Trage wegen doen bewegen

Trage wegen verkennen betekent je stad of gemeente herontdekken. Maar hoe begint een lokaal bestuur eraan? Hoe zorgt zij voor een kentering na jarenlange verwaarlozing? Van welk hout pijlen maken? Om gemeenten met raad en daad bij te staan, riep Trage Wegen vzw het project Trage Wegen Doen Bewegen in het leven. In de periode 2007-2008 ondersteunden wij tientallen gemeenten, hetzij via vormingsmomenten, hetzij via een intensief begeleidingstraject. Van Langemark-Poelkapelle tot Beringen, van Opwijk tot Zoersel: 20 pilootgemeenten of -steden stapten mee in het project en organiseerden een brede publieke rondvraag rond het lokale tragewegenpatrimonium.

Het project Trage Wegen Doen Bewegen werd gerealiseerd met steun van het Milieuprojectenfonds van het departement LNE van de Vlaamse Overheid. Er werd een expliciete koppeling gemaakt met de zgn. Samenwerkingsovereenkomst (edities 2005-2007 en 2008-2013), een beleidsinstrument waarmee de Vlaamse overheid lokale besturen stimuleerde om hun milieu- en natuurbeleid te versterken en uit te bouwen. Een lokaal project rond trage wegen bleek een uitstekende manier om heel wat bepalingen uit deze overeenkomst te concretiseren. Meer specifiek behelst elk kwalitatief tragewegenproject de volgende 2 'goede praktijken':

- Aandacht voor sensibilisatie, overleg en communicatie met verschillende doelgroepen;

- Geïntegreerd werk maken van natuur en milieu: afstemming tussen verschillende diensten en sectorale beleidsdoelstellingen bevorderen.

Door rond een concreet thema als trage wegen te werken, kon en kan een lokaal bestuur haar ambities op verschillende vlakken waarmaken: ruimtelijke kwaliteit, verkeersveiligheid, natuurversterking, speelruimte, landschapsontwikkeling, enz. Opvallend: in de 20 pilootgemeenten sprong de participatie van het lokale middenveld en van verschillende diensten meteen in het oog als succesfactor bij het projectproces.

tn_tragewegen_bro_2009_coverOok voor Trage Wegen vzw zelf vormde het project Trage Wegen Doen Bewegen een essentiële stap in de begeleiding van lokale tragewegenprojecten. De ervaringen en bevindingen uit de eerste proefprojecten (periode 2002-2007) werden verduurzaamd tot robuuste ondersteuningsmodules. De brochure Trage Wegen Doen Bewegen (2009) documenteert de projectresultaten en praktijkvoorbeelden en vormt nog steeds een bron van inspiratie voor lokale besturen die op zoek willen gaan naar het optimale tragewegennetwerk. Samen met de Wegwijzer (2005) en het boek Wegwijs in de Trage Wegen (2011) vormt deze publicatie een drieluik over gemeentelijke visievorming en planning rond trage wegen.

Op het einde van de jaren 2000 kon niemand er nog om heen: trage wegen zijn dragers van ruimtelijke kwaliteit en duurzame mobiliteit. Op de afsluitende studiedag van Trage Wegen Doen Bewegen (Kampenhout, 5 februari 2009) bleek een enorme belangstelling voor de lokale praktijkvoorbeelden: meer dan 150 beleidsmakers, ambtenaren en vakmensen luisterden naar inspirerende getuigenissen. Sprekers belichtten verschillende facetten van een lokaal project. Wie nam het initiatief? Welke partners werden bij het project betrokken? Hoe verliep het overleg tussen de verschillende gebruikers van trage wegen? De meerwaarde van een lokaal herwaarderingstraject kwam uitgebreid aan bod, maar ook de uitdagingen werden aangesneden. Een wandeling langs de trage wegen in de gastgemeente Kampenhout gaf inzicht in zowel knelpunten als creatieve oplossingen.

Lees meer over het project en de gehanteerde methodiek in de projectbrochure Trage Wegen Doen Bewegen.

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.

Nieuws

  • 16 apr Uitnodiging: opening Langenwegel in Evergem

    Zaterdag 27 april wordt de Langenwegel officieel ingewandeld. Iedereen is hartelijk welkom!

  • 1 apr Het kan wel: ziekenhuis in Brugge stuurt zijn patiënten het bos in

    De meest gelezen Facebookpost van Trage Wegen de afgelopen maand ging over een ziekenhuis in Brugge. Het AZ Sint-Lucas opent daar tegen de zomer een wachtzaal in openlucht. In samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos komt er in het natuurgebied Steenbrugse bosjes, dat vlakbij het ziekenhuis ligt, een open plek met wandelpaden. Bye bye witte muren en ziekenhuisgeur, welkom groen en lekkere boslucht.

Volledig nieuwsoverzicht