Groene wegen, kansen voor mens en ecologie

Van januari 2008 tot juni 2009 werkten de vzw Trage Wegen en het Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën vzw (RLZZZ) samen aan trage wegen in het Pajottenland. Dit project 'Groene wegen, kans voor mens en ecologie' werd gesubsidieerd via het Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO 2007-2013).

Begeleiding én uitvotw_klein326ering

We gingen aan de slag in en samen met de gemeenten Halle, Roosdaal, Beersel en Galmaarden. Deze gemeenten werden begeleid om een onderbouwd beleid voor trage wegen te kunnen uitwerken, via de opmaak van een tragewegenplan door een participatief proces voor een deel van het grondgebied. De bevolking werd hierbij actief betrokken. In elke gemeente werd een pilootprojecten opgestart met natuurtechnische inrichtingwerken. In het kader van het project voerden we ook een onderzoek naar de subsidiemogelijkheden voor gemeentebesturen om dergelijke inrichtingswerken ook uit te voeren.

Handleiding

Deze leidraad is het sluitstuk van het project Groene wegen. Hiermee willen we de ervaringen in en van de gemeenten delen. Dit gebeurt door:
- conclusies te trekken uit de resultaten van de gehanteerde methodiek en een vooruitblik op het verdere verloop (eerste deel)
- het analyseren van de diverse beleidsaspecten van trage wegen en het beschikbaar stellen van tips en tricks voor de uitvoering op het terrein (tweede deel).

Wij hopen hiermee de lokale tragewegenwerking ook in andere gemeenten te ondersteunen, stroomlijnen en inspireren. Samen maken we werk van groene trage wegen!

later links naar publicatie leggen

- leidraad

- op zoek naar subsidies

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.

Nieuws

  • 16 apr Uitnodiging: opening Langenwegel in Evergem

    Zaterdag 27 april wordt de Langenwegel officieel ingewandeld. Iedereen is hartelijk welkom!

  • 1 apr Het kan wel: ziekenhuis in Brugge stuurt zijn patiënten het bos in

    De meest gelezen Facebookpost van Trage Wegen de afgelopen maand ging over een ziekenhuis in Brugge. Het AZ Sint-Lucas opent daar tegen de zomer een wachtzaal in openlucht. In samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos komt er in het natuurgebied Steenbrugse bosjes, dat vlakbij het ziekenhuis ligt, een open plek met wandelpaden. Bye bye witte muren en ziekenhuisgeur, welkom groen en lekkere boslucht.

Volledig nieuwsoverzicht