Print deze pagina

Groene wegen, kansen voor mens en ecologie

Van januari 2008 tot juni 2009 werkten de vzw Trage Wegen en het Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën vzw (RLZZZ) samen aan trage wegen in het Pajottenland. Dit project 'Groene wegen, kans voor mens en ecologie' werd gesubsidieerd via het Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO 2007-2013).

Begeleiding én uitvotw_klein326ering

We gingen aan de slag in en samen met de gemeenten Halle, Roosdaal, Beersel en Galmaarden. Deze gemeenten werden begeleid om een onderbouwd beleid voor trage wegen te kunnen uitwerken, via de opmaak van een tragewegenplan door een participatief proces voor een deel van het grondgebied. De bevolking werd hierbij actief betrokken. In elke gemeente werd een pilootprojecten opgestart met natuurtechnische inrichtingwerken. In het kader van het project voerden we ook een onderzoek naar de subsidiemogelijkheden voor gemeentebesturen om dergelijke inrichtingswerken ook uit te voeren.

Handleiding

Deze leidraad is het sluitstuk van het project Groene wegen. Hiermee willen we de ervaringen in en van de gemeenten delen. Dit gebeurt door:
- conclusies te trekken uit de resultaten van de gehanteerde methodiek en een vooruitblik op het verdere verloop (eerste deel)
- het analyseren van de diverse beleidsaspecten van trage wegen en het beschikbaar stellen van tips en tricks voor de uitvoering op het terrein (tweede deel).

Wij hopen hiermee de lokale tragewegenwerking ook in andere gemeenten te ondersteunen, stroomlijnen en inspireren. Samen maken we werk van groene trage wegen!

later links naar publicatie leggen

- leidraad

- op zoek naar subsidies