Natuurtechnische inrichting

holleweg

Trage wegen, een aandachtspunt dat verschillende beleidsdomeinen doorkruist: milieu- en natuurbeleid, het mobiliteitsbeleid, erfgoedbeleid, recreatie en toerisme en het beleid van openbare werken. Overal in Vlaanderen vinden er tragewegenprojecten en -inventarisaties plaats. Deze trend neemt niet af: meer en meer lokale besturen nemen de komende jaren hun patrimonium aan trage wegen onder de loupe.

De technische uitwerking

Een rem op een verdere ontwikkeling van het gemeentelijk tragewegenbeleid is zeker en vast de technische uitwerking. Twee jaar lang zochten we in het werkveld naar goede (en slechte) inrichtingsvoorbeelden. We documenteerden verhardingstypes, kunstwerken zolas brugjes en toegangspoorten en en inrichtingsconcepten. De rode draad: natuur en ecologie laten rijmen met praktische oplossingen voor trage wegen. Voor elk type 'trage weg' werkten we natuurtechnische inrichtingsvoorstellen uit: wegbermen verbreden, stabiele zand'verhardingen', trage wegen in struinnatuur. Bovendien hielp Trage Wegen vzw tijdens het project mee aan het Technisch Vademecum paden en verhardingen van ANB in de reeks Harmonisch Park- en Groenbeheer.

nti004

5 cursusreeksen

Het heeft geen zin dat de informatie in de kast blijft liggen. Daarom organiseerden we in de loop van het najaar 2010 - voorjaar 2011 in elke Vlaamse provincie een 2-daagse cursus over de natuurtechnische inrichting van trage wegen. Gemeentelijke ambtenaren die tijdens hun werk veelvuldig geconfronteerd worden met trage wegen, burgemeesters en schepenen, medewerkers van studiebureaus, regionale landschappen, ... schreven zich in en zagen dat het goed was. Elke cursus omvatte ook een terreinbezoek, zodat de aangehaalde theorie meteen ook kon bewandeld worden. Meer dan 300 professionals namen deel aan één van de cursusreeksen.

Gewestelijke workshop

Op basis van het studiewerk en de cursusreeks stelde Trage Wegen vzw ook een syllabus 'natuurtechnische inrichting van trage wegen' samen. Op 31 maart 2011 gewestelijke workshop georganiseerd, die het project afsloot. De syllabus 'natuurtechnische inrichting van trage wegen' werd er aan een 100-tal aanwezigen voorgesteld als standaardwerk voor werken rond natuur(ontwikkeling) in combinatie met trage wegen. Traditiegetrouw verkenden ook daar een aantal inrichtingsvormen van trage wegen op het terrein.

Syllabus Natuurtechnische Inrichting van trage wegen

Auteurs
  • Clays, S.
  • Claus, K.
  • Elst, D.

Digitale publicatie | 2011 | D523

> Naar de Webbibliotheek

Dit project kwam tot stand met de steun van

leeuwVOkleurtranspklein

logo-GREEN-ROAD

 

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.

Nieuws

Volledig nieuwsoverzicht