Trage wegen tussen Schelde en Leie

Van maart 2010 tot april 2011 werkte Trage Wegen vzw met man en macht aan de uitvoering van het luik ‘trage wegen’ binnen het Plattelandsproject Schelde-Leie. Een huzarenstukje, zo bleek: de acht gemeenten binnen het plattelandsproject waren goed voor niet minder dan 280km², verdeeld over 33 deelgebieden. In elk van deze deelgebieden pasten we ons proces van inventarisatie, inspraakrondes en adviesnota toe. Daar bovenop onderwierpen we het tragewegennetwerk van elk van deze gemeenten aan een kwalitatieve en kwantitatieve studie.

Het plattelandsproject Schelde-Leie?

De doelstelling van het Plattelandsproject Schelde-Leie is om via verschillende acties en initiatieven een welvarend, leefbaar en cultuurrijk platteland te maken van de regio tussen de Schelde en de Leie. Dat zijn de gemeenten Deinze, Gavere, Zulte, Sint-Martens-Latem, De Pinte, Kruishoutem, Zingem en Nazareth. Het initiatief kwam van de burgemeesters van de acht gemeenten en de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen. Vlaams minister-president Kris Peeters gaf de opdracht aan de VLM om dit initiatief vorm te geven en te realiseren. De stuurgroep van het project besloot werk te maken van vier werkgroepen: lokale sport- en recreatie-infrastructuur, cultuurhistorische elementen, communicatie en trage wegen.

En zo verscheen Trage Wegen vzw op het toneel: het luik trage wegen werd na een openbare aanbesteding volledig uitgevoerd door ons. Wij kregen hiervoor ook de steun van de provincie Oost-Vlaanderen.

33 tragenwegenprojecten

Voor de tragewegenstudie werkte Trage Wegen vzw nauw samen met de VLM, de betrokken gemeenten en vrijwilligers. Samen met VLM maakten we een inventaris op van alle trage wegen in dit immense gebied. Vrijwilligers verkenden de wegen op het terrein.
Tijdens de evaluatieronde kregen inwoners en verenigingen de kans om hun mening te geven over het belang van elk van de wegen en hun eventuele (her)inrichting. Na een publieke synthesevergadering werd gezocht naar knelpunten en mogelijke compromissen. Dit resulteerde in een adviesnota, met aanbevelingen per weg.

8 gemeentelijke en 1 overkoepelende tragenwegenstudies

Daarnaast maakten we voor elk van de acht gemeenten een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van het bestaande tragewegennetwerk.

Bij de kwalitatieve studie werd het volledige netwerk van trage wegen doorgelicht, rekening houdend met de aanwezige natuur- en erfgoedwaarden, de bestaande recreatieve routes en de verbindingswaarde van de trage wegen voor zachte weggebruikers. Deze studie is vooral van belang om functionele verbindingen te detecteren, zoals de verbinding tussen gemeenten en deelgemeenten, maar ook om een idee te krijgen van welke inrichting je een bepaalde weg best geeft.

Voor de kwantitatieve studie keken we naar cijfermateriaal: hoeveel kilometer trage wegen zijn, wat is het percentage trage wegen ten op zichte van gewone wegen, hoeveel procent van de wegen is afgesloten? Deze studie geeft een duidelijk beeld van waar trage wegen relatief goed bewaard zijn en waar er grote hiaten zijn.

Tot slot bekeken we het tragewegennetwerk in het volledige projectgebied. Hierbij gingen we op zoek naar belangrijke verbindingsassen tussen de (deel)gemeenten. Ook gingen we de kansen voor trage wegen na in het kader van de geplande ruilverkaveling in De Pinte, Sint-Martens-Latem, Nazareth en Deinze, zodat er een fijnmazig netwerk van trage wegen behouden blijft of tot stand komt.

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.

Nieuws

  • 16 apr Uitnodiging: opening Langenwegel in Evergem

    Zaterdag 27 april wordt de Langenwegel officieel ingewandeld. Iedereen is hartelijk welkom!

  • 1 apr Het kan wel: ziekenhuis in Brugge stuurt zijn patiënten het bos in

    De meest gelezen Facebookpost van Trage Wegen de afgelopen maand ging over een ziekenhuis in Brugge. Het AZ Sint-Lucas opent daar tegen de zomer een wachtzaal in openlucht. In samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos komt er in het natuurgebied Steenbrugse bosjes, dat vlakbij het ziekenhuis ligt, een open plek met wandelpaden. Bye bye witte muren en ziekenhuisgeur, welkom groen en lekkere boslucht.

Volledig nieuwsoverzicht