelt het volledige Sideways traject af en bindt daarbij elke dag een schilderscanvas onder zijn schoenen. De sporen van het wandelen groeien gaandeweg tot één compositie of landschapstekening. Al wandelend verkent Reg de relatie tussen visuele en tactiele prikkels van de doorkruiste plaatsen en ook het spanningsveld tussen de sublieme, mimetische en topografische aspecten van het landschap. Aan de hand van dergelijke afdrukken en indrukken van het landschap voert Reg een fundamenteel onderzoek naar de tekenkunst. De tekenaar legt dat landschap niet fotografisch vast, maar bant het narratieve uit het beeld ten voordele van het tactiele. Reg onderzoekt met andere woorden hoe het landschap kan worden geregistreerd aan de hand van materiële sporen. 

INTERDISCIPLINAIRE INTERVENTIE - Deelname aan Sideways-tocht van 17.08 tot 17.09

Interventies in Menen (19.08), Herzele (25-26.08), Brussel (1-2.09),  Turnhout (8-9.09) en Zutendaal (15-16.09)

web Kaspar en Susanne - voorkeur andyVertrekkend van de traditionele ruiltocht, waarbij gestart wordt met een 'appel en een ei', beschouwen Kaspar en Susanna de Sideways tocht als een platform voor transacties. Een waslijst van geruilde voorwerpen en ideeën vormt het spoor van 'The Caravan'. Tezelfdertijd vatten zij de tocht op als een efemere non-residentie waarin ze de notie van compressie onderzoeken. Samenpersing langs trage wegen: door veelvuldig gebruik slijt de wegbedding uit. Hoe verhoudt dit proces zich tot andere vormen van 'druk uitoefenen'?

MOBIELE BAR- EN EETCONSTRUCTIE / SIDEWAYS ONTMOETINGSPLAATS

Interventies in Menen (19.08), Herzele (25-26.08), Brussel (1-2.09),  Turnhout (8-9.09) en Zutendaal (15-16.09)

web lekkermakery - voorkeur AndyTime Circus en de Lekkermakery slaan de handen in elkaar en presenteren een mobiele drank- en eetconstructie. Een zomerse, creatieve en prikkelende bar met terras waar ook eenvoudige maaltijden besteld kunnen worden. Tijdens de festivalweekends wordt de bar opgesteld aan het onthaalpunt of langs het uitgestippelde kunstparcours. Het doet dienst als rustpunt voor de festivalbezoeker.

 

Draagbare architectuur, manifest performances

Deelname aan de  Sideways-tocht van 9.09 tot 16.09
Interventies in Zutendaal (15-16.09)

web wrights and sites 05 forest drift - voorkeur AndyVoor Sideways laat Wrights & Sites zich inspireren door trekkers, nomaden, vluchtelingen en doe-het-zelvers. Deelnemers worden uitgenodigd om provisoire, draagbare en flexibele structuren mee op stap te nemen en zo op een speelse manier te experimenteren met de architecturale omgeving. Door bepaalde plaatsen af te grenzen, op te lichten of aan te kleden, ontstaan nieuwe, ambulante architecturale vormen.

PERFORMANCE -
Deelname aan Sideways-tocht van 17.08 tot 17.09

Interventies in Menen (19.08), Herzele (25-26.08), Brussel (1-2.09),  Turnhout (8-9.09) en Zutendaal (15-16.09)

Yana KM - Peace Pilgrimage

Peace Pilgrimage is een gebed van een maand lang, voor vrede in de wereld, voor vrede in onze omgeving en tussen individuen, en -erg blangrijk- voor innerlijke rust. Op het fysieke niveau, zal dit zich manifesteren in installaties van vijfduizend kraanvogels uit origami vervaardigd en Tibetaanse sjamanistische genezingspraktijken van de vijf Elementen op elk van de festivallocaties. Na de rituelen, worden de kraanvogels overgelaten aan de elementen, zodat ze langzaam opgaan terwijl de gebeden met de wind meegaan om in de nabije omgeving postieve energie uit te stralen.