Wegwijs in de trage wegen

wegwijs 1Dit plattelandsproject was een samenwerkingsverband van de provincie Limburg en vzw Trage Wegen tussen begin 2009 en half 2011. Het was een zoektocht naar extra instrumenten om trage wegen nog meer op de gemeentelijke kaart te zetten. En het verhaal van de veelzijdige rol van trage wegen op het platteland, in de stad, én in de overgangszone ervan.


Want het platteland verandert voortdurend. Meervoudig ruimtegebruik tussen landbouw, recreatie en natuur, en de ruimtelijke verweving met meer verstedelijkte gebieden is een realiteit. Een realiteit die kansen biedt, maar ons ook voor uitdagingen stelt. Trage wegen herwaarderen, is kansen benutten en uitdagingen aangaan voor mobiliteit, recreatie, cultuurhistorie en ecologie.

Prioriteiten bepalen, plannen en uitvoeren

Het is een complex verhaal: om ad-hocbeslissingen te vermijden, maakt een gemeente het best planmatig en in overleg werk van een toekomstgericht herstel- en ontwikkelingsplan voor haar lokaal patrimonium aan trage wegen. Samen met haar inwoners legt ze wensen en bezorgdheden bloot. Om uiteindelijk prioriteiten vast te leggen, is er ook een objectief afwegingskader nodig. En verschillende randvoorwaarden beïnvloeden het proces waarin wenselijkheden op het terrein ook haalbaar moeten worden.

In dit project hielpen we de lwegwijs 2okale besturen om een gemeentelijke visie op trage wegen uit te bouwen, gebaseerd op de mening van de inwoners. Om de prioriteiten te bepalen vulden we deze suggesties en aanbevelingen van de verschillende gebruikers aan. We nuanceerden en confronteerden ze met een objectieve multifunctionele analyse van het projectgebied. Door een screening van verschillende randvoorwaarden gaven we het belang aan van (lokale) beleidskeuzen en -dynamieken om de prioriteiten op de agenda te krijgen. En we stelden werkinstrumenten scherp om aan de hand van goede praktijken de gemeenten op weg te zetten met de herwaardering van trage wegen op het terrein.

Trage wegen als bindmiddel tussen stad en plattelandwegwijs 3

Trage wegen zijn belangrijk om verkeersveilige verbindingen te creëren van stad naar platteland en omgekeerd. Zeker in grotere steden, met een dominante infrastructuur voor gemotoriseerd verkeer. Neem daarbij de voortdurende verstedelijking: de verkeersveilige ontsluiting van stadsrand en randstad, volgens de blauwdruk van  een  fijnmazig tragewegennet  zorgt  voor  extra  troeven.  Voor een betere dialoog tussen stad en platteland.


In dit project onderzochten we de dynamieken, de kansen en uitdagingen voor trage wegen op de overgang tussen stad en platteland. We brachten het multifunctioneel potentieel van trage wegen in kaart en toetsten de meerwaarden aan de hand van een praktijkvoorbeeld in Hasselt.

Een nieuwe publicatiewegwijs 4

Eind augustus 2011 eindigde het samenwerkingsverband met een officieel afsluitend persmoment, waar we de projectresultaten samen met de gelijknamige publicatie voorstelden. Het rijk geïllustreerd boek biedt inspiratie aan de hand vele praktijkvoorbeelden. Het is een praktisch werkmiddel om ook in jouw regio op zoek te gaan naar onbekende of vergeten paden, voet -of veldwegen. In het najaar werd het boek verdeeld aan Vlaamse gemeenten, provincies, onze lidverenigingen en heel wat andere sympathisanten van trage wegen.

Instrumenten

Bij het boek horen twee rekenbladen:


Meer informatie

Voor meer informatie bel of mail je met Zowie Vangeel, onze projectmedewerker in Limburg, op het nummer 011 75 42 46 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Dit project kwam tot stand met de steun van:

limburglogo Vl Gemeenschap  Europa                                                   

Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.

Nieuws

Volledig nieuwsoverzicht